સભ્યની ચર્ચા:Yann

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

fr:User:Yann

Administrator[ફેરફાર કરો]

Bonjour Yann. You are now an administrator here and at Wiktionary. Good luck. Angela ૧૭:૪૨, ૯ Nov ૨૦૦૪ (UTC)


Dear Yann I had made some corrections on જાળસ્થળો ની યાદી (યુનીવર્સીટીઓ અને કૉલેજો) which were again modified by you on ૧૪:૩૩, ૧૨ Dec ૨૦૦૪ (hist) જાળસ્થળો ની યાદી (યુનીવર્સીટીઓ અને કૉલેજો). In this you have restored િવ back to વ. I request you to kindly refer to the dictionary. Any way, I have changed વ to િવ today as it is the correct word in gujarati.

I hope you will take this correction in right spirit.

Love,

Dinesh J. Karia૧૯:૫૧, ૧૪ Dec ૨૦૦૪ (UTC)

Hi,

Sorry, but you have a font rendering problem on your browser. Your change broke the correct spelling. Yann ૨૨:૧૧, ૧૪ Dec ૨૦૦૪ (UTC)


Dear Yann

May I request a help please about rendering of the fonts? In fact, I opened these pages from many computers (about five to ten at my office, two at my home and about scores of computers in public places. Everywhere I saw the same problem I should see િ on the left of the letters like િક but I see it on the right of the letters like ક િ. Please help.

Dineshjk ૧૭:૫૫, ૨૦ Dec ૨૦૦૪ (UTC)

comment from User:નિકુંજ[ફેરફાર કરો]

કેમ છો મી.યાન નમસ્તે

વિકિપીડિયા:પ્રબંધક[ફેરફાર કરો]

  • Thanks Yann for your help! Best regards Gangleri ૨૦:૩૧, ૨૪ Apr ૨૦૦૫ (UTC)

Gujarati scripts[ફેરફાર કરો]

Dear Yann, I cannot see the gujarati scripts in my monitor/browse (I use Mozilla Firefox 1.0). I tried to follow the link above but there were no text in that page. Can yo help me? Thanks. pt:Usuário:Eusbarbosa

The link is fixed now... thanks for reporting. --સ્પંદન (Spundun) ૦૬:૦૪, ૧૬ May ૨૦૦૫ (UTC)


vpp1234[ફેરફાર કરો]

hi yann, thanks for posting message in gujrati.....do you find any sys op for gujrati language.....? well i am ready to some work...you can check log in vpp1234. you can alternatively mail me on vpp1234 @ gmail . com Vpp1234.

The Gujarati Wikisource[ફેરફાર કરો]

Hi! Honorable administrators of the Gujarati Wikipedia! Sorry for writing in English, I don't know the Gujarati language. The Gujarati test-Wikisource is pretty big, so, it needs to be a normal Wikisource, not a part of the Old Wikisource. Please, help in creation of the independent Gujarati Wikisource! The Request for opening the Gujarati Wikisource is here, also it needs to translate these messages. Thank you very much for your attention to this problem and, please, ask wikipedians of the Gujarati Wikipedia, who can help you in the creation! --Andrijko Z. ૧૩:૨૯, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧ (UTC)

ગુજરાતી[ફેરફાર કરો]

દૂર કરવા વિનંતી ગુજરાતી has been listed at વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી so that the community can discuss whether it should be kept or not. We would appreciate it if you could go to voice your opinion about this at its entry.

If you created this image, please note that the fact that it has been proposed for deletion does not necessarily mean that we do not value your kind contribution. It simply means that one person believes that there is some specific problem with it, such as a copyright issue. If the file is up for deletion because it has been superseded by a superior derivative of your work, consider the notion that although the file may be deleted, your hard work (which we all greatly appreciate) lives on in the new file.
In all cases, please do not take the deletion request personally. It is never intended as such. Thank you!

117.227.205.32 ૧૪:૩૨, ૧૩ ઓકટોબર ૨૦૧૩ (IST)

અસક્રિય પ્રબંધકો[ફેરફાર કરો]

માનનીય Yann,

મઝામાં હશો. હાલમાં અસક્રિય પ્રબંધકો વિશે ગુજરાતી વિકિમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે. જુઓ ચોતરા પરની ચર્ચા

જો તમને આ અંગે વિરોધ કે ટીપ્પણી હોય તો ત્યાં જણાવવા વિનંતી છે. -- કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૨૦:૦૫, ૧૫ મે ૨૦૧૭ (IST)

@Yann: Please comment on above discussion. Thanks! --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૯:૧૮, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)
વધુ એક વખત આ સંબંધે ચર્ચા જુઓ, https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AA%BF%E0%AA%AA%E0%AB%80%E0%AA%A1%E0%AA%BF%E0%AA%AF%E0%AA%BE:%E0%AA%9A%E0%AB%8B%E0%AA%A4%E0%AA%B0%E0%AB%8B#%E0%AA%AA%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%AC%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AA%95%3AYann --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૪:૧૫, ૨૮ જૂન ૨૦૧૮ (IST)