વિકિપીડિયા:સંદર્ભ વિનિમય પરિયોજના/પૂર્ણ વિનંતીઓ ૩

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

એમ. વિશ્વેસરૈયા[ફેરફાર કરો]

ભારત રત્ન એમ. વિશ્વેસરૈયા વિશે વિશ્વકોષમાં માહિતી હોય તો સમય અવકાશે પૂરી પાડશો.

ભારત રત્ન શ્રેણી અંતર્ગત ખૂટતા લેખ એમ. વિશ્વેસરૈયા માટે. --Vijay Barot (ચર્ચા) ૧૮:૫૬, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦ (IST)

Yes મોકલી દીધું! --Gazal world (ચર્ચા) ૧૧:૩૦, ૧૩ જૂન ૨૦૨૦ (IST)
Yes check.svg કામ થઈ ગયું આભાર.--Vijay Barot (ચર્ચા) ૧૧:૩૩, ૧૩ જૂન ૨૦૨૦ (IST)

બિધાન ચંદ્ર રોય[ફેરફાર કરો]

ભારત રત્ન બિધાન ચંદ્ર રોય વિશે વિશ્વકોષમાં માહિતી હોય તો સમય અવકાશે પૂરી પાડશો

ભારત રત્ન શ્રેણી અંતર્ગત ખૂટતા લેખ બિધાન ચંદ્ર રોય માટે. --Vijay Barot (ચર્ચા) ૧૮:૫૯, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૨૦ (IST)

@Nizil Shah: You can do this. --Gazal world (ચર્ચા) ૧૭:૦૪, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦ (IST)
જોઈને જલ્દી મોકલીશ.-Nizil Shah (ચર્ચા) ૨૩:૨૯, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦ (IST)
@Vijay Barot: મોકલ્યું. -Nizil Shah (ચર્ચા) ૨૩:૨૮, ૧૧ મે ૨૦૨૦ (IST)
Yes check.svg કામ થઈ ગયું આભાર Nizil Shah.