સભ્યની ચર્ચા:Dsvyas/Archive 2

Page contents not supported in other languages.
વિકિપીડિયામાંથી

શ્રી ધવલભાઈ,

વિકિસ્ત્રોત સમજવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું.

અંગ્રેજી wikipediaની મદદથી થોડું થોડું સમજાય છે. બરાબર world bank જેટલું વિશાળ અને જિનિવામાં આવેલા વિવિધ આંતરરાષ્ટ્રીય અર્ધ-સરકારી સંગઠનો જેવું અટપટું આ સમગ્ર તંત્ર છે. મને ચર્ચાઓ કરતાં કામમાં વધુ રસ છે. મને અનુકૂળ આવે તેટલો અને મારાથી શક્ય તેટલો ફાળો આપીને ચાલ્યો જઈશ.

માવજીભાઈના પ્રણામ


sysop priviledges[ફેરફાર કરો]

You have kindly been granted temporary one-month sysop priviledges here by one of the Bureaucrats.

Now you are able to:

 • Prevent vandalism by blocking out-of-control users or spam bots.
 • Protect certain pages (only if necessary).
 • Delete newly created articles which contain unintelligible nonsense.
 • Translate the interface messages into Gujarati.

--Jose77 ૨૩:૨૭, ૧૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ (UTC)

Hi Dsvyas, please don't translate the interfac here but on betawiki: only there the interface should be translated because then it will be available not only on gu.wikipedia, but everywhere ! Please also note , that You don't have to do translation jobs for Jose to get sysop status or anything, best regards, --બર્ડ (:> )=| ૧૨:૫૨, ૧૩ માર્ચ ૨૦૦૮ (UTC)

Administrator Nomination[ફેરફાર કરો]

Greetings Dsvyas,

I have nominated you for Administrator here. The application will be successful if other members of the community support you as well. --Jose77 ૨૦:૫૪, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ (UTC)

I can not type in Gujarati on your talk page. I have copied it.[ફેરફાર કરો]

ધવલભાઈ, આપનો પત્ર મળેલ છે. વીકીપીડીયા ઉપર હજી ગુજરાતી ટાઈપ કરતા ફાવતું નથી. હિન્દીમાં આટલી તકલીફ નથી પડતી. હોઈ શકે છે મારા કોમ્પ્યુટરમાં કે મેમરીમાં મીસ મેચ્ થતું હોય.
Vkvora2001 ૧૮:૦૨, ૨૨ જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ (UTC)

ફ્રોમ વીકે વોરા. આપનો બીજો પત્ર મળેલ્ છે. હું આ જે લખુ છું એ ખબર પડતી નથી કેવું સામે દેખાય છે પણ મારી સમજણ મુજબ જરુર ગુજરાતી લાગે છે.

Vkvora2001 ૨૦:૨૩, ૨૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૮

Dearest Dhaval: How are you? Could you please help me translate a very short stub version of 1 or 2 sentences of this article for the ગુજરાતી wikipedia? Thank you very much for any help you could provide (even if it takes some time). I really look forward to hearing from you :) This would mean so much to me. Aabhar, Bimala ૧૭:૫૪, ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ (UTC)

-Thank you! In appreciation, Bimala ૧૫:૦૮, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૮ (UTC)

Greetings Dsvyas,

અભિનંદન[ફેરફાર કરો]

ધવલ ભાઇ અભિનંદન આપુ છું. Vkvora2001 ૦૩:૧૯, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૮ (UTC)

Temporary access expired[ફેરફાર કરો]

Hello Dsvyas. The temporary access you requested on this wiki has expired (see archived request). Thanks. Dungodung ૦૯:૦૯, ૧૨ માર્ચ ૨૦૦૮ (UTC)

અભિનંદન[ફેરફાર કરો]

અભિનંદન માટે ફરી મોકો મળેલ છે. Vkvora2001 ૧૩:૪૨, ૧૨ માર્ચ ૨૦૦૮ (UTC)

આભાર, પણ આપની ભુલ થતી લાગે છે, આ વખતે અભિનંદન નહી, દીલસોજી વ્યક્ત કરવાનો મોકો છે, મને જે Admin Rights મળ્યા હતાં તે ફક્ત કામચલાઉ એક મહિના માટે હતાં, જે એક મહિનો આજે પુરો થઇ ગયો છે, એતલે હવે હું પાછો સાદો સીધો સામાન્ય સભ્ય બની ગયો છું.--ધવલ (Dhaval) ૧૩:૫૩, ૧૨ માર્ચ ૨૦૦૮ (UTC)
મેં અભિનંદન આપ્યા પછી નીચે શું લખેલ છે?Vkvora2001 ૧૩:૫૮, ૧૨ માર્ચ ૨૦૦૮ (UTC)
સાચી વાત, પણ એ સંદેશો મને મળે તે પહેલા તમને કેવી રિતે જાણ થઇ ગઇ?--ધવલ (Dhaval) ૧૪:૦૧, ૧૨ માર્ચ ૨૦૦૮ (UTC)
મેં અભિનંદન ૧૩:૪૨ ના આપેલ છે. સંદેશો ૧૩:૪૮ના સમયનો છે. Vkvora2001 ૧૪:૦૫, ૧૨ માર્ચ ૨૦૦૮ (UTC)

હું એજ તો પુછુ છું કે ૧૩.૪૮ે મને શૂં સંદેશો મળવાનો છે તેની જાણ તમને ૧૩.૪૨ એ કેવી રિતે થઇ ગઇ?--ધવલ (Dhaval) ૧૪:૨૮, ૧૨ માર્ચ ૨૦૦૮ (UTC)

As an Administrator, you are allowed into #wikimedia-admin, the cross-wiki coordination channel for Wikimedia administrators. Any member of the channel can invite you in temporarily, but you need an invite exemption from a channel operator to get in whenever you want. Please come to #wikimedia and ask for an invite.

Any admin from any project is welcome and it is a good place for cross-wiki coordination of vandal and spam fighting. It is also useful for new admins to contact more experienced admins in real-time to get help with the more complicated admin tasks such as history merges/splits and importing via Special:Import.

Best regards, --બર્ડ (:> )=| ૧૩:૪૮, ૧૨ માર્ચ ૨૦૦૮ (UTC)

Please answer following questions. I then might manage to help you :

 1. What is your web browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox) and what is its version ?
 2. What is your OS (XP,Vista) ?

Give me the time,too. --Passawuth ૧૪:૫૬, ૧૪ માર્ચ ૨૦૦૮ (UTC)

I confirmed that I didn't see the difference because I'm using another version of Internet Explorer which able to cut of background. Your version is not up to date.

Here what you have to do
 1. Copy en:MediaWiki:Common.js and paste it on here. With administrator access you can do that.
 2. Then, press Ctrl + F5. Waiting for your Internet to load.
 3. When the loading is finished, then check the template again. --Passawuth ૧૫:૪૫, ૧૪ માર્ચ ૨૦૦૮ (UTC)
Please be careful, to import the whole js. from en.wiki probably is not a good idea, it is quite specific and also huge (lots of sections might not be needed here), best regards, --બર્ડ (:> )=| ૧૮:૩૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૦૮ (UTC)

RE:Enabling Gujarati script in Search Box[ફેરફાર કરો]

Hi Dsvyas, what I saw on hi.wiki and others is that You have to create MediaWiki:Translit.js for example, which should look like ne:MediaWiki:Translit.js or new:MediaWiki:TibetanTranslit.js but with gu-script. Then You need to insert it in MediaWiki:Monobook.js like the code here but update the link at the top

 • document.write('<script type="text/javascript" src="' + 'http://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Translit.js&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s"' + '&action="raw"></script>');

with

 • document.write('<script type="text/javascript" src="' + 'http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Translit.js&action=raw&ctype=text/javascript&dontcountme=s"' + '&action="raw"></script>');

(I just had imported the translit from ne to see it working here.)

Best regards, --બર્ડ (:> )=| ૧૮:૩૨, ૧૪ માર્ચ ૨૦૦૮ (UTC)

Birdy, is it too difficult for Dsvyas to understand ? --Passawuth ૦૧:૧૨, ૧૫ માર્ચ ૨૦૦૮ (UTC)

Thanks Birdy and Passawuth I think its clear and not at all difficult for me to either understand of execute it. LEt me try and if I face any difficulty, will contact you both.--ધવલ (Dhaval) ૦૯:૫૦, ૧૭ માર્ચ ૨૦૦૮ (UTC)

ટ્રાન્સલિટરેટર છુ બારે મા[ફેરફાર કરો]

સર્વપ્રથમ તો સમ્પર્ક કરને કે લિએ ધન્યવાદ॰ આપ ટ્રાન્સલિટરેટર http://www.baraha.com મે ઔર http://devanaagarii.net/hi/girgit/ મેં પા સકતે હૈ। મેરે વિચાર મેં અગર હમ સિર્ફ ઇન ટ્રાન્સલિટરેટર કે સહાયતા સે અન્ય દક્ષિણ એસિયાઈ વિકિપીડિયા કે લેખૌં કો યહાં લાકર સમ્પાદન કર સકેં લો ભી હમ ઇસ વિકિપીડિયા મે બહુત પ્રગતિ કર સકેંગે॰ ધન્યવાદ॰--Eukesh ૦૫:૫૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૦૮ (UTC)

Hello again, are there any problem at all ? I may help you. Your Wikipedia grows very well ! I need your help to create this page in Gujarati version. Also, would be very much happy if you create this page in Gujarati, too. Thanks a lot ! --Passawuth ૦૫:૩૨, ૩૦ માર્ચ ૨૦૦૮ (UTC)

Sorry now it is working. --Passawuth ૦૯:૪૪, ૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮ (UTC)


re:Image Background[ફેરફાર કરો]

Hi Dsvyas, I answered You on my meta talkpage, best regards,
--બર્ડ (:> )=| ૧૨:૩૪, ૧૪ માર્ચ ૨૦૦૮ (UTC)

Hi, Dsvyas ! I found you contact Spacebirdy many times on Meta, so I decided to create an account on here. I maybe help you in technic problem ,etc. --Passawuth ૧૩:૩૧, ૧૪ માર્ચ ૨૦૦૮ (UTC)

વભ મીત્ર[ફેરફાર કરો]

આ વભ નો પ્રશ્ન હલ થઇ ગયેલ છે. સંસ્થાઓના કામકાજ માટે ગુજરાતી સ્પેલ ચેકની આજ રોજ પાંચ સીડી મંગાવેલ છે જે કાલે મારા હાથમાં આવી જશે. કન્ટ્રોલ એફફાઇવ ને કારણે વળગાળ છુટી ગયેલ છે. હજી સ્પીડમાં મજા આવતી નથી. મેં ગુજ પેડની પાંચ અને હીન્દી પેડની એક સીડી મંગાવેલ છે જે ૩-૪ દીવસ પછી આવશે. પછી મીત્રોને જણાવીશ. આ લખાંણને અહીંયાથી કટ કરી મારા એમએસ વર્ડમાં કોપી કરું છું તો બધા ચોરસા દેખાય છે. એટલે ફોન્ટ મીસ મેચનો પ્રોબ્લેમ લાગે છે અને સ્પીડ ગટી જાય છે અથવા તુટી જાય છે. જો કે આજે ચાર લીટી લખાઇ છે એ ઘણું કહેવાય. આરુગ બોહીલાભમ એટલે પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા.ટીડલે એટલે કે સહી કામ કરે છે. Vkvora2001 ૧૭:૪૦, ૩૧ માર્ચ ૨૦૦૮ (UTC)

અભિનંદન, ચાલો તમારૂં કામ આગળ તો વધ્યું. હજું જો તમે કહો છો તેમ MS Wordsમાં આ લખાણ કોપી-પેસ્ટ કરતાં ચોખંડા દેખાતા હોય તો, ફોન્ટ મિસ મૅચનો સવાલ નહી પણ તમારા કૉમ્પ્યૂટરમાં ઇન્ડિક સ્ક્રિપ્ટ એનેબલ નહી હોય તેનો વાંધો લાગે છે. મે હમણાં થોડા દિવસો પહેલા જ મુખપૃષ્ઠ પર ગુજરાતી યુનિકોડ લેખન સહાયતાને Update કરી છે, તેમાં જે છેલ્લી કડિ છે (આઇ.એમ.ઇ. વાળી) તેના પર ક્લિક કરીને IME Editor download કરી શકસો અને તમારા કૉમ્પ્યૂટરમાં ગુજરાતી ફૉન્ટ્સ કેવી રીતે એનેબલ કરવા તે પણ ત્યાં સમજાવ્યું છે. મારે પણ ગુજરાતી જોડણીકોષ મંગાવવો છે, પણ અહીં લંડનમાં બેઠા કેવી રિતે મળશે તે ખબર નથી, ઑગષ્ટ માસમાં અમ્દાવાદ જવાનું વિચારૂ છું, ત્યારે જ કદાચ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી લાવવાનો મેળ પડશે. તમને સી.ડી.ઓ મળી જાય પછી તમારો પ્રતિભાવ લખી જણાવજો--ધવલ (Dhaval) ૧૦:૪૮, ૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮ (UTC)
ગુજરાતી લેક્ષીકોનની એક જ પ્રકારની પાંચ સીડી ભેટ મલી ગઈ છે. આ સીડી સાર્થ જોડણી કોષ સમજવી. કોપીરાઇટ જેવું નહીં હોય તો હું જ મોકલી આપીશ. મેં અલગ અલગ સંસ્થાઓને ભેટ આપવા લીધી છે. મારા હાથમાં આવતાં હજી બે દિવસ લાગશે. ગુજરાતી અને હીન્દી પેડ કદાચ કાલે મળી જશે. લખાંણ પછી નીચે સારાંશ માં ટાઇપ કરતાં ગુજરાતી અક્ષરો લખાતા નથી. Vkvora2001 ૧૩:૩૨, ૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮ (UTC)
આભાર. હા, સારાંશમાં અને નવી ચર્ચા શરૂ કરતી વખતે ઉપર વિષયનાં ખાનામાં અંગ્રેજી જ લખાશે, એ જ પ્રમાણે જ્યારે ઑટો નંબર આપીએ છીયે (# નિશાની વાપરીને) ત્યારે તે અંગ્રેજી આંકડા જ ટાઇપ કરે છે, પરંતુ તેનો કોઇ ઉપાય નથી. છતાં પ્રયત્નો ચાલુ છે, અન્ય સુચનો આપતાં રહેજો. --ધવલ (Dhaval) ૧૩:૫૦, ૧ એપ્રિલ ૨૦૦૮ (UTC)

સાપુતારાનો ફોટો[ફેરફાર કરો]

ધવલભાઇ, સાપુતારાના પાના પરની તસવીર માટે કડી english wikipedia પર Saputara પાના પર પ્રાપ્ય છે. એવું લાગે છે કે કડી લખવામાં મારી કાંઇક ભૂલ થાય છે. આપ આ કડી વ્યવસ્થિત કરી આપશો. તસવીરની વિગતઃ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/2c/saputara.jpg આપનું માર્ગદર્શન યોગ્ય સમયે આપતા રહેશો.

સતિષભાઇ, હવે આ તસવીર સાપુતારાનાં લેખમાં બરાબર દેખાય છે. આભાર કે તમે મને તેની મુળ ફાઇલની કડી મોકલાવી. ફરી એક વખત નિવેદન કરૂં છું કે સંદેશાને અંતે તમારી સહી કરવાથી મને કે અન્ય કોઇને પણ એ જાણવામાં મદદ થશે કે સંદેશો કોણે મુક્યો છે અને તમારો સંપર્ક સાધવામાં સરળતા રહેશે.--ધવલ (Dhaval) ૦૯:૫૧, ૨ એપ્રિલ ૨૦૦૮ (UTC)

ગુજરાતી વિકિપીડિયા મા મારા યોગદાન[ફેરફાર કરો]

મે ગુજરાતી વિકિપીડિયા મેં યોગદાન કરના સર્વદા ચાહતા હું| પહલે જબ મેં યહાં આયા થા તવ યહાં કોહી ભી યોગદાનકર્તા નહીં થા| મેં ગુજરાતી ભાષા કા સિર્ફ પ્રારમ્ભિક ઙ્યાન રખતા હું| અતઃ, ઉસ સમય મેં મેરે સમ્પાદન કો સુધારને વાલા કોહી ભી નહીં થા| અભી મેં અપને વ્યક્તિગત જીવન મેં થોદા સા વ્યસ્ત હું| કરીબ ૩ માસ કે બાદ મેં ફિર વિકિપીડિયા મેં સક્રિય હોઉંગા|આપ કે આમંત્રણકારી પ્રશ્ન કે લિએ ધન્યવાદ|--Eukesh ૨૦:૪૪, ૪ એપ્રિલ ૨૦૦૮ (UTC)

યુકેશજી, આપકા સદૈવ સ્વાગત હૈ, આજ કલ મૈ કુછ સમય દે પા રહા હું, તો આપ બે જીજક ગુજરાતીમેં યોગદાન કરે. હાલાકિ મૈને આપકે દ્વારા લિખા લેખ "રાષ્ટ્રીય ગાન" મીટાયા હૈ, ક્યુંકી, વહ હિંદી શબ્દ હૈ, ઔર ગુજરાતીમે હમ ઉસે રાષ્ટ્ર ગીત કહતે હૈ, મૈને ઇસ નામસે નયા પન્ના બનાકર ઉસે પહેલેસે બને હુએ પન્ને જન ગણ મન પર રિડાઇરેક્ટ કીયા હૈ. આશા હૈ કિ આપકો ઇસ બાતસે બુરા નહી લગેગા.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૧:૪૭, ૭ એપ્રિલ ૨૦૦૮ (UTC)
બુરા લગને કા સવાલ હી નહીં હૈ| બલકી મુઝે તો ખુસી હૈ કી ગુજરાતી વિકિપીડિયા અન્તતઃ આપ જૈસે યોગદાનકર્તાઔં કે કારણ સે ગતિપ્રવાહ હો રહા હૈ| ધન્યવાદ|--Eukesh ૨૦:૦૨, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮ (UTC)

આર્યુવેદ લેખ માટે[ફેરફાર કરો]

શ્રી ધવલભાઇ, અધૂરા અનુવાદમાંથી આર્યુવેદ લેખમાં કામ કર્યું છે. હવે આપ આ લેખને કરવાયોગ્ય ફેરફાર કરી યોગ્ય શ્રેણીમાં ગોઠવી આપશો એવી વિનંતી છે. --સતિષચંદ્ર ૦૬:૪૪, ૯ એપ્રિલ ૨૦૦૮ (UTC)

સતિષભાઇ, અનુવાદ કરવા માટે ઘણો ઘણો આભાર, આપના લખેલા અને ફેરફાર કરેલા લેખોમાં મારે ખરેખર કશું કરવાનું હોતું જ નથી, અલબત્ત મારા લખાણમાં ક્યારેક તમે ભુલ શોધી હોય તેવું બન્યું છે. આપનું જ્ઞાન અને સમય વિકિને આપતા રહો, એ જ અપેક્ષા. અને હા, તમારા સંદેશાને અંતે તમારી સહી જોઇને ઘણો આનંદ થયો.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૦:૪૦, ૯ એપ્રિલ ૨૦૦૮ (UTC)

ગુજરાતનાં તાલુકામથકો[ફેરફાર કરો]

ધવલભાઇ, ગુજરાતના બધા જ તાલુકામથકોનો સમાવેશ કરવાનું શરુ કરેલ છે. આપ 'ગુજરાતનાં તાલુકામથકો' એવી શ્રેણી ગોઠવી આપશો એવી વિનંતી કરું છું. બીજું કે આર્યુવેદના લેખ સાથે આપનો નાતો જાણી આનંદ થયો. હું મોટેભાગે મોબાઇલ પર મિની ઓપેરા બ્રાઉઝર દ્વારા કરું છું, આથી કેટલીકવાર ચાલુ કામ વખતે પણ લોગ આઉટ થઇ જાય છે. આ જ કારણે આર્યુવેદ લેખ પૂરેપુરો સુરક્ષિત ન કરી શકાયો હતો. આ લેખ હું થોડા વખતમાં સંપૂર્ણ અનુવાદ કરી દઇશ. મારે લાયક સુચન તેમ જ માર્ગદર્શન આપતા રહેશો. --સતિષચંદ્ર ૧૦:૪૬, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૦૮ (UTC)

સતિષભાઇ, મને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ નહોતો આપણા દેશમાં મોબાઇલ ટેક્નોલોજી આટલી બધી આગળ વધી ગઇ હશે, મોબાઇલ ઉપર વેબ બ્રાઉઝીંગ તો બરાબર છે પણ આ ગુજરાતી ફોન્ટ્સ પણ સપોર્ટ કરે છે તે તો બહુ કહેવાય. આપ રસપ્રદ વ્યક્તિ લાગો છો. તમને વાંધો ન હોય તો તમે વ્યવસાયે શું કરો છો અને ગુજરાતીમાં લખવાનો આટલો શોખ કેવી રિતે છે, તે પણ ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતનાં વિવિધ ગામો, નગરો અને શહેરો ઉપર, તે જણાવશો? મને અહીં અથવાતો તમારા 'યુઝર પેજ (મારા વિષે)' પર આ બાબતે લખશો તો ખરા અર્થમાં તમારો પરિચર અન્ય વિકિપીડિયનોને થશે.
રહી વાત શ્રેણી 'ગુજરાતનાં તાલુકામથકો'ની, તો મને એમ કહો કે કઇ જોડણી વધુ યોગ્ય રહેશે, 'ગુજરાતનાં તાલુકામથકો' કે પછી 'ગુજરાતનાં તાલુકા મથકો'? અને શ્રેણી શરૂ કરવું કંઇ અઘરુ કામ નથી, તમે જે રીતે દરેક પાનાને અંતે [Category:ગુજરાતનાં તાલુકામથકો] ઉમેરો છો તે બરાબર છે, ફક્ત એક વખત પાનાને અંતે શ્રેણીની કડી પર ક્લિક કરીને તે શ્રેણીમાં જઇને તેને સેવ કરવાથી તે શ્રેણી બની જશે. પરંતુ, મે કીધું તેમ યોગ્ય જોડણી વાળી શ્રેણી પસંદ કર્યા પછ્હિ અને તેની ખતરી કર્યા પછી જ શ્રેણી બનાવશો, કેમકે, પાનાંનું નામ બદલી શકાય છે, ઢાંચાનું નામ પણ બદલી શકાય છે, પરંતુ આ શ્રેણીઓનું નામ બદલી શકાતું નથી, જેમ તમે કદાચ નોંધ્યું હશે કે પહેલા 'ગુજરાતના ગામો' નામે શ્રેણી હતી, જ્યારે વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ 'ગુજરાતનાં ગામો' સાચી જોડણી હોવાથી, મે તે નામે શ્રેણી બનાવી, પરંતુ મારે જુની શ્રેણીનાં બધા જ સભ્યોને એક એક કરીને જાતે ખસેડવા પડ્યા છે, હજું તેવું જ કામ 'ગુજરાતનાં જીલ્લાઓ' ને 'ગુજરાતતાં જિલ્લાઓ' કરીને કરવાનું છે. હિંમત એકઠી કરી રહ્યો છું, ટુંકમાં જ તે કામ પણ પત્તવી દઇશ.
આપની સાથે વાત કરવાની મઝા આવે છે, એટલે લાંબા લાંબા સંદેશા ટાઇપ થઇ જાય છે, ક્ષમા કરજો.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૧:૨૩, ૧૫ એપ્રિલ ૨૦૦૮ (UTC)

ધવલભાઇ, 195.189.143.60 પર આપનો સંદેશ મળ્યો. અગાઉ જણાવ્યું હતું તે મુજબ હું અસ્થાયી મોબાઇલ ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરતો હોવાથી કોઇકવાર ફેરફાર સુરક્ષિત કરતી વખતે લોગ આઉટ થઇ જાય છે. આ સગવડ આપતો મોબાઇલ "નોકીઆ ૩૧૧૦ ક્લાસિક" છે, જેમાં ગુજરાતી તેમ જ અન્ય ૯ ભારતીય ભાષાની લિપિનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. વધુમાં લેખ આપને ગમે છે, એ જાણી આનંદ થયો. મારા પરિચયમાં લખવું છે, પણ બીજા ફેરફારમાં રસ પડતાં એમાં જતા રહેવાય છે. બીજું કે તાલુકામથક આખો એક જ શબ્દમાં લખી શકાય, છતાં યોગ્ય ચકાસણી કરી લેશો. --સતિષચંદ્ર ૦૪:૦૫, ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૦૮ (UTC)

બ્રહ્મકુંડની તસવીરો[ફેરફાર કરો]

કુશળ હશો! હાલ માં મારી પાસે બ્રહ્મકુંડની તસવીરો નથી. પરંતુ હું જ્યારે ભારત જઈશ ત્યારે જરૂર મેળવિ લઇશ. સિતારામ!

ધવલભાઇ, જય શ્રી કૃષ્ણ! વિકિપિડિયા માં હું હજુ નવો નિશાળીયો છું માટે મારી ક્ષતિ માફ કરશો. વિકિપિડિયા ના મુખ્ય પેઇજ પર ગુજરાતી ભાષાના જુજ લેખો જ છે તે જાણી ને દુ:ખ થયુ. અખંડિત પરિશ્રમ કરી ગુજરાતી ભાષાને સમૃદ્ધ બનાવવા દરેક યુવાન ને આવાહન આપવુ ઘટે! મારા આજના લેખોને યોગ્ય સ્થળોએ મુકવા બદલ તમારો આભાર. જય હિંન્દ! --Maharshi675

ઝવેરચંદ મેઘાણી[ફેરફાર કરો]

તમારા જવાબ બદલ ખુબ ખુબ આભાર! તમારી ચર્ચામા થી જાણવા મળીયુ કે શ્રિ. ઝવેરચંદ મેઘાણીનો પાઘડી સાથે ફોટો જોઇએ છે. તો આપ નીચેના સરનામે ઇમેલ કરીને કદાચ મેળવી શકો છો. ઇમેલ: lokmilaptrust2000@yahoo.com

જય હિંન્દ! મહર્ષિ --Maharshi675

ઝવેરચંદ મેઘાણીની એક તસવીર તો મળી ગઇ છે જે લેખમાં મે મુકી પણ દીધી છે, પરંતુ તમે આપેલા ઇ-મેલ સરનામે સંપર્ક કરીને તમની અન્ય તસવીરો કે માહિતિ મેળવી શકાશે. આભાર.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૫:૨૬, ૭ મે ૨૦૦૮ (UTC)

ગુજરાતી વીકીપિડિયામા ધર્મો વિશે કેટેગરી[ફેરફાર કરો]

http://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Religion

ધવલભાઇ, કુશળ હશો. શુ ઉપર દર્શાવેલ લિન્ક મુજબ ગુજરાતી વીકીપિડિયા મા પણ કેટેગરી બનાવી શકાય જેથી દરેક ધર્મોનુ પર્યાપ્ત સાહિત્ય ગોઠવિ શકાય. આભાર... --Maharshi675 ૧૦:૧૯, ૧૩ મે ૨૦૦૮ (UTC)

હા, હા, કેમ નહી? ચોક્કસ બનાવી શકાય, હજુ આપણું ગુજરાતી વિકિપીડિયા નાનો કુમળો છોડ છે જે ફુલી ફાલીને વિશાળ વૃક્ષ બની રહ્યું છે, તેનો શ્રેય જાય છે તમારા જેવા સભ્યોનો જેઓ અવિરત યોગદાન કરતા રહે છે. સ્વાભાવિક રીતે જ છોડમાં ઓછી ડાળીઓ હોય જે વૃક્ષ બનતાનેક શાખાઓ અને પ્રશાખાઓ માં પરિણમે છે.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૪:૦૧, ૧૪ મે ૨૦૦૮ (UTC)

પ્રકાશનધિકાર ભંગ[ફેરફાર કરો]

ધ્યન દોરવા બદલ તમારો ખુબ આભાર! મારુ માનવુ હતુ કે જો સ્ત્રોત નો ઉલ્લેખ કરવામા આવે તો વિકિપીડિયા પર માહિતી મુકી શકાય છે. અમુક લેખો, જેવા કે લેખકોનો પરિચય મોટા ભાગે સર્વવિદિત હોય છે અને ઘણી વખત ટુકા પરિચયમાં મૌલિકતાને અવકાશ ઓછો મળે છે. આમ છતા તકલિફ બદલ માફ કરશો અને નિ:સંકોચ કોઇ પણ લેખ દૂર કરશો!

જય હિંન્દ! મહર્ષિ --Maharshi675 ૧૪:૨૮, ૧૪ મે ૨૦૦૮ (UTC)

માહીતી આપશો[ફેરફાર કરો]

કોઇ ઇમેજફાઇલ અપલોડ કરવી હોય તો શુ કરવુ? Swaminarayandham ૦૮:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૦૮ (UTC)

બે રીતે ફાઇલ અપલોડ કરી શકો છો, ૧. જમણી બાજુએ આપેલા ભાગમાં ફાઇલ ચડાવો ઉપર ક્લિક કરીને ત્યાં થી પણ અપલોડ કરી શકો છો, પરંતુ તે ફાઇલ તમે પોતે બનાવેલી હોવી જોઇએ, અથવાતો પબ્લિક ડૉમેઇનમાં હોવી જોઇએ, કેમકે લખાણમાં કે અન્ય કોઇ પણ જગ્યાએ પ્રકાશનાધિકાર ભંગ ન થવો જોઇએ. અને ૨. વિકિપીડિયા કોમન્સમાં જઇને ફાઇલ ચડાવવી, આ બિજો માર્ગ વધુ યોગ્ય છે, કેમકે ત્યાંથી અન્ય ભાષાનાં વિકિપીડિયામાં પણ જે તે ફાઇલ વાપરી શકાય છે, જ્યારે અહીં ગુજરાતીમાં અપલોડ કરેલી ફાઇલ ફક્ત ગુજરાતી વિકિપીડિયામાં જ વાપરી શકાય, અન્ય વિકિમાં વાપરવા માટે જે તે પોર્ટલમાં ફરી અપલોડ કરવી પડે.--ધવલચર્ચા/

A little help: Ecser (pronounced Echer)[ફેરફાર કરો]

Hi! I'm a Hungarian Wikipedia editor, my name is Norbert Kiss. I'm very proud of my village and I would like to read about it in a lot of langauges. I translated already it into 10 languages (now it is already in 4૩ languages), but I can't speak Gujarati. Could you help me? My village's English page is this: Ecser. Could you translate the page of Ecser into Gujarati? Then just link the side into the English version and I will see it, or you could write me, when it is ready. My hungarian Wikipedia side is: My profile.

Thank you! Norbert

ધ્યાન દોરવા બદલ ખુબ આભાર! હુ વીકીપીડીયા માટે નવો છુ. શુ કોઇ સાઇટ ની સારી માહીતી પરમીશન લઇને ન પીરષી શકાય? ક્રુપા કરી માહીતી આપશો. Swaminarayandham ૦૬:૫૯, ૧૭ મે ૨૦૦૮ (UTC)

મારા મતે તો અન્ય કોઇની પરવાનગી સાથે લખી છકાય, પરંતુ સાબિત કેવી રીતે કરવું કે આપણી પાસે આવી પરવાનગી છે, અને બીજી વાત એ કે જે લેખ એક જગ્યાએ છે તેને અહીં તેના તે જ શબ્દોમાં અહીં ફરી લખવાનો શું અર્થ? તમે માહિતિને પોતાના શબ્દોમાં રજુ કરી શકો છો, અને તમને લાગે કે તે વેબસાઇટમાં આ માહિતિ વધુ સારી રીતે આપી છે, તો ત્યાંથી અનુકુળ એક કે બે વાક્યો અહીં લખીને બાકી જે તે વેબસાઇટનો સંદર્ભ તમે ટાંકી શકો છો અને તે સાઇટની કડી સંદર્ભોમાં ટાંકી શકો છો.
આશા છે કે મારો તમને જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન સફળ રહ્યો હશો, તમને હજુ કોઇ શક હોય કે વધુ ખુલાસો કે માહિતિ જોઇતી હોય તો વિના સંકોચે સંપર્ક કરજો.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૨:૫૭, ૧૯ મે ૨૦૦૮ (UTC)

યોગદાન ૧૩:૧૦, ૧૯ મે ૨૦૦૮ (UTC)

ધવલભાઇ, આપે ડીલીશન ટેગ માર્યુ છે. અગાઉ આપની નોટીસ કાઢી નાખી હતી તે બદલ દીલગીર છુ. આપને જણાવવાનુ કે આ લેખ્ કોઇ સાઇટ ની બેઠી કોપી છે તે વાંધો છે કે કોઇ વ્યક્તિ વિસે છે તે વાંધો છે. જો વ્યક્તિ વિશેનો વાંધો હોય તો ઘણી બધી વ્યક્તિ ના ચરીત્રો વિકી. પર છે. તો જો મારે પ.પુ.બાપજી વિષે લેખ્ લખવો હોય તો શુ ધ્યાન્ મા રાખવુ. વિગતે સમજ આપશો. આપનો આભારી. Ksoni ૦૬:૫૮, ૧૮ મે ૨૦૦૮ (UTC)

કલ્પેશભાઇ, બે ખુલાસા કરવાના છે, એક તો એ કે ડીલીશન ટૅગ મેં નહોતું માર્યું, મેં તો ખાલી કોઇના મારેલા અને અન્ય કોઇ દ્વારા દૂર કરવામાં આવેલા ડીલીશન ટૅગને પાછુંજ વાળ્યું હતું, અને બીજો એ કે, વાંધો લેખ કોઇ વ્યક્તિ ઉપર છે કે ધાર્મિક લખાણ છે (ડીલીશન ટૅગની ટિપ્પણી) તેની સામે નથી, પરંતુ, લેખ અન્ય કોઇ જગ્યાએથી શબ્દશ: ઉઠાંતરી કરેલો છે એની સામે છે. આપ કોઇ પણ વ્યક્તિ વિષે નિષ્પક્ષ પણે લેખ લખી શકો છો અને તેમા કરેલા દાવાઓ માટે યોગ્ય પુરાવા (અન્ય સંદર્ભો કે કડીઓ) આપવી યોગ્ય રહેશે. આપ વિના સંકોચે યોગદાન કરવાનું ચાલુ રાખશો, અને ક્યાંય પણ મુંઝાવ તો મારો સંપર્ક કરશો.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૨:૪૩, ૧૯ મે ૨૦૦૮ (UTC)

ધન્યવાદ[ફેરફાર કરો]

આપના જવાબ માટે આભાર. હું પ.પુ.બાપજી વિશે મૌલિક લખવાનો પ્રયત્ન કરીશ. Ksoni ૧૬:૫૮, ૧૯ મે ૨૦૦૮ (UTC)

મદદની જરૂર[ફેરફાર કરો]

કોઇ પાનાનુ ટાઇટલ બદલવુ હોય તો શું કરવું. Ksoni ૧૭:૩૨, ૧૯ મે ૨૦૦૮ (UTC)

પાનાની ઉપરનાં ટૅબ્સમાં અનુક્રમે; લેખ, ચર્ચા, ફેરફારકરો, ઇતિહસ, અને તેના પછી, 'નામ બદલો' આવશે, આ નામ બદલો ઉપર ક્લિક કરવાથી તમે પાનાનું ટાઇટલ બદલી શકશો.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૪:૦૦, ૨૦ મે ૨૦૦૮ (UTC)

તસવીરોના પ્રકાશનધિકાર[ફેરફાર કરો]

ધવલ ભાઇ, કુશળ હશો. તસવીરોના પ્રકાશનધિકાર વિશે એક પ્રશ્ન પુછવો હતો કે શું અંગ્રેજી વિકિ માંથી તસવીરો ગુજરાતી લેખ મા મુકી શકાય? આભાર... મહર્ષિ --Maharshi675 ૧૨:૨૫, ૨૬ મે ૨૦૦૮ (UTC)

ચોક્કસ મુકી શકાય કેમ નહી, પરંતુ જો ત્યાં પણ પ્રકાશનાધિકાર ભંગ થતો હોય અને ત્યાંથી તસવીર હટાવવામાં આવે, તો અહીંથી પણ હટાવવી પડશે, માટેજ કોમન્સમાં અપલોડ કરવી સારી અને ઘણીબધિઇ તસવીરો ત્યાં હોય છે જ, આવી તસવીરો અહીં ઉપયોગ કરવી વધુ યોગ્ય રહે.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૩:૩૧, ૨૬ મે ૨૦૦૮ (UTC)

વિક્શનરી[ફેરફાર કરો]

ધવલભાઇ, ધ્યન દોરવા બદલ તમારો ખુબ આભાર! વિક્શનરી વિશે મને ખબર જ નોહતી. હવે પછી યોગ્ય કાળજી રાખવાનો પ્રયત્ન કરીશ. અમૂક લેખો જેવાકે વ્યક્તિ વિશે, વાળ, હાથ, મનુષ્ય વગેરે છે તેમા ખણુ લખવાનું છે પરંતુ પહેલા સ્ટબ બનાવુ અને પછી ક્યારેક ખુબ લખવાનું મન છે... નોંધ: મારું નામ મહર્ષિ છે અને દિલીપકુમાર માર પિતાનું નામ છે.... --મહર્ષિ --Maharshi675 ૧૫:૩૫, ૪ જૂન ૨૦૦૮ (UTC)

વ ભ મીત્ર[ફેરફાર કરો]

જ્ઞાનકોષ પર મેસેજ આજ રોજ વાંચેલ છે. મારા બન્ને બ્રોડ બેન્ડ ઉપર હજી ગુજરાતી બરોબર ચાલતું નથી. ત્રીજું કનેકશન આ મહીનામાં આવવાની શક્યતા છે. ગુજરાતી સ્પેલ ચેક પણ બન્ને ઉપર કામ કરવામાં મદદ કરતું નથી. એટલે સીડી એમને એમ પડી છે. જુઓ હવે કર્સર ચાલતું નથી. Vkvora2001 ૦૩:૨૫, ૧૯ જૂન ૨૦૦૮ (UTC)

Hello Dsvyas,
my bot is running :-) See Special:Contributions/MelancholieBot. --- Best regards, Melancholie ૧૬:૪૬, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૦૮ (UTC)

Excellent! Thanks a lot Melancholie. You are a gem.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૬:૫૯, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૦૮ (UTC)
Hello Dsvyas, hello Melancholie! I just wanted to say that I'm here ready to help. Just tell me whether you still need me to run the bot. Regards, --Julian ૧૭:૨૭, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૦૮ (UTC)
I see, that User:MelancholieBot already done it and in more effective way than my possibilities. So I did only few rests of substubJAn Dudík ૧૮:૧૮, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૦૮ (UTC)

OK, my work for today should be done :-) I also wanted to do some cosmetic changes afterwards, but the guwiki script letters/signs do not properly show up in my console, so I just skipped that ;-) If you have another job, do not hesitate to contact me (or the other bot owners ;-) --- Best regards, Melancholie ૧૮:૫૨, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૦૮ (UTC)

Hello Dsvyas, I ran my bot as requested but it seems like MelancholieBot already did the job. My bot only made a couple of edits. Should you need any other help, do not hesitate to contact me. --Volkov ૨૦:૨૫, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૦૮ (UTC)

ધવલભાઇ, કુશળ હશો. શું અંગ્રેજી વિકિ જેવું nutritionalvalue નું ટૅમ્પ્લેટ ગુજરાતી વિકિમા છે? મારે શાકભાજી તથા ફળો વિશેના લેખમા મુકવાની ઇચ્છા છે. મહર્ષિ --Maharshi675

મહર્ષિભાઇ, ના, કમનસિબે ગુજરાતીમાં તે ઇન્ફોબોક્સ/ટેમ્પ્લેટ નથી, પણ, સમય મળશે તો હું આજે બનાવી દઇશ.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૯:૪૮, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૦૮ (UTC)


ધવલભાઇ ખુબ ખુબ આભાર.. અંગ્રેજી વિકિમાથી સીધો લાભ મળશે તે જાણીને આનંદ થયો... મહર્ષિ --Maharshi675

re:Problem while Blocking[ફેરફાર કરો]

Dear Dhaval, there was a problem in MediaWiki:Ipboptions, the syntax is translation:english time,translation:english time,... it was the way around. I have corrected it on betawiki:MediaWiki:Ipboptions/gu, but since it will take some days to update I have created the page here too (You might want to delete it as soon as it is updated). Best regards, --બર્ડ (:> )=| ૧૦:૫૧, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૦૮ (UTC)

Hm, that is weird, I see it without problems. Could You please try to clear Your browser cache (which browser are You useing)? If You continue to not see them that must be a local problem, the sort order is now correct, as You can see in too. If we can't find out what it causes You could fill out the time Yourself (leaving the drop down menu as it is, and filling into the second field the prefered time in English, syntax like: 1day). Please let me know if the cache clearing did help, best regards, --બર્ડ (:> )=| ૧૧:૨૯, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૦૮ (UTC)
But on the page MediaWiki:Ipboptions You see everything, right? Would You mind to try it with Firefox, I am using Firefox 3 and never have any problems. If it does not work with Firefox there might be something missconfigured in the settings of Your PC. :S Not sure what to do here, it could still be a cache problem, they are often miraculeux. Best regards, --બર્ડ (:> )=| ૧૨:૦૨, ૨૫ જુલાઇ ૨૦૦૮ (UTC)

re:Locator Image in Infobox @ gu.wiki[ફેરફાર કરો]

Dear Dsvyas, I think I have found the problem: [૧] it seems that this image locator needs the English name for the state to find it. At least it is working now, not sure if You are happy about that though.

Best regards, --બર્ડ (:> )=| ૨૨:૩૧, ૨૯ જુલાઇ ૨૦૦૮ (UTC)

Hello, Dsvyas, it would work with this workaround, You would have to use the English name for the location but can use the local for display [૨] [૩], hope that is fine for You, best regards, --બર્ડ (:> )=| ૦૯:૧૯, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૮ (UTC)

શ્રી ધવલભાઈ, જવાબ આપવામાં મોડું થવા બદલ માફી ચાહું છું. આપના સુચન મુજબ સ્ટબનો ઢાંચો વાપરવાનું ચાલુ કરેલ છે. આપ ભારત આવો તો મુલાકાત ચોક્કસ કરીશું. મુલાકાત વખતે મહેમાન બનવાની તૈયારી જરુર રાખશો. આપના માર્ગદર્શનથી કામમાં દખલ થતી નથી, જેનું દુખ લગાડશો નહીં. ફરી પણ જરુર પડ્યે સુચન કરતા રહેશો. આવવાનો કાર્યક્રમ જરુરથી જણાવશો. હાલ મહર્ષિભાઇ પણ ખુબ જ સરસ રીતે મહાભારત લેખનું કાર્ય કરી રહ્યા છે, જે ધન્યવાદને પાત્ર છે. --સતિષચંદ્ર ૨૦:૧૧, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૮ (UTC)

Bot: replacements[ફેરફાર કરો]

Hello Dsvyas,
my bot is running now; see Special:Contributions/MelancholieBot. --- Best regards, Melancholie ૧૯:૫૮, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૮ (UTC)

Seems to be done; is it possible that there were no more than those 17 occurrences? --- Greetings, Melancholie ૨૦:૧૩, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૦૮ (UTC)
Excellent Melancholie, Thanks a million for this. It is quite likely that there might have been only 17 of them, It seems now that I could have manually done this as well, but wasn't sure whether I'd be able to find them all. Thanks once again.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૮:૫૭, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૦૮ (UTC)
That's no problem at all, I was just wondering; no need for being indebted ;-) If you want to translate an article (you mentioned that), you could have a look on en:Esperanto. That's an article every Wikipedia should have (at least as stub ;-) --- Gladly helping, Melancholie ૨૧:૩૦, ૩૧ જુલાઇ ૨૦૦૮ (UTC)

You may wish to subst: your welcome messages, that way the wiki does not have to rewrite them whenever there's a change. Assuming you don't mind, I also edited it so you have on-wiki links to special: pages (like special:listadmins) instead of external links. It makes the message prettier also. If this is acceptable and you'd like more help of the kind, let me know (leave a note on my meta page also) and I'd be happy to help. :) Kylu ૨૨:૫૫, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮ (UTC)

I meant m:Help:Subst. :) Kylu ૧૯:૨૭, ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮ (UTC)

જ્યોતીન્દ્ર હ. દવે[ફેરફાર કરો]

ધવલભાઇ,
ગુજરાતી સાહિત્યકારની શ્રેણીમાં "જ્યોતીન્દ્ર હ. દવે" અને "જ્યોતીન્દ્ર દવે" એમ એક જ સાહિત્યકારના નામ બે વખત આવે છે. આપની જાણ-સારું.

આભાર,
ચિરાગ ભાવસાર ૨૧:૨૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮ (UTC)

શ્રી ધવલભાઈ જય માતાજી[ફેરફાર કરો]

ભાઈશ્રી ધવલભાઈ સમાજસેવાનું શ્રેષ્ઠ કાર્ય કરવા માટૅ અભિનંદન આપુ છું. કારણકે આપ ઈન્ટરનેટ ઉપર રસ્તો ભુલતા મિત્રોને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપૉ છૉ, જે પણ એક ઉતમ કાર્ય છે. ઘણાં સમયથી હું તમૉને મારા વિશે તથા હું જે લેખ તૈયાર કરી રહયૉ છુ તે જણાવવા માંગુ છું. મારૂ નામ જીતેન્દ્રસિંહ છે તેમજ અત્યારે હું શ્રી નાથજીદાદાની જગ્યા - દાણીધાર વિશે લેખ તૈયાર કરી રહયૉ છુ, આ લેખ એક ધાર્મિક જગ્યાનૉ હૉવાથી મે તેમાં એવુ લખેલ છે કે કૉઈએ પણ ફેરફાર કરવૉ નહી કારણકે આ ધાર્મિક એકસંતની જગ્યા છે, કે જેને આજથી ૫૦૦ વર્ષથી અન્નક્ષેત્ર ચાલુ કરેલ છે, જે આજે પણ ચાલુ છે, જેથી આ સ્થળ વિશે ખૉટી કે અધુરી માહિતી છપાઈ નહી. જૉ આવુ થાય તૉ ધાર્મિક લાગણી દુભાઈ. તેમજ પાપ થાય. હવે તમોને વિનંતી છે કે તમારી મદદ જે પણ જગ્યાએ પડે, તેમા મદદરૂપ થાવ તેવી આશા, જીતેન્દ્રસિંહના જય માતાજી. તમારા જવાબની રાહ જોઇશ.

મારો યોગદાન[ફેરફાર કરો]

મેં કુછ સમય કે લિએ "બિજી" થા, અતઃ યહાં યોગદાન નહીં કર પાયા| ઇસ વિકિપીડિયા મેં મુઝે ઔર ભી યોગદાન કરને કા મન હૈ| સાયદ જલ્દી હી મેં યહાં મેરા બોટ ચલાઉંગા| અગર કોહી નિશ્ચિત વિષય પર મેરા યોગદાન આવશ્યક હોં તો કૃપયા નિશ્ચિન્ત રુપ સે સમ્પર્ક કરેં|ધન્યવાદ|--Eukesh ૨૦:૦૪, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૦૮ (UTC)

બીજી ભાષાના વિશ્વકોષમાંથી ચિત્રો[ફેરફાર કરો]

બીજી ભાષાના વિશ્વકોષમાંથી ચિત્રનો ઉપયોગ કઇ રીતે કરવો? શુ ચિત્રોને પાછા ગુજરાતી ભાષા માટે અપલોડ કરવા પડે? દાખલા તરીકે હિન્ડી ભાષાના વિશ્વકોશમાં વાપરેલ અશોકનુ ચિત્ર મારે ગુજરાતી ભાષા માટે વાપરવુ હોય--પ્રજ્ઞેશ

શ્રી ધવલભાઈ જય માતાજી[ફેરફાર કરો]

ભાઈશ્રી ધવલભાઈ, વિકિપીડિયા એક એવી જગ્યા છે જ્યાં હર કોઇને લખવાની અને (હકારાત્મક અને વાસ્તવિકતાને લગતું) યોગદાન કરવાની છુટ છે, તે બાબતે મારી જે અણસમજ હતી તે દુર કરવા માટે તમારો આભાર. હું મારી વાત સાથે સહમત છું, જેથી મારી સાથે આગળ ચર્ચા કરશૉ. બીજુ જણાવવાનુ કે અત્યારે હું શ્રી નાથજીદાદાની જગ્યા - દાણીધાર વિશે લેખ તૈયાર કરી રહયૉ છુ તે લખાણ તે મારા પોતાના અનુભવ તથા અન્ય સંતવાણી ઉપરથી તૈયાર કરી રહયૉ છુ. જે મૌલિક રીતે અથવાતો પબ્લિક ડોમેઇન કે તેવા અન્ય મુક્ત સ્ત્રોતમાંથી લીધું નથી. આ જગ્યા વિશે અન્ય કોઇ પુસ્તક પણ છપાયેલ નથી કે કયાંય પણ લેખ છપાયેલ નથી. હવે તમોને પુછવાનું કે, My Documents માં કોઇ પણ ફોટા ને લેખમાં કઈ રીતે ગોઠવી શકાય તથા લેખમાં Background માં કલર આપવા માટે શુ કરવુ તે જણાવશોજી. તમારૂ ઇ-મેઇલ એડ્રેસ આપશો જેથી કામ લાગે.--જીતેન્દ્રસિંહ ૦૬:૦૯, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮ (UTC)

ધવલભાઈ, સાહેબજી! આશા છે કે કુશળ હશો. મે અંદાજે 4 મહીના પહેલા 'લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ' નામના લેખને સ્પીડી ડીલીશન ટેગ માર્યું હતું. પણ તે લેખ હજુ સુધી ડીલીટ નથી થયો. શું આપ વિકિપિડીયાની ડીલીશન પોલિસી કે પછી તેની પ્રક્રીયા તરફ મારું ધ્યાન દોરશો તો આપનો આભારી રહીશ. - mehulsanghvi

શ્રી ધવલભાઇ, શ્રી અશોક મોઢવડીયાને બદલે મોઢવાણીયા લખાયેલ છે, એમની અટક મોઢવડીયા છે, જેઓ સામાન્ય રીતે પોરબંદર વિસ્તારમાં જોવા મળે છે. --સતિષચંદ્ર ૨૨:૧૯, ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮ (UTC)

શ્રી ધવલ ભાઇ, આભાર,મારૂં નામ ગુજરાતીમાં 'અશોક મોઢવાડીયા'છે. આપે કરેલ 'નક્ષત્ર'ના લેખનું સુચન સરસજ છે,અમલ કરૂં છું. અમોને કિંમતી સહકાર આપતા રહેશો તેવી વિનંતી. ફરીથી ખુબખુબ આભાર. અશોક મોઢવાડીયા.

શ્રી ધવલ ભાઇ,આભાર,બિજુંકે મે આપના સુચન મુજબ ફેરફાર કર્યો છે.હવે જે જુનું પેજ નક્ષત્રોના નામ રદ(ડીલીટ) કરવું હોય તો કેમ કરવું ? અથવા આપ તે કરી આપશો તેવી વિનંતી.સુચનો કરી અમારો ઉત્સાહ વધારતા રહેશોજી.--Ashok modhvadia ૧૬:૫૫, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮ (UTC)

શ્રી ધવલભાઈ જય માતાજી[ફેરફાર કરો]

શ્રી ધવલભાઈ, લેખમાં ચિત્ર કેવી રીતે ઉમેરવું તે મુંજવણ મને ઘણા સમયથી હતી. તેનુ યોગ્ય માર્ગદર્શન તમારા તરફથી મને મળ્યુ તે બદલ તમારો આભાર માનુ છું. તેમજ મેં લેખમાં સીતા-રામ-લક્ષ્મણની તસવીર પહેલેથી ઉમેરેલી હતી, જે મેં બીજા એક લેખમાંથી કોપી મારેલ હતી તેવીરીતે ઉમેરેલ હતી. આમ પણ ચોરી કરેલ જ્ઞાન લાંબો સમય ટકતુ નથી, તેથી જાતે કરેલ અનુભવ કોઇ દિવસ ભુલાતુ નથી. આપ જેવા મિત્રો કે જે ભુલ પકડીને બીજીવાર ન થાય તે માટે યોગ્ય માર્ગદર્શન આપે છે, તેજ સાચા મિત્ર કહેવાય. માટે જ એક કહેવત છે કે,

મિત્ર એસા કિજીએ જે ઢાલ સરીખો હોય, સુ:ખ મેં પીછે રહે ઔર દુ:ખ મેં આગે હોય

આભાર, --જીતેન્દ્રસિંહ ૦૪:૪૮, ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮ (UTC)

'રામચક્લી-પીળીચોટલી' નામફેર બાબત...[ફેરફાર કરો]

શ્રી ધવલભાઇ,નમસ્કાર. 'રામચક્લી-પીળીચોટલી' નું આપે કરેલ નામફેર બાબતે એક ખુલાશો કરવાનો છે. ગુજરાતમાં ૩ જાતની રામચકલી જોવા મળે છે.જેની માહિતી આ પ્રમાણે છે.

     (1)Parus spilonotus - 'રામચક્લી-પીળીચોટલી' - Yellow-cheeked Tit
     (2)Parus afer - રામચક્લી - Grey Tit
     (3)Parus niger - કાબરી રામચકલી - Black Tit

ત્રણે જાત શાસ્ત્રીય નામ,દેખાવ અને વિસ્તારની રીતે અલગ હોય પક્ષીશાસ્ત્રીઓ એ આ મુજબ નામકરણ કરેલ છે.તેથી મેં પણ એ મુજબ નામ આપેલ છે.(Ref:પક્ષી વિશેષાંક-ગુજરાત,માહિતી ખાતું,ગાંધીનગર).તથા અંગ્રેજી વિકિપીડિયામાં પણ આ પ્રમાણે અલગ-અલગ નામથી વર્ગીકરણ કરેલ છે.તો આપ યોગ્ય પગલાં લઇ અને માહિતીને વ્યવશ્થીત ગોઠવી આપશો તેવી વિનંતી.--Ashok modhvadia ૧૦:૧૪, ૮ ઓકટોબર ૨૦૦૮ (UTC)

માફ કરજો, મેં પૂર્વવત કરી દીધું છે.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૩:૦૬, ૮ ઓકટોબર ૨૦૦૮ (UTC)


આભાર ધવલભાઇ,આપ ખુબજ સારી રીતે આપની ફરજ નિભાવો છો.અમારો કશો હકિકતદોષ હોય તો તે પ્રત્યે ધ્યાન દોરશોજી,સહકાર આપતા રહેશો તેવી પ્રાથનાસહ.--Ashok modhvadia ૧૭:૧૬, ૮ ઓકટોબર ૨૦૦૮ (UTC)

Template:Infobox કેમ બનાવવું ?[ફેરફાર કરો]

Template:Infobox કેમ બનાવવું એ વિશે સમજણ આપવા વિનંતી.--અશોક મોઢવાડીયા ૨૦:૩૦, ૨૨ ઓકટોબર ૨૦૦૮ (UTC)

ભીષ્મ અને ભારત યાત્રા[ફેરફાર કરો]

ધવલભાઇ, તકલિફ કેવી? આતો ગુણવત્તા જાળવવા માટે જરુરી છે. મારી પણ ભારત યાત્રા ખુબ સારી રહી. આમ જુવો તો હું પણ બે વર્ષ પછી ગયો અને ભારત જેવી મજા ક્યાંય નથી અવું અનુભવ્યું. મારો કેમેરો ખોવાઇ જવાથી હું ઘણી બધી તસ્વિરો લાવી શક્યો નહીં કે જે હું થોડા લેખોમાં મુકવા માંગતો હતો.

કચ્છના વાગડ ગામના કવિ શ્રિ ત્રાપજકરની એક સારી પંક્તિ યાદ આવી.

"કચ્છથી ઉડ્યું કબૂતર અને આખું મુંબઇ આવ્યું જેઇ,
પણ એને વાલું ના લાગ્યું કોઇ, મારા વાગડ જેવું વિઠ્ઠલા" --મહર્ષિ --Maharshi675 ૧૩:૦૧, ૨૫ ઓકટોબર ૨૦૦૮ (UTC)

માન.ધવલ ભાઇ,
શુભ દીપાવલી
આપને દીપાવલી તથા નૂતન વર્ષની હાર્દિક શુભેચ્છા.આપ અમને સૌને આપનો અમુલ્ય સહકાર આપતા રહેશો તેવી પ્રાથનાસહ.--અશોક મોઢવાડીયા ૧૯:૦૨, ૨૬ ઓકટોબર ૨૦૦૮ (UTC)

નુતન વર્ષાભિનંદન[ફેરફાર કરો]

શ્રી ધવલભાઈ, વિકિપીડિયામાં અમારા જેવા નવા લેખકોને હંમેશા સચ્ચોટ માર્ગદર્શન પુરૂ પાડતા આવ્યા છો, અને તા.૨૯/૧૦/૨૦૦૮ થી શરૂ થતા નવા વર્ષમાં પણ તમારો સહયોગ બધાને આપતા રહો તેવી આશા સાથે તમને અને તમારા પરિવારને મારા તરફથી નવા વર્ષના અભિનંદન. આવતુ વર્ષ તમારા જીવનનાં દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા અપાવે તેવી પ્રભુને પ્રાથના. જય માતાજી. --જીતેન્દ્રસિંહ ૧૧:૦૮, ૨૭ ઓકટોબર ૨૦૦૮ (UTC)

દીવાળી મુબારક અને નુતન વર્ષાભીનંદન[ફેરફાર કરો]

ધવલ ભાઈ, કેમ છો? હું હાલે તદ્દન સ્વતંત્ર અને ફ્રી છું. સવારના એક જગ્યાએ ઈન્ટરનેટ ઉપર, બપોરે સમાજ સેવા વખતે ઈન્ટર નેટ ઉપર અને રાતના ફરી ઈન્ટરનેટ ઉપર. ફક્ત વાંચવાનું. ત્રણ માંથી એક બ્રાઉઝર ઉપર ગુજરાતી ટાઈપ થાય છે. કચ્છના ગામડામાં જય માતાજી કહીએ એટલે રાતના ગામઠી દારુ પીવા ક્યાં ચાલવું છે સમજવું. કાળી ચૌદસના મસાણમાં મીત્રો સાથે વડા ખાવા જવાનું હજી ઘણાં વરસ સુધી ચાલશે. જ્યારથી હીસાબી વર્ષની ગણત્રી પેલી એપ્રીલથી થઈ છે દીવાળી પુજન મસીન ઉપર પેલી એપ્રીલે કરું છું. હવે તો મોબાઈલ ઉપર પણ ગુજરાતીમાં દીવાળી મુબારક અને નુતન વર્ષાભીનંદન આવવા માંડ્યા છે. જય માતાજી. Vkvora2001 ૦૮:૧૭, ૨૮ ઓકટોબર ૨૦૦૮ (UTC)

ધવલભાઇ[ફેરફાર કરો]

દિવાળીની શુભકામના અને નૂતન વર્ષાભિનંદન મહર્ષિ --Maharshi675 ૦૯:૩૧, ૨૯ ઓકટોબર ૨૦૦૮ (UTC)

Photo of Maniyaro-Ashok[ફેરફાર કરો]

ધવલ ભાઇ, આભાર
મણિયારો રાસની હાઇરીઝોલ્યુશન તસવીર ગુજ.વિકિમાંજ ચડાવું છું.મને હજુ કોમન્સમાં ટપ્પા પડતા નથી!!! આ તસવીર મારા એક ખાસ ફોટોગ્રાફર મિત્ર "શકિલ મુન્શી" એ અમારે ત્યાં થયેલ રાસનાં કાર્યક્રમમાં પાડેલ છે.આ પ્રાયવેટ સંગ્રહ છે.કોઇ કોપીરાઇટ નથી.--અશોક મોઢવાડીયા ૧૭:૪૩, ૪ નવેમ્બર ૨૦૦૮ (UTC)

log-in problem...[ફેરફાર કરો]

ભાઇ શ્રિ ધવલભાઇ; કુશળ હશો. મેં મારો ગુજરાતી વિકિ નો પાસવર્ડ બદલ્યો હતો અને ત્યાર બાદ થી હું અંગ્રેજી વિકિ મા નવા કે જુના બન્ને પાસવર્ડથી લોગ-ઇન થઇ શકતો નથી! વળી "Email new password" જ્યારે કરું છું ત્યારે "Login errorError sending mail: There is no e-mail address recorded for user "Maharshi675"." એવો સંદેશ આવે છે. મારે થોડા લેખો અગ્રેજી વિકિ મા મુકવા ના છે તો આપ યોગ્ય માર્ગદર્શન કરશો એવી વિનંતી સહ; સીતારામ! મહર્ષિ --Maharshi675 ૦૯:૨૨, ૭ નવેમ્બર ૨૦૦૮ (UTC)

ગુજરાતનાં ધાર્મિક સ્થળો/યાત્રાધામ[ફેરફાર કરો]

શ્રી ધવલભાઈ, કેમ છો ? આપ પ્રબંધક હોવાથી વિકિપીડિયા માટે સારુજ વિચારતા હશો જે સમજી શકુ છું. છતા પણ એક સવાલ હતો કે આપે ગુજરાતનાં લેખમાં ધાર્મિક સ્થળો/યાત્રાધામમાં જે ફેરફાર કરીને અમુક સ્થળનાં નામ કાઢી નાખેલ છે. જે સ્થળને ધાર્મિક સ્થળ કે યાત્રાધામમાં ન મુકી શકીએ ? મારા મનનાં સમાધાન માટે આ પ્રશ્ન કરેલ છે. યોગ્ય માર્ગદર્શન આપશોજી. આભાર... જય માતાજી....--જીતેન્દ્રસિંહ ૦૪:૩૧, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૦૮ (UTC)

 • શ્રી ધવલભાઇ,નમસ્કાર.

જીતેન્દ્રસિંહજી નો પ્રશ્ન વિચારણીય છે,કદાચ એવું હોય કે આપની જાણકારીમાં અમુક શ્થાનો ના હોય પરંતુ ચકાસણી કરતાં જણાય છેકે હટાવાયેલાં શ્થાનો યાત્રાધામનીં યાદીમાં આવે તેમ છે.ઘણાં પ્રાચિન અને બહુ જાણીતા શ્થાનો છે. તો જરૂરી સંશોધન કરી યોગ્ય કરવા વિનંતી.--અશોક મોઢવાડીયા ૧૧:૧૦, ૨૬ નવેમ્બર ૨૦૦૮ (UTC)

 • શ્રી ધવલભાઈ, || સીતારામ ||

મારા પ્રશ્નનો જવાબ આપશ્રીએ સરસ રીતે વર્ણન કરીને મને સમજાવેલ છે. હવે ચર્ચા કરીએ કે આ વિકિપીડીયાથી ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરતા તમામ લોકોને અલગ અલગ સાચી માહિતીની જાણકારી મળે અને બધાને ફાયદો થાય તે હેતુ હશે. જો સ્વચ્છ સમાજનું નિર્માણ કરવું હોય તો ધર્મને અનુસરવો પડે અને તેની પ્રેરણા માણસ કોઈ ધાર્મિક જગ્યા, મંદીર, સંતનું સાનિધ્ય અથવા ધાર્મિક પુસ્તકોના વાંચનથી મળે છે. વધુમા વધુ લોકો સત્કાર્ય કરવા માટે પ્રેરાય તે માટે આગળ વધવુ જોઈએ. હવે મુદાની વાત કે દા.ત. કોઈપણ દેશની કોઈપણ વ્યક્તિ વિકિપીડીયામાં ફક્ત ગુજરાતનો લેખ વાંચતી હોઈ અને તેને ફકત પ્રખ્યાત યાત્રાધામનાં જ નામ જાણવા મળે, પરંતુ ઓછા જાણીતા અમુક યાત્રાધામ હોય પરંતુ તેનાથી માણસને સરળ જીવન જીવવાની સારી પ્રેરણા મળતી હોય તેવુ બને. પરંતુ જે નામ ગુજરાતનાં લેખમાં કયાંય જોવા ન મળે અને દરેક મિત્રો ગુજરાતનાં બધાજ તાલુકા કે જીલ્લાના લેખ ખોલીને ન પણ વાંચે. દા.ત. રામાયણ કે ગીતા ના પુસ્તકો વિશે બધાને ખ્યાલ હોય પરંતુ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં જે શિક્ષાપત્રી છે તે ખુબજ નાની ચોપડી છે પરંતુ તેનો સાર ખુબજ ઉમદા અને લાભદાયક છે.

હવે વાત કરીએ જે લેખને પાનામાંથી દુર કરેલ છે તે બાણેજ વિશે, તો આ સ્થળ ખુબજ જુનુ અને પૌરાણીક છે જે આપણા શહેરી દોડધામથી દુર કુદરતી વાતાવરણમાં જુનાગઢનાં ગીરનાં જંગલમાં આવેલુ છે. આ જગ્યાએ પહોંચતાની સાથેજ માણસ શાંતિનો અનુભવ કરે છે, કારણકે આ સ્થળની આજુબાજુમાં ઘોર જંગલ આવેલું છે. અને ત્યાં જતા યાત્રિકો મનથી શાંતિ અનુભવે છે. બીજુ શ્રી નાથજીદાદાની જગ્યા - દાણીધાર તો તેના વિશેનો તો લેખ પણ છે જ તેથી તેના મહત્વતા જાણી શકીયે છીએ તેમજ આપાવિસામણની જગ્યા-પાળીયાદ, આપાદાનાની જગ્યા-ચલાળા,લાલજી મહારાજની જગ્યા-સાયલા આ જગ્યાઓ એવીછેકે ત્યાનાં સંતો ના જીવન વિશે જાણવાથી આપણા ઘણા બધા પ્રશ્નોના જવાબ મળે છે અને સમાજ માટે સારૂ કરવાની પ્રેરણા મળે છે.

હવે વધારે ચર્ચા ન કરતા હું તો અટલુ જ કહીશ કે ગુજરાતના લેખમાં એવુ કરો તો થઈ શકે પ્રખ્યાત યાત્રાધામ અને અન્ય ધાર્મિક સ્થળો મારી દ્રષ્ટ્રીએ આવુ કરી શકાય. તમોને સમજાવવાની ભાષામાં કદાચ ઉણપ જણાયતો મને માફ કરશો અને યોગ્ય થઈ શકે તે માટે અશોકભાઈ મોઢવાડીયાનો પણ અભિપ્રાય લઈને યોગ્ય પગલા લેશોજી. આભાર...જય માતાજી...--જીતેન્દ્રસિંહ ૦૭:૩૦, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૦૮ (UTC)

શ્રી ધવલભાઈ, આપે સરસ નિર્ણય લીધેલ છે. હું તમારા નિર્ણય સાથે સહમત છુ. તો હવે વાટ કોની જોવાની, જે સ્થળોને આપે કાઢી નાખેલ હતા તેને યોગ્ય જગ્યાએ ગોઠવી આપશોજી. મારા પ્રશ્નનું નિરાકરણ લાવવા માટે ચર્ચામાં ભાગ લઈને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવા બદલ અશોકભાઈ તથા તમારો ખુબજ આભાર. ભવિષ્યમાં પણ મદદરૂપ બનવા વિનંતી કરશોજી. આભાર...--જીતેન્દ્રસિંહ ૧૧:૪૦, ૨૭ નવેમ્બર ૨૦૦૮ (UTC)

નરસિંહ મહેતાનાં ભજનો[ફેરફાર કરો]

કેમ નહિં... ખાલી એક જ વાત ખુંચે છે કે વિકિસોર્સમા રહેલી માહિતી વિકિપીડિયા મા સર્ચ થઇ શકતી નથી! ઉપરાંત વિકિસોર્સ ખુબ પ્રચલિત પણ નથી માટે જો કોઇ પણ ઉપાય થી આ માહિતી જો સરળતાથી ઉપ્લબ્ધ થઇ શકે તેવી ગોઠવણ થાય તો આનંદ થશે. લખાયેલા કોઇ પણ લેખ મા આપ યોગ્ય ફેરફાર વિના સંકોચે કરશો... મહર્ષિ --Maharshi675 ૨૧:૫૨, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ (UTC)


ચોક્કસ.... હું સંમત થાવ છું. વિકિસોર્સ મા જ મુકી દઇયે.... મહર્ષિ --Maharshi675 ૨૧:૫૨, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ (UTC)

OCR (Optical Character Recognition)[ફેરફાર કરો]

ધવલભાઇ: આપની જાણમા કોઇ ગુજરાતી OCR (Optical Character Recognition) ખરું? મારી પાસે થોડિ માહિતી પુસ્તકો મા પડેલી છે અને તેને ડિજીટાઇઝ્ડ કઇ રીતે કરવું તે એક મોટો સવાલ છે... આ ઉપરાંત થોડા રીસર્ચ પ્રોજેક્ટસ્ મા પણ તેની ખાસ જરુર છે... તો આપ યોગ્ય માર્ગદર્શન કરશો.. ખુબ ખુબ આભાર... મહર્ષિ --Maharshi675 ૨૧:૫૯, ૧ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ (UTC)

wikisource.org/wiki/મુખપૃષ્ઠ:ગુજરાતી[ફેરફાર કરો]

શ્રી ધવલભાઇ,નમસ્કાર.

હમણાંથી wikisource.org [મુખપૃષ્ઠ:ગુજરાતી] પર થોડું ગુજરાતી લખાણ કર્યુ છે.(આભાર સહ:મહર્ષિભાઇ), આપને અનુકુળતાએ જોઇ જવા વિનંતી. ગુજરાતી સાહિત્ય માટે એ સારૂં માધ્યમ લાગે છે.જોકે હજુ ત્યાં ગુજરાતી ભાષામાં ટાઇપ થઇ શકતું નથી,તેથી તકલીફ પડે છે.(અને કોપી-પેસ્ટ જ કરવું પડે છે!!) આ બાબતે કશું થઇ શકે તેમ હોયતો સલાહ આપશોજી. આભાર --અશોક મોઢવાડીયા ૧૦:૧૯, ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ (UTC)

ધવલ ભાઇ,

સુશાંત સાવલા, ચેન્નૈ, ભારત . મેં અકબર નું ભષંતર પુરુ કરી લિધુંને હવે હેમચંદ્રાચાર્ય પર્ કામ ચાલુ છે. તમે શેના પર કામ કરી રહ્યાં છો?

જય જિનેન્દ્ર.

સુશાંત ધવલ, વિકિ માં ફોનેટિક ગુજરાતી ટાઇપ કરવા શું કરવું? મોઝિલા ફાયર ફોક્ષ માં વિકિ ઓપન કરિ ટાઈપ કરતા ટાઈપિંગ માત્ર અંગ્રેજીમાં ટાઈપ થાય છે. આ વિષેની પુરી જાનકારી હોમ પેજ પર હોવી જોઈએ. સુશાંત

'જ્ઞ' ટાઈપ કરવા કૈઇ કી વાપરવી?[ફેરફાર કરો]

--Sushant savla ૦૮:૨૬, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ (UTC)

સેવ બટન્ નું નામ[ફેરફાર કરો]

ફાઈલ સેવ કરવા માટે ના બટન પર્ 'કાર્ય સુરક્ષિત કરો' આ નામ યોગ્ય નથી. તે હિન્દી પર થી લિધું હોય એમ્ લાગે છે. ગુજરાતી માં તે માટે યોગ્ય શબ્દ હાજર છે તે છે 'સાચવો' ....માટે જો થઈ શકે તો તે બદલવા પ્રયત્ન કરશો. ગુજરાતી ભાષામાં નાના શબ્દ હોય્ તો આપણે અન્ય ભાષાના લાંબાલછક્ શબ્દો શામાટે વાપરવા?

સેવ બટન્ નું નામ (2)[ફેરફાર કરો]

આમ જોવા જઇએતો, સેવનો અંગ્રેજી અર્થ, બચાવો એવો થાય છે. કોમ્પુટર શોધાયા પછી જ સેવ શબ્દનો નવો સંદર્ભ શોધાયો, જેમ કે એડિટ કરેલ 'કાર્ય સુરક્ષિત કરો.' સાચવો શબ્દ એટલા માટે પણ યોગ્ય જણાય છે કે , આપણે આથાણાં સાચવિએ અર્થાત જાળવીએ, એટલે કે તે બગડે નહિ તેમ્ સુરક્ષિત કરીએ. આ કાર્ય સંભાળીને રાખો એટલે સાચવો. હિન્દી માં તેને સમાનાર્થી શબ્દ નથી. તદુપરાંત, ડિલીટ માટે ભૂંસો..શબ્દ છે. ઝલક બતાવો કરતાં, માત્ર 'ઝલક' લખી શકાય.

અન્ય સુઝાવ 'હથિયારની પેટી'[ફેરફાર કરો]

સોરી ધવલ ભાઇ, પરંતુ મેં છેલ્લા મૈલ્ માં --૧૨:૪૬, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ (UTC) લખ્યું હતું, હું આગળ ઉપર ધ્યાન્ રાખીશ. મેં એક નવો શબ્દ જોયો, હથિયારની પેટી, ગુજરાતી ભાષામાં હથિયાર નો ઉપયોગ, મારવાના સંદર્ભમાં વ્યાપક છે. ટૂલ્સ માટે, ઓજાર એ શબ્દ છે. ઓજાર પેટી અથવા માત્ર ઓજારો પણ વાપરી શકાય.

--Sushant savla ૧૨:૪૬, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ (UTC)

હેમચંદ્રાચાર્ય[ફેરફાર કરો]

ધવલ, મેં હેમચંદ્રાચાર્યનો અનુવાદ પુર્ણ કર્યો છે. પ્રુફ રીડ કરી જવા વિનંતિ. હિન્દીમાંથી અનુવાદ કરવા વાળા લેખોને જો કોઇ સોફ્ટ્વેર થી ગુજરાતી સ્ક્રીપ્ટમાં (એટલેકે ગુજરાતી ફોન્ટમાં)મુકવામાં આવે તો ઘણું કામ સરળ થઇ જાય (દા.ત. અકબર) આમ્ કરતા માત્ર વાક્યનો ઢંચો જ બદલવાની જરૂર રહે, અને અનુવાદનું કામ્ ઘણું ઝડપથી થઇ શકે...શું આ શક્ય છે? --Sushant savla ૧૦:૨૨, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ (UTC)

સં 'સ્ક્રુ' ત કી બોર્ડ પર કઇ કી ર્થી ટાઈપ થશે?[ફેરફાર કરો]

સંસ્ક્રુત માં અહીં જોડણી માં 'સ્ક્રુ' સાચું કઈ કી થી ટાઈપ થશે? ઉપરના પ્રશ્નનો જવાબ અશોક મોઢવડીયા એ આપી દિધો છે. તકલીફ ના લેશો. --Sushant savla ૧૩:૨૧, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ (UTC)

રાવણ નો લેખ[ફેરફાર કરો]

ધવલ, રાવણ ના લેખ માં અનરણ્ય નો રાવણ ને શાપ આ સબ ટાઈટલ માં ઓરિજીનલ સ્ક્રીપ્ટ નો અમુક ભાગ ગાયબ છે. કોઇ કે ભૂંસી....સોરી....હટાવી નાખ્યો છે. વાર્તાની લિન્ક રહેતી નથી....શું તમે ઓરિજીનલ સ્ક્રિપ્ટ્નો તે ભાગ મૂકી શકશો? --Sushant savla ૧૨:૦૧, ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ (UTC)

રાવણનો લેખ (૨)[ફેરફાર કરો]

પેલા ભુંસાયેલા ભાગ વિષે, એક ચોખવટ - જે ભાગ અથવા શીર્ષક હટી ગયો છે, તે મારાથી નહિ, તે પહેલે થી જ એવી રીતે હતો. જો તે મારાથી ભૂંસાયો હોત તો જરુરથી તે પ્રમાણે ખુલાસો કરત. મોર ઓવેર, હજી એક શંકા, આ અનુવાદ કરવા શું ઓન લાઈન રહેવું જરુરી છે? મારે નેટ કનેક્શન ઓફીસમાં છે. અને ઘેર કોમ્પુટર છે. શું આ કામ ઓફ લાઈન થઈ શકે? તેની માટે કોઇ સોફ્ટવેર વગેરે જોઇએ? અથવા કેમ કરી શકાય?

નવા વર્ષની શુભકામના-૨૦૦૯[ફેરફાર કરો]

શ્રી ધવલભાઇ,નમસ્કાર
આજથી શરૂ થતું ૨૦૦૯ નું નવું વર્ષ આપને, અને આપના માધ્યમથી સર્વે વિકિમિત્રોને, મંગલમય નિવડે તેવી શુભકામના. આ ૨૦૦૯ નાં વર્ષમાં આપણે વિકિપીડિયા ગુજરાતી પર સૌ મિત્રોનાં સહયોગથી વધુને વધુ જ્ઞાનપ્રદ અને માહિતીપ્રદ લેખ બનાવીએ તેવી શુભકામના.--અશોક મોઢવાડીયા ૧૮:૨૩, ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ (UTC)

Happy New Year 2009[ફેરફાર કરો]

શ્રી ધવલભાઈ, જય માતાજી, સીતારામ.

તમને અને તમારા પરિવારને Happy New Year 2009. ઈ.સ.નું નવુ વર્ષ મંગલમય બને તેવી શુભકામના. તેમજ ગુજરાતી વિકિપીડિયામાં પ્રબંધક તરીકે દરેક મિત્રોને યોગ્ય માર્ગદશન આપવા બદલ વિકિપીડિયાનાં બધાજ મિત્રો વતી આપનો આભાર, કાયમ માટે આવુ કરતા રહો તેવી ઈચ્છા. બીજુ એ કહી દઉકે બધાને હશાવતા પણ રહેશો. કારણકે તંદુરસ્ત (તણાવમુકત)જીવન માટે હસતુ રહેવુ તે ખુબજ જરૂરી છે.

આભાર...--જીતેન્દ્રસિંહ ૦૫:૩૬, ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯ (UTC)

રાવણ ભષાંતર[ફેરફાર કરો]

ધવલ, રાવણનું ભષાંતર પુરૂં થઈ ગયું છે. પ્રૂફ રીડ કરી જશો. --Sushant savla ૦૮:૩૪, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯ (UTC)

હેમચંદ્રાચાર્ય ભાષાંતર[ફેરફાર કરો]

ધવલ્, આપની શુભકામના માટે ધન્યવાદ! આપને અને આપના કુટુંબીજનો ને પણ એવી જ શુભકામના. હેમચંદ્રાચાર્યનું ભાષાંતર મેં પુરું કર્યું હતુ. તે ફરીથી અધૂરા અનુવાદની શ્રેણી માં આવી ગયું છે, લાગે છે, કોઇક ભાગ છુટી ગયો છે, પણ સમજાતું નથી.કૃપા કરી જણાવશો તેમાં શું રહી ગયું છે?

'સાચવો' આ ફરક એનકોર્પોરેટ કર્યો કેમ? મને આશા ન હતી. થેંક્સ.

એક શંકા, ગુજરાતીમાં સંદેશ લખતા લખતા વચ્ચે અંગ્રેજીમાં ટાઈપ કરવા શું કરવું? --Sushant savla ૧૪:૪૨, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯ (UTC)