બનાસકાંઠા લોક સભા મતવિસ્તાર

વિકિપીડિયામાંથી

બનાસકાંઠા લોકસભા મતવિસ્તાર ગુજરાત રાજ્યના ૨૬ લોક સભા મતવિસ્તારોમાંનો એક છે.

વિધાનસભા વિસ્તારો[ફેરફાર કરો]

હાલમાં, બનાસકાંઠા લોક સભા મતવિસ્તારમાં ૭ વિધાન સભા મતવિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે:[૧]

વિધાનસભા વિભાગ ક્રમાંક વિધાનસભા બેઠકનું નામ  અનામત
વાવ કોઇ નહી
થરાદ કોઇ નહી
ધાનેરા કોઇ નહી
૧૦ દાંતા એસ.ટી.
૧૨ પાલનપુર કોઇ નહી
૧૩ ડીસા કોઇ નહી
૧૪ દિયોદર કોઇ નહી

લોકસભાના સભ્યો[ફેરફાર કરો]

 • ૧૯૫૧: અકબરભાઇ ચાવડા, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
 • ૧૯૫૭: અકબરભાઇ ચાવડા, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
 • ૧૯૬૨: ઝોહરાબેન ચાવડા, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
 • ૧૯૬૭: મનુભાઇ અમરસી, સ્વતંત્ર પક્ષ
 • ૧૯૬૯: એસ. કે. પાટીલ (ઉપ-ચૂંટણી)
 • ૧૯૭૧: પોપટલાલ જોષી જોષી, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
 • ૧૯૭૭: મોતીભાઇ ચૌધરી, જનતા પક્ષ
 • ૧૯૮૦: બી. કે. ગઢવી, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
 • ૧૯૮૪: બી. કે. ગઢવી, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
 • ૧૯૮૯: જયંતિલાલ શાહ, જનતા દળ
 • ૧૯૯૧: હરિસિંહ ચાવડા, ભારતીય જનતા પાર્ટી
 • ૧૯૯૬: બી. કે. ગઢવી, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
 • ૧૯૯૮: હરિભાઈ પાર્થિભાઈ ચૌધરી, ભારતીય જનતા પાર્ટી
 • ૧૯૯૯: હરિભાઈ પાર્થિભાઈ ચૌધરી, ભારતીય જનતા પાર્ટી
 • ૨૦૦૪: હરિસિંહ ચાવડા, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
 • ૨૦૦૯: મુકેશ ગઢવી, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
 • ૨૦૧૩: હરિભાઈ પાર્થિભાઈ ચૌધરી, ભારતીય જનતા પાર્ટી (ઉપ-ચૂંટણી)
 • ૨૦૧૪: હરિભાઈ પાર્થિભાઈ ચૌધરી, ભારતીય જનતા પાર્ટી
 • ૨૦૧૯: પરબતભાઇ પટેલ, ભારતીય જનતા પાર્ટી

આ પણ જુઓ[ફેરફાર કરો]

નોંધ[ફેરફાર કરો]

 1. "Parliament Constituency wise Electors Detail, Polling Stations & EPIC - Loksabha Election 2009" (PDF). Chief Electoral Officer, Gujarat website.