લખાણ પર જાઓ

વિકિપીડિયા:વિકિ લવ્સ વુમન ૨૦૨૦/સ્પર્ધકો

વિકિપીડિયામાંથી
  1. Gazal world (ચર્ચા) ૧૩:૨૯, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)[ઉત્તર]
  2. Sushant savla (ચર્ચા) ૨૩:૦૧, ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)[ઉત્તર]
  3. Vijay Barot (ચર્ચા) ૨૨:૦૩, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)[ઉત્તર]
  4. Parikshit GSP (ચર્ચા) ૦૩:૩૬, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ (IST)[ઉત્તર]
  5. હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૧૯:૨૦, ૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ (IST)[ઉત્તર]
  6. Nizil Shah (ચર્ચા) ૧૯:૩૯, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ (IST)[ઉત્તર]
  7. कन्हाई प्रसाद चौरसिया (ચર્ચા) ૨૨:૪૧, ૭ માર્ચ ૨૦૨૦ (IST)[ઉત્તર]
  8. Bijendra Hansda Purudhul (ચર્ચા) ૧૩:૪૮, ૮ માર્ચ ૨૦૨૦ (IST)[ઉત્તર]
  9. Kalpgna (ચર્ચા) ૧૯:૧૯, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૦ (IST)[ઉત્તર]