લખાણ પર જાઓ

સભ્યની ચર્ચા:Gazal world

Page contents not supported in other languages.
વિકિપીડિયામાંથી
To-do:

ઑગસ્ટ કોમ્ત (ગુ.વિ. ખંડ ૫ (૧૯૯૩; કોન્ત, ઑગસ્ત; p. ૨૭૧); જ્યોર્જ ઝિમેલ (ગુ.વિ. ખંડ ૮; p. ૩૫); [For A.B Purani's biography of Manilal, Thesis (p. 92) & Thaker's Jivanrang p. 99], Dr Kantilal Pandya Commemoration

To-do:

તોશીહીદે માસૂકાવા (Toshihide Maskawa), માકોતો કોબાયાશી (Makoto Kobayashi), યોઈચીરો નામબુ (Yoichiro Nambu), શીનઈચીરો તોમોનાગા (Shin'ichirō Tomonaga)

Mahatma Gandhi 2020 edit-a-thon: Token of appreciation[ફેરફાર કરો]

Namaste, we would like to thank you for participating in Mahatma Gandhi 2020 edit-a-thon. Your participation made the edit-a-thon fruitful. Now, we are sending a token of appreciation to them who contributed to this event. Please fill the Google form for providing your personal information as soon as possible. After getting the addresses we can proceed further. Please find the form here. Nitesh (CIS-A2K) (ચર્ચા) ૨૩:૩૯, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ (IST)[ઉત્તર]

Festive Season 2020 edit-a-thon[ફેરફાર કરો]

Dear editor,

Hope you are doing well. First of all, thank you for your participation in Mahatma Gandhi 2020 edit-a-thon.
Now, CIS-A2K is going to conduct a 2-day-long Festive Season 2020 edit-a-thon to celebrate Indian festivals. We request you in person, please contribute in this event too, enthusiastically. Let's make it successful and develop the content on our different Wikimedia projects regarding festivities. Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 18:22, 27 November 2020 (UTC)

Reminder: Festive Season 2020 edit-a-thon[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

Hope you are doing well. This message is to remind you about "Festive Season 2020 edit-a-thon", which is going to start from tonight (5 December) 00:01 am and will run till 6 December, 11:59 pm IST.

Please give some time and provide your support to this event and participate. You are the one who can make it successful! Happy editing! Thank You Nitesh (CIS-A2K) (talk) 15:53, 4 December 2020 (UTC)

Token of appreciation: Festive Season 2020 edit-a-thon[ફેરફાર કરો]

Hello, we would like to thank you for participating in Festive Season 2020 edit-a-thon. Your contribution made the edit-a-thon fruitful and successful. Now, we are taking the next step and we are planning to send a token of appreciation to them who contributed to this event. Please fill the given Google form for providing your personal information as soon as possible. After getting the addresses we can proceed further.

Please find the form here. Thank you MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૫:૨૨, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦ (IST)[ઉત્તર]

Reminder: Wikipedia 20th celebration "the way I & my family feels"[ફેરફાર કરો]

Greetings,

A very Happy New Year 2021. As you know this year we are going to celebrate Wikipedia's 20th birthday on 15th January 2021, to start the celebration, I like to invite you to participate in the event titled "Wikipedia 20th celebration the way I & my family feels"

The event will be conducted from 1st January 2021 till 15th January and another one from 15th January to 14th February 2021 in two segments, details on the event page.

Please have a look at the event page: '"Wikipedia 20th celebration the way I & my family feels"

Let's all be creative and celebrate Wikipedia20 birthday, "the way I and my family feels".

If you are interested to contribute please participate. Do feel free to share the news and ask others to participate.

Marajozkee (ચર્ચા) ૨૦:૨૦, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ (IST)[ઉત્તર]

I am not exactly sure how wikipedia works, however I was curious if anyone can give me copy of 'Aapno Vedik Varso' by Parmanand Gandhi that is listed on https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AA%BF%E0%AA%AA%E0%AB%80%E0%AA%A1%E0%AA%BF%E0%AA%AF%E0%AA%BE:%E0%AA%B8%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AD_%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AA%BF%E0%AA%AE%E0%AA%AF_%E0%AA%AA%E0%AA%B0%E0%AA%BF%E0%AA%AF%E0%AB%8B%E0%AA%9C%E0%AA%A8%E0%AA%BE/%E0%AA%AA%E0%AB%81%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AA%95_%E0%AA%B8%E0%AB%82%E0%AA%9A%E0%AB%80 this page

Thanks

Wikimedia Wikimeet India 2021 Program Schedule: You are invited 🙏[ફેરફાર કરો]

Hello Gazal world,

Hope this message finds you well. Wikimedia Wikimeet India 2021 will take place from 19 to 21 February 2021 (Friday to Sunday). Here is some quick important information:

  • A tentative schedule of the program is published and you may see it here. There are sessions on different topics such as Wikimedia Strategy, Growth, Technical, etc. You might be interested to have a look at the schedule.
  • The program will take place on Zoom and the sessions will be recorded.
  • If you have not registered as a participant yet, please register yourself to get an invitation, The last date to register is 16 February 2021.
  • Kindly share this information with your friends who might like to attend the sessions.

Schedule : Wikimeet program schedule. Please register here.

Thanks
On behalf of Wikimedia Wikimeet India 2021 Team

WMF Board Governance meeting Gujarati community on March 7 (Sunday) from 12 pm to 1 pm[ફેરફાર કરો]

The Wikimedia Foundation Board of Trustees is organizing a call for feedback about community selection processes between February 1 and March 14. While the Wikimedia Foundation and the movement have grown about five times in the past ten years, the Board’s structure and processes have remained basically the same. As the Board is designed today, we have a problem of capacity, performance, and lack of representation of the movement’s diversity. Our current processes to select individual volunteer and affiliate seats have some limitations. Direct elections tend to favor candidates from the leading language communities, regardless of how relevant their skills and experience might be in serving as a Board member, or contributing to the ability of the Board to perform its specific responsibilities. It is also a fact that the current processes have favored volunteers from North America and Western Europe. As a matter of fact, there had only been one member who served on the Board, from South Asia, in more than fifteen years of history.

In the upcoming months, we need to renew three community seats and appoint three more community members in the new seats. This call for feedback is to see what processes can we all collaboratively design to promote and choose candidates that represent our movement and are prepared with the experience, skills, and insight to perform as trustees? In this regard, a meeting with the Gujarati community has been scheduled to discuss the proposed ideas and collect your thoughts and feedback. The meeting is on March 7 (Sunday) from 12 pm to 1 pm. The link to join is, https://meet.google.com/ocv-stgm-syb. Please ping me if you have any questions. The ideas will be explained in Gujarati, and you can share your thoughts in Gujarati. Looking forward to your participation. KCVelaga (WMF), ૧૯:૪૪, ૪ માર્ચ ૨૦૨૧ (IST)[ઉત્તર]

2021 Wikimedia Foundation Board elections: Eligibility requirements for voters[ફેરફાર કરો]

Greetings,

The eligibility requirements for voters to participate in the 2021 Board of Trustees elections have been published. You can check the requirements on this page.

You can also verify your eligibility using the AccountEligiblity tool.

MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૧:૫૭, ૩૦ જૂન ૨૦૨૧ (IST)[ઉત્તર]

Note: You are receiving this message as part of outreach efforts to create awareness among the voters.

Feedback for Mini edit-a-thons[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedian,

Hope everything is fine around you. If you remember that A2K organised a series of edit-a-thons last year and this year. These were only two days long edit-a-thons with different themes. Also, the working area or Wiki project was not restricted. Now, it's time to grab your feedback or opinions on this idea for further work. I would like to request you that please spend a few minutes filling this form out. You can find the form link here. You can fill the form by 31 August because your feedback is precious for us. Thank you MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૦૦:૨૮, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ (IST)[ઉત્તર]

Mahatma Gandhi 2021 edit-a-thon to celebrate Mahatma Gandhi's birth anniversary[ફેરફાર કરો]

Mahatma Gandhi 2021 edit-a-thon

Dear Wikimedian,

Hope you are doing well. Glad to inform you that A2K is going to conduct a mini edit-a-thon to celebrate Mahatma Gandhi's birth anniversary. It is the second iteration of Mahatma Gandhi mini edit-a-thon. The edit-a-thon will be on the same dates 2nd and 3rd October (Weekend). During the last iteration, we had created or developed or uploaded content related to Mahatma Gandhi. This time, we will create or develop content about Mahatma Gandhi and any article directly related to the Indian Independence movement. The list of articles is given on the event page. Feel free to add more relevant articles to the list. The event is not restricted to any single Wikimedia project. For more information, you can visit the event page and if you have any questions or doubts email me at nitesh@cis-india.org. Thank you MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૩:૦૨, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ (IST)[ઉત્તર]


WLWSA-2021 Newsletter #6 (Request to provide information)[ફેરફાર કરો]

Wiki Loves Women South Asia 2021
September 1 - September 30, 2021 view details!

Thank you for participating in the Wiki Loves Women South Asia 2021 contest. Please fill out this form and help us to complete the next steps including awarding prizes and certificates.

If you have any questions, feel free to reach out the organizing team via emailing @here or discuss on the Meta-wiki talk page

Regards,
Wiki Loves Women Team
૧૨:૦૦, ૧૭ નવેમ્બર ૨૦૨૧ (IST)

સ્કેનર ઉપયોગ માટે અનુમતિ[ફેરફાર કરો]

નમસ્તે, સ્કેનર માટે નિવેદન કરેલ છે, કૃપયા યથાયોગ્ય કાર્યવાહી કરશોજી. લિ., નેહલ દવે ૧૦:૦૩, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

WLWSA'21 બાર્નસ્ટાર[ફેરફાર કરો]

બાર્નસ્ટાર

વિકિ લવ્સ વુમન દક્ષિણ એશિયા ૨૦૨૧ બાર્નસ્ટાર
પ્રિય Gazal world,
વિકિ લવ્સ વુમન દક્ષિણ એશિયા ૨૦૨૧માં ભાગ લેવા માટે આભાર. આ પ્રતિયોગિતામાં તમારા એકથી વધુ લેખો સ્વિકૃત કરવામાં આવ્યા છે. આ બાર્નસ્ટાર તમારા યોગદાનની કદરરુપે આપવામાં આવ્યો છે. પ્રતિયોગિતામાં તમે આપેલા યોગદાનથી વિકિપીડિયા સમૃદ્ધ બન્યું છે અને અમે આશા રાખીએ છીએ કે ભવિષ્યમાં પણ તમે તમારું યોગદાન આપતા રહેશો.


આભાર,
કાર્તિક મિસ્ત્રી
સ્થાનિક સંચાલક, વિકિ લવ્સ વુમન દક્ષિણ એશિયા ૨૦૨૧
૧૨:૩૫, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)

કાર્તિક ચર્ચા ૧૨:૪૬, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

લિપિ સંપાદન[ફેરફાર કરો]

કેમ છો મિત્ર ! ગુજરાતી વિકિપીડિયા પર મેં આપના દ્વારા સંપાદિત અંગ્રેજી લેખ Shav Vahini Gangaનો અનુવાદ કરેલ છે. લેખની ચકાસણી કરી જરૂરી સુધારા વધારા માટે આપની મદદ ઈચ્છું છું. --Vijay Barot (ચર્ચા) ૨૩:૨૦, ૧૨ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

કરું છું.... --Gazal world (ચર્ચા) ૧૬:૧૩, ૨૫ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

International Mother Language Day 2022 edit-a-thon[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedian,

CIS-A2K announced International Mother Language Day edit-a-thon which is going to take place on 19 & 20 February 2022. The motive of conducting this edit-a-thon is to celebrate International Mother Language Day.

This time we will celebrate the day by creating & developing articles on local Wikimedia projects, such as proofreading the content on Wikisource, items that need to be created on Wikidata [edit Labels & Descriptions], some language-related content must be uploaded on Wikimedia Commons and so on. It will be a two-days long edit-a-thon to increase content about languages or related to languages. Anyone can participate in this event and editors can add their names here. Thank you MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૮:૪૩, ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

International Women's Month 2022 edit-a-thon[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians,

Hope you are doing well. Glad to inform you that to celebrate the month of March, A2K is to be conducting a mini edit-a-thon, International Women Month 2022 edit-a-thon. The dates are for the event is 19 March and 20 March 2022. It will be a two-day long edit-a-thon, just like the previous mini edit-a-thons. The edits are not restricted to any specific project. We will provide a list of articles to editors which will be suggested by the Art+Feminism team. If users want to add their own list, they are most welcome. Visit the given link of the event page and add your name and language project. If you have any questions or doubts please write on event discussion page or email at nitesh@cis-india.org. Thank you MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૮:૨૩, ૧૪ માર્ચ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

WLWSA-2021 Newsletter #7 (Request to provide information)[ફેરફાર કરો]

Wiki Loves Women South Asia 2021
September 1 - September 30, 2021 view details!

Thank you for participating in the Wiki Loves Women South Asia 2021 contest. Unfortunately, your information has not reached us. Please fill out this form and help us to complete the next steps including awarding prizes and certificates.

If you have any questions, feel free to reach out the organizing team via emailing @here or discuss on the Meta-wiki talk page

Regards,
Wiki Loves Women Team
૧૯:૦૭, ૧ એપ્રિલ ૨૦૨૨ (IST)

June Month Celebration 2022 edit-a-thon[ફેરફાર કરો]

Dear User,

CIS-A2K is announcing June month mini edit-a-thon which is going to take place on 25 & 26 June 2022 (on this weekend). The motive of conducting this edit-a-thon is to celebrate June Month which is also known as pride month.

This time we will celebrate the month, which is full of notable days, by creating & developing articles on local Wikimedia projects, such as proofreading the content on Wikisource if there are any, items that need to be created on Wikidata [edit Labels & Descriptions], some June month related content must be uploaded on Wikimedia Commons and so on. It will be a two-days long edit-a-thon to increase content about the month of June or related to its days, directly or indirectly. Anyone can participate in this event and the link you can find here. Thank you Nitesh (CIS-A2K) (talk) 12:46, 21 June 2022 (UTC)

On behalf of User:Nitesh (CIS-A2K)

સ્કેનર માટે નિવેદન[ફેરફાર કરો]

નમસ્તે, https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AA%BF%E0%AA%AA%E0%AB%80%E0%AA%A1%E0%AA%BF%E0%AA%AF%E0%AA%BE:%E0%AA%9A%E0%AB%8B%E0%AA%A4%E0%AA%B0%E0%AB%8B#%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%95%E0%AB%87%E0%AA%A8%E0%AA%B0_%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%9F%E0%AB%87_%E0%AA%A8%E0%AA%BF%E0%AA%B5%E0%AB%87%E0%AA%A6%E0%AA%A8 અહીં સ્કેનરમાટે નિવેદન કરેલ છે. કૃપયા યોગ્ય કરશો. લિ., નેહલ દવે ૦૬:૨૬, ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

30,000 શિખર ચંદ્રક[ફેરફાર કરો]

30,000 શિખર ચંદ્રક
ગુજરાતી વિકિપીડિયાને 30,000 લેખોના સીમાચિહ્નરૂપ શિખર પર પહોંચાડવામાં આપના અવિરત યોગદાન બદલ હૃદયપૂર્વક આભાર. --Nizil Shah (ચર્ચા) ૧૯:૫૯, ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

વિકિચંદ્રક![ફેરફાર કરો]

The Original Barnstar
કમાઉ દીકરો જેવી ગુજરાતી સાહિત્યની ઉત્તમ કોટિની વાર્તા પર સુંદર લેખ સંપાદન કરવા બદલ આપનો આભાર પ્રકટ કરું છું. ગુજરાતી સાહિત્ય સંબંધિત આપના સંપાદન કાર્યથી ગુજરાતી વિકિપીડિયા વધુ રળિયાત બન્યું છે. આપના સંપાદન કાર્યની પ્રશંસા બદલ આપને આ વિકિચંદ્રક ભેટ આપતાં આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરું છું.

સ્નેહરશ્મિ (ચર્ચા) ૦૯:૩૦, ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

WikiConference India 2023: Program submissions and Scholarships form are now open[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedian,

We are really glad to inform you that WikiConference India 2023 has been successfully funded and it will take place from 3 to 5 March 2023. The theme of the conference will be Strengthening the Bonds.

We also have exciting updates about the Program and Scholarships.

The applications for scholarships and program submissions are already open! You can find the form for scholarship here and for program you can go here.

For more information and regular updates please visit the Conference Meta page. If you have something in mind you can write on talk page.

‘‘‘Note’’’: Scholarship form and the Program submissions will be open from 11 November 2022, 00:00 IST and the last date to submit is 27 November 2022, 23:59 IST.

Regards

MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૬:૫૪, ૧૬ નવેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

(on behalf of the WCI Organizing Committee)

WikiConference India 2023: Help us organize![ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedian,

You may already know that the third iteration of WikiConference India is happening in March 2023. We have recently opened scholarship applications and session submissions for the program. As it is a huge conference, we will definitely need help with organizing. As you have been significantly involved in contributing to Wikimedia projects related to Indic languages, we wanted to reach out to you and see if you are interested in helping us. We have different teams that might interest you, such as communications, scholarships, programs, event management etc.

If you are interested, please fill in this form. Let us know if you have any questions on the event talk page. Thank you MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૦:૫૧, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

(on behalf of the WCI Organizing Committee)

WikiConference India 2023: Open Community Call and Extension of program and scholarship submissions deadline[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedian,

Thank you for supporting Wiki Conference India 2023. We are humbled by the number of applications we have received and hope to learn more about the work that you all have been doing to take the movement forward. In order to offer flexibility, we have recently extended our deadline for the Program and Scholarships submission- you can find all the details on our Meta Page.

COT is working hard to ensure we bring together a conference that is truly meaningful and impactful for our movement and one that brings us all together. With an intent to be inclusive and transparent in our process, we are committed to organizing community sessions at regular intervals for sharing updates and to offer an opportunity to the community for engagement and review. Following the same, we are hosting the first Open Community Call on the 3rd of December, 2022. We wish to use this space to discuss the progress and answer any questions, concerns or clarifications, about the conference and the Program/Scholarships.

Please add the following to your respective calendars and we look forward to seeing you on the call

Furthermore, we are pleased to share the email id of the conference contact@wikiconferenceindia.org which is where you could share any thoughts, inputs, suggestions, or questions and someone from the COT will reach out to you. Alternatively, leave us a message on the Conference talk page. Regards MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૧:૫૧, ૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

On Behalf of, WCI 2023 Core organizing team.

Indic Wiki Improve-a-thon 2022[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedian, Glad to inform you that CIS-A2K is going to conduct an event, Indic Wiki improve-a-thon 2022, for the Indic language. It will run from 15 December to 5 January 2023. It will be an online activity however if communities want to organise any on-ground activity under Improve-a-thon that would also be welcomed. The event has its own theme Azadi Ka Amrit Mahatosav which is based on a celebration of the 75th anniversary of Indian Independence. The event will be for 20 days only. This is an effort to work on content enrichment and improvement. We invite you to plan a short activity under this event and work on the content on your local Wikis. The event is not restricted to a project, anyone can edit any project by following the theme. The event page link is here. The list is under preparation and will be updated soon. The community can also prepare their list for this improve-a-thon. If you have question or concern please write on here. Regards MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૩:૦૫, ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

Indic Wiki Improve-a-thon 2022 has started[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedians, As you already know, Indic Wiki improve-a-thon 2022 has started today. It runs from 15 December (today) to 5 January 2023. This is an online activity however if communities want to organise any on-ground activity under Improve-a-thon please let us know at program@cis-india.org. Please note the event has a theme Azadi Ka Amrit Mahatosav which is based on a celebration of the 75th anniversary of Indian Independence. The event will be for 20 days only. This is an effort to work on content enrichment and improvement. The event is not restricted to a particular project. The event page link is here please add your name in the participant's section. A few lists are there and we will add more. The community can also prepare their list for this improve-a-thon but we suggest you list stub articles from your Wiki. If you have a question or concern please write here. Regards MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૪:૦૦, ૧૫ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

WikiConference India 2023:WCI2023 Open Community call on 18 December 2022[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedian,

As you may know, we are hosting regular calls with the communities for WikiConference India 2023. This message is for the second Open Community Call which is scheduled on the 18th of December, 2022 (Today) from 7:00 to 8:00 pm to answer any questions, concerns, or clarifications, take inputs from the communities, and give a few updates related to the conference from our end. Please add the following to your respective calendars and we look forward to seeing you on the call.

Furthermore, we are pleased to share the telegram group created for the community members who are interested to be a part of WikiConference India 2023 and share any thoughts, inputs, suggestions, or questions. Link to join the telegram group: https://t.me/+X9RLByiOxpAyNDZl. Alternatively, you can also leave us a message on the Conference talk page. Regards MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૩:૪૧, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ (IST)[ઉત્તર]

On Behalf of, WCI 2023 Organizing team

Women's Month Datathon on Commons[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedian,

Hope you are doing well. CIS-A2K and CPUG have planned an online activity for March. The activity will focus on Wikimedia Commons and it will begin on 21 March and end on 31 March 2023. During this campaign, the participants will work on structure data, categories and descriptions of the existing images. We will provide you with the list of the photographs that were uploaded under those campaigns, conducted for Women’s Month.

You can find the event page link here. We are inviting you to participate in this event and make it successful. There will be at least one online session to demonstrate the tasks of the event. We will come back to you with the date and time.

If you have any questions please write to us at the event talk page Regards MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૩:૩૯, ૧૨ માર્ચ ૨૦૨૩ (IST)[ઉત્તર]

Women's Month Datathon on Commons Online Session[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedian,

Hope you are doing well. As we mentioned in a previous message, CIS-A2K and CPUG have been starting an online activity for March from 21 March to 31 March 2023. The activity already started yesterday and will end on 31 March 2023. During this campaign, the participants are working on structure data, categories and descriptions of the existing images. The event page link is here. We are inviting you to participate in this event.

There is an online session to demonstrate the tasks of the event that is going to happen tonight after one hour from 8:00 pm to 9:00 pm. You can find the meeting link here. We will wait for you. Regards MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૯:૦૮, ૨૨ માર્ચ ૨૦૨૩ (IST)[ઉત્તર]

Image Description Month in India Campaign[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedian,

A2K has conducted an online activity or campaign which is an ongoing Image Description Month in India description-a-thon, a collaborative effort known as Image Description Month. This initiative aims to enhance image-related content across Wikimedia projects and is currently underway, running from October 1st to October 31st, 2023. Throughout this event, our focus remains centered on three primary areas: Wikipedia, Wikidata, and Wikimedia Commons. We have outlined several tasks, including the addition of captions to images on Wikipedia, the association of images with relevant Wikidata items, and improvements in the organization, categorization, and captions of media files on Wikimedia Commons.

To participate, please visit our dedicated event page. We encourage you to sign up on the respective meta page and generously contribute your time and expertise to make essential and impactful edits.

Should you have any questions or require further information, please do not hesitate to reach out to me at nitesh@cis-india.org or Nitesh (CIS-A2K).

Your active participation will play a significant role in enriching Wikimedia content, making it more accessible and informative for users worldwide. Join us in this ongoing journey of improvement and collaboration. Regards MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૧:૩૯, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૩ (IST)[ઉત્તર]

નારીવાદ અને લોકસંસ્કૃતિ ૨૦૨૪[ફેરફાર કરો]

નમસ્તે,
૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ થી ગુજરાતી વિકિપીડિયા પર નારીવાદ અને લોકસંસ્કૃતિ પ્રતિયોગિતાની તૃતીય આવૃતિની શરૂઆત થઈ રહી છે. પ્રતિયોગિતાની પૂર્વ આવૃતિઓમાં સાંસ્કૃતિક અને લિંગભેદના અંતરને ઘટાડવામાં તમારું નોંધપાત્ર સમર્પણ અને પ્રયત્નો સહાયક રહ્યા છે. આ વર્ષની પ્રતિયોગિતામાં આપની હાજરી અને યોગદાન અમને પ્રોત્સાહક રહેશે. પ્રતિયોગિતામાં આપના વિશેષ પ્રદાન અને હિસ્સેદારીનો અભિલાષી... સ્નેહરશ્મિ (ચર્ચા) ૦૮:૫૨, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ (IST)[ઉત્તર]