લખાણ પર જાઓ

સભ્યની ચર્ચા:Snehrashmi/Archive4

Page contents not supported in other languages.
વિકિપીડિયામાંથી
સંગ્રહ

જૂની ચર્ચાઓ


વર્ષ
’૧૮ ’૧૯


’૨૦ ’૨૧


’૨૨ ’૨૩


Reminder: Wikipedia 20th celebration "the way I & my family feels"[ફેરફાર કરો]

Greetings,

A very Happy New Year 2021. As you know this year we are going to celebrate Wikipedia's 20th birthday on 15th January 2021, to start the celebration, I like to invite you to participate in the event titled "Wikipedia 20th celebration the way I & my family feels"

The event will be conducted from 1st January 2021 till 15th January and another one from 15th January to 14th February 2021 in two segments, details on the event page.

Please have a look at the event page: '"Wikipedia 20th celebration the way I & my family feels"

Let's all be creative and celebrate Wikipedia20 birthday, "the way I and my family feels".

If you are interested to contribute please participate. Do feel free to share the news and ask others to participate.

Marajozkee (ચર્ચા) ૨૦:૨૮, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ (IST)[ઉત્તર]

Wikipedia 20th anniversary celebration edit-a-thon[ફેરફાર કરો]

Dear editor,

I hope this message finds you well. Wikipedia 20th anniversary celebration edit-a-thon is going to start from tomorrow. This is a gentle reminder. Please take part. Happy editing. Thank you MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૩:૩૩, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ (IST)[ઉત્તર]

Wikimedia Wikimeet India 2021 Program Schedule: You are invited 🙏[ફેરફાર કરો]

Hello Snehrashmi,

Hope this message finds you well. Wikimedia Wikimeet India 2021 will take place from 19 to 21 February 2021 (Friday to Sunday). Here is some quick important information:

  • A tentative schedule of the program is published and you may see it here. There are sessions on different topics such as Wikimedia Strategy, Growth, Technical, etc. You might be interested to have a look at the schedule.
  • The program will take place on Zoom and the sessions will be recorded.
  • If you have not registered as a participant yet, please register yourself to get an invitation, The last date to register is 16 February 2021.
  • Kindly share this information with your friends who might like to attend the sessions.

Schedule : Wikimeet program schedule. Please register here.

Thanks
On behalf of Wikimedia Wikimeet India 2021 Team

WMF Board Governance meeting Gujarati community on March 7 (Sunday) from 12 pm to 1 pm[ફેરફાર કરો]

The Wikimedia Foundation Board of Trustees is organizing a call for feedback about community selection processes between February 1 and March 14. While the Wikimedia Foundation and the movement have grown about five times in the past ten years, the Board’s structure and processes have remained basically the same. As the Board is designed today, we have a problem of capacity, performance, and lack of representation of the movement’s diversity. Our current processes to select individual volunteer and affiliate seats have some limitations. Direct elections tend to favor candidates from the leading language communities, regardless of how relevant their skills and experience might be in serving as a Board member, or contributing to the ability of the Board to perform its specific responsibilities. It is also a fact that the current processes have favored volunteers from North America and Western Europe. As a matter of fact, there had only been one member who served on the Board, from South Asia, in more than fifteen years of history.

In the upcoming months, we need to renew three community seats and appoint three more community members in the new seats. This call for feedback is to see what processes can we all collaboratively design to promote and choose candidates that represent our movement and are prepared with the experience, skills, and insight to perform as trustees? In this regard, a meeting with the Gujarati community has been scheduled to discuss the proposed ideas and collect your thoughts and feedback. The meeting is on March 7 (Sunday) from 12 pm to 1 pm. The link to join is, https://meet.google.com/ocv-stgm-syb. Please ping me if you have any questions. The ideas will be explained in Gujarati, and you can share your thoughts in Gujarati. Looking forward to your participation. KCVelaga (WMF), ૧૯:૪૪, ૪ માર્ચ ૨૦૨૧ (IST)[ઉત્તર]

Feedback for Mini edit-a-thons[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedian,

Hope everything is fine around you. If you remember that A2K organised a series of edit-a-thons last year and this year. These were only two days long edit-a-thons with different themes. Also, the working area or Wiki project was not restricted. Now, it's time to grab your feedback or opinions on this idea for further work. I would like to request you that please spend a few minutes filling this form out. You can find the form link here. You can fill the form by 31 August because your feedback is precious for us. Thank you MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૦૦:૨૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ (IST)[ઉત્તર]

Mahatma Gandhi 2021 edit-a-thon to celebrate Mahatma Gandhi's birth anniversary[ફેરફાર કરો]

Mahatma Gandhi 2021 edit-a-thon

Dear Wikimedian,

Hope you are doing well. Glad to inform you that A2K is going to conduct a mini edit-a-thon to celebrate Mahatma Gandhi's birth anniversary. It is the second iteration of Mahatma Gandhi mini edit-a-thon. The edit-a-thon will be on the same dates 2nd and 3rd October (Weekend). During the last iteration, we had created or developed or uploaded content related to Mahatma Gandhi. This time, we will create or develop content about Mahatma Gandhi and any article directly related to the Indian Independence movement. The list of articles is given on the event page. Feel free to add more relevant articles to the list. The event is not restricted to any single Wikimedia project. For more information, you can visit the event page and if you have any questions or doubts email me at nitesh@cis-india.org. Thank you MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૩:૦૨, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ (IST)[ઉત્તર]

Wiki Loves Women South Asia 2021[ફેરફાર કરો]

Excellent work! કાર્તિક ચર્ચા ૨૩:૦૫, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ (IST)[ઉત્તર]

આભાર મિત્ર. --Vijay Barot (ચર્ચા) ૦૮:૫૮, ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ (IST)[ઉત્તર]


WLWSA-2021 Newsletter #6 (Request to provide information)[ફેરફાર કરો]

Wiki Loves Women South Asia 2021
September 1 - September 30, 2021 view details!

Thank you for participating in the Wiki Loves Women South Asia 2021 contest. Please fill out this form and help us to complete the next steps including awarding prizes and certificates.

If you have any questions, feel free to reach out the organizing team via emailing @here or discuss on the Meta-wiki talk page

Regards,
Wiki Loves Women Team
૧૧:૫૯, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૨૧ (IST)

એશિયાઈ માસ ૨૦૨૧[ફેરફાર કરો]

Thanks a lot for your work on Asian Month 2021! --કાર્તિક ચર્ચા ૧૭:૨૫, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧ (IST)[ઉત્તર]

It's always a pleasure to be a part of editothon. Thanks for your help regarding the coordinates and mapping corrections in info box statements. Also thanks for judging the articles. --Vijay Barot (ચર્ચા) ૨૦:૪૧, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧ (IST)[ઉત્તર]