લખાણ પર જાઓ

વિકિપીડિયા:ગુજરાતી સાહિત્યની ઍડિટાથૉન ૨૦૨૧/સ્પર્ધકો

વિકિપીડિયામાંથી
  1. Gazal world (ચર્ચા) ૧૮:૧૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ (IST)[ઉત્તર]
  2. Vijay Barot (ચર્ચા) ૦૯:૩૩, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ (IST)[ઉત્તર]
  3. હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૧૪:૧૩, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ (IST)[ઉત્તર]
  4. VikramVajir (ચર્ચા) ૧૯:૩૬, ૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ (IST)[ઉત્તર]
  5. કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૯:૪૯, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ (IST)[ઉત્તર]
  6. --Sushant savla (ચર્ચા) ૨૩:૦૦, ૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ (IST)[ઉત્તર]
  7. 92saeedshaikh ૧૫:૦૯, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ (IST)
  8. Kalpgna (ચર્ચા) ૨૧:૦૪, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ (IST)[ઉત્તર]
  9. અ ને કાંઈ નહી અ (ચર્ચા) ૧૧:૪૧, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ (IST)[ઉત્તર]