વિકિપીડિયા:Project Tiger Writing Contest

વિકિપીડિયામાંથી
પ્રોજેક્ટ ટાઇગર લેખન પ્રતિયોગિતા

In 2017 - 2018, the Wikimedia Foundation and Google working in close coordination with the Centre for Internet and Society (CIS), Wikimedia India chapter (WMIN) and user groups are piloting a program encouraging Wikipedia communities to create locally relevant and high-quality content in Indian languages. This program will (a) support active and experienced Wikipedia editors through the donation of laptops and stipends for internet access and (b) sponsor a language-based contest that aims to address existing Wikipedia content gaps.

The Indian language Wikipedia communities that express interest in participating in the contest will come together and develop a writing contest focused on content gaps. Participating language communities would compete for three months. Besides individual prizes for top contributors, the winning community will be supported to get an exclusive capacity building training event to improve their skills for contributing to Wikipedia.


નિયમો

ટૂંકમાં: નીચે આપેલ યાદીમાંના લેખો બનાવો કે મોટા કરો. ઓછામાં ઓછા ૯૦૦૦ બાઇટ્સ અને ૩૦૦ શબ્દો સંદર્ભ સહિત માર્ચ-મે ૨૦૧૮માં ઉમેરો.

 • The article should be edited between March 1, 2018, 0:00 and May 31, 2018, 23:59 (IST).
 • The article should be at least 9,000 bytes and at least 300 words in length. (exclude Infobox, template etc.)
 • The article must have decent references; doubtful or controversial statements in the article should be verifiable by the citation(s) listed in that article.
 • The article must not be purely machine translated and should be properly copyedited.
 • There must be no major issues with the article (no copyright violations, questions of notability, etc.)
 • The article should be informative.
 • The article should be from the લેખોની યાદી given. If you want more topics from a particular category, please request on the talk page. We will try our best to add them.
 • Articles submitted by an organizer need to be checked by other organizers.
 • Judge(s) from each language Wikipedia will determine whether an article is accepted or not for their language Wikipedia's contest.

પુરસ્કારો

 • દર મહિને ત્રણ સ્પર્ધકોને તેમના યોગદાન અનુસાર ત્રણ એકલ ઈનામ આપવામાં આવશે. તે ઈનામ અનુક્રમે રૂ. ૩૦૦૦, રૂ ૨૦૦૦ અને રૂ ૧૦૦૦ નું હશે.
 • ત્રણ મહિનાને અંતે સૌથી વધુ લેખો વધારનાર કે રચનાર વિકિ કોમ્યુનીટીને કોમ્યુનીટી ઈનામ આપવામાં આવશે. ઈનામ સ્વરૂપે તે કોમ્યુનીટી ૩ દિવસની 'કેપેસીટી ટ્રેનીંગ' ઈનામ સ્વરીપે મેળવશે.
 • અંગ્રેજી વિકિ કોમ્યુનીટી અને ભારતીય કોમ્યુનીટીની ક્ષમતા વિસંગત હોવાથી અંગ્રેજી વિકિ કોમ્યુનીટી 'કેપેસીટી ટ્રેનીંગ' માટે લાયક ગણાશે નહીં. અંગ્રેજી વિકિ કોલ્યુનીટી એકલ ઈનામની સ્પર્ધા માં ભાગ લઈ શકશે.

ભાગ લો

તમે ૩૧ મે, ૨૦૧૮ ના ૨૩:૫૯ સુધી સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ શકો છો.

સ્પર્ધકોની યાદી
 1. કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૦:૪૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 2. Gazal world (ચર્ચા) ૧૦:૪૮, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 3. आर्यावर्त (ચર્ચા) ૧૨:૨૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 4. Vyom25 (ચર્ચા) ૧૬:૫૯, ૧૫ માર્ચ ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 5. જયદેવ દેસાઈ (ચર્ચા) ૧૯:૩૪, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 6. Dipak kharadi (ચર્ચા) ૧૪:૫૫, ૧૮ માર્ચ ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 7. Nizil Shah (ચર્ચા) ૧૭:૫૯, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 8. ‍‍‍‍‍‍‍Yashraj18 (ચર્ચા) ૧૩:૩૬, ૨૦ માર્ચ ૨૦૧૮ (IST)યશરાજ18‍‍‍‍‍[ઉત્તર]
 9. Sushant savla (ચર્ચા) ૦૭:૪૬, ૨૬ માર્ચ ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 10. Shruti.shah (ચર્ચા) ૨૨:૦૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 11. Deval9072 (ચર્ચા) ૨૩:૫૬, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 12. Devnew007
 13. Mitul Patel (ચર્ચા) ૧૨:૫૦, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 14. પીયુષ જેઠવા (ચર્ચા) ૧૨:૫૦, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 15. વિક્રમ દેસાઈ (ચર્ચા) ૧૨:૫૦, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 16. Makwana jayesh (ચર્ચા) ૧૨:૫૦, ૧૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 17. Yograj Vaghela (ચર્ચા) ૧૬:૧૬, ૧૯ એપ્રિલ ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 18. Jainik modi (ચર્ચા) ૧૭:૪૨, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 19. PJaagrutiP (ચર્ચા) ૦૧:૧૩, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 20. Rajshree Trivedi (ચર્ચા) ૦૭:૫૫, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 21. કેણી વિવેક (ચર્ચા) ૧૦:૩૫, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 22. Vikramvajir1212 (ચર્ચા) ૨૩:૪૭, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 23. VikramVajir (ચર્ચા) ૨૩:૫૮, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 24. સતિષચંદ્ર (ચર્ચા) ૦૧:૫૧, ૨૩ એપ્રિલ ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 25. Vrunda49 (ચર્ચા) ૧૬:૪૫, ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 26. Hasanali1503 (ચર્ચા) ૦૯:૦૬, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 27. DM224b (ચર્ચા) ૨૦:૨૮, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 28. vinitp2004 (ચર્ચા) ૧૨:૩૮, ૪ મે ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 29. Hitu1982 (ચર્ચા) ૧૧:૪૦, ૨૧ મે ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]
 30. Obangmoy (ચર્ચા) ૧૧:૫૩, ૨૩ મે ૨૦૧૮ (IST)[ઉત્તર]

લેખ રજૂ કરો

શું તમે પ્રોજેક્ટ ટાઈગર સ્પર્ધા માટે લેખ તૈયાર કરી લીધો છે. ? - તો તમારો લેખ 'ફાઉન્ટન ટૂલ' દ્વારા સબમિટ કરો.

If you are having trouble submitting to Fountain, please report your problem at the event's talk page and try again later. If you are still having problems, you can report your contributions here.

આયોજકો

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

1. What is the role of Wikimedia Foundation and Google in this project?

Google and the Wikimedia Foundation are interested in increasing the content available in Indian languages online and see each other as valuable partners in supporting this. Google is aiding this project by supporting the cost of the pilot program through a grant. They are also providing useful information on topics that the Indian language internet users are seeking.

2. What will be the role of CIS, Wikimedia India chapter, user groups and communities in this contest?

The respective language Wikipedia communities will coordinate this contest based on the model of Wikipedia Asian Month, Punjab edit-a-thon, Women’s history month.

CIS-A2K will facilitate the distribution of prizes and execution of the capacity training event for the winning community.

Wikimedia India chapter and user groups will play an active role in outreach engaging communities and individuals to participate in the contest.

The communities will coordinate among themselves to design and conduct the contest. They may also lead outreach events and edit-a-thons encouraging the communities to participate in the article writing contest.

3. Is participation in this contest mandatory/limited/conditional?

No. However, if you are interested in participating, we encourage you to take the lead and coordinate the contest for your community. You can start by creating a similar page on your Wikipedia. If you need help, leave a message on the talk page.

4. Can we create articles of our interest?

This program has a special focus to create articles that are most sought out by users online but not yet present in Indian language Wikipedias. By this focus, we hope to serve as many people with free knowledge. Therefore, we encourage you to choose topics of interest from the suggested list of articles. However, we will be thrilled to provide more topics if the community would like to have internal focus in any selected category. For example, if a community wants to write more on health, politics or current affairs, we would try to get more topics from those categories.

5. Why is this called Project Tiger?

This project was inspired by and named after a project in India to save tigers. Similar to the ecosystem view taken by the Project Tiger, this pilot also aspires to understand and nurture the context in which locally relevant content is created in Indian language Wikipedias.

અન્ય ઉપયોગી કડીઓ