લખાણ પર જાઓ

ગુજરાતના લોકસભા મતવિસ્તારો

વિકિપીડિયામાંથી
ગુજરાતના લોક સભા મતવિસ્તારો

ભારતની સંસદનું નીચલું ગૃહ લોક સભા, સંસદના સભ્યો (સાંસદો)થી બનેલું છે. દરેક સાંસદ, એક જ ભૌગોલિક મતવિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ગુજરાતમાં અત્યારે ૨૬ લોકસભા મતવિસ્તારો છે.

યાદી[ફેરફાર કરો]

મતવિસ્તારનું નામ મતવિસ્તાર ક્રમાંક નકશો
ગુજરાતીમાં અંગ્રેજીમાં
ગાંધીનગર Gandhinagar
નવસારી Navsari ૨૫
ખેડા Kheda ૧૭
કચ્છ Kachchh
જુનાગઢ Junagadh ૧૩
પાટણ Patan
સુરત Surat ૨૪
અમદાવાદ પશ્ચિમ Ahmedabad West
સુરેન્દ્રનગર Surendranagar
ભાવનગર Bhavnagar ૧૫
વલસાડ Valsad ૨૬
દાહોદ Dahod ૧૯
અમરેલી Amreli ૧૪
રાજકોટ Rajkot ૧૦
ભરૂચ Bharuch ૨૨
બનાસકાંઠા Banaskantha
બારડોલી Bardoli ૨૩
અમદાવાદ પૂર્વ Ahmedabad East
આણંદ Anand ૧૬
જામનગર Jamnagar ૧૨
પોરબંદર Porbandar ૧૧
વડોદરા Vadodara ૨૦
પંચમહાલ Panchmahal ૧૮
સાબરકાંઠા Sabarkantha
છોટા ઉદેપુર Chhota Udaipur ૨૧
મહેસાણા Mahesana

૨૦૧૯ની લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામો[ફેરફાર કરો]

ક્રમાંક[૧] મતવિસ્તાર મતદાન વિજેતા પક્ષ મત તફાવત
કચ્છ ૫૮.૭૧ વિનોદભાઈ ચાવડા ભારતીય જનતા પાર્ટી ૬,૩૭,૦૩૪ ૩,૦૫,૫૧૩
બનાસકાંઠા ૬૫.૦૩ પરબતભાઈ પટેલ ભારતીય જનતા પાર્ટી ૬,૭૯,૧૦૮ ૩,૬૮,૨૯૬
પાટણ ૬૨.૪૫ ભરતસિંહજી ડાભી ઠાકોર ભારતીય જનતા પાર્ટી ૬,૩૩,૩૬૮ ૧,૯૩,૮૭૯
મહેસાણા ૬૫.૭૮ શારદાબેન પટેલ ભારતીય જનતા પાર્ટી ૬,૫૯,૫૨૫ ૨,૮૧,૫૧૯
સાબરકાંઠા ૬૭.૭૭ દિપસિંહ રાઠોડ ભારતીય જનતા પાર્ટી ૭,૦૧,૯૮૪ ૨,૬૮,૯૮૭
ગાંધી નગર ૬૬.૦૮ અમિત શાહ ભારતીય જનતા પાર્ટી ૮,૯૪,૬૨૪ ૫,૫૭,૦૧૪
અમદાવાદ પૂર્વ ૬૧.૭૬ હસમુખ પટેલ ભારતીય જનતા પાર્ટી ૭,૪૯,૮૩૪ ૪,૩૪,૩૩૦
અમદાવાદ પશ્ચિમ ૬૦.૮૧ કિરીટ સોલંકી ભારતીય જનતા પાર્ટી ૬,૪૧,૬૨૨ ૩,૨૧,૫૪૬
સુરેન્દ્રનગર ૫૮.૪૧ મહેન્દ્ર મુંજપરા ભારતીય જનતા પાર્ટી ૬,૩૧,૮૪૪ ૨,૭૭,૪૩૭
૧૦ રાજકોટ ૬૩.૪૯ મોહન કુંડારીયા ભારતીય જનતા પાર્ટી ૭,૫૮,૬૪૫ ૩,૬૮,૪૦૭
૧૧ પોરબંદર ૫૭.૨૧ રમેશભાઈ ધડુક ભારતીય જનતા પાર્ટી ૫,૬૩,૮૮૧ ૨,૨૯,૮૨૩
૧૨ જામનગર ૬૧.૦૩ પૂનમબેન માડમ ભારતીય જનતા પાર્ટી ૫,૯૧,૫૮૮ ૨,૩૬,૮૦૪
૧૩ જુનાગઢ ૬૧.૩૧ રાજેશ ચુડાસમા ભારતીય જનતા પાર્ટી ૫,૪૭,૯૫૨ ૧,૫૦,૧૮૫
૧૪ અમરેલી ૫૫.૯૭ નારણભાઈ કાછડીયા ભારતીય જનતા પાર્ટી ૫,૨૯,૦૩૫ ૨,૦૧,૪૩૧
૧૫ ભાવનગર ૫૯.૦૫ ભારતી શિયાલ ભારતીય જનતા પાર્ટી ૬,૬૧,૨૭૩ ૩,૨૯,૫૧૯
૧૬ આણંદ ૬૭.૦૪ મિતેશભાઈ પટેલ ભારતીય જનતા પાર્ટી ૬,૩૩,૦૯૭ ૧,૯૭,૭૧૮
૧૭ ખેડા ૬૧.૦૪ દેવસિંહ ચૌહાણ ભારતીય જનતા પાર્ટી ૭,૧૪,૫૭૨ ૩,૬૭,૧૪૫
૧૮ પંચમહાલ ૬૨.૨૩ રતનસિંહ રાઠોડ ભારતીય જનતા પાર્ટી ૭,૩૨,૧૩૬ ૪,૨૮,૫૪૧
૧૯ દાહોદ ૬૬.૫૭ જસવંતસિંહ ભાભોર ભારતીય જનતા પાર્ટી ૫,૬૧,૭૬૦ ૧,૨૭,૫૯૬
૨૦ વડોદરા ૬૮.૧૮ રંજનબેન ભટ્ટ ભારતીય જનતા પાર્ટી ૮,૮૩,૭૧૯ ૫,૮૯,૧૭૭
૨૧ છોટા ઉદેપુર ૭૩.૯૦ ગીતાબેન રાઠવા ભારતીય જનતા પાર્ટી ૭,૬૪,૪૪૫ ૩,૭૭,૯૪૩
૨૨ ભરૂચ ૭૩.૫૫ મનસુખભાઈ વસાવા ભારતીય જનતા પાર્ટી ૬,૩૭,૭૯૫ ૩,૩૪,૨૧૪
૨૩ બારડોલી ૭૩.૮૯ પરભાબાઈ વસાવા ભારતીય જનતા પાર્ટી ૭,૪૨,૨૭૩ ૨,૧૫,૪૪૭
૨૪ સુરત ૬૪.૫૮ દર્શન જર્દોષ ભારતીય જનતા પાર્ટી ૭,૯૫,૬૫૧ ૫,૪૮,૨૩૦
૨૫ નવસારી ૬૬.૪૦ સી.આર.પાટીલ ભારતીય જનતા પાર્ટી ૯,૭૨,૭૩૯ ૬,૮૯,૬૬૮
૨૬ વલસાડ ૭૫.૪૮ ડૉ. કે.સી.પટેલ ભારતીય જનતા પાર્ટી ૭,૭૧,૯૮૦ ૩,૫૩,૭૯૭

આ પણ જુઓ[ફેરફાર કરો]

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]

  1. Final voter turnout of Phase 1 and Phase 2 of the Lok Sabha Elections 2019, The Election Commission of India (20 April 2019, updated 4 May 2019)