સભ્યની ચર્ચા:Gazal world

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
Stock post message.svg To-do:

ઑગસ્ટ કોમ્ત (ગુ.વિ. ખંડ ૫ (૧૯૯૩; કોન્ત, ઑગસ્ત; p. ૨૭૧); [For A.B Purani's biography of Manilal, Thesis (p. 92) & Thaker's Jivanrang p. 99]

Stock post message.svg To-do:

તોશીહીદે માસૂકાવા (Toshihide Maskawa), માકોતો કોબાયાશી (Makoto Kobayashi), યોઈચીરો નામબુ (Yoichiro Nambu), શીનઈચીરો તોમોનાગા (Shin'ichirō Tomonaga)

Mahatma Gandhi 2020 edit-a-thon: Token of appreciation[ફેરફાર કરો]

Mahatma-Gandhi, studio, 1931.jpg

Namaste, we would like to thank you for participating in Mahatma Gandhi 2020 edit-a-thon. Your participation made the edit-a-thon fruitful. Now, we are sending a token of appreciation to them who contributed to this event. Please fill the Google form for providing your personal information as soon as possible. After getting the addresses we can proceed further. Please find the form here. Nitesh (CIS-A2K) (ચર્ચા) ૨૩:૩૯, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ (IST)

Festive Season 2020 edit-a-thon[ફેરફાર કરો]

Rangoli on Diwali 2020 at Moga, Punjab, India.jpg

Dear editor,

Hope you are doing well. First of all, thank you for your participation in Mahatma Gandhi 2020 edit-a-thon.
Now, CIS-A2K is going to conduct a 2-day-long Festive Season 2020 edit-a-thon to celebrate Indian festivals. We request you in person, please contribute in this event too, enthusiastically. Let's make it successful and develop the content on our different Wikimedia projects regarding festivities. Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 18:22, 27 November 2020 (UTC)

Reminder: Festive Season 2020 edit-a-thon[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

Hope you are doing well. This message is to remind you about "Festive Season 2020 edit-a-thon", which is going to start from tonight (5 December) 00:01 am and will run till 6 December, 11:59 pm IST.

Please give some time and provide your support to this event and participate. You are the one who can make it successful! Happy editing! Thank You Nitesh (CIS-A2K) (talk) 15:53, 4 December 2020 (UTC)

Token of appreciation: Festive Season 2020 edit-a-thon[ફેરફાર કરો]

Rangoli on Diwali 2020 at Moga, Punjab, India.jpg

Hello, we would like to thank you for participating in Festive Season 2020 edit-a-thon. Your contribution made the edit-a-thon fruitful and successful. Now, we are taking the next step and we are planning to send a token of appreciation to them who contributed to this event. Please fill the given Google form for providing your personal information as soon as possible. After getting the addresses we can proceed further.

Please find the form here. Thank you MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૫:૨૨, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)

Reminder: Wikipedia 20th celebration "the way I & my family feels"[ફેરફાર કરો]

Greetings,

A very Happy New Year 2021. As you know this year we are going to celebrate Wikipedia's 20th birthday on 15th January 2021, to start the celebration, I like to invite you to participate in the event titled "Wikipedia 20th celebration the way I & my family feels"

The event will be conducted from 1st January 2021 till 15th January and another one from 15th January to 14th February 2021 in two segments, details on the event page.

Please have a look at the event page: '"Wikipedia 20th celebration the way I & my family feels"

Let's all be creative and celebrate Wikipedia20 birthday, "the way I and my family feels".

If you are interested to contribute please participate. Do feel free to share the news and ask others to participate.

Marajozkee (ચર્ચા) ૨૦:૨૦, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ (IST)

Book inquiry[ફેરફાર કરો]

I am not exactly sure how wikipedia works, however I was curious if anyone can give me copy of 'Aapno Vedik Varso' by Parmanand Gandhi that is listed on https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AA%BF%E0%AA%AA%E0%AB%80%E0%AA%A1%E0%AA%BF%E0%AA%AF%E0%AA%BE:%E0%AA%B8%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AD_%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AA%BF%E0%AA%AE%E0%AA%AF_%E0%AA%AA%E0%AA%B0%E0%AA%BF%E0%AA%AF%E0%AB%8B%E0%AA%9C%E0%AA%A8%E0%AA%BE/%E0%AA%AA%E0%AB%81%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AA%95_%E0%AA%B8%E0%AB%82%E0%AA%9A%E0%AB%80 this page

Thanks