વિકિપીડિયા:ચોતરો

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
Archive

દફતર


૨૦૦૭-૧૦ '૧૧-'૧૩ '૧૪


'૧૫ '૧૬ '૧૭ '૧૮ '૧૯


'૨૦ '૨૧

ગુજરાતી વિકિપીડિયામાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે!
જેમ ગામના ચોતરે બધાં ચર્ચા કરવા ભેગા થાય એમ આ પાનાનો ઉપયોગ વિકિપીડિયાને લગતી વાતો કરવા માટે કરી શકાય છે. અહીં તમે વિકિપીડિયાને લગતા કોઇ પણ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછી શકો છો.


First Newsletter: Wikimedia Wikimeet India 2022[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

We are glad to inform you that the second iteration of Wikimedia Wikimeet India is going to be organised in February. This is an upcoming online wiki event that is to be conducted from 18 to 20 February 2022 to celebrate International Mother Language Day. The planning of the event has already started and there are many opportunities for Wikimedians to volunteer in order to help make it a successful event. The major announcement is that submissions for sessions has opened from today until a month (until 23 January 2022). You can propose your session here. For more updates and how you can get involved in the same, please read the first newsletter

If you want regular updates regarding the event on your talk page, please add your username here. You will get the next newsletter after 15 days. Please get involved in the event discussions, open tasks and so on.

MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૦:૨૮, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧ (IST)[ઉત્તર]

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Upcoming Call for Feedback about the Board of Trustees elections[ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The Board of Trustees is preparing a call for feedback about the upcoming Board Elections, from January 7 - February 10, 2022.

While details will be finalized the week before the call, we have confirmed at least two questions that will be asked during this call for feedback:

 • What is the best way to ensure fair representation of emerging communities among the Board?
 • What involvement should candidates have during the election?

While additional questions may be added, the Movement Strategy and Governance team wants to provide time for community members and affiliates to consider and prepare ideas on the confirmed questions before the call opens. We apologize for not having a complete list of questions at this time. The list of questions should only grow by one or two questions. The intention is to not overwhelm the community with requests, but provide notice and welcome feedback on these important questions.

Do you want to help organize local conversation during this Call?

Contact the Movement Strategy and Governance team on Meta, on Telegram, or via email at msg(_AT_)wikimedia.org.

Reach out if you have any questions or concerns. The Movement Strategy and Governance team will be minimally staffed until January 3. Please excuse any delayed response during this time. We also recognize some community members and affiliates are offline during the December holidays. We apologize if our message has reached you while you are on holiday.

Thank you, CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૪:૦૦, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧ (IST)[ઉત્તર]

Second Newsletter: Wikimedia Wikimeet India 2022[ફેરફાર કરો]

Good morning Wikimedians,

Happy New Year! Hope you are doing well and safe. It's time to update you regarding Wikimedia Wikimeet India 2022, the second iteration of Wikimedia Wikimeet India which is going to be conducted in February. Please note the dates of the event, 18 to 20 February 2022. The submissions has opened from 23 December until 23 January 2022. You can propose your session here. We want a few proposals from Indian communities or Wikimedians. For more updates and how you can get involved in the same, please read the second newsletter

If you want regular updates regarding the event on your talk page, please add your username here. You will get the next newsletter after 15 days. Please get involved in the event discussions, open tasks and so on.

MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૧:૦૯, ૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Wiki Loves Folklore is back![ફેરફાર કરો]

Please help translate to your language

Wiki Loves Folklore Logo.svg

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2022 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

You can also organize a local contest in your country and support us in translating the project pages to help us spread the word in your native language.

Feel free to contact us on our project Talk page if you need any assistance.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

--MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૮:૪૫, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Feminism and Folklore 2022[ફેરફાર કરો]

Please help translate to your language

Greetings! You are invited to participate in Feminism and Folklore 2022 writing competion. This year Feminism and Folklore will focus on feminism, women biographies and gender-focused topics for the project in league with Wiki Loves Folklore gender gap focus with folk culture theme on Wikipedia.

You can help us in enriching the folklore documentation on Wikipedia from your region by creating or improving articles focused on folklore around the world, including, but not limited to folk festivals, folk dances, folk music, women and queer personalities in folklore, folk culture (folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch hunting, fairy tales and more. You can contribute to new articles or translate from the list of suggested articles here.

You can also support us in organizing the contest on your local Wikipedia by signing up your community to participate in this project and also translating the project page and help us spread the word in your native language.

Learn more about the contest and prizes from our project page. Feel free to contact us on our talk page or via Email if you need any assistance...

Thank you.

Feminism and Folklore Team,

Tiven2240 --૧૧:૧૯, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Call for Feedback about the Board of Trustees elections is now open[ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The Call for Feedback: Board of Trustees elections is now open and will close on 16 February 2022.

With this Call for Feedback, the Movement Strategy and Governance team is taking a different approach. This approach incorporates community feedback from 2021. Instead of leading with proposals, the Call is framed around key questions from the Board of Trustees. The key questions came from the feedback about the 2021 Board of Trustees election. The intention is to inspire collective conversation and collaborative proposal development about these key questions.

There are two confirmed questions that will be asked during this Call for Feedback:

 1. What is the best way to ensure more diverse representation among elected candidates? The Board of Trustees noted the importance of selecting candidates who represent the full diversity of the Wikimedia movement. The current processes have favored volunteers from North America and Europe.
 2. What are the expectations for the candidates during the election? Board candidates have traditionally completed applications and answered community questions. How can an election provide appropriate insight into candidates while also appreciating candidates’ status as volunteers?

There is one additional question that may be presented during the Call about selection processes. This question is still under discussion, but the Board wanted to give insight into the confirmed questions as soon as possible. Hopefully if an additional question is going to be asked, it will be ready during the first week of the Call for Feedback.

Join the conversation.

Thank you,

Movement Strategy and Governance CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૫:૫૬, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Please note an additional question has now been added. There are also several proposals from participants to review and discuss. CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૨:૧૭, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Question about the Affiliates' role for the Call for Feedback: Board of Trustees elections[ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello,

Thank you to everyone who participated in the Call for Feedback: Board of Trustees elections so far. The Movement Strategy and Governance team has announced the last key question:

How should affiliates participate in elections?

Affiliates are an important part of the Wikimedia movement. Two seats of the Board of Trustees due to be filled this year were filled in 2019 through the Affiliate-selected Board seats process. A change in the Bylaws removed the distinction between community and affiliate seats. This leaves the important question: How should affiliates be involved in the selection of new seats?

The question is broad in the sense that the answers may refer not just to the two seats mentioned, but also to other, Community- and Affiliate-selected seats. The Board is hoping to find an approach that will both engage the affiliates and give them actual agency, and also optimize the outcomes in terms of selecting people with top skills, experience, diversity, and wide community’s support.

The Board of Trustees is seeking feedback about this question especially, although not solely, from the affiliate community. Everyone is invited to share proposals and join the conversation in the Call for Feedback channels. In addition to collecting online feedback, the Movement Strategy and Governance team will organize several video calls with affiliate members to collect feedback. These calls will be at different times and include Trustees.

Due to the late addition of this third question, the Call will be extended until 16 February.

Join the conversation.

Best regards,

Movement Strategy and Governance

CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૨:૧૭, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

વિકિપીડિયા:વિકિપરિયોજના ગુજરાતી વિશ્વકોશ[ફેરફાર કરો]

વિકિપીડિયા:વિકિપરિયોજના#નવી પરિયોજના ચાલુ કરવા અને સંભાળવાના પ્રસ્તાવ પર વિકિપીડિયા:વિકિપરિયોજના ગુજરાતી વિશ્વકોશ શરૂ કરવા પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. આપનો પ્રતિભાવ આપશો. આભાર. -Nizil Shah (ચર્ચા) ૧૧:૦૬, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Subscribe to the This Month in Education newsletter - learn from others and share your stories[ફેરફાર કરો]

Dear community members,

Greetings from the EWOC Newsletter team and the education team at Wikimedia Foundation. We are very excited to share that we on tenth years of Education Newsletter (This Month in Education) invite you to join us by subscribing to the newsletter on your talk page or by sharing your activities in the upcoming newsletters. The Wikimedia Education newsletter is a monthly newsletter that collects articles written by community members using Wikimedia projects in education around the world, and it is published by the EWOC Newsletter team in collaboration with the Education team. These stories can bring you new ideas to try, valuable insights about the success and challenges of our community members in running education programs in their context.

If your affiliate/language project is developing its own education initiatives, please remember to take advantage of this newsletter to publish your stories with the wider movement that shares your passion for education. You can submit newsletter articles in your own language or submit bilingual articles for the education newsletter. For the month of January the deadline to submit articles is on the 20th January. We look forward to reading your stories.

Older versions of this newsletter can be found in the complete archive.

More information about the newsletter can be found at Education/Newsletter/About.

For more information, please contact spatnaik@wikimedia.org.


About This Month in Education · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · For the team: ZI Jony (Talk), રવિવાર ૧૬:૨૦, ૨૬ જૂન ૨૦૨૨ (UTC)

Movement Strategy and Governance News – Issue 5[ફેરફાર કરો]

Movement Strategy and Governance News
Issue 5, January 2022Read the full newsletter


Welcome to the fifth issue of Movement Strategy and Governance News (formerly known as Universal Code of Conduct News)! This revamped newsletter distributes relevant news and events about the Movement Charter, Universal Code of Conduct, Movement Strategy Implementation grants, Board elections and other relevant MSG topics.

This Newsletter will be distributed quarterly, while more frequent Updates will also be delivered weekly or bi-weekly to subscribers. Please remember to subscribe here if you would like to receive these updates.

 • Call for Feedback about the Board elections - We invite you to give your feedback on the upcoming WMF Board of Trustees election. This call for feedback went live on 10th January 2022 and will be concluded on 16th February 2022. (continue reading)
 • Universal Code of Conduct Ratification - In 2021, the WMF asked communities about how to enforce the Universal Code of Conduct policy text. The revised draft of the enforcement guidelines should be ready for community vote in March. (continue reading)
 • Movement Strategy Implementation Grants - As we continue to review several interesting proposals, we encourage and welcome more proposals and ideas that target a specific initiative from the Movement Strategy recommendations. (continue reading)
 • The New Direction for the Newsletter - As the UCoC Newsletter transitions into MSG Newsletter, join the facilitation team in envisioning and deciding on the new directions for this newsletter. (continue reading)
 • Diff Blogs - Check out the most recent publications about MSG on Wikimedia Diff. (continue reading)

CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૩:૩૬, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Wikimedia Wikimeet India 2022 Postponed[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

We want to give you an update related to Wikimedia Wikimeet India 2022. Wikimedia Wikimeet India 2022 (or WMWM2022) was to be conducted from 18 to 20 February 2022 and is postponed now.

Currently, we are seeing a new wave of the pandemic that is affecting many people around. Although WMWM is an online event, it has multiple preparation components such as submission, registration, RFC etc which require community involvement.

We feel this may not be the best time for extensive community engagement. We have also received similar requests from Wikimedians around us. Following this observation, please note that we are postponing the event, and the new dates will be informed on the mailing list and on the event page. Although the main WMWM is postponed, we may conduct a couple of brief calls/meets (similar to the Stay safe, stay connected call) on the mentioned date, if things go well.

We'll also get back to you about updates related to WMWM once the situation is better. Thank you MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૨:૫૭, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Nitesh Gill on behalf of WMWM Centre for Internet and Society

[Announcement] Leadership Development Task Force[ફેરફાર કરો]

Dear community members,

The Invest in Skill and Leadership Development Movement Strategy recommendation indicates that our movement needs a globally coordinated effort to succeed in leadership development.

The Community Development team is supporting the creation of a global and community-driven m:Leadership Development Task Force (Purpose & Structure). The purpose of the task force is to advise leadership development work.

The team seeks community feedback on what could be the responsibilities of the task force. Also, if any community member wishes to be a part of the 12-member task force, kindly reach out to us. The feedback period is until 25 February 2022.

Where to share feedback?

#1 Interested community members can add their thoughts on the Discussion page.

#2 Interested community members can join a regional discussion on 18 February, Friday through Google Meet.

Date & Time

Thanks for your time.

Regards, CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૭:૧૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

International Mother Language Day 2022 edit-a-thon[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

CIS-A2K announced International Mother Language Day mini edit-a-thon which is going to take place on 19 & 20 February 2022. The motive of conducting this edit-a-thon is to celebrate International Mother Language Day.

This time we will celebrate the day by creating & developing articles on local Wikimedia projects, such as proofreading the content on Wikisource, items that need to be created on Wikidata [edit Labels & Descriptions], some language-related content must be uploaded on Wikimedia Commons and so on. It will be a two-days long edit-a-thon to increase content about languages or related to languages. Anyone can participate in this event and users can add their names to the given link. Thank you MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૮:૩૮, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Wiki Loves Folklore is extended till 15th March[ફેરફાર કરો]

Please help translate to your language
Wiki Loves Folklore Logo.svg

Greetings from Wiki Loves Folklore International Team,

We are pleased to inform you that Wiki Loves Folklore an international photographic contest on Wikimedia Commons has been extended till the 15th of March 2022. The scope of the contest is focused on folk culture of different regions on categories, such as, but not limited to, folk festivals, folk dances, folk music, folk activities, etc.

We would like to have your immense participation in the photographic contest to document your local Folk culture on Wikipedia. You can also help with the translation of project pages and share a word in your local language.

Best wishes,

International Team
Wiki Loves Folklore

MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૦:૨૦, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Universal Code of Conduct (UCoC) Enforcement Guidelines & Ratification Vote[ફેરફાર કરો]

In brief: the revised Enforcement Guidelines have been published. Voting to ratify the guidelines will happen from 7 March to 21 March 2022. Community members can participate in the discussion with the UCoC project team and drafting committee members on 25 February (12:00 UTC) and 4 March (15:00 UTC). Please sign-up.

Details:

The m:Universal Code of Conduct (UCoC) provides a baseline of acceptable behavior for the entire Wikimedia movement. The UCoC and the Enforcement Guidelines were written by volunteer-staff drafting committees following community consultations. The revised guidelines were published 24 January 2022.

What’s next?

#1 Community Conversations

To help to understand the guidelines, the Movement Strategy and Governance (MSG) team will host conversations with the UCoC project team and drafting committee members on 25 February (12:00 UTC) and 4 March (15:00 UTC). Please sign-up.

Comments about the guidelines can be shared on the Enforcement Guidelines talk page. You can comment in any language.

#2 Ratification Voting

The Wikimedia Foundation Board of Trustees released a statement on the ratification process where eligible voters can support or oppose the adoption of the enforcement guidelines through vote. Wikimedians are invited to translate and share important information.

A SecurePoll vote is scheduled from 7 March to 21 March 2022.

Eligible voters are invited to answer a poll question and share comments. Voters will be asked if they support the enforcement of the UCoC based on the proposed guidelines.

Thank you. CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૨૧:૪૧, ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Coming soon[ફેરફાર કરો]

- Johanna Strodt (WMDE) ૧૮:૦૮, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

The Call for Feedback: Board of Trustees elections is now closed [ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The Call for Feedback: Board of Trustees elections is now closed. This Call ran from 10 January and closed on 16 February 2022. The Call focused on three key questions and received broad discussion on Meta-wiki, during meetings with affiliates, and in various community conversations. The community and affiliates provided many proposals and discussion points. The reports are on Meta-wiki.

This information will be shared with the Board of Trustees and Elections Committee so they can make informed decisions about the upcoming Board of Trustees election. The Board of Trustees will then follow with an announcement after they have discussed the information.

Thank you to everyone who participated in the Call for Feedback to help improve Board election processes.

Thank you,

Movement Strategy and Governance
CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૩:૪૪, ૫ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

UCoC Enforcement Guidelines Ratification Vote Begins (7 - 21 March 2022)[ફેરફાર કરો]

The ratification of the Universal Code of Conduct (UCoC) enforcement guidelines has started. Every eligible community member can vote.

For instructions on voting using SecurePoll and Voting eligibility, please read this. The last date to vote is 21 March 2022.

Vote here - https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:SecurePoll/vote/391

Thank you, CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૨૨:૩૮, ૭ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

સંસ્કૃત વિકિ માટે સ્કેનર અનુદાન નું નિવેદન[ફેરફાર કરો]

નમઃ સર્વેભ્યઃ, સંસ્કૃત વિકિમાં હું ૧૦ વર્ષથી કાર્યરત છું અને મને મોટા લેખો લખવામાં વધુ રસ હોય છે. પરન્તુ એ માટે સંદર્ભગ્રન્થ પણ આવશ્યક હોય. પરન્તુ સંસ્કૃતનાં ગ્રન્થોં ઓછામાં ઓછા ૧૦૦ વર્ષ તો જુના હોય જ અને ઓછા પણ હોય એટલે ગ્રન્થાલયો અને વિદ્વાનો પાસેથી ગ્રન્થો મેળવવા અત્યન્ત કઠિન હોય છે. આ સ્થિતિમાં એક સ્કેનર ની આવશ્યકતા છે, જેથી યોગ્ય રીતે લેખો બની શકે. ગુજ.વિકિ પાસે પહેલે થી એક સ્કેનર છે અને આ સમુદાયે હંમેશા સં.વિકિ ની સહાયતા કરી છે. એ માટે આભાર. પરન્તુ હવે અમદાવાદનાં કેન્દ્રમાં સ્થિત એક શૈક્ષણિક સંસ્થામાં જો સ્કેનર હોય તો ન કેવલ સંસ્કૃત પરન્તુ અન્ય સમુદાયો પણ આ સ્કેનર નો લાભ લઈ શકે. તો આપશ્રી અહીં સમર્થન કરી શકો તો સારું. ધન્યવાદ. લિ., નેહલ દવે ૦૯:૫૯, ૮ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

CIS-A2K Newsletter February 2022[ફેરફાર કરો]

Centre for Internet And Society logo.svg

Dear Wikimedians,

Hope you are doing well. As you know CIS-A2K updated the communities every month about their previous work through the Newsletter. This message is about February 2022 Newsletter. In this newsletter, we have mentioned our conducted events, ongoing events and upcoming events.

Conducted events
Ongoing events
Upcoming Events

Please find the Newsletter link here. Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 08:58, 14 March 2022 (UTC)

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Wiki Loves Folklore 2022 ends tomorrow[ફેરફાર કરો]

Wiki Loves Folklore Logo.svg

International photographic contest Wiki Loves Folklore 2022 ends on 15th March 2022 23:59:59 UTC. This is the last chance of the year to upload images about local folk culture, festival, cuisine, costume, folklore etc on Wikimedia Commons. Watch out our social media handles for regular updates and declaration of Winners.

(Facebook , Twitter , Instagram)

The writing competition Feminism and Folklore will run till 31st of March 2022 23:59:59 UTC. Write about your local folk tradition, women, folk festivals, folk dances, folk music, folk activities, folk games, folk cuisine, folk wear, folklore, and tradition, including ballads, folktales, fairy tales, legends, traditional song and dance, folk plays, games, seasonal events, calendar customs, folk arts, folk religion, mythology etc. on your local Wikipedia. Check if your local Wikipedia is participating

A special competition called Wiki Loves Falles is organised in Spain and the world during 15th March 2022 till 15th April 2022 to document local folk culture and Falles in Valencia, Spain. Learn more about it on Catalan Wikipedia project page.

We look forward for your immense co-operation.

Thanks Wiki Loves Folklore international Team MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૦:૧૦, ૧૪ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Pune Nadi Darshan 2022: A campaign cum photography contest[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

Greetings for the Holi festival! CIS-A2K is glad to announce a campaign cum photography contest, Pune Nadi Darshan 2022, organised jointly by Rotary Water Olympiad and CIS-A2K on the occasion of ‘World Water Week’. This is a pilot campaign to document the rivers in the Pune district on Wikimedia Commons. The campaign period is from 16 March to 16 April 2022.


Under this campaign, participants are expected to click and upload the photos of rivers in the Pune district on the following topics -

 • Beauty of rivers in Pune district
 • Flora & fauna of rivers in Pune district
 • Religious & cultural places around rivers in Pune district
 • Human activities at rivers in Pune district
 • Constructions on rivers in Pune district
 • River Pollution in Pune district

Please visit the event page for more details. We welcome your participation in this campaign. Thank you MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૨:૪૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Universal Code of Conduct Enforcement guidelines ratification voting is now closed[ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Greetings,

The ratification voting process for the revised enforcement guidelines of the Universal Code of Conduct (UCoC) came to a close on 21 March 2022. Over 2300 Wikimedians voted across different regions of our movement. Thank you to everyone who participated in this process! The scrutinizing group is now reviewing the vote for accuracy, so please allow up to two weeks for them to finish their work.

The final results from the voting process will be announced here, along with the relevant statistics and a summary of comments as soon as they are available. Please check out the voter information page to learn about the next steps. You can comment on the project talk page on Meta-wiki in any language.

You may also contact the UCoC project team by email: ucocproject(_AT_)wikimedia.org

Best regards,

CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૫:૦૯, ૨૩ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

સ્કેનર આપવા બાબત[ફેરફાર કરો]

નમસ્તે, ગુજરાતી વિકિ સમુદાય પાસે સ્કેનર છે, જેનો મે ઘણી વાર ઉપયોગ કર્યો છે. -ભાઈએ કહ્યું એમ મે સી.આઈ.એસ. પાસેથી સ્કેનર મેળવવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો પણ મને મળી શક્યું નથી. માટે હવે ગુજરાતી વિકિ સમુદાય પાસે સહાયતાની આશા છે. આમ તો આ સમુદાયની ઇચ્છા હોય, તો આપી શકાય અને બહાનું બતાવીને ના પણ પાડી શકાય. મને જરૂર છે માટે જ અહીં લખી રહ્યો છું. મારે સંસ્કૃતમાં લેખો લખવા માટે અમુક સંદર્ભ ગ્રન્થોની આવશ્યકતા હોય છે, પણ ગ્રન્થાલય અમુક પુસ્તકો માત્ર જોવા આપે છે, ઘરે લઈ જવા આપતા નથી. માટે સ્કેન કરવાની અનુમતિ લઈને હું પુસ્તક વાપરવાનો પ્રયાસ કરુ છું. આરંભમાં -ભાઈ સાથે મારો વ્યવહાર સારો રહ્યો પરન્તુ અચાનક જે અમના તરફથી સ્કેનર આપવામાં ઘણો વિલંબ થયો, જેથી મારા કામ પર પણ પ્રભાવ પડ્યો. મને લાગે છે આ એક ઘર્ષણ થાય એવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ ગઈ છે. મને અચાનક લાગે છે કે હું માંગી રહ્યો છું એટલે હું કદાચ ગરીબડો બનીને યાચના ઉપર યાચના કરી રહ્યો છું. અને સામે વાળી વ્યક્તિ પોતાની નવી નવી સ્થિતિનું વર્ણન કરીને મને વધું ભીખ માંગવાની સ્થિતિમાં લઈ આવે છે. જો હું ગુજ.વિકિ માટે આ સ્કેનર માંગતો હોત અથવા સમાન રીતે સ્કેનર વાપરવા માટેની નીતિ હોત, તો શું મારી સાથે આવો વ્યવહાર થયો હોત. વિકિ એક વિવાદ સ્થળ ત્યારે બને છે, જ્યારે એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને સમજવા જ નથી માંગતો અથવા હું આ સ્વૈચ્છિક રીતે કરું છું એટલે ગમે તે રીતે સામે વાળાને બહાનું બતાવી શકું છું. શાસ્ત્રો કહે છે કે આપણને જે વ્યવહાર આપણી જોડે થાય, તો ન ગમે, એવો વ્યવહાર આપણે બીજા સાથે કરવો નહીં. શું હું વારંવાર કોઈ વાત વિષે લબડાવ્યા કરું, તો કોઈને ગમે. ન જ ગમે. માણસ બીજને બહાના બતાવીને પોતીની જાતને સાચો અને સારો સિદ્ધ કરી શકે, પણ પોતે આત્મવિશ્લેષણ કરે તો જણાય કે મને આપી દેવામાં શું વાંધો છે, એ દેખાઈ આવે. ગુજ.વિકિ નાં સદસ્યો ને આટલું મોટુ લખાણ લખી રહ્યો છું, કારણ કે મારે સ્કેનરની અત્યન્ત આવશ્યકતા છે અને વારંવાર આવશ્યકતા રહેવાની છે. તો મારે દર વખતે ગરીબડા બનીને યાચના ન કરવી પડે, એવો કોઈ નિર્ણય આપ સૌ કરો એ વિનંતિ છે. બીજી બાજુ હું પ્રયાસ કરીશ કે મને કશે બીજે થી સ્કેનર મળી રહે, ત્યાર સુધી યોગ્ય રીતે સ્વમાન સાથે સ્કેનર મળે એવી વિચારણા કરો એ જ વિનંતિ. કેટલા દિવસ થઈ ગયા એ તમે જ જોયું છે, મારી પાસેથી વચ્ચે પણ એક બે પુસ્તકો જતી રહી છે. હું ઇચ્છીશ કે તમે સૌ સહાયતા કરો. - નેહલ દવે. — આ સહી વગરની ટીપ્પણી NehalDaveND વડે ઉમેરાઇ હતી. (ચર્ચાયોગદાનો)

નેહલભાઇ, તમારી આ પ્રકારની આરોપ ઘડતી ભાષા વિકિપીડિયામાં આવકાર્ય નથી. -- કાર્તિક ચર્ચા ૦૯:૪૬, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]
ક્ષમા કરશો. જેટલી પણ વાર વાત થઈ છે, એમાં ક્યાંને ક્યાંક અત્યારે નહીં, મારે નક્કી નથી ઇત્યાદિ જ સાંભળવા મળ્યુ છે. માટે ના છુટકે મારે લખવું પડ્યું. હું મારા વ્યક્તિગત કાર્ય માટે નથી માંગતો, મારે બીજા પાસેથી પુસ્તક લેવાની છે એને એના સમયે સ્કેન કરીને આપવાની છે. મને ટલ્લાવવામાં આવ્યો એટલે મારે કહેવું પડ્યું બાકી શું આવશ્યકતા છે આરોપ મુકવાની? હવે એમને કોલ ઉઠાવવાનો પણ બંધ કરી દીધો છે. મારે આવશ્યકતા છે એટલે વિનંતિ પર વિનંતિ કરી રહ્યો છુ ને. મે એવું શું કરી દીધુ છે એ મને ખબર નથી પડતી કે આવો વ્યવહાર થાય. એમને પાછુ માગ્યું ત્યારે એમને આપી દીધું. એમને જે રીતે કહ્યું એ જ રીતે કર્યું છે. મારી બોલવાની ભાષા કે હાવભાવ માં કોઈ ખોટ જણાઈ હોય અને વ્યક્તિ આવું કરે તો સમજાય પણ ખરું. મિત્ર ભાવે ભાઈ ભાઈ કરીને વાત કરીએ. અને સામે થી માત્ર અને માત્ર જે અત્યારે નહીં, મારું નક્કી નથી ઇત્યાદિ જ ઉત્તર આવે તો મારે શું સમજવું. તમારી સામે સ્થિતિ મુકુ છું. તમારે મારી પાસે થી સ્કેનર લેવાનું છે. તમે કહો કે ક્યારે લઈ જઉ, તો હું કહું આ દિવસે લઈ જાવ. ત્યારે વાત કરીએ તો અત્યારે નહીં, પછી હું તમારે ત્યાં આવવાનો છું ત્યારે. તો તમે ક્યારે આવો છો. નક્કી નથી. આ વર્તુળ માંથી નીકળવું કેવી રીતે? તમે આ સ્થિતિમાં શું કરી શકો કહો. મારી ભાષામાં કે વર્તનથી ખોટું લાગ્યું હોય, તો સમજાય. માટે સમુદાયને વિનંતિ કરુ છું, કૃપયા વિવાદ આગળ ન વધે અને અમે બંને એક બીજા સાથે સારી રીતે વ્યવહાર (સ્કેનરનો) કરી શકીએ એ માટે તમે જ કોઈ નિયમ નક્કી કરો. કારણ કે આટલા દિવસથી વાત ચાલે છે, પણ મારી સાથે વારંવાર જે વ્યવહાર થયો એજ મે વર્ણવ્યો છે. હું તો બાહ્ય વ્યક્તિ છું, એટલે એક સ્વરે સમુદાય ના પણ કહી દે, તો મારે સ્વીકાર્યા વગર છુટકો નથી. મે સમુદાય માં કોઈ ખોટો વ્યવહાર નથી કર્યો વધુ યોગદાન નથી આપ્યુ પણ સમયાન્તરે યોગદાન આપ્યા કરુ છું. આશા છે -ભાઈ સ્વયં એકવાર આખી ઘટના પર પુનર્દૃષ્ટિ કરશે અને એમને જાણીને ન કર્યું હોય તેમ છતાં મારી સાથે થયેલો વ્યવહાર યોગ્ય છે એનું મૂલ્યાંકન કરે. તેમ છતાં એમને એવું લાગે કે મારી સાથે આ થયું એ સામાન્ય છે અને એમની સાથે આવું થયું હોત તો એમને વાંધો ન આવત. તો હું માફી માંગુ છું, પણ સ્કેનર વિષે મારી સહાયતા કરો એ માટે વારંવાર વિનંતિ કરુ છું. ધન્યવાદ લિ., નેહલ દવે ૧૫:૧૪, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]
Just my two pennies' worth. Your phrases such as ટલ્લાવવામાં આવ્યો, ગરીબડો બનીને યાચના ઉપર યાચના કરી રહ્યો, ભીખ માંગવાની સ્થિતિમાં લઈ આવે છે, and લબડાવ્યા કરું are the poor choice of words. Such language is not allowed on Gujarati Wikipedia or any other Wikipedia, especially when you are a long-time editor on Wikipedia. So I would expect an apology from you. Admin can remark your language, and can take action against you.
બીજી વાત. સ્કેનર માટેનો તમામ વ્યવહાર માત્ર Talk page ઉપર જ કરવા વિનંતી. મહેરબાની કરીને કૉલ ન કરવા વિનંતી. ગુજરાતી વિકિપીડિયાના મારા તમામ મિત્રો મારી સાથે તમામ પ્રકારનો વ્યવહાર Talk page દ્વારા જ કરે છે, ભલે ગમે એટલું અગત્યનું કામ હોય. હું રોજ મોડી રાત સુધી જાગતો હોવાથી, અને બીજા દિવસે બપોર પછી જ ઊઠતો હોવાથી કોઈના ફોન ઉપાડી શકતો નથી. માટે હવેથી Talk pageનો જ ઉપયોગ કરવા વિનંતી.
ત્રીજી વાત, આ સ્કેનર મુખત્વે ગુજરાતી સમુદાય માટે મેળવવામાં આવ્યું હતુ, તેમજ હું અંગ્રેજી વિકિ પર પણ કાર્યરત હોઈ, અંગ્રેજી વિકિનો પણ એમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. આવતા મહીને મારે ગુજરાતી વિકિસોર્સ માટે ૬ પુસ્તકો સ્કેન કરવાના છે જે આ પ્રમાણે છે: (૧) ભારેલો અગ્નિ (૨) જયંત, (૩) ગ્રામલક્ષ્મી, (૪) કોકિલા, (૫) પૂર્ણિમા, અને (૬) દિવ્યચક્ષુ (બધા જ પુસ્તકો ર. વ. દેસાઈના છે). આ ઉપરાંત ચુનીલાલ મડિયાના બીજા 4 પુસ્તકો તો સ્કેન કરવાના જ છે. એ ઉપરાંત અહીં તમે જોઈ શકસો કે અંગ્રેજી વિકી પર હું એક Resource request પર કામ કરી રહ્યો છું જેના માટે મારે સ્કેનરનો ઉપયોગ કરવો પડે. આ પ્રકારની Resource requests માટે મારે મહિનામાં ઓછામાં ઓછી બે વાર સ્કેનરનો ઉપયોગ કરવાનો રહે છે (Example: See this & this).
તમને CIS તરફથી જરૂર સ્કેનર મળી શક્યું હોત, પણ તમારી કમ્યુનિટી તરફથી તમને સમર્થન મળ્યું ન્હોતું. ગુજરાતી વિકીસમુદાય તરફથી તમને સમર્થન ન મળે એ ખૂબ સ્વાભાવિક છે, કારણકે તમે ગુજરાતી વિકી પર કોઈ પણ પ્રકારે કાર્યરત નથી.
મેં જણાવ્યા એ પુસ્તકો સ્કેન થઈ ગયા બાદ હું તમને સ્કેનર ૧૫ દિવસ માટે આપી સકીશ. આપ ૪ મહિના માટે સ્કેનર માંગી રહ્યા હતા પણ તે શક્ય નથી. મે જણાવ્યુ એમ મારે વિકિપીડિયાના કામ માટે સ્કેનરનો ઉપયોગ કરવાનો રહે છે. talk page પર ચર્ચા બાદ તારીખ નક્કી થયે આપ સ્કેનર લઈ જઈ શકો છો (૧૫ દિવસ પછી તે પાછું આપી જવાની જવાબદારી સાથે). આભાર. --Gazal world (ચર્ચા) ૧૫:૫૦, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]
P.S: Please don't use my real name as you used in your message. This is a violation of privacy. I will request to delete those revision. --Gazal world (ચર્ચા) ૧૬:૦૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]
1 2 નમસ્તે, ફરક એટલો છે કે તમારી વર્તણૂક મારા સિવાય કોઈ જાણતું નથી. અત્યારે તમે પુસ્તકો સ્કેન થઈ ગયા બાદ આપીશ કહ્યું અને મને હોળીનાં આગલા દિવસે લઈ જવા કહ્યું. પછી સોમવારે હું આવવા તૈયાર થયો ત્યારે કહ્યું હું આવવાનો છું પણ નક્કી નથી. સં.વિકિ માં એક હું જ મુખ્યરૂપે સક્રિય છું, તો બીજાનું સમર્થન ક્યાંથી મળે. જેને મે વિકિમાં લખતા શીખવ્યું છે, જેમને હજું સમુદાય શું એ ધ્યાન નથી એવા લોકોની પાસે સમર્થન લેવાનું અનૈતિક કાર્ય મારે કરવું ન હતું અન્યથા 5 લોકોને હું શીખવાડી રહ્યો છું એમને કહી દેત કે સમર્થન કરી દો. જુના કોઈ અસક્રિય વ્યક્તિ ને જગાડીને સમર્થન લઈ લેત. પણ વાસ્તવિકતા એ છે કે ઈશ્વર પાસેથી મળેલાને મે પોતાનું નથી બનાવી દધું. સમુદાય ભલે સ્કેનર ન આપે, પણ એ સમજી શકે છે કે ક્યાંક તો કશું થયું છે, જેથી મારા જેવા વ્યક્તિને આવું લખવું પડ્યું. બાકી વાતોનાં ગોટા ન બનાવો. 4 મહિના માટે માંગ્યું હતું અને તમારી સાથે ચર્ચા કરીને થોડા દિવસ માટે આપો અર્જન્ટ છે એવી કેટ કેટલી વિનંતિ કરી હતી, એ તો ઉલ્લેખ કરો. તમે બધાની સામે અસત્ય બોલી શકો, તમારી જાત સાથે તો સત્ય બોલજો. મારા મિત્રને અમદાવાદથી ત્યાં તમારા શહેરનાં એસ.ટી સ્ટેન્ડ સુધી મોકલ્યો અને તમે કહ્યું ના અત્યારે નહીં. એ ત્યાં આવેલો ખાલી હાથ પાછો આવ્યો. મારી ભાષા જેવી પણ હોય, તમારુ ચિત્ર સ્પષ્ટ કરે છે, તમારા પ્રત્યુત્તરથી પણ તમારી ભુલ અને વાસ્તવિક માનસિકતા સ્પષ્ટ થાય છે. હું તમારી સાથે ફોન પર વાત કર્યા વગર સ્કેનર વાળા પેજ પર વિનંતિ લખતો હતો એ તમને ગમતુ ન હતું અને હવે તમે ચર્ચા પૃષ્ઠ પર વાત કરવા કહો છો. આ બતાવે છે કે પહેલા કેવો વ્યવહાર થયો હશે અને આ પછી કેવો વ્યવહાર થશે. મે તમારુ શું બગાડ્યુ હતું મને કશું ધ્યાને આવતું નથી. તમે કહ્યું એમ કર્યું, હું ઇસનપુરથી છેક એચ.કે તમને સ્કેનર આપવા આવ્યો. તમારા બોલેલા બોલ પાળ્યા તેમ છતા તમારા મનમાં કશું અજુકતુ જ ઉપજ્યું. તારીખ તમે નક્કી કરો અને એ પણ સ્કેનર વાળા પૃષ્ઠ પર મે પહેલેથી જ વિનંતિ કરેલ છે, હું લઈ જવાની વ્યવસ્થા કરીશ. અત્યાર સુધી તમે જેટલી તારીખો બદલી છે ઓફલાઇન, આશા છે હવે ઓનલાઇન તમે આવું નહીં કરો. તમને ગુજરાતી વિકિપીડિયાની કાર્યશાળા આયોજિત કરવા વિષે પણ વાત કરી હતી. કારણ કે હું વાસ્તવમાં ગુજરાતી, હિન્દી અને સંસ્કૃત માટે વિચારુ છું. મારો મુખ્ય ઉદ્દેશ સંસ્કૃત છે કારણ કે હિન્દી અને ગુજરાતી માં થોડા લોકો જ છે, પણ છે તો ખરા. સં.વિકિ માં હું એકલો જ કામ કરુ છું. કૃપયા મારુ યોગદાન જોઈ લો. સમુદાયની પરેની દૃષ્ટિ છે મારી. જ્યારે કોઈ સમુદાય માટે કશું પણ કરવાની તક મળે હું પ્રયાસ કરુ છું અને આટલું થયા પછી પણ જે કાર્યશાળા મે વિચારી હતી એ માટે પ્રયાસ કરીશ. ભલે સફળ થવાય કે ન થવાય. તમારા અનુભવની જરૂર હતી અને ગુજ.વિકિ માટે થયેલા કામને તમે યોગ્યરીતે કરી શકો છો, તો મળીને કામ કરવાની આશા હતી એટલે તમને બધી વાત કરી હતી. પણ તમે વારંવાર વિનંતિ પર વિનંતિ જ કરાવ્યે ગયા અને હવે તમારું સ્વામિત્વ અને આધિપત્ય બાતવો છો કે મારુ ચિત્ર સ્પષ્ટ કર્યું એટલે હવે આમ કરવાનું અને આમ નહીં કરવાનું. સરસ. લિ., નેહલ દવે ૨૨:૩૧, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]
શ્રીમાન નેહલ દવે, ઉપરોક્ત વિષય સંબંધી ચર્ચા આપે ચોતરા પર મૂકી છે એનો સ્પષ્ટ અર્થ છે કે આપશ્રી આ બાબતે સમગ્ર સમુદાયનો હસ્તક્ષેપ ઈચ્છો છો. આ સંબંધે કેટલીક બાબતો હું સ્પષ્ટ કરવા ઈચ્છીશ. પહેલી વાત કે આપે સ્કેનરના ઉપયોગ માટેનું આવેદન સ્કેનર વિનિમય નોંધપોથી પર મૂકેલું હતું જેથી ચોક્કસ સમય સુધી રાહ જોયા બાદ આપ આ સંબંધી સંદેશો જે તે સભ્યના ચર્ચા પાના પર મૂકી શક્યા હોત. બીજી વાત, માંગણી મુજબના સમયે આપને સ્કેનર ન મળવાથી આપને પડી રહેલી મુશ્કેલીઓ દર્શાવવા માટે આપે પસંદ કરેલા શબ્દપ્રયોગો સ્પષ્ટપણે અનુચિત છે એ તરફ આપનું ધ્યાન દોરું છું. ત્રીજી વાત, સ્કેનર સંભાળનાર સભ્યએ વર્તમાન સમયમાં સ્કેનર ન આપી શકવાની અસમર્થતા દર્શાવવાની સાથે એ સંબંધી કારણો પણ દર્શાવ્યા છે જેથી આપને ધીરજથી કામ લેવાની તાકીદ કરું છું.
અન્ય કેટલીક બાબતોનું સ્પષ્ટીકરણ: (૧). સ્કેનર, ગુજરાતી સમુદાય (વિકિપીડિયા, વિકિસ્ત્રોત) તથા સંદર્ભ વિનિમય પરિયોજના માટે ફાળવાયું છે તેથી આપ તેના ઉપયોગ માટેનો પ્રસ્તાવ રાખી શકો પણ ઉઘરાણી ન કરી શકો. (સમુદાયની ઇચ્છા હોય, તો આપી શકાય અને બહાનું બતાવીને ના પણ પાડી શકાય.) (૨). ભૂતકાળમાં આપે સ્કેનરના ઉપયોગથી સ્કેન કરેલા પુસ્તકો આપના કોમન્સ એકાઉન્ટમાં ક્યાંય જોઈ શકાતા નથી. (૩). સંસ્કૃત વિકિ માટે સ્કેનર અનુદાન માટેનો પ્રસ્તાવ હાલ પડતર પડ્યો છે એ સંબંધે આપે માંગણી કરેલા મોંઘા સ્કેનરને બદલે પ્રમાણમાં ઓછી રકમનું સ્કેનર માંગીને આપ અનુમોદન મેળવી શકો છો. (૪). CIS-A2K દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલા Digitisation Collaboration with Institute પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત આપ પણ પુસ્તકો સ્કેન કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત જો આપ કોઈ સંસ્થા કે અંગત પુસ્તકાલયમાંથી પુસ્તકો સ્કેન કરવાનું અનુમોદન મેળવી શકો તો CIS-A2Kની ટીમ જાતે સ્થળ પર આવી પુસ્તકો સ્કેન કરી આપશે અને પુસ્તકો ઉપલબ્ધ કરાવનાર સંસ્થા અથવા વ્યક્તિગત સંગ્રહની કોમન્સ કેટગરી પણ બનાવી દેશે.
નેહલ દવે, અહીં સૌ કોઈ સ્વયંસેવક છે. ક્યારેક સામેવાળા સભ્યની અનુકૂળતા ન હોય તેવા સમયે સ્કેનરની માંગણી કરી, સંભવિત ગેરસમજોને પોષીને, અનુચિત શબ્દોના ઉપયોગથી જાહેર નારાજગી દર્શાવતું આરોપનામું ઘડીને આપ ભવિષ્યના સંબંધોને ધૂંધળા શા માટે કરવા ઈચ્છો છો ? ભવિષ્યમાં આપ ગુજરાતી સમુદાયના સ્કેનરની ઉપલબ્ધતા અને સ્કેનર સંભાળનાર સભ્યની અનુકૂળતાએ તેનો ચોક્ક્સ ઉપયોગ કરી શકો એવું વાતાવરણ અને સૌહાર્દ જાળવી રાખવાની અપીલ સહ લિ. વિજય (ચર્ચા) ૨૩:૦૭, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]
મારો જ વાંક છે. જ્યારે માણસને સ્કેનર આપવું ગમતુ ન હતું, ત્યારે જ મારે આગળ વધવું જોઈતું ન હતું. જે વ્યવહાર થયો એ વખતે જ સમજી જવા જેવું હતું કે આ સ્વામિત્વની વાત છે, જેની પાસે છે એ ચાહે એટલા કામ દર્શાવી શકે છે અને આજ કાલ પછી, નક્કી નહીં કરીને ગમે તે કહે સહેવાનું કારણ કે તમે કશું પણ બોલો એટલે વસુલી જ લાગી શકે. ભૂતકાળમાં સ્કેનર લીધુ હતું એમાં એક પુસ્તક અપલોડ કરી હતી. અત્યારે બીજી પુસ્તકો શોધી એટલે જ માંગી રહ્યો હતો. પણ હવે મારે આ બધામાં પડવું નથી. કારણ કે દર્પણ બતાવ્યા પછી સારુ કશું થઈ ન શકે અને મારે આમ હેરાન થવામાં સમય વ્યર્થ નથી કરવો. સાર સમજાઈ ગયો છે - ધન્યવાદ. લિ., નેહલ દવે ૦૮:૩૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]
નેહલભાઇ, વિજયભાઇએ પૂછેલા પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપ્યા પછી જ ગુજરાતી વિકિસમુદાય આગળ શું પગલા લેવા તે નક્કી કરશે. હા, તમારા શબ્દોમાં કંઇ સુધારો થયો નથી અને આ પ્રકારની વર્તણૂક વિકિ પર માન્ય નથી જ! -- કાર્તિક ચર્ચા ૦૯:૩૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]
નમસ્તે, 1) મે કહ્યું હોય કે તમારુ કામ પડતુ મુકો અને મારી માંગણી તો તમારે માનવી જ પડશે, તો એને ઉઘરાણી કહી શકાય. મે સ્કેનર નિવેદન કર્યું પૃષ્ઠ પર અને એમની સાથે વાત કરી એમને કહ્યું લાંબા સમય સુધી તો નહીં મળી શકે મારુ એક કામ છે એ પૂર્ણ કરી તમને આપું. મે કહ્યું સારુ. પછી એમને કહ્યું કે અમુક દિવસ તમે લઈ જજો. મારા મિત્રને મે ત્યાં મોકલ્યો લેવા માટે અને એમને કહ્યું આજે નહીં. ભાડુ અને સમય ખર્ચીને માણસ ત્યાં ગયો એમ છતાં મે કહ્યું વાંધો નહીં તમે કહો ક્યારે મળી શકે. એમને કહ્યું હોળીનાં આગલા દિવસ આપીશ. ત્યારે કશુ ન થયું. પછી વાત થઈ તો કે હવે સોમવારે વારે ત્યાં જઈશ મે કહ્યું સારુ સોમવારે આવું તો કહે ના સોમવારે પણ નક્કી નથી. છેલ્લા કેટલાય સમયથી આમ પાછળ પાછળ જયા કરે અને યોગ્ય ઉત્તર ન મળે તો મારે શું સમજવું. તમારી પાસે જસ્ટિફાઈ કરવા માટે અનેકાનેક કામો હોઈ શકે કારણ કે તમે સૂચી બનાવી જ હશે. તો તમે બતાવી શકો કે આ બધા કામ મારે કરવાના છે નહીં મળે. પણ જેમ કે હોળી ની રજા હતી તમે એનો ઉપયોગ કરવાના ન હતા, તો તમારો સમય કેટલો ઓછો બગડ્યો હોત. મારુ કામ તો મહત્ત્વપૂર્ણ ન કહી શકાય કારણ કે મારે સ્કેનર ને જસ્ટિફાઈ કરવાનું નથી કે મે સ્કેનર લીધુ અને આટલા કામ કર્યા. તમારી પાસે છે તમારે જસ્ટિફાઇ કરવાનું છે હું માનુ છુ. પણ માણસ પાછળ પાછળ ફર્યા કરે અને તમે એને ઉકસાવો છેલ્લે એ થાકીને કશું બોલે એટલે શબ્દો અને નિયમો બતાવીને એને દબાવી દો એ કેટલું યોગ્ય છે. એકવાર જ જો હું તમને હિમ્મતનગરથી અમદાવાદ બોલાવીને એમ કહું કે એસ.ટી થી પાછા જતા રહો, તો તમે મને ક્યારેય માફ ન કરો. 2) આપને જણાવું કે મારો ઉદ્દેશ પુસ્તકો વિકિસ્રોતમાં મુકવાનો ક્યારેય હતો જ નહીં. મને ગ્રંથાલયમાંથી પુસ્તકો નથી મળતા, જે ઘરે લઈને આવી શકાય. સંસ્કૃતનાં મોટા ભાગનાં પુસ્તકો વર્ષો જુના હોય છે એટલે ગ્રન્થાલયનાં નિયમ પ્રમાણે એને આપવામાં આવતા નથી. મારે લેખો લખવા આધાર તો જોઈએ એ આપ સૌ સમજી શકો છો. પુસ્તકો વગર સંશોધન ન થઈ શકે અને સંશોધન વગર લેખ ન બની શકે. બે વાર સ્કેનર મળ્યા પછી ઘણાં લેખો લખ્યા છે. વિકિસ્રોત પર એક પુસ્તક મુકી પણ સંસ્કૃતમાં ગ્રન્થોનાં નામ એકથી વધુ હોય છે, તો એ જ ગ્રન્થને અલગ નામે કોઈએ પહેલેથી જ ચઢાવેલું હતું. તો મારો પ્રયત્ન વ્યર્થ રહ્યો. અત્યારે હું મુખ્યત્વે મારા લેખ લખવાનાં આધાર ગ્રન્થો માટે સ્કેનર ઇચ્છુ છુ, જેથી આગલા 1 વર્ષ સુધી મારા લેખો બન્યા કરે. અને સ્કેનર અનુદાન માટે માંગવાનો ઉદ્દેશ એમ હતો કે કેટલાક પુસ્તકો વિકિસ્રોતમાં મુકવા માટે મળી શકે એમ છે, તો હું એ માટે પ્રયત્ન કરું. હું અમુક ગ્રન્થો જાણુ છુ, પણ સંસ્કૃત વિદ્વાનો પોતાનાં ઘરે આવીને એમની સામે એમના સમયે જ સ્કેનિંગની અનુમતિ આપે છે. એક ભાઈ છે જેમની પાસે હસ્તપ્રતો છે, પણ એ કહે છે કે આવો મારા ઘરે અને સ્કેન કરી જાઓ. કોઈ કચ્છમાં છે, તો કોઈ સોમનાથમાં. નોકરી સાથે યાત્રા સાથે ઓછા દિવસમાં આ બધુ ન થઈ શકે. બાકી મારે આટલી વિનંતિઓ કરીને સ્કેનર લેવાની આવશ્યકતા ન રહે. 3) મે માત્ર સ્કેનર નું નામ શોધ્યું અને લિંક મુકી દીધી. અમુકવાત થઈ હતી એટલે મે મૂલ્ય વિષે બહુ વિચારણા ન કરી. 4) સી.આઈ.એસ ની આવી કોઈ યોજના વિષે મને જ્ઞાન નથી. જો એમને ના પાડવાની સાથે એવું કહ્યું હોત કે સ્કેનર નહીં મળે પણ તમારું કામ આ યોજના અંતર્ગત થઈ જશે, તો મારે આગળ કશું કરવાની આવશ્યકતા નથી. હું ત્યાં એક મેઇલ કરીશ બાકી ઈશ્વરેચ્છા.
આ બધામાં એકવાત એ છે કે હવે મારા માટે સ્કેનર વાપરવું સરળ નહીં હોય, ઉપરથી ઘણાં સમય પછી મારો આટલો બધો સમય વ્યર્થ થયો આવા વિવાદમાં. મને લાગે છે કે હવે સમુદાય આપે કે ન આપે મારે જ સ્વેચ્છાએ આ લેવું ન જોઈએ. મારી ભૂલ થઈ ગઈ કે મે આ લખાણ અહીં મુક્યું. સ્કેનર ન મળતા, બીજેથી વ્યવસ્થા વિચારી લીધી હોત, તો સારુ થાત. જે હવે કરીશ. લિ., નેહલ દવે ૧૨:૫૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]
એટલે કે તમે સ્કેનરનો ઉપયોગ હજુ વિકિ પ્રોજેક્ટ માટે કર્યો જ નથી? તમારે જો ગ્રંથનો ઉપયોગ માત્ર લેખ બનાવવા માટે જ કરવો હોય તો તે સ્કેનર વગર પણ મોબાઇલ ફોનથી ફોટા પાડીને થઇ શકે છે, જેમાં લખાણ દેખાય તે મહત્વનું છે, ગુણવત્તા નહી. અને, સ્કેનર જ્યાં-ત્યાં લઇ જઇને વારંવાર પ્રવાસ કરવાથી સ્કેનરને નુકશાન થઇ શકે છે, જે મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરીને ટાળી શકાય છે. -- કાર્તિક ચર્ચા ૧૩:૩૧, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]
મિત્ર નેહલજી, આપે મારા પ્રશ્નોના અત્રે ઉત્તર પાઠવ્યા એ બદલ આપનો આભાર. ઉપરની સમગ્ર ચર્ચાઓ પર એક નજર ફેરવતાં એવું જણાય છે કે અહીં ચોતરા પર આપે શરૂ કરેલી ચર્ચાનો વિષય સ્કેનર આપવા બાબત ન રહેતાં સ્કેનરની સંભાળ રાખનાર સભ્ય દ્વારા થયેલી "કથિત" વર્તણૂક સંદર્ભનો જણાય છે. ખેર, "આ" વર્તણૂક સંબંધી ચર્ચા પણ આપ વધુ શાલીન અને સુસંસ્કૃત રીતે કરી શક્યા હોત. આપના પ્રત્યુતરમાં એકાદ બે જગ્યાએ ટીપ્પણી કરવા ઈચ્છીશ. આપ જણાવો છો કે તમે સ્કેન કરેલાં પુસ્તકો પહેલેથી જ અન્ય નામે કોમન્સ પર ઉપલબ્ધ હતા. સ્વીકાર્ય, એવા સંયોગને પૂર્ણ અવકાશ છે છતાં સ્કેન કરેલી પ્રત જે નામે હતી એ જ નામે કોમન્સ પર ચડાવી દેવી જોઈએ એવું મારું અંગત મંતવ્ય છે. જેથી ભવિષ્યમાં કોઇ પણ વ્યક્તિ, સંસ્કૃત સાહિત્યમાં પારંગત ન હોય તો પણ એ જે નામથી પુસ્તકને જાણતો હોય તેને સરળતાથી શોધી શકે. એક તરફ આપ જણાવો છો કે "સંસ્કૃતનાં મોટા ભાગનાં પુસ્તકો વર્ષો જુના હોય છે..." તો બીજી તરફ આપ જણાવો છો કે, "મારો ઉદ્દેશ પુસ્તકો વિકિસ્રોતમાં મુકવાનો ક્યારેય હતો જ નહીં...." આપના આ બન્ને વિધાનોમાં વિરોધાભાસ જોવા મળી રહ્યો છે. કોમન્સ પર આપે મૂકેલું પુસ્તક ફક્ત ૪૮ પૃષ્ઠ ધરાવે છે. આ પ્રકારના નાનકડા કાર્ય માટે મોબાઈલ એપ્લીકેશનો વધુ હાથવગી અને સરળ રીતે ઉપયોગી બની શકે છે. લેખ સંપાદન માટે સંદર્ભો જરૂરી છે એ બાબતે હું તમારાથી ભિન્ન મત ધરાવતો નથી પણ જો પુસ્તકો વર્ષો જુના હોય, અલભ્ય હોય અથવા હસ્તપ્રતો હોય, તો એક અનુભવી સંપાદક તરીકે આપે એને કોમન્સ પર ઉપલબ્ધ કરાવવા જોઈએ. બાકીના સાહિત્ય માટે જુદા જુદા સંદર્ભોમાંથી કાચી નોંધ તૈયાર કરવી એ વધુ સરળ રહે. સાથોસાથ આપે પુસ્તક સ્કેનીંગ માટે જુદા જુદા સ્થળોએ પ્રવાસ માટેની વાત પણ મૂકી છે. આ સંદર્ભે સભ્ય કાર્તિકે મૂકેલી વાતનું પુનરાવર્તન કરું છું કે "સ્કેનર જ્યાં-ત્યાં લઇ જઇને વારંવાર પ્રવાસ કરવાથી સ્કેનરને નુકશાન થઇ શકે."
મૂળ મુદ્દા પર આવું તો સમુદાય દ્વારા સ્કેનર વિનિમય માટે શો નિર્ણય કરવો એ બાબતે સમુદાયના સભ્યોનો જાહેર અભિપ્રાય લેવાના નિષ્કર્ષ ઉપર હું પહોંચ્યો હતો. પરંતુ આપે અંતિમ અનુચ્છેદમાં આપના સ્વમાન ખાતર સ્કેનર વપરાશ બાબતે "સમુદાય આપે કે ન આપે મારે જ સ્વેચ્છાએ આ લેવું ન જોઈએ...." એવી ટીપ્પણી કરી છે જેથી મારા તરફથી હું આ ચર્ચાને અહીં જ વિરામ આપું છું. મિત્ર, અહીં કશું જ અંગત નથી. આપને સ્કેનર સંદર્ભે પહોંચેલી હાલાકી બદલ આપના પ્રત્યે સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરું છું. વિજય (ચર્ચા) ૧૬:૫૪, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]
@Vijay Barot:"સંસ્કૃતનાં મોટા ભાગનાં પુસ્તકો વર્ષો જુના હોય છે..." તો બીજી તરફ આપ જણાવો છો કે, "મારો ઉદ્દેશ પુસ્તકો વિકિસ્રોતમાં મુકવાનો ક્યારેય હતો જ નહીં...." આ વાત સ્પષ્ટ કરી દઉ. બન્ને ભિન્ન સન્દર્ભો છે. પહેલા જ્યારે મે સ્કેનર લીધું હુતું, ત્યારે મારો ઉદ્દેશ વિકિસ્રોતમાં પુસ્તકો મુકવાનો ન હતો. કારણ કે ત્યારે મારી પાસે માત્ર આ 48 પૃષ્ઠ વાળી એક પુસ્તક જ ઉપલબ્ધ હતી, જે પાછળથી પહેલેથી જ અપલોડ થયેલી જણાઈ. જેટલી વાર મે સ્કેનર લીધુ એ વખતે મારો ઉદ્દેશ જુની પુસ્તકોનું સ્કેનિંગ કરવાનો હતો, જે કોપી રાઇટમાં તો છે પણ હવે એનું મુદ્રણ અને વેચાણ બંધ થઇ ગયુ છે. પણ એ પુસ્તકો માંથી લેખ બની શકે અને સન્દર્ભો પણ મળી શકે. આમ એક પુસ્તકમાંથી બીજી પુસ્તકનું નામ ઇત્યાદિ પણ મળી શકે, જેથી એની શોધ પણ કરી શકાય. ગુજરાતી કે હિન્દી સાહિત્યમાં જે પુસ્તકો જુના થઈ ગયા હશે, તેનું મુદ્રણ ક્યાંકને ક્યાંક થયું હશે અથવા તો એ ઉપલબ્ધ હશે. પણ સંસ્કૃતમાં એવું નથી. તતાતતાતતી આવું એક કાવ્ય છે. જે તમને જોવા કે સાંભળવા નહીં મળે. પણ કોઈએ એની પર કામ કર્યું છે. તો હું વિકિપીડિયામાં એ કાવ્યનો પરિચયાત્મક લેખ લખી શકું. આ માત્ર એક ઉદાહરણ છે. ""સમુદાય આપે કે ન આપે મારે જ સ્વેચ્છાએ આ લેવું ન જોઈએ...." એવી ટીપ્પણી કરી છે જેથી મારા તરફથી હું આ ચર્ચાને અહીં જ વિરામ આપું છું." અવશ્ય તમે યોગ્ય નિર્ણય કર્યો છે, આપની સહાનુભૂતિ બદલ પણ આભાર. પણ શું હવે સમુદાય મારી સ્થિતિને સમજી રહ્યું છે અને જાણી શકે છે કે સ્વેચ્છાએ ન લેવાનો નિર્ણય કેવી રીતે લેવાયો? તો ન લેવા માટેની બાબત આપે એ એક વાક્યનાં આધારે સ્વીકારી લીધી, પણ આવશ્યકતા છે એવું મે વારંવાર કહ્યું એ વાતની તરત અવગણના થઈ ગઈ. પણ મારુ કામ ગતિથી ચાલે એ માટે મારે તો આ સ્કેનર લેવું જ રહ્યું. પણ સમુદાય એ નક્કી કરે કે સ્વમાન સાથે સ્કેનર મળી રહે. મારે કાલાવલા ન કરવા પડે. કારણ કે બધાની જેમ હું પણ સ્વયંસેવક જ છું. આ સ્કેનર મારી પાસે હોત અને બીજા સાથે આવો વ્યવહાર થયો હોત (જાણતા અજાણતા), તો હું મારી ભુલ સુધારીને જાણે આ ઘટના થઈ જ નથી એમ વ્યવહાર કરીને આગળ વધી જાત. પણ આ સ્થિતિમાં સમુદાયે પોતાનો મત આપવા આવશ્યક છે એ મારુ માનવું છે. લિ., નેહલ દવે ૧૧:૦૧, ૨૭ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]
અવશ્ય. તમારા ધ્યાન લાવવુ જોઈએ કે 500 પૃષ્ઠની એક પુસ્તક માંથી 100 થી 150 પૃષ્ઠનું લખવા યોગ્ય સાહિત્ય મળી શકે અને એ માત્ર પુસ્તક જોયે ખબર ન પડે. તો એને વાંચવી પડે અને એ માટે એને સ્કેન કરવી પડે. વિકિસ્રોત અને આની સરખામણી યોગ્ય નથી. ત્યાં પુસ્તક માત્ર મળે એટલે કામ થઈ જાય. પછી સ્કેન અને એ સંબંધિત કામ કરવાના હોય. અહીં પુસ્તક મળે પછી નક્કી નથી કે કેટલું કામે આવશે અને લોકો જ્યારે પ્રશ્ન પૂછશે, ત્યારે ઉત્તર આપી શકાશે કે નહીં. બે વિષય ભેગા ન કરાય. વિકિપીડિયા જો વિકિ પ્રોજેક્ટમાં અન્તર્ભૂત નથી, તો મે સ્કેનર નો ઉપયોગ ક્યારેય વિકિ પ્રોજેક્ટ માટે નથી કર્યો. સંસ્કૃતની બધી પુસ્તકો જુનવાણી છે અને મુદ્રણ પણ પ્રસિદ્ધ પુસ્તકોનું જ થાય છે. તમે લખતા હશો એ પુસ્તકો કદાચ સરળતાથી મુદ્રિત અથવા ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ હશે માટે તમને આ વાત ગળે ઉતરતી નહીં હોય. પણ વાસ્તવિકતા એ જ છે કે સંસ્કૃતમાં પુનઃ મુદ્રિત પુસ્તકો વિષે મળી રહે છે, પણ એવી પુસ્તકો જે કોઈ સમયે કોઈ વિદ્વાને અંગ્રેજોનાં સમયે લખી હશે કે 1965 પહેલા લખી હશે, સંકલિત કરી હશે એવી પુસ્તકો બજારમાં તમને જોવા કે એનું નામ સાંભળવા પણ ન મળે. મોબાઇલથી શક્તિ, સમય અને શ્રમ અત્યધિક જોઈએ, કારણ કે બધાની જેમ હું પણ સ્વયંસેવક જ છું. આ સ્થિતિમાં એક સહાયતાની આશા હતી. આ વિવાદમાં મને એવું લાગે છે કે "ગુજ.વિકિનું કામ થોભાવીને અથવા બંધ કરાવીને હું આ સ્કેનર માંગુ છું" એવું લાગે છે. પણ વાસ્તવિકતા એ છે કે કમિટમેન્ટ કર્યા પછી કામ પુરુ થયુ છે હવે તમે લઈ જાવ અને તમારી પ્રતીક્ષામાં બેઠેલા માણસને વારંવાર ટલ્લાઇ રાખવાનો છે. અત્યારે બધી વાતો ભેગી થઈ ગઈ છે. કારણ કે આવું કરવાનું હતું, આવી આવશ્યકતા હતી ઇત્યાદિને પણ મારી અત્યારની અને એમની સાથે થયેલી વાત સાથે જોડીને તર્કો આપવામાં આવે છે. અત્યારે મે યાત્રા કરવા માટે તમારી પાસે સ્કેનર માંગ્યું જ નથી. 4 મહિના રહે તો એમ કરી શકાય એવો વિષય હતો. તમારી દૃષ્ટિમાં વિકિપીડિયા માટે સંદર્ભ ગ્રંથોનું સ્કેનિગ જ યોગ્ય નથી અથવા એ વ્યર્થ કામ છે, તો મારી પાસે કોઈ તર્ક જ નથી. અથવા તો એ કામ એટલું નાનું છે કે મોબાઇલથી થઈ શકે, તો પણ મારી પાસે એની સામે તર્ક નથી. કારણ કે શક્તિ અને સમય જતો હતો, સમસ્યા અનુભવાતી હતી એટલે જ સ્કેનર વાપરવા વિચાર્યુ હતું. લિ., નેહલ દવે ૧૬:૦૧, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Feminism and Folklore 2022 ends soon[ફેરફાર કરો]

Feminism and Folklore 2022 logo.svg

Feminism and Folklore 2022 which is an international writing contest organized at Wikipedia ends soon that is on 31 March 2022 11:59 UTC. This is the last chance of the year to write about feminism, women biographies and gender-focused topics such as folk festivals, folk dances, folk music, folk activities, folk games, folk cuisine, folk wear, fairy tales, folk plays, folk arts, folk religion, mythology, folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch hunting, fairy tales and more

Keep an eye on the project page for declaration of Winners.

We look forward for your immense co-operation.

Thanks Wiki Loves Folklore international Team MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૯:૫૮, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

ગાય આધારિત લેખ[ફેરફાર કરો]

નમઃ સર્વેભ્યઃ, ગુજરાતી વિકિપીડિયા નાં સમુદાયમાં કે સમુદાયની જાણમાં કોઈ ગૌપાલક અથવા ગાય આધારિક કોઈ સંસ્થા સાથે જોડાયેલ વ્યક્તિ હોય, તો કૃપયા મારુ માર્ગદર્શન કરશો એ વિનંતિ. આગામી ત્રણ માસમાં મારે ગુજરાતી વિકિપીડિયા પર એક કાર્યશાળાનું આયોજન કરવું છે, જેમાં ગાય આધારિત લેખો અપલોડ કરવાની ઇચ્છા છે. પરન્તુ કેટલુંક ગાય આધારિત સાહિત્ય પણ જાણમાં હોય, તો પ્રતિભાગીઓને પોતાનાં વિષય ચયનમાં સહાયતા મળી રહે. આ ઉદ્દેશથી સાહિત્યની સૂચી પણ બનાવવી છે. જો આ કાર્યમાં કોઈ સહાયતા કરી શકે, તો આવકાર્ય છે અને "Wiki Loves Indian Cow" એ શીર્ષક કાર્યશાળા માટે વિચાર્યું છે, જો સન્દર્ભે પણ કોઈ પોતાના પરામર્શ આપી શકે તો સહાયતા થશે. ધન્યવાદ. લિ., નેહલ દવે ૧૧:૦૯, ૨૭ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Announcing Indic Hackathon 2022 and Scholarship Applications[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians, we are happy to announce that the Indic MediaWiki Developers User Group will be organizing Indic Hackathon 2022, a regional event as part of the main Wikimedia Hackathon 2022 taking place in a hybrid mode during 20-22 May 2022. The event will take place in Hyderabad. The regional event will be in-person with support for virtual participation. As it is with any hackathon, the event’s program will be semi-structured i.e. while we will have some sessions in sync with the main hackathon event, the rest of the time will be upto participants’ interest on what issues they are interested to work on. The event page can be seen on this page.

In this regard, we would like to invite community members who would like to attend in-person to fill out a form for scholarship application by 17 April, which is available on the event page. Please note that the hackathon won’t be focusing on training of new skills, and it is expected that applications have some experience/knowledge contributing to technical areas of the Wikimedia movement. Please post on the event talk page if you have any queries. MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૦૦:૦૧, ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

શું ચોતરે કોઇ છે જેમની સાથે વાતચીત કે ચર્ચા થઇ શકે?[ફેરફાર કરો]

વિકિપીડિયાના આ વૈશ્વિક માધ્યમ પર ગુજરાતીમાં જાણકારી, માહિતી અને અભિવ્યક્તિની ઉપલબ્ધી વિશે જાણવું મારા માટે નવો અને સુખદ અનુભવ છે. આ સુવિધાનો પ્રાદેશિક ભાષામાં બહોળો તેમજ સચોટ ઉપયોગ અને તેની સંભવતઃ ઉપયોગીતા વિશે હું ધીરેધીરે શીખી રહી છું. પરંતુ જ્ઞાનનાં આ વિકલ્પને વિસ્તારવાની પ્રક્રિયામાં વધું શું થઇ શકે? તે જાણવા અને સમજવા માટે મને આ માધ્યમ પર શરુઆતથી પ્રવૃત્ત અને કટીબદ્ધ ભાષાપ્રેમીઓના માર્ગદર્શનની જરુર છે. જેમાં ખાસ તો મારે એ સમજવું છે કે, હાલનાં સમયે આ ગુજરાતી માધ્યમને ગંભીરતાથી લઇને અહીં શક્ય તેટલું વધુ યોગદાન કરવું કેટલું જરુરી, ઉપજાઉ અને અસરકારક છે? શક્ય છે કે આ વિશે સ્પષ્ટ થયા પછી અહીં મૂકી શકાતા વિષયોની અગ્રિમતા, વિગતોનું પ્રમાણ અને સરળ રજૂઆત જેવી પાયાની બાબતો વિશે હું પુરતું સમજીને મારા થકી શક્ય યોગદાન આપી શકું. ગુજરાતી ભાષાના અનુસંધાનમાં મારા વ્યક્તિગત પરિચયમાં એટલું જ કે 1996થી 2003 સુધી ગુજરાતી પત્રકારત્વની મૂળધારા અને સમાજીક ન્યાય ખાતે ગુજરાતમાં પ્રવૃત્ત રહ્યા પછી 2003થી હું પરદેશમાં છું. જાહેર જીવન સંબંધિત મુદ્દાઓ, વિષયો અને પ્રવૃત્તિઓ સાથે માનદ સ્તરે કાર્યરત છું. આશા રાખું છું કે આ માધ્યમ હજી જીવંત છે અને જીવનશીલ વ્યક્તિઓ વચ્ચેનાં આદાનપ્રદાનની સંભાવનાઓથી સમૃદ્ધ છે. સાદર પ્રણામ. — આ સહી વગરની ટીપ્પણી Purvi Gajjar (A Reporter) વડે ઉમેરાઇ હતી. (ચર્ચાયોગદાનો)

વિકિપીડિયામાં તમારું સ્વાગત છે. વિકિપીડિયા એ જ્ઞાનકોશ છે, જેમાં કોઇ પણ ફેરફાર કરી શકે છે (જોકે એનો અર્થ એ નહી કે ગમે તેવો ફેરફાર કરી શકે!) અને તેને પોતાના નિયમો અને સિદ્ધાંતો છે, જે તમે તમારા ચર્ચા પાનાં પર મૂકેલા સંદેશામાંથી જોઇ શકશો. ગુજરાતી વિકિપીડિયા સમુદાય નાનો છે, પણ સક્રિય છે. તમને કોઇ ચોક્કસ પ્રશ્નો હોય તો તમે અહીં પૂછી શકો છો. તમને ગમતાં વિષયોના લેખ તમે બનાવી શકો છો, અંગ્રેજી કે અન્ય વિકિપીડિયામાંથી ભાષાંતર કરી શકો છો. પણ, વિકિપીડિયાના પાયાના નિયમો ભંગ ન થાય તે ધ્યાનમાં રાખવા વિનંતી છે. શરૂઆતમાં તમને કદાચ જટિલ લાગશે, પણ થોડા મહાવરાથી વિકિપીડિયામાં યોગદાન આપવું સરળ છે. -- કાર્તિક ચર્ચા ૧૭:૦૮, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

CIS-A2K Newsletter March 2022[ફેરફાર કરો]

Centre for Internet And Society logo.svg

Dear Wikimedians,

Hope you are doing well. As you know CIS-A2K updated the communities every month about their previous work through the Newsletter. This message is about March 2022 Newsletter. In this newsletter, we have mentioned our conducted events and ongoing events.

Conducted events
Ongoing events

Please find the Newsletter link here. Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 09:33, 16 April 2022 (UTC)

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Extension of Pune Nadi Darshan 2022: A campaign cum photography contest[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

As you already know, Pune Nadi Darshan is a campaign cum photography contest on Wikimedia Commons organised jointly by Rotary Water Olympiad and CIS-A2K. The contest started on 16 March on the occasion of World Water Week and received a good response from citizens as well as organisations working on river issues.

Taking into consideration the feedback from the volunteers and organisations about extending the deadline of 16 April, the organisers have decided to extend the contest till 16 May 2022. Some leading organisations have also shown interest in donating their archive and need a sufficient time period for the process.

We are still mainly using these topics which are mentioned below.

 • Beauty of rivers in Pune district
 • Flora & fauna of rivers in Pune district
 • Religious & cultural places around rivers in Pune district
 • Human activities at rivers in Pune district
 • Constructions on rivers in Pune district
 • River Pollution in Pune district

Anyone can participate still now, so, we appeal to all Wikimedians to contribute to this campaign to enrich river-related content on Wikimedia Commons. For more information, you can visit the event page.

Regards Nitesh (CIS-A2K) (talk) 04:58, 17 April 2022 (UTC)

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Join the South Asia / ESEAP Annual Plan Meeting with Maryana Iskander[ફેરફાર કરો]

Dear community members,

In continuation of Maryana Iskander's listening tour, the Movement Communications and Movement Strategy and Governance teams invite you to discuss the 2022-23 Wikimedia Foundation Annual Plan.

The conversations are about these questions:

 • The 2030 Wikimedia Movement Strategy sets a direction toward "knowledge as a service" and "knowledge equity". The Wikimedia Foundation wants to plan according to these two goals. How do you think the Wikimedia Foundation should apply them to our work?
 • The Wikimedia Foundation continues to explore better ways of working at a regional level. We have increased our regional focus in areas like grants, new features, and community conversations. How can we improve?
 • Anyone can contribute to the Movement Strategy process. We want to know about your activities, ideas, requests, and lessons learned. How can the Wikimedia Foundation better support the volunteers and affiliates working in Movement Strategy activities?

Date and Time

The meeting will happen via Zoom on 24 April (Sunday) at 07:00 UTC (local time). Kindly add the event to your calendar. Live interpretation will be available for some languages.

Regards,

New Wikipedia Library Collections Available Now - April 2022[ફેરફાર કરો]

Hello Wikimedians!

The TWL owl says sign up today!

The Wikipedia Library has free access to new paywalled reliable sources. You can these and dozens more collections at https://wikipedialibrary.wmflabs.org/:

 • Wiley – journals, books, and research resources, covering life, health, social, and physical sciences
 • OECD – OECD iLibrary, Data, and Multimedia​​ published by the Organisation for Economic Cooperation and Development
 • SPIE Digital Library – journals and eBooks on optics and photonics applied research

Many other sources are freely available for experienced editors, including collections which recently became accessible to all eligible editors: Cambridge University Press, BMJ, AAAS, Érudit and more.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: log in today!
--The Wikipedia Library Team ૧૮:૪૬, ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૨૨ (IST)

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Call for Candidates: 2022 Board of Trustees Election[ફેરફાર કરો]

Dear community members,

The 2022 Board of Trustees elections process has begun. The Call for Candidates has been announced.

The Board of Trustees oversees the operations of the Wikimedia Foundation. Community-and-affiliate selected trustees and Board-appointed trustees make up the Board of Trustees. Each trustee serves a three year term. The Wikimedia community has the opportunity to vote for community-and-affiliate selected trustees.

The Wikimedia community will vote to elect two seats on the Board of Trustees in 2022. This is an opportunity to improve the representation, diversity, and expertise of the Board of Trustees.

Kindly submit your candidacy to join the Board of Trustees. CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૪:૨૦, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Coming soon: Improvements for templates[ફેરફાર કરો]

-- Johanna Strodt (WMDE) ૧૬:૪૩, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Editing news 2022 #1[ફેરફાર કરો]

Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

New editors were more successful with this new tool.

The New topic tool helps editors create new ==Sections== on discussion pages. New editors are more successful with this new tool. You can read the report. Soon, the Editing team will offer this to all editors at the 20 Wikipedias that participated in the test. You will be able to turn it off at Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion.

Whatamidoing (WMF) ૦૦:૨૫, ૩ મે ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Enabling Section Translation: a new mobile translation experience[ફેરફાર કરો]

કેમ છો Gujarati Wikipedians!

Apologies as this message is not in Gujarati language, Please help translate to your language.

The WMF Language team is pleased to let you know that we will like to enable the Section translation tool in Gujarati Wikipedia. For this, our team will love you to read about the tool and test it so you can:

 • Give us your feedback
 • Ask us questions
 • Tell us how to improve it.

Below is background information about Section translation, why we have chosen your community, and how to test it.

Background information

Content Translation has been a successful tool for editors to create content in their language. More than one million articles have been created across all languages since the tool was released in 2015. The Wikimedia Foundation Language team has improved the translation experience further with the Section Translation. The WMF Language team enabled the early version of the tool in February in Bengali Wikipedia. Through their feedback, the tool was improved and ready for your community to test and help us with feedback to make it better.

Section Translation extends the capabilities of Content Translation to support mobile devices. On mobile, the tool will:

 • Guide you to translate one section at a time in order to expand existing articles or create new ones.
 • Make it easy to transfer knowledge across languages anytime from your mobile device.

Gujarati Wikipedia seems an ideal candidate to enjoy this new tool since data shows significant mobile editing activity.

We plan to enable the tool on Gujarati Wikipedia in the coming weeks if there are no objections from your community. After it is enabled, we’ll monitor the content created with the tool and process all the feedback. In any case, feel free to raise any concerns or questions you may already have in any of the following formats:

Try the tool

Before the enablement, you can try the current implementation of the tool in our testing instance. Once it is enabled on Gujarati Wikipedia, you’ll have access to https://gu.wikipedia.org/wiki/Special:ContentTranslation with your mobile device. You can select an article to translate, and machine translation will be provided as a starting point for editors to improve.

Provide feedback

Please provide feedback about Section translation in any of the formats you are most comfortable with. We want to hear about your impressions on:

 • The tool
 • What you think about our plans to enable it
 • Your ideas for improving the tool.

Thanks, and we look forward to your feedback and questions.

UOzurumba (WMF) (ચર્ચા) ૦૨:૦૨, ૩ મે ૨૦૨૨ (IST) On behalf of the WMF Language team[ઉત્તર]

PS: Sending your feedback or questions in English is particularly appreciated. But, you can still send them in the language of your choice.

વિકિપીડિયા અને વિકિસ્ત્રોત વિષયક કાર્યશાળા યોજવા બાબત[ફેરફાર કરો]

CIS-A2K દ્વારા ૨ અથવા ૩ દિવસની (લગભગ 28 કે 29 મે અથવા તો જૂન મહિનાની શરૂઆતમાં) વિકિપીડિયા અને વિકિસ્ત્રોત વિષયક કાર્યશાળા યોજવાનો વિચાર છે. આ કાર્યશાળામાં મોટેભાગે ટેકનિકલ ટ્રેઈનીંગ પર વધુ ભાર મૂકવામાં આવશે. નિશ્ચિત તારીખ અને સ્થળ હવે પછી નક્કી કરવામાં આવશે. સમુદાયના સભ્યોનો શું મત છે એ જણાવવા વિનંતી. આભાર. --Gazal world (ચર્ચા) ૦૨:૧૮, ૩ મે ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

આ માટે જેમાં બધી વિગતો ઉમેરેલી હોય એવું એક કાર્યશાળા પાનું બનાવી શકાય તો સરસ રહેશે. -- કાર્તિક ચર્ચા ૦૮:૫૫, ૧૨ મે ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]
આ માટેનું પાનું વિજયભાઇએ વિકિપીડિયા:Meetup 2022 બનાવેલું છે. -- કાર્તિક ચર્ચા ૦૯:૪૫, ૨૭ મે ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

સમર્થન/વિરોધ[ફેરફાર કરો]

નિષ્પક્ષતાની ગેરહાજરી[ફેરફાર કરો]

અહીં કોઈ નિષ્પક્ષતા અને વાજબી સુસંગતતા નથી. @Aniket:એ ઘણી ઝડપથી મારા યોગદાનોને બિનકારણ અને બિનચર્ચા દૂર કર્યા, ફરીથી પૂછી રહ્યો છું - સબબ શું હતો?

@Dsvyas:એ મને "ચેતાવણી" આપી પણ એક બીજા સભ્યના વિક્ષેપજનક ફેરફારોની અવગણના કરી, ખુલેઆમ હસવાની વાત કરી.

અહીં નિષ્પક્ષતાની ગેરહાજરી જાહેર જ છે. દરખાસ્ત છે કે સમુદાય પોતાની સલાહ આપો. ત્યારપછી હું આને વિકિમીડિયા ફાઉન્ડેશનના દક્ષિણ એશિયાઈ ફોર્મમાં આગળ વધારીશ. અહીંયા દરેક ગુજરાતી યોગદાન આપવાનો હક્ક છે. નીતિ અને પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ કરતા લોકો દ્વારા અમને રોકવામાં આવશે નહીં. --સાહિર શિમેનશ (ચર્ચા) ૦૧:૨૪, ૫ મે ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

ભાઈ શ્રી, તમને ફક્ત વિનંતી કરી કે તમે જે આડેધડ એકધાર્યા ફેરફારો કરે રાખો છો જે ગુજરાતી ભાષાના શબ્દો નથી એવા ફેરફારો બંધ કરો. તમે પોતાનો તો કોઈ પક્ષ રજૂ કર્યો જ નથી અને ફક્ત એક જ ધબ્દ નિષ્પક્ષતા પકડી ને કાગારોળ મચાવો છો. એક વાત ધ્યાનમાં રાખો કે આવી બધી વર્તણુંક જ તમારા માટે નુકસાનકારક સાબિત થશે. હવે આગળ હું મારો કોઈ જ સમય તમારા વાહિયાત આક્ષેપોનો જવાબ આપવામાં બગાડવાનો નથી. તમારી ભાષા જોઈ ને દૃઢપણે એવું માનું છું કે તમે ગુજરાતી ભાષાથી પરિચિત નથી અને ફક્ત મશિન દ્વારા ભાષાંતર કરી ને જ અહિં જે તે લખી રહ્યા છો. જો તમે માપુટો કે સલમાંગા લેખોમાં કોઈ અર્થસભર યોગદાન કર્યું નહીં અને પૂર્વવત જ ભાંગફોડ કર્યે રાખશો તો આ સંદેશાને આખરી ચેતવણી ગણી ને તમારા ગુજરાતી વિકિમાં યોગદાન કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે. અને હા, તમે વિકિપીડિયાના સભ્ય તરીકે તમને જ્યાં અનુકૂળ આવે ત્યાં જઈ ને તમારી ફરિયાદ કરી શકો છો, તે તમારો હક્ક છે.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૨:૫૦, ૫ મે ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

જ્ઞાતિ વિષયક લેખો દૂર કરવાનો પ્રસ્તાવ[ફેરફાર કરો]

ગુજરાતી વિકિપીડિયા અત્યંત નાનું વિકિપીડિયા છે અને તેમાં પણ સ્વયંસેવકોની હંમેશા અછત સર્જાય છે. આવામાં જ્ઞાતિ વિષયક લેખો અનામી કે કામચલાઉ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે અને તેને સસંદર્ભ સુધારવા જતાં પરિણામ એડિટ-વૉર અને ધાકધમકીમાં પરિણમે છે. વધુમાં, સભ્યો અને પ્રબંધકોનો સમય તો બગડે જ છે. તેથી હું પ્રસ્તાવ મૂકું છું કે,

૧. બધાં જ શંકાસ્પદ જ્ઞાતિ વિષયક લેખો દૂર કરવા જ્યાં ભૂતકાળમાં આવી ઘટના બનેલી છે.

૨. સસંદર્ભ હોય તેવા લેખો સુરક્ષિત કરી રાખવા.

૩. નવાં લેખો બને જ નહી તે માટે શીર્ષક પણ સુરક્ષિત રાખવા.

આપનો કિંમતી અને પવિત્ર અભિપ્રાય આ ચર્ચામાં જણાવવા વિનંતી છે. -- કાર્તિક ચર્ચા ૧૪:૫૧, ૫ મે ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

આભાર કાર્તિકભાઈ, તમે મારાં મનની વાત જાણી લીધી. હું આ પ્રસ્તાવનો સ્વીકાર કરું છું. જો કે મારો સુઝાવ નીચે મુજબ છે, જેમાં મેં તમારા ઉલ્લેખેલા મુદ્દા ૧ અને ૨માં થોડી ફેરબદલ કરી છે. થોડાંક ઉદાહરણરુપ લેખો, રબારી, ભરવાડ, ઠાકોર, રાજપૂત અને કોળી.
૧. બધાં જ શંકાસ્પદ જ્ઞાતિ વિષયક લેખો દૂર કરવા જ્યાં ભૂતકાળમાં આવી ઘટના બનેલી છે, તેને ફક્ત જ્ઞાતિની વ્યાખ્યા પૂરતા મર્યાદિત કરી સબસ્ટબમાં ફેરવવા.
૨. સસંદર્ભ હોય તેવા લેખો સુરક્ષિત કરી રાખવા. સસંદર્ભ લેખોની પુનઃમુલવણી કરી જેતે જ્ઞાતિના પેટાવિભાગો, અટકો, વિગેરેની વિગતો દૂર કરવી.
આ પ્રસ્તાવો પર આપનો (ગુજરાતી વિકિપીડિયામાં સક્રિય સભ્યોનો) મત રજૂ કરવા આમંત્રણ છે. મત માટે નીચે #{{તરફેણ}}, #{{વિરુદ્ધ}} કે #{{તટસ્થ}} લખી તેને અંતે તમારી સહી ઉમેરશો. --ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૫:૨૨, ૫ મે ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]
તમારા બધાં સૂચનો સાથે સહમત! કાર્તિક ચર્ચા ૧૮:૩૬, ૫ મે ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

સક્રિય સભ્યોનો મત[ફેરફાર કરો]

 1. તરફેણ તરફેણ --ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૫:૨૨, ૫ મે ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]
 2. તરફેણ તરફેણ -- કાર્તિક ચર્ચા ૧૮:૩૬, ૫ મે ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]
 3. તરફેણ તરફેણ --Gazal world (ચર્ચા) Agree with Kartik. Such articles should be deleted. --Gazal world (ચર્ચા) ૨૧:૫૩, ૫ મે ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]
  એનો અર્થ એમ કે તમે મારા લેખોને દૂર નહીં કરવાના અને એના બદલે એમને તદ્દન મૂળભુત માહિતી ધરાવતા સબસ્ટબમાં પરિવર્તિત કરવાના પ્રસ્તાવ સાથે સહમત નથી? તમારા મતની ગણાતરી કરતા પહેલા આ સ્પષ્ટતા ખાસ જરુરી છે. (ભવિષ્યમાં ગુજરાતીમાં સંદેશો લખશો તો વધુ સારુ રહેશે).
  Does it mean that you do not agree with my proposal to not delete these articles and instead convert them to substubs with just basic definition? It is quite necessary to get this clarification from you in order to count your vote. (Will appreciate if you write in Gujarati here in future, as that will cater to more users) ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૦૭, ૧૨ મે ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]
 4. સમર્થન સમર્થન -- Nizil Shah (ચર્ચા) ૨૧:૫૩, ૭ મે ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]
 5. સમર્થન સમર્થન --વિજય (ચર્ચા) ૨૧:૪૪, ૧૦ મે ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

નિર્ણય અને અમલ[ફેરફાર કરો]

કુલ પાંચ મતો પૈકીનો એક જ મત શરતી તરફેણમાં હતો જેની ગણતરી ન પણ કરીએ તો કુલ ૪ મતો આ પ્રસ્તાવની તરફેણમાં મળ્યા અને વિરુદ્ધમાં એક પણ નહી. શરતી તરફેણને તટાસ્થ ગણી શકીએ. આમ પરિણામે આ પ્રસ્તાવ બહુમતિથી સ્વિકારવામાં આવ્યો છે તેમ ગણી ને નીચેના લેખોને માન્ય પ્રબંધકોને માન્ય રાખો સ્તરની સુરક્ષા હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા છે. એનો અર્થ એ થાય કે આ લેખોમાં પ્રબંધકો સિવાય અન્ય કોઈ ફેરફાર કરી શકશે નહી. હું વ્યક્તિગત જવાબદારી સ્વીકારું છું કે જે લેખો લાંબા છે તેમાંથી ફક્ત તટાસ્થ ગુજરાતી સંદર્ભો સિવાયની અન્ય બધી જ માહિતી દૂર કરી જરુરી હોય તો તેને સ્ટબ કે સબસ્ટબ કક્ષાનો લેખ બનાવવો.

 1. રબારી
 2. ભરવાડ
 3. માલધારી
 4. રાજપૂત
 5. કારડીયા
 6. યાદવ
 7. ઠાકોર
 8. કોળી
 9. આહિર

આ ઉપરાંત પણ જ્ઞાતિવિષયક લેખ એવો હોય જેમાં વારંવાર અનિચ્છનિય ફેરફારો થતા રહેતા હોય તો નીચે જણાવવા વિનંતિ.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૨૭, ૧૭ જૂન ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

[[શ્રેણી:રાજપૂત કુળો]]ના બધાં લેખોને પણ આ યાદીમાં ઉમેરશો. -- કાર્તિક ચર્ચા ૧૬:૪૨, ૧૮ જૂન ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

CIS-A2K Newsletter April 2022[ફેરફાર કરો]

Centre for Internet And Society logo.svg

Dear Wikimedians,

I hope you are doing well. As you know CIS-A2K updated the communities every month about their previous work through the Newsletter. This message is about April 2022 Newsletter. In this newsletter, we have mentioned our conducted events, ongoing events and upcoming events.

Conducted events
Ongoing events
Upcoming event

Please find the Newsletter link here. Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 15:47, 11 May 2022 (UTC)

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

Wikimedia Foundation Board of Trustees election 2022 - Call for Election Volunteers[ફેરફાર કરો]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The Movement Strategy and Governance team is looking for community members to serve as election volunteers in the upcoming Board of Trustees election.

The idea of the Election Volunteer Program came up during the 2021 Wikimedia Board of Trustees Election. This program turned out to be successful. With the help of Election Volunteers we were able to increase outreach and participation in the election by 1,753 voters over 2017. Overall turnout was 10.13%, 1.1 percentage points more, and 214 wikis were represented in the election.

There were a total of 74 wikis that did not participate in 2017 that produced voters in the 2021 election. Can you help increase the participation even more?

Election volunteers will help in the following areas:

 • Translate short messages and announce the ongoing election process in community channels
 • Optional: Monitor community channels for community comments and questions

Volunteers should:

 • Maintain the friendly space policy during conversations and events
 • Present the guidelines and voting information to the community in a neutral manner

Do you want to be an election volunteer and ensure your community is represented in the vote? Sign up here to receive updates. You can use the talk page for questions about translation.
CSinha (WMF) (ચર્ચા) ૧૫:૪૨, ૧૨ મે ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

June Month Celebration 2022 edit-a-thon[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

CIS-A2K announced June month mini edit-a-thon which is going to take place on 25 & 26 June 2022 (on this weekend). The motive of conducting this edit-a-thon is to celebrate June Month which is also known as pride month.

This time we will celebrate the month, which is full of notable days, by creating & developing articles on local Wikimedia projects, such as proofreading the content on Wikisource if there are any, items that need to be created on Wikidata [edit Labels & Descriptions], some June month related content must be uploaded on Wikimedia Commons and so on. It will be a two-days long edit-a-thon to increase content about the month of June or related to its days, directly or indirectly. Anyone can participate in this event and the link you can find here. Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 12:46, 21 June 2022 (UTC)

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)