ભારતીય ઉપખંડ પર મુસલમાની આક્રમણો

વિકિપીડિયામાંથી
દક્ષિણ એશીયાનો ઇતિહાસ
મહેરગઢ સંસ્કૃતિ 7000-3300 BC
સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ 3300-1700 BC
કબ્રસ્તાન એચ સંસ્કૃતિ 1700-1300 BC
વૈદિક સંસ્કૃતિ 1700-500 BC
કુરૂ રાજવંશ 1200-316 BC
મહાજનપદ 700-321 BC
મૌર્ય સામ્રાજ્ય 321-184 BC
મધ્યયુગીન રાજ્યો 184 BC - 1279 CE
ગુપ્તા સામ્રાજ્ય 240-550
ચોલા સામ્રાજ્ય 848-1279
ઇસ્લામી સામ્રાજ્યો 979-1596
દિલ્હી સલ્તનત 1210-1526
વિજયનગર સામ્રાજ્ય 1336-1565
મુઘલ યુગ 1526-1757
કંપની રાજ 1757-1857
પહેલો આઝાદી વિપ્લવ 1857-1858
બ્રિટીશ રાજ 1858-1947
સ્વતંત્રતા ચળવળ 1858-1947
ભારતના ભાગલા 1947-1948
ભારત ગણરાજ્યનો ઇતિહાસ
પાકિસ્તાનનો ઇતિહાસ
બાંગ્લાદેશનો ઇતિહાસ

ઇ.સ. ૬૩૨માં મહંમદ પયગંબરનાં અવસાન બાદ તેમના અનુયાયીઓએ આસપાસના જુદાજુદા સામ્રાજ્યો પર ઇસ્લામ ધર્મનો પ્રસાર કરવા તેમજ વર્ચસ્વ જમાવવાના હેતુથી યુદ્ધો આરંભ્યાં. ભારતીય ઉપખંડ ઉપર સૌથી પહેલું મુસલમાની આક્રમણ રાશીદૂન ખિલાફતના બીજા ખલીફા ઉમરના કાળ દરમ્યાન ઇસ. ૬૪૩માં થયું હતું. ઉમર હેઠળના બહેરીનનો વડો ઉસ્માન બિન અબુ અલ-આસ સાસનીદ સામ્રાજયથી પણ આગળ એવા દરિયાઈ કાંઠાના વિસ્તાર જીતવાના હેતુથી આગળ વધી રહ્યો હતો ત્યારે તેણે તેના ભાઈ હકમ બિન અબુ અલ-આસને મકરાણ ક્ષેત્રનું લશ્કરી દ્રષ્ટીએ આકલન કરવા મોકલ્યો હતો. મકરાણ તે દરમ્યાન બ્રાહ્મણોના રાય રાજવંશના તાબામાં હતું. ઇસ. ૬૪૪માં ખલીફા ઉમરે હકમ બિન અમ્રની આગેવાનીમાં મકરાણ પર હુમલો કરવા સૈન્ય મોકલ્યું. રસીલનું યુદ્ધ એ રાય રાજવંશ અને રાશીદૂન ખિલાફત વચ્ચેનું પ્રથમ યુદ્ધ હતું. આ ભારત ઉપરનું પ્રથમ બાહ્ય આક્રમણ હતું.