વિકિપીડિયા:Project Tiger Writing Contest/2019

વિકિપીડિયામાંથી
પ્રોજેક્ટ ટાઇગર લેખન સ્પર્ધા ૨૦૧૯
પ્રોજેક્ટ ટાઇગર

પ્રોજેક્ટ ટાઇગર વિકિપીડિયા સમુદાય માટે ભારતીય ભાષાઓમાં સંબંધિત ઉચ્ચ ગુણવત્તાના લેખ લખવાની સ્પર્ધા છે.

આપેલા વિષયો પર સસંદર્ભ લેખો તમારા શબ્દોમાં બનાવો, ભાષાંતર કરો અથવા વિસ્તૃત કરો. લેખનું યોગદાન ઓછામાં ઓછું ૩૦૦ શબ્દો અને ૯૦૦૦ બાઇટ્સ (સંદર્ભ સાથે) હોવું જ જોઇએ.

 • બધાં જ લેખો ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯, ૦:૦૦ અને ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦, ૨૩:૫૯ (IST) વચ્ચે નવા બનાવેલ અથવા સુધારેલા હોવા જોઇએ
 • લેખો આ વિષયોમાંથી હોવા જોઇએ. તમારે અન્ય યાદી જોઇતી હોય તો ચર્ચા પાનાં પર સંદેશો મૂકો
 • લેખના માન્ય માપમાં ઇન્ફોબોક્સ, ઢાંચા વગેરેનો સમાવેશ થતો નથી
 • લેખમાં યોગ્ય સંદર્ભ હોવો જોઇએ.
 • લેખ સંપૂર્ણ રીતે મશીન ભાષાંતર ન હોવો જોઇએ.
 • લેખ સાથે કોઇ મોટો મુદ્દો જેવો કે કોપીરાઇટનો ભંગ વગેરે સંકળાયેલ ન હોવો જોઇએ.
 • લેખ જાણકારીપૂર્ણ હોવો જોઇએ.
 • આયોજકો દ્વારા રજૂ કરાયેલો લેખ અન્ય આયોજકો દ્વારા ચકાસાયેલો હોવો જોઇએ.
 • દરેક ભાષાના ન્યાયાધીશ નક્કી કરશે કે કયો લેખ સ્વિકારાશે કે નહી.
 • દર મહિને દરેક સમુદાયમાંથી ટોચના ત્રણ યોગદાનકર્તાઓને તેમના કુલ યોગદાનને આધારે ઇનામ આપવામાં આવશે. આ ઇનામો અનુક્રમે ૩૦૦૦, ૨૦૦૦ અને ૧૦૦૦ રૂપિયા હશે.
 • ત્રણ મહિના પછી સ્પર્ધાના અંતે મહત્તમ લેખોનું (બનાવેલા અથવા વિસ્તૃત કરેલા) યોગદાન આપનાર સમુદાય ઇનામ જીતશે. આ સમુદાય માટે ઇનામ તરીકે ખાસ ૩ દિવસની તાલીમ હશે.
સ્પર્ધકોની યાદી
 1. હર્ષિલ મહેતા (ચર્ચા) ૧૩:૨૮, ૧૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)[ઉત્તર]
 2. Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૦૦:૪૦, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)[ઉત્તર]
 3. Sushant savla (ચર્ચા) ૧૯:૪૩, ૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)[ઉત્તર]
 4. Gazal world (ચર્ચા) ૧૮:૨૩, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)[ઉત્તર]
 5. Nizil Shah (ચર્ચા) ૧૯:૩૫, ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ (IST)[ઉત્તર]
 6. VikramVajir (ચર્ચા) ૧૨:૩૬, ૫ નવેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)[ઉત્તર]
 7. કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૦:૧૮, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ (IST)[ઉત્તર]

લેખ રજૂ કરો[ફેરફાર કરો]

આયોજકો[ફેરફાર કરો]

 1. કાર્તિક મિસ્ત્રી

1. What is the role of Wikimedia Foundation and Google in this project?

Google and the Wikimedia Foundation are interested in increasing the content available in Indian languages online and see each other as valuable partners in supporting this. Google is aiding this project by supporting the cost of the pilot program through a grant. They are also providing useful information on topics that the Indian language internet users are seeking.

2. What will be the role of CIS, Wikimedia India chapter, user groups and communities in this contest?

The respective language Wikipedia communities will coordinate this contest based on the model of Wikipedia Asian Month, Punjab edit-a-thon, Women’s history month.

CIS-A2K will facilitate the distribution of prizes and execution of the capacity training event for the winning community.

Wikimedia India chapter and user groups will play an active role in outreach engaging communities and individuals to participate in the contest.

The communities will coordinate among themselves to design and conduct the contest. They may also lead outreach events and edit-a-thons encouraging the communities to participate in the article writing contest.

3. Is participation in this contest mandatory/limited/conditional?

No. However, if you are interested in participating, we encourage you to take the lead and coordinate the contest for your community. You can start by creating a similar page on your Wikipedia. If you need help, leave a message on the talk page.

4. Can we create articles of our interest?

This program has a special focus to create articles that are most sought out by users online but not yet present in Indian language Wikipedias. By this focus, we hope to serve as many people with free knowledge. Therefore, we encourage you to choose topics of interest from the suggested list of articles. However, we will be thrilled to provide more topics if the community would like to have internal focus in any selected category. For example, if a community wants to write more on health, politics or current affairs, we would try to get more topics from those categories.

5. Why is this called Project Tiger?

This project was inspired by and named after a project in India to save tigers. Similar to the ecosystem view taken by the Project Tiger, this pilot also aspires to understand and nurture the context in which locally relevant content is created in Indian language Wikipedias.

આ પણ જુઓ[ફેરફાર કરો]