વિકિપીડિયા:ચોતરો

વિકિપીડિયામાંથી
Archive

દફતર


૨૦૦૭-૧૦ '૧૧-'૧૩ '૧૪


'૧૫ '૧૬ '૧૭ '૧૮ '૧૯


'૨૦ '૨૧ '૨૨

ગુજરાતી વિકિપીડિયામાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે!
જેમ ગામના ચોતરે બધાં ચર્ચા કરવા ભેગા થાય એમ આ પાનાનો ઉપયોગ વિકિપીડિયાને લગતી વાતો કરવા માટે કરી શકાય છે. અહીં તમે વિકિપીડિયાને લગતા કોઇ પણ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછી શકો છો.


Upcoming vote on the revised Enforcement Guidelines for the Universal Code of Conduct[ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello all,

In mid-January 2023, the Enforcement Guidelines for the Universal Code of Conduct will undergo a second community-wide ratification vote. This follows the March 2022 vote, which resulted in a majority of voters supporting the Enforcement Guidelines. During the vote, participants helped highlight important community concerns. The Board’s Community Affairs Committee requested that these areas of concern be reviewed.

The volunteer-led Revisions Committee worked hard reviewing community input and making changes. They updated areas of concern, such as training and affirmation requirements, privacy and transparency in the process, and readability and translatability of the document itself.

The revised Enforcement Guidelines can be viewed here, and a comparison of changes can be found here.

How to vote?

Beginning January 17, 2023, voting will be open. This page on Meta-wiki outlines information on how to vote using SecurePoll.

Who can vote?

The eligibility requirements for this vote are the same as for the Wikimedia Board of Trustees elections. See the voter information page for more details about voter eligibility. If you are an eligible voter, you can use your Wikimedia account to access the voting server.

What happens after the vote?

Votes will be scrutinized by an independent group of volunteers, and the results will be published on Wikimedia-l, the Movement Strategy Forum, Diff and on Meta-wiki. Voters will again be able to vote and share concerns they have about the guidelines. The Board of Trustees will look at the levels of support and concerns raised as they look at how the Enforcement Guidelines should be ratified or developed further.

On behalf of the UCoC Project Team,

CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૫:૫૨, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Voting Opens on the Revised Universal Code of Conduct (UCoC) Enforcement Guidelines[ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.
{{subst:more languages}}

Hello all,

The voting period for the revised Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines is now open! Voting will remain open for two weeks and will close at 23:59 UTC on January 31, 2023. Please visit the voter information page for voter eligibility information and details on how to vote.

For more details on the Enforcement Guidelines and the voting process, see our previous message.

On behalf of the UCoC Project Team,

CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૭:૨૪, ૧૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ઇન્ટરફેસ એડમીનના હક્ક[ફેરફાર કરો]

વિકિપીડિયા પર ઇન્ટરફેસના ટેકનીકલ કાર્યો કરવા માટે ઇન્ટરફેસ પ્રબંધકના હક્કો માટે હું સ્વનામાંકન કરું છું. હાલમાં આ હક્ક માત્ર @Dsvyas પાસે છે. હું જરુર પૂરતું JavaScript, CSS and JSON ફેરફારોનું જ્ઞાન ધરાવું છું. આપનો મત આપવા વિનંતી. -- કાર્તિક ચર્ચા ૧૩:૩૦, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

મેટા પર આ માટેની વિનંતી મૂકવાનું ધ્યાન બહાર જ ગયું છે. -- કાર્તિક ચર્ચા ૧૩:૩૦, ૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

સમર્થન[ફેરફાર કરો]

વિરોધ[ફેરફાર કરો]

અન્ય ટીપ્પણી[ફેરફાર કરો]

Global ban for PlanespotterA320/RespectCE[ફેરફાર કરો]

Per the Global bans policy, I'm informing the project of this request for comment: m:Requests for comment/Global ban for PlanespotterA320 (2) about banning a member from your community. Thank you.--Lemonaka (talk) 21:40, 6 February 2023 (UTC)

International Mother Language day 2023 Datathon[ફેરફાર કરો]

Apologies to write in English.

Dear all,

Hope you are doing well. CIS-A2K is going to organise International Mother Language day 2023 Datathon on the occasion of and to celebrate International Mother language Day. The datathon will be from 21st February to 28 February 2023. During the week, we will contribute to Wikidata to add labels, descriptions, Aliases, items or properties and references to the statements. You can go through the given page link, add yourself and become a part of the event. During the datathon, we will finalise a day and organise a one or two-hour online session with a Wikidata expert to learn advanced tactics. Regards MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૩:૧૯, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Reminder: International Mother Language day 2023 Datathon[ફેરફાર કરો]

Dear all,

The International Mother Language Day 2023 Datathon will start tomorrow (after a few hours at 00:01 am) till 28 February. To contribute please add your name here. We will contribute to Wikidata to add labels, descriptions, Aliases, items or properties and references to the statements.

We have created the outreach dashboard to track the activities. Here is the link.


There will be an online session on Sunday. The session will be for 1:30 hrs. Please block your calendar for 4:00 to 5:30 pm. Jinoy will be there for a training session to introduce basics and the tools like 'TABernacle', 'QS' and 'Mix n Match' that can be used for adding labels and improving the existing WD item for newbies.

Please reach out if you have any questions or concerns at program@cis-india.org. Regards MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૨:૨૮, ૨૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Community feedback-cycle about updating the Wikimedia Terms of Use starts[ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello community members,

Wikimedia Foundation Legal Department is organizing a feedback-cycle with community members to discuss updating the Wikimedia Terms of Use.

The Terms of Use (ToU) are the legal terms that govern the use of websites hosted by the Wikimedia Foundation. We will be gathering your feedback on a draft proposal from February through April. The draft will be translated into several languages, with written feedback accepted in any language.

This update comes in response to several things:

 • Implementing the Universal Code of Conduct.
 • Updating project text to the Creative Commons BY-SA 4.0 license.
 • Proposal for better addressing undisclosed paid editing.
 • Bringing the Terms of Use in line with current and recently passed laws affecting the Wikimedia Foundation, including the European Digital Services Act

As part of the feedback cycle two office hours will be held: the first on 2 March and the second on 4 April.

For further information, please consult:

On behalf of the Wikimedia Foundation Legal Team,

CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૩:૩૩, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Editing news 2023 #1[ફેરફાર કરો]

Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

This newsletter includes two key updates about the Editing team's work:

 1. The Editing team will finish adding new features to the Talk pages project and deploy it.
 2. They are beginning a new project, Edit check.

Talk pages project

Screenshot showing the talk page design changes that are currently available as beta features at all Wikimedia wikis. These features include information about the number of people and comments within each discussion.
Some of the upcoming changes

The Editing team is nearly finished with this first phase of the Talk pages project. Nearly all new features are available now in the Beta Feature for ચર્ચા સાધનો.

It will show information about how active a discussion is, such as the date of the most recent comment. There will soon be a new "નવો વિષય" button. You will be able to turn them off at Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion. Please tell them what you think.

Daily edit completion rate by test group: DiscussionTools (test group) and MobileFrontend overlay (control group)

An A/B test for ચર્ચા સાધનો on the mobile site has finished. Editors were more successful with ચર્ચા સાધનો. The Editing team is enabling these features for all editors on the mobile site.

New Project: Edit Check

The Editing team is beginning a project to help new editors of Wikipedia. It will help people identify some problems before they click "ફેરફારો પ્રકાશિત કરો". The first tool will encourage people to add references when they add new content. Please watch that page for more information. You can join a conference call on 3 March 2023 to learn more.

Whatamidoing (WMF) (ચર્ચા) ૦૪:૫૪, ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Your wiki will be in read only soon[ફેરફાર કરો]

Trizek (WMF) (ચર્ચા) ૦૨:૫૦, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Ukraine's Cultural Diplomacy Month 2023: We are back![ફેરફાર કરો]

Please help translate to your language

Hello, dear Wikipedians!

Wikimedia Ukraine, in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine and Ukrainian Institute, has launched the third edition of writing challenge "Ukraine's Cultural Diplomacy Month", which lasts from 1st until 31st March 2023. The campaign is dedicated to famous Ukrainian artists of cinema, music, literature, architecture, design and cultural phenomena of Ukraine that are now part of world heritage. We accept contribution in every language! The most active contesters will receive prizes.

We invite you to take part and help us improve the coverage of Ukrainian culture on Wikipedia in your language! Also, we plan to set up a banner to notify users of the possibility to participate in such a challenge!

ValentynNefedov (WMUA) (talk) 07:58, 1 March 2023 (UTC)

Women's Month Datathon on Commons[ફેરફાર કરો]

Please help us to translate the message.

Hello Wikimedians,

Hope you are doing well. CIS-A2K and CPUG have planned an online activity for March. The activity will focus on Wikimedia Commons and it will begin on 21 March and end on 31 March 2023. During this campaign, the participants will work on structure data, categories and descriptions of the existing images. We will provide you with the list of the photographs that were uploaded under those campaigns, conducted for Women’s Month.

You can find the event page link here. We are inviting you to participate in this event and make it successful. There will be at least one online session to demonstrate the tasks of the event. We will come back to you with the date and time.

If you have any questions please write to us at the event talk page Regards MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૩:૧૯, ૧૨ માર્ચ ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

વિકિમેનિયા ૨૦૨૩ કાર્યક્રમ રજૂઆત આવકારે છે[ફેરફાર કરો]

શું તમે વિકિમેનિયા ૨૦૨૩માં કોઈ બેઠક (રુબરુ કે ઓનલાઇન) સંચાલન કરવા ઈચ્છો છો? કે પછી હાથ-અખતરો કરવાની કાર્યશાળા, જીવંત ચર્ચા, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ, કોઈ ધ્યાનાકર્ષક ચોપાનિયું કે યાદગાર ટૂંકાં પ્રવચન જેવું કશુંક? ૨૮ માર્ચ સુધી નોંધણી ખુલ્લી છે. આ વખતે હાઇબ્રિડ કાર્યક્રમો પણ હશે તો પૂર્વે રેકોર્ડ કરેલી સામગ્રી અને ઓનલાઇન પ્રેઝન્ટેશન પણ આવકાર્ય છે. જો તમારાં મનમાં આ સંદર્ભે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આગામી ૧૨ અને ૧૯ માર્ચે અમારી સાથે સંવાદમાં જોડાઈ શકો છો, કે પછી wikimania@wikimedia.org પર ઇમેલ કરી ને અથવા ટેલિગ્રામ પર પૂછી શકો છો. વધુ વિગતો વિકિ પર ઉપલબ્ધ છે.

Women's Month Datathon on Commons Online Session[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

Hope you are doing well. As we mentioned in a previous message, CIS-A2K and CPUG have been starting an online activity for March from 21 March to 31 March 2023. The activity already started yesterday and will end on 31 March 2023. During this campaign, the participants are working on structure data, categories and descriptions of the existing images. The event page link is here. We are inviting you to participate in this event.

There is an online session to demonstrate the tasks of the event that is going to happen tonight after one hour from 8:00 pm to 9:00 pm. You can find the meeting link here. We will wait for you. Regards MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૯:૦૬, ૨૨ માર્ચ ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Your wiki will be in read-only soon[ફેરફાર કરો]

MediaWiki message delivery ૦૬:૧૧, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Wikimedia Foundation’s 2023-2024 Annual Plan and Upcoming Community Conversations[ફેરફાર કરો]

Hi Everyone,

The draft annual plan of the Wikimedia Foundation applicable from July 2023 to June 2024 has been published and is open for feedback.

While the entire annual plan is available in multiple languages, a short summary is available in close to 30 languages including many from the region.

Two-Way Planning/Conversations

Since last year, the Foundation has prioritized two-way planning with communities by asking community members to share their goals for the coming year. We are hosting a series of calls/discussions across various time zones to collaborate across the movement, for South Asia-based communities;

 1. In-person session during WikiConference India, on the 28th of April with the attendees of the conference. (recording to be uploaded on meta).
 2. Virtual Discussion on the 30th of April, 2023 (0600 UTC)- Join Us!

We would like to invite you all to participate in the virtual discussion on the 30th of April where Lisa Seitz Gruwell, Chief Advancement Officer, and Deputy to the Chief Executive Officer would be sharing and discussing the plans with the movement.

Call Details

Virtual Discussion (Via Zoom)

Date: 30th April 2023 (Sunday)

Time: 0600 UTC (ZoneStamp)

Diff Calendar Link

Look forward to seeing you on the call.

Please add the above details to your respective calendars, and do get in touch with me if you have any further questions.


Rachit Sharma (WMF)

Sent using MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૦૯:૫૯, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Seeking volunteers for the next step in the Universal Code of Conduct process[ફેરફાર કરો]

Hello,

As follow-up to the message about the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines by Wikimedia Foundation Board of Trustees Vice Chair, Shani Evenstein Sigalov, I am reaching out about the next steps. I want to bring your attention to the next stage of the Universal Code of Conduct process, which is forming a building committee for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). I invite community members with experience and deep interest in community health and governance to nominate themselves to be part of the U4C building committee, which needs people who are:

 • Community members in good standing
 • Knowledgeable about movement community processes, such as, but not limited to, policy drafting, participatory decision making, and application of existing rules and policies on Wikimedia projects
 • Aware and appreciative of the diversity of the movement, such as, but not limited to, languages spoken, identity, geography, and project type
 • Committed to participate for the entire U4C Building Committee period from mid-May - December 2023
 • Comfortable with engaging in difficult, but productive conversations
 • Confidently able to communicate in English

The Building Committee shall consist of volunteer community members, affiliate board or staff, and Wikimedia Foundation staff.

The Universal Code of Conduct has been a process strengthened by the skills and knowledge of the community and I look forward to what the U4C Building Committee creates. If you are interested in joining the Building Committee, please either sign up on the Meta-Wiki page, or contact ucocproject(_AT_)wikimedia.org by May 12, 2023. Read more on Meta-Wiki.

Best regards,

Xeno (WMF) ૦૦:૩૦, ૨૭ એપ્રિલ ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Stats for Gujarati[ફેરફાર કરો]

Dear Users, Sorry for using non gujarati.
It was a wonderful experience to meet few of your community members in WCI 2023. I understand that there in no user stats collection to estimate the growth. I would like to extend my BOT support to Gujarati Wikipedia. NeechalBOT is the BOT running in mutliple indic languages for collecting stats and cleanup activities. you can see the sample pages in hindi at hi:श्रेणी:विकिपीडिया_आँकड़े. I would like to execute it in Gujarati wikipedia and collect daily and weekly stats. This stats will help you to understand the users and the community growth and plan accordingly. I have created sample page here. If your community shows interest in this then I will apply for BOT and execute it for ever. -Neechalkaran (ચર્ચા) ૧૫:૧૭, ૪ મે ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

How different it will be from https://gu.wikiscan.org/?date_filter=2023&menu=userstats for example? -- કાર્તિક ચર્ચા ૨૦:૩૮, ૪ મે ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
Also, what other tasks bots planning to do? See also: User:KartikBot and User:gubot -- કાર્તિક ચર્ચા ૨૦:૩૯, ૪ મે ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
Hi Neechalkaran, it was indeed nice meeting you at the WCI and working with you prior to it in committees in my personal capacity. As we had discussed that day, I and Kartikbhai have our bots flagged, which he has pointed above, which do the general maintenance tasks here. I am happy for you to deploy your bot for the user stats collection. ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૪:૪૭, ૫ મે ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
@KartikMistry અને Dsvyas: Thanks for the information. yes, I understand there are 2 stats tools available externally.(https://stats.wikimedia.org & https://gu.wikiscan.org) But I feel this will update the stats inside the wikipedia. Easy to find the micro level progress, compare the daily changes. It is upto your community's interest. here you can find few of its activities. specifically it helps to do repeated house keeping actvities.-Neechalkaran (ચર્ચા) ૧૧:૪૯, ૭ મે ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Automatic citations based on ISBN are broken[ફેરફાર કરો]

Apologies if this message does not reach you in your favorite language. You can help translate it centrally at Meta. Thanks for your help.

We have recently become unable to access the WorldCat API which provided the ability to generate citations using ISBN numbers. The Wikimedia Foundation's Editing team is investigating several options to restore the functionality, but will need to disable ISBN citation generation for now.

This affects citations made with the VisualEditor Automatic tab, and the use of the citoid API in gadgets and user scripts, such as the autofill button on refToolbar. Please note that all the other automatic ways of generating citations, including via URL or DOI, are still available.

You can keep updated on the situation via Phabricator, or by reading the next issues of m:Tech News. If you know of any users or groups who rely heavily on this feature (for instance, someone who has an upcoming editathon), I'd appreciate it if you shared this update with them.

Elitre (WMF), on behalf of the Editing team.

MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૦૧:૧૫, ૧૨ મે ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Mula Mutha Nadi Darshan 2023 campaign cum photography contest[ફેરફાર કરો]


Please feel free to translate it into your language.

Dear Wikimedians,

Greetings! CIS-A2K has started the Mula Mutha Nadi Darshan 2022 campaign cum photography contest on Wikimedia Commons from 15 May to 30 June. The aim of the contest is to document the Mula & Mutha rivers along with their tributaries in the Pune district on Wikimedia Commons in the form of images and videos. You can see more specific topics in the Rivers and Topics section. In this campaign, partner organisations like, Jeevitnadi, Ecological Society, Samuchit Enviro Tech, Nisarg Sevak, National Society for Clean Cities etc. are actively participating.

We are eager to see your contributions in this contest. For sign-up and upload please visit Mula Mutha Nadi Darshan 2023.

Regards MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૦:૪૯, ૧૭ મે ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

The upcoming calls conducted by A2K for or with communities[ફેરફાર કરો]

Apologies for writing in English. Please feel free to translate it into your language.

Dear Wikimedians,

We are excited to announce the launch of the A2K Monthly Engagement Call, a series of interactive sessions aimed at fostering collaborative learning within the Wikimedia community. The motive behind starting the series of interactive sessions is to bring the community together to discuss and interact about important topics. The first Monthly Engagement call will start with Let’s Connect which is an initiative to create an open and safe learning space for all Wikimedians to share and learn different skills with other peers and to add value and contribute collectively to the community. The first call in this series, organized and hosted by CIS-A2K, will take place on June 3, 2023, from 6:00 PM to 7:00 PM (IST).

One more announcement is about, on June 5, 2023, as we celebrate Environment Day, A2K is planning to engage communities and community members in discussions about potential activities for the month of June. These activities will involve capturing images of the environment, uploading them to Wikimedia Commons, and adding existing photos to articles on Wikipedia. We would love to invite Wikimedians to collaborate and join us in planning this activity on Sunday, May 28, 2023, from 11:00 am to 12:00 pm.

Call details are below:

Thank you MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૩:૫૫, ૨૫ મે ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Selection of the U4C Building Committee[ફેરફાર કરો]

The next stage in the Universal Code of Conduct process is establishing a Building Committee to create the charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). The Building Committee has been selected. Read about the members and the work ahead on Meta-wiki.

-- UCoC Project Team, ૦૯:૫૦, ૨૭ મે ૨૦૨૩ (IST)

Invitation to join at WikiConverse India Call - June 24th, 2023[ફેરફાર કરો]

Apologies to write in English please help us to translate the message in your language

Greetings! WikiConverse India is a new initiative that A2K is working on to improve collaboration among communities in India. WikiConverse India aims to initiate and foster dialogue within the Indian language Wikimedia community on various topics that are important for the growth of the Wikimedia movement. Currently, we are conducting regular calls as part of this initiative. For the month of June, this call will be scheduled on June 24th, 2023, from 6:00 PM to 7:30 PM IST. A2K will invite Indian participants from recent international conferences, namely the Wikimedia Hackathon and EduWiki Conference, to share their important takeaways specifically relevant to India.

To join the WikiConverse India Call, You can find the call details below:

If you have any questions, please write to a2k@cis-india.org. Regards MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૩:૫૯, ૧૬ જૂન ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ગુજરાતી વ્યાકરણ[ફેરફાર કરો]

ગુજરાતી વ્યાકરણ અંતર્ગત અલંકાર, છંદ અને સમાસ વિશે માહિતી આપવી જોઈએ. — આ સહી વગરની ટીપ્પણી 117.228.4.124 વડે ઉમેરાઇ હતી. (ચર્ચાયોગદાનો) ૧૯:૦૮, ૧૭ જૂન ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ગુજરાતી વિકિપીડિયા ફેરફારો માટે હંમેશા ખૂલ્લું જ છે. તમે સંદર્ભ સાથે ખૂટતી માહિતી તટસ્થ રીતે વિકિપીડિયાના નિયમોનું પાલન કરીને ઉમેરી શકો છો! -- કાર્તિક ચર્ચા ૧૯:૧૪, ૧૭ જૂન ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Reminder: Invitation to Join WikiConverse India Call[ફેરફાર કરો]

Apologies for writing in English

Hello all,

As we informed you earlier, CIS-A2K has begun a new initiative to improve collaboration among communities in India. WikiConverse India aims to initiate and foster dialogue within the Indian language Wikimedia community on various topics that are important for the growth of the Wikimedia movement. Currently, we are conducting regular calls as part of this initiative. For the month of June, this call will be scheduled for June 24th, 2023, today at 6:00 PM. The call meta page is already prepared and you can find it here.

The call details are here to join us:

We hope you can find some time to join us and listen to the amazing stories and learning experiences from the speakers. Regards MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૫:૩૧, ૨૪ જૂન ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ચૂંટણી સમિતિના નવા સભ્યોની જાહેરાત[ફેરફાર કરો]

તમે મેટા-વિકી પર આ સંદેશનું અન્ય ભાષાઓમાં પણ ભાષાંતર મેળવી શકો છો.

નમસ્તે,

We are glad to announce the new members and advisors of the Elections Committee. The Elections Committee assists with the design and implementation of the process to select Community- and Affiliate-Selected trustees for the Wikimedia Foundation Board of Trustees. After an open nomination process, the strongest candidates spoke with the Board and four candidates were asked to join the Elections Committee. Four other candidates were asked to participate as advisors.

Thank you to all the community members who submitted their names for consideration. We look forward to working with the Elections Committee in the near future.

On behalf of the Wikimedia Foundation Board of Trustees,


RamzyM (WMF) ૨૩:૨૯, ૨૮ જૂન ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

MinT Machine Translation added to your Wikipedia[ફેરફાર કરો]

કેમ છો!

Apologies as this message is not in your language, ⧼Please help translate⧽ to your language.

The WMF Language team has added another machine translation (MT) system for Content Translation in your Wikipedia called MinT; you can use MinT machine translation when translating Wikipedia articles using the Content and Section Translation tool.

The WMF Language team provides the MinT service. It is hosted in the Wikimedia Foundation Infrastructure with neural machine translation models that other organizations have released with an open-source license. MinT integrates translation based on NLLB-200, OpusMT and IndicTrans2 which is the model MinT is using in your Wikipedia. This MT is set as optional in your Wikipedia. Still, you can choose not to use it by selecting "Start with empty paragraph" from the "Initial Translation" dropdown menu.

Since MinT is hosted in the WMF Infrastructure and the models are open source, it adheres to Wikipedia's policies about attribution of rights, your privacy as a user and brand representation. You can find more information about the MinT Machine translation and the models on this page.

Please note that the use of the MinT MT is not compulsory. However, we would want your community to:

 • use it to improve the quality of the Machine Translation service
 • provide feedback about the service and its quality, and the service you prefer as default for your Wikipedia.

We trust that introducing this MT is a good support to the Content Translation tool.

Thank you!

UOzurumba (WMF) (ચર્ચા) ૧૩:૩૫, ૩ જુલાઇ ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Deploying the Phonos in-line audio player to your Wiki[ફેરફાર કરો]

કેમ છો!

Apologies if this message is not in your language, ⧼Please help translate⧽ to your language.

This wiki will soon be able to use the inline audio player implemented by the Phonos extension. This is part of fulfilling a wishlist proposal of providing audio links that play on click.

With the inline audio player, you can add text-to-speech audio snippets to wiki pages by simply using a tag:

<phonos file="audio file" label="Listen"/>

The above tag will show the text next to a speaker icon, and clicking on it will play the audio instantly without taking you to another page. A common example where you can use this feature is in adding pronunciation to words as illustrated on the English Wiktionary below.

{{audio|en|En-uk-English.oga|Audio (UK)}}

Could become:

<phonos file="En-uk-English.oga" label="Audio (UK)"/>

The inline audio player will be available in your wiki in 2 weeks time; in the meantime, we would like you to read about the features and give us feedback or ask questions about it in this talk page.

Thank you!

UOzurumba (WMF), on behalf of the Foundation's Language team

૦૭:૫૬, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૨૩ (IST)

Announcement of Train the Trainer 2023 and Call for Scholarship[ફેરફાર કરો]

Dear all,

We are excited to announce the reactivation of the Train the Trainer (TTT) initiative by CIS-A2K in 2023. TTT aims to empower Indian Wikimedians like you with essential skills to support Wikimedia communities effectively. Through this program, we seek to enhance your capacity, encourage knowledge sharing, identify growth opportunities, and enable a positive impact on the communities you serve. The scholarship application period is from ‘‘‘1st to 14th August 2023’’’. Unfortunately, we regretfully cannot consider applications from non-Indian Wikimedians due to logistical and compliance-related constraints. The event is scheduled for the end of September or the beginning of October 2023, and final dates and venue details will be announced soon. We encourage your active participation in TTT 2023 and welcome you to apply for scholarships via the provided form.

For inquiries, please contact us at a2K@cis-india.org or nitesh@cis-india.org. We look forward to your enthusiastic involvement in making Train the Trainer 2023 a resounding success!

Regards, Nitesh (CIS-A2K)

Reminder for TTT Scholarship and announcement about Event dates[ફેરફાર કરો]

Dear all,

We wanted to remind you about the Scholarship form for the Train the Trainer 2023 program and also provide you with the event dates. We encourage you to apply for scholarships to participate in Train the Trainer 2023, as it offers a valuable opportunity for you to actively contribute to your language communities. The scholarship form is accessible here, and the submission window will remain open until 14th August 2023. If you are genuinely interested in promoting knowledge sharing and community empowerment, we strongly encourage you to fill out the form. (Please note that we won't be able to consider applications from Wikimedians based outside of India for TTT 2023.)

The Train The Trainer program will take place on 29th, 30th September, and 1st October 2023. This program provides you an opportunity to enhance your leadership and community-building skills. Thank you for your attention.

Review the Charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee[ફેરફાર કરો]

Hello all,

I am pleased to share the next step in the Universal Code of Conduct work. The Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) draft charter is now ready for your review.

The Enforcement Guidelines require a Building Committee form to draft a charter that outlines procedures and details for a global committee to be called the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). Over the past few months, the U4C Building Committee worked together as a group to discuss and draft the U4C charter. The U4C Building Committee welcomes feedback about the draft charter now through 22 September 2023. After that date, the U4C Building Committee will revise the charter as needed and a community vote will open shortly afterward.

Join the conversation during the conversation hours or on Meta-wiki.

Best,

RamzyM (WMF), on behalf of the U4C Building Committee, ૨૧:૦૫, ૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Invitation to the Indic Community Monthly Engagement Call on September 8, 2023[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

A2K is excited to invite you to the third call of the Indic Community Monthly Engagement Calls initiative scheduled for September 8, 2023, where A2K is hosting “Learning Clinic: Collective learning from grantee reports in South Asia” by Let’s Connect. This event is designed to foster collaboration and knowledge-sharing among community members interested in the region's progress, grantees, potential grantees, and Regional Fund Committee members. The dedicated meta page is here. Here are the details:

 • Date: September 8th
 • Time: 6:00 PM - 7:30 PM IST
 • Language: English
 • Facilitation: Jessica Stephenson (WMF - Let’s Connect), Pavan Santhosh (CIS-A2K), Chinmayee Mishra (Let’s Connect working group)
 • Duration: 1.5 hours
 • Zoom Link: Zoom Link

You can find detailed information on the given meta page. We look forward to meeting you there tomorrow. :) Regards MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૬:૩૧, ૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Your wiki will be in read-only soon[ફેરફાર કરો]

Trizek_(WMF) (talk) ૧૪:૫૩, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Announcing Indic Wikimedia Hackathon 2023 and Invitation to Participate[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

The Indic MediaWiki Developers User Group is happy to announce Indic Wikimedia Hackathon 2023 on 16-17 December 2023 in Pondicherry, India.

The event is for everyone who contributes to Wikimedia’s technical spaces code developers, maintainers, translators, designers, technical writers and other related technical aspects. Along with that, contributors who don't necessarily contribute to technical spaces but have good understanding of issues on wikis and can work with developers in addressing them can join too. You can come with a project in mind, join an existing project, or create something new with others. The goal of this event is to bring together technical contributors from India to resolve pending technical issues, bugs, brainstorm on tooling ideas, and foster connections between contributors.

We have scholarships to support participation of contributors residing in India. The scholarship form can be filled at https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_Qqctj7I87QfYt5imc6iPcGPWuPfncCOyAd_OMbGiqxzxhQ/viewform?usp=sf_link and will close at 23:59 hrs on 15 October 2023 (Sunday) [IST].

Please reach out to contact@indicmediawikidev.org if you have any questions or need support.

Best, Indic MediaWiki Developers UG, ૧૦:૧૦, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૩ (IST)

Image Description Month in India: 1 October to 31st October[ફેરફાર કરો]

Apologies for writing in English.

Dear everyone,

We're excited to invite you to the Image Description Month India description-a-thon, set to take place from October 1st to October 31st, 2023. During this event, we'll be focusing on improving image-related content across Wikimedia projects, including Wikipedia, Wikidata, and Wikimedia Commons.

To stay updated and get involved, please visit our dedicated event page event Page.

Your active participation will be instrumental in enhancing Wikimedia content and making it more accessible to users worldwide. Thank you :) MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૦:૦૫, ૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

== Opportunities open for the Affiliations Committee, Ombuds commission, and the Case Review Committee ==[ફેરફાર કરો]

Hi everyone! The Affiliations Committee (AffCom), Ombuds commission (OC), and the Case Review Committee (CRC) are looking for new members. These volunteer groups provide important structural and oversight support for the community and movement. People are encouraged to nominate themselves or encourage others they feel would contribute to these groups to apply. There is more information about the roles of the groups, the skills needed, and the opportunity to apply on the Meta-wiki page.

On behalf of the Committee Support team,

~ Keegan (WMF) (talk) ૨૨:૧૧, ૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Review and comment on the 2024 Wikimedia Foundation Board of Trustees selection rules package[ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Dear all,

Please review and comment on the Wikimedia Foundation Board of Trustees selection rules package from now until 29 October 2023. The selection rules package was based on older versions by the Elections Committee and will be used in the 2024 Board of Trustees selection. Providing your comments now will help them provide a smoother, better Board selection process. More on the Meta-wiki page.

Best,

Katie Chan
Chair of the Elections Committee

૦૬:૪૨, ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૩ (IST)