સભ્યની ચર્ચા:Gazal world

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
Stock post message.svg To-do:

ઑગસ્ટ કોમ્ત (ગુ.વિ. ખંડ ૫ (૧૯૯૩; કોન્ત, ઑગસ્ત; p. ૨૭૧); જ્યોર્જ ઝિમેલ (ગુ.વિ. ખંડ ૮; p. ૩૫); [For A.B Purani's biography of Manilal, Thesis (p. 92) & Thaker's Jivanrang p. 99], Dr Kantilal Pandya Commemoration

Stock post message.svg To-do:

તોશીહીદે માસૂકાવા (Toshihide Maskawa), માકોતો કોબાયાશી (Makoto Kobayashi), યોઈચીરો નામબુ (Yoichiro Nambu), શીનઈચીરો તોમોનાગા (Shin'ichirō Tomonaga)

Mahatma Gandhi 2020 edit-a-thon: Token of appreciation[ફેરફાર કરો]

Mahatma-Gandhi, studio, 1931.jpg

Namaste, we would like to thank you for participating in Mahatma Gandhi 2020 edit-a-thon. Your participation made the edit-a-thon fruitful. Now, we are sending a token of appreciation to them who contributed to this event. Please fill the Google form for providing your personal information as soon as possible. After getting the addresses we can proceed further. Please find the form here. Nitesh (CIS-A2K) (ચર્ચા) ૨૩:૩૯, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Festive Season 2020 edit-a-thon[ફેરફાર કરો]

Rangoli on Diwali 2020 at Moga, Punjab, India.jpg

Dear editor,

Hope you are doing well. First of all, thank you for your participation in Mahatma Gandhi 2020 edit-a-thon.
Now, CIS-A2K is going to conduct a 2-day-long Festive Season 2020 edit-a-thon to celebrate Indian festivals. We request you in person, please contribute in this event too, enthusiastically. Let's make it successful and develop the content on our different Wikimedia projects regarding festivities. Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 18:22, 27 November 2020 (UTC)

Reminder: Festive Season 2020 edit-a-thon[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

Hope you are doing well. This message is to remind you about "Festive Season 2020 edit-a-thon", which is going to start from tonight (5 December) 00:01 am and will run till 6 December, 11:59 pm IST.

Please give some time and provide your support to this event and participate. You are the one who can make it successful! Happy editing! Thank You Nitesh (CIS-A2K) (talk) 15:53, 4 December 2020 (UTC)

Token of appreciation: Festive Season 2020 edit-a-thon[ફેરફાર કરો]

Rangoli on Diwali 2020 at Moga, Punjab, India.jpg

Hello, we would like to thank you for participating in Festive Season 2020 edit-a-thon. Your contribution made the edit-a-thon fruitful and successful. Now, we are taking the next step and we are planning to send a token of appreciation to them who contributed to this event. Please fill the given Google form for providing your personal information as soon as possible. After getting the addresses we can proceed further.

Please find the form here. Thank you MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૫:૨૨, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Reminder: Wikipedia 20th celebration "the way I & my family feels"[ફેરફાર કરો]

Greetings,

A very Happy New Year 2021. As you know this year we are going to celebrate Wikipedia's 20th birthday on 15th January 2021, to start the celebration, I like to invite you to participate in the event titled "Wikipedia 20th celebration the way I & my family feels"

The event will be conducted from 1st January 2021 till 15th January and another one from 15th January to 14th February 2021 in two segments, details on the event page.

Please have a look at the event page: '"Wikipedia 20th celebration the way I & my family feels"

Let's all be creative and celebrate Wikipedia20 birthday, "the way I and my family feels".

If you are interested to contribute please participate. Do feel free to share the news and ask others to participate.

Marajozkee (ચર્ચા) ૨૦:૨૦, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Book inquiry[ફેરફાર કરો]

I am not exactly sure how wikipedia works, however I was curious if anyone can give me copy of 'Aapno Vedik Varso' by Parmanand Gandhi that is listed on https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AA%BF%E0%AA%AA%E0%AB%80%E0%AA%A1%E0%AA%BF%E0%AA%AF%E0%AA%BE:%E0%AA%B8%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AD_%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AA%BF%E0%AA%AE%E0%AA%AF_%E0%AA%AA%E0%AA%B0%E0%AA%BF%E0%AA%AF%E0%AB%8B%E0%AA%9C%E0%AA%A8%E0%AA%BE/%E0%AA%AA%E0%AB%81%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AA%95_%E0%AA%B8%E0%AB%82%E0%AA%9A%E0%AB%80 this page

Thanks

Wikimedia Wikimeet India 2021 Program Schedule: You are invited 🙏[ફેરફાર કરો]

WMWMI logo 2.svg
Hello Gazal world,

Hope this message finds you well. Wikimedia Wikimeet India 2021 will take place from 19 to 21 February 2021 (Friday to Sunday). Here is some quick important information:

  • A tentative schedule of the program is published and you may see it here. There are sessions on different topics such as Wikimedia Strategy, Growth, Technical, etc. You might be interested to have a look at the schedule.
  • The program will take place on Zoom and the sessions will be recorded.
  • If you have not registered as a participant yet, please register yourself to get an invitation, The last date to register is 16 February 2021.
  • Kindly share this information with your friends who might like to attend the sessions.

Schedule : Wikimeet program schedule. Please register here.

Thanks
On behalf of Wikimedia Wikimeet India 2021 Team

WMF Board Governance meeting Gujarati community on March 7 (Sunday) from 12 pm to 1 pm[ફેરફાર કરો]

The Wikimedia Foundation Board of Trustees is organizing a call for feedback about community selection processes between February 1 and March 14. While the Wikimedia Foundation and the movement have grown about five times in the past ten years, the Board’s structure and processes have remained basically the same. As the Board is designed today, we have a problem of capacity, performance, and lack of representation of the movement’s diversity. Our current processes to select individual volunteer and affiliate seats have some limitations. Direct elections tend to favor candidates from the leading language communities, regardless of how relevant their skills and experience might be in serving as a Board member, or contributing to the ability of the Board to perform its specific responsibilities. It is also a fact that the current processes have favored volunteers from North America and Western Europe. As a matter of fact, there had only been one member who served on the Board, from South Asia, in more than fifteen years of history.

In the upcoming months, we need to renew three community seats and appoint three more community members in the new seats. This call for feedback is to see what processes can we all collaboratively design to promote and choose candidates that represent our movement and are prepared with the experience, skills, and insight to perform as trustees? In this regard, a meeting with the Gujarati community has been scheduled to discuss the proposed ideas and collect your thoughts and feedback. The meeting is on March 7 (Sunday) from 12 pm to 1 pm. The link to join is, https://meet.google.com/ocv-stgm-syb. Please ping me if you have any questions. The ideas will be explained in Gujarati, and you can share your thoughts in Gujarati. Looking forward to your participation. KCVelaga (WMF), ૧૯:૪૪, ૪ માર્ચ ૨૦૨૧ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

2021 Wikimedia Foundation Board elections: Eligibility requirements for voters[ફેરફાર કરો]

Greetings,

The eligibility requirements for voters to participate in the 2021 Board of Trustees elections have been published. You can check the requirements on this page.

You can also verify your eligibility using the AccountEligiblity tool.

MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૧:૫૭, ૩૦ જૂન ૨૦૨૧ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Note: You are receiving this message as part of outreach efforts to create awareness among the voters.

Feedback for Mini edit-a-thons[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedian,

Hope everything is fine around you. If you remember that A2K organised a series of edit-a-thons last year and this year. These were only two days long edit-a-thons with different themes. Also, the working area or Wiki project was not restricted. Now, it's time to grab your feedback or opinions on this idea for further work. I would like to request you that please spend a few minutes filling this form out. You can find the form link here. You can fill the form by 31 August because your feedback is precious for us. Thank you MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૦૦:૨૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Mahatma Gandhi 2021 edit-a-thon to celebrate Mahatma Gandhi's birth anniversary[ફેરફાર કરો]

Mahatma Gandhi 2021 edit-a-thon

Dear Wikimedian,

Hope you are doing well. Glad to inform you that A2K is going to conduct a mini edit-a-thon to celebrate Mahatma Gandhi's birth anniversary. It is the second iteration of Mahatma Gandhi mini edit-a-thon. The edit-a-thon will be on the same dates 2nd and 3rd October (Weekend). During the last iteration, we had created or developed or uploaded content related to Mahatma Gandhi. This time, we will create or develop content about Mahatma Gandhi and any article directly related to the Indian Independence movement. The list of articles is given on the event page. Feel free to add more relevant articles to the list. The event is not restricted to any single Wikimedia project. For more information, you can visit the event page and if you have any questions or doubts email me at nitesh@cis-india.org. Thank you MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૩:૦૨, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]


WLWSA-2021 Newsletter #6 (Request to provide information)[ફેરફાર કરો]

Wiki Loves Women South Asia 2021
September 1 - September 30, 2021 view details!

Wiki Loves Women South Asia.svg
Thank you for participating in the Wiki Loves Women South Asia 2021 contest. Please fill out this form and help us to complete the next steps including awarding prizes and certificates.

If you have any questions, feel free to reach out the organizing team via emailing @here or discuss on the Meta-wiki talk page

Regards,
Wiki Loves Women Team
૧૨:૦૦, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૨૧ (IST)

સ્કેનર ઉપયોગ માટે અનુમતિ[ફેરફાર કરો]

નમસ્તે, સ્કેનર માટે નિવેદન કરેલ છે, કૃપયા યથાયોગ્ય કાર્યવાહી કરશોજી. લિ., નેહલ દવે ૧૦:૦૩, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

WLWSA'21 બાર્નસ્ટાર[ફેરફાર કરો]

બાર્નસ્ટાર

વિકિ લવ્સ વુમન દક્ષિણ એશિયા ૨૦૨૧ બાર્નસ્ટાર
પ્રિય Gazal world,
વિકિ લવ્સ વુમન દક્ષિણ એશિયા ૨૦૨૧માં ભાગ લેવા માટે આભાર. આ પ્રતિયોગિતામાં તમારા એકથી વધુ લેખો સ્વિકૃત કરવામાં આવ્યા છે. આ બાર્નસ્ટાર તમારા યોગદાનની કદરરુપે આપવામાં આવ્યો છે. પ્રતિયોગિતામાં તમે આપેલા યોગદાનથી વિકિપીડિયા સમૃદ્ધ બન્યું છે અને અમે આશા રાખીએ છીએ કે ભવિષ્યમાં પણ તમે તમારું યોગદાન આપતા રહેશો.


આભાર,
કાર્તિક મિસ્ત્રી
સ્થાનિક સંચાલક, વિકિ લવ્સ વુમન દક્ષિણ એશિયા ૨૦૨૧
૧૨:૩૫, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)

કાર્તિક ચર્ચા ૧૨:૪૬, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

લિપિ સંપાદન[ફેરફાર કરો]

કેમ છો મિત્ર ! ગુજરાતી વિકિપીડિયા પર મેં આપના દ્વારા સંપાદિત અંગ્રેજી લેખ Shav Vahini Gangaનો અનુવાદ કરેલ છે. લેખની ચકાસણી કરી જરૂરી સુધારા વધારા માટે આપની મદદ ઈચ્છું છું. --Vijay Barot (ચર્ચા) ૨૩:૨૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

કરું છું.... --Gazal world (ચર્ચા) ૧૬:૧૩, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

International Mother Language Day 2022 edit-a-thon[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedian,

CIS-A2K announced International Mother Language Day edit-a-thon which is going to take place on 19 & 20 February 2022. The motive of conducting this edit-a-thon is to celebrate International Mother Language Day.

This time we will celebrate the day by creating & developing articles on local Wikimedia projects, such as proofreading the content on Wikisource, items that need to be created on Wikidata [edit Labels & Descriptions], some language-related content must be uploaded on Wikimedia Commons and so on. It will be a two-days long edit-a-thon to increase content about languages or related to languages. Anyone can participate in this event and editors can add their names here. Thank you MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૮:૪૩, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨ (IST) ઉત્તર[ઉત્તર]

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

International Women's Month 2022 edit-a-thon[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

Hope you are doing well. Glad to inform you that to celebrate the month of March, A2K is to be conducting a mini edit-a-thon, International Women Month 2022 edit-a-thon. The dates are for the event is 19 March and 20 March 2022. It will be a two-day long edit-a-thon, just like the previous mini edit-a-thons. The edits are not restricted to any specific project. We will provide a list of articles to editors which will be suggested by the Art+Feminism team. If users want to add their own list, they are most welcome. Visit the given link of the event page and add your name and language project. If you have any questions or doubts please write on event discussion page or email at nitesh@cis-india.org. Thank you MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૮:૨૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

WLWSA-2021 Newsletter #7 (Request to provide information)[ફેરફાર કરો]

Wiki Loves Women South Asia 2021
September 1 - September 30, 2021 view details!

Wiki Loves Women South Asia.svg
Thank you for participating in the Wiki Loves Women South Asia 2021 contest. Unfortunately, your information has not reached us. Please fill out this form and help us to complete the next steps including awarding prizes and certificates.

If you have any questions, feel free to reach out the organizing team via emailing @here or discuss on the Meta-wiki talk page

Regards,
Wiki Loves Women Team
૧૯:૦૭, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૨ (IST)

June Month Celebration 2022 edit-a-thon[ફેરફાર કરો]

Dear User,

CIS-A2K is announcing June month mini edit-a-thon which is going to take place on 25 & 26 June 2022 (on this weekend). The motive of conducting this edit-a-thon is to celebrate June Month which is also known as pride month.

This time we will celebrate the month, which is full of notable days, by creating & developing articles on local Wikimedia projects, such as proofreading the content on Wikisource if there are any, items that need to be created on Wikidata [edit Labels & Descriptions], some June month related content must be uploaded on Wikimedia Commons and so on. It will be a two-days long edit-a-thon to increase content about the month of June or related to its days, directly or indirectly. Anyone can participate in this event and the link you can find here. Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 12:46, 21 June 2022 (UTC)

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

સ્કેનર માટે નિવેદન[ફેરફાર કરો]

નમસ્તે, https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AA%BF%E0%AA%AA%E0%AB%80%E0%AA%A1%E0%AA%BF%E0%AA%AF%E0%AA%BE:%E0%AA%9A%E0%AB%8B%E0%AA%A4%E0%AA%B0%E0%AB%8B#%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%95%E0%AB%87%E0%AA%A8%E0%AA%B0_%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%9F%E0%AB%87_%E0%AA%A8%E0%AA%BF%E0%AA%B5%E0%AB%87%E0%AA%A6%E0%AA%A8 અહીં સ્કેનરમાટે નિવેદન કરેલ છે. કૃપયા યોગ્ય કરશો. લિ., નેહલ દવે ૦૬:૨૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]