પશ્ચિમ કાઠિયાવાડ એજન્સી

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

પશ્ચિમ કાઠિયાવાડ એજન્સી એ બ્રિટીશ ભારતની રાજકીય અજેન્સી હતી, જે પશ્ચિમી કાઠિયાવાડના રજવાડાંઓનું વાઇસરોય સમક્ષ પ્રતનિધીત્વ અને વહિવટોનું સંચાલન કરતી હતી.[૧] આ એજન્સી અંતર્ગત સૌરાષ્ટ્રના હાલાર અને સોરઠ પ્રાંતોના રજવાડાંઓનો વહિવટ કરવામાં આવતો હતો. નવાનગર અને જુનાગઢ આ એજન્સી હેઠળના સૌથી મોટા દેશી રાજ્યો હતા.[૨]

એજન્સીના રજવાડાં[ફેરફાર કરો]

પશ્ચિમ કાઠિયાવાડ એજન્સીના વહીવટ અંતર્ગતના રજવાડાંઓ નીચે મુજબ છે :

સલામી રાજ્યો[ફેરફાર કરો]

રજવાડાંનું નામ રાજવંશ તોપોની સલામી
Dhrol flag.png ધ્રોળ જાડેજા
Flag of Nawanagar.png નવાનગર જાડેજા ૧૩ (૧૫ સ્થાનિક)
Drapeau Junagadh vector.svg જુનાગઢ બાબી પશ્તુન ૧૩ (૧૫ સ્થાનિક)
Flag of Rajkot Principality.gif રાજકોટ જાડેજા
CoA Gondal 1893.png ગોંડલ જાડેજા ૧૧
Flag of Morvi State.png મોરબી જાડેજા ૧૧
Porbandarflag.png પોરબંદર જેઠવા ૧૩
Flag of Wankaner State.png વાંકાનેર ઝાલા ૧૧

બિન-સલામી રજવાડાં[ફેરફાર કરો]

રજવાડાંનું નામ રાજવંશ
અમરાપુર શેખ
બગસરા કાઠિ
બાંટવા બાબી પઠાણ
બાંટવા-માણાવદર બાબી પઠાણ
ભાડવા જાડેજા
ભલગામ-બલધોઇ કાઠિ
ચારખા કાઠિ
દાહિડા કાઠિ
દેદાણ કાઠિ
ધોલાર્વા કાઠિ
ધ્રાફા જાડેજા
ગઢકા જાડેજા
ગઢિઆ કાઠિ
મોટી ગરમાલી કાઠિ
નાની ગરમાલી કાઠિ
ગવરીદડ જાડેજા
ગિગાસરણ કાઠિ
હાલારિઆ કાઠિ
જાલિયા-દેવાણી જાડેજા
જાફરાબાદ સિદિ
જામકા કાઠિ
જેતપુર કાઠિ
કાનેર કાઠિ
કાંગશિયાળી જાડેજા
કાનપર-ઇશ્વરિયા કાઠિ
કથરોટા કાઠિ
નજાણી-ખિજડીયા કાઠિ
ખિરસરા જાડેજા
કોટડા નાયાણી જાડેજા
કોટડા સાંગાણી જાડેજા
કોઠારિયા જાડેજા
કુબા નાગર બ્રાહ્મણ
લાખાપાદર કાઠિ
લોધિકા જાડેજા
માળિયા જાડેજા
મનાવાવ કાઠિ
મેંગણી જાડેજા
મોનવેલ કાઠિ
મૌવા જાડેજા
મુળિલા ડેરી જાડેજા
પાળ જાડેજા
રાજપરા જાડેજા
સાતુદડ વાવડી
શાહપુર જાડેજા
સિલાણા કાઠિ
શિશાંગ-ચાંદલી જાડેજા
વડાળી જાડેજા
વાઘવાડી કાઠિ
વેકરિયા કાઠિ
વિંછાવડ નાગર બ્રાહ્મણ
વીરપુર ખરેડી જાડેજા
વિરવાવ જાડેજા
વસાવડ નાગર બ્રાહ્મણ

સંદર્ભો[ફેરફાર કરો]