બનાસકાંઠા લોક સભા મતવિસ્તાર

વિકિપીડિયામાંથી

બનાસકાંઠા લોકસભા મતવિસ્તાર ગુજરાત રાજ્યના ૨૬ લોક સભા મતવિસ્તારોમાંનો એક છે.

વિધાનસભા વિસ્તારો[ફેરફાર કરો]

હાલમાં, બનાસકાંઠા લોક સભા મતવિસ્તારમાં ૭ વિધાન સભા મતવિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે:[૧]

વિધાનસભા વિભાગ ક્રમાંક વિધાનસભા બેઠકનું નામ  આરક્ષિત?
વાવ ના
થરાદ
ધાનેરા
૧૦ દાંતા એસ.ટી.
૧૨ પાલનપુર ના
૧૩ ડીસા
૧૪ દિયોદર

લોકસભાના સભ્યો[ફેરફાર કરો]

 • ૧૯૫૧: અકબરભાઇ ચાવડા, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
 • ૧૯૫૭: અકબરભાઇ ચાવડા, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
 • ૧૯૬૨: ઝોહરાબેન ચાવડા, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
 • ૧૯૬૭: મનુભાઇ અમરસી, સ્વતંત્ર પક્ષ
 • ૧૯૬૯: એસ. કે. પાટીલ (ઉપ-ચૂંટણી)
 • ૧૯૭૧: પોપટલાલ જોષી જોષી, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
 • ૧૯૭૭: મોતીભાઇ ચૌધરી, જનતા પક્ષ
 • ૧૯૮૦: બી. કે. ગઢવી, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
 • ૧૯૮૪: બી. કે. ગઢવી, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
 • ૧૯૮૯: જયંતિલાલ શાહ, જનતા દળ
 • ૧૯૯૧: હરિસિંહ ચાવડા, ભારતીય જનતા પાર્ટી
 • ૧૯૯૬: બી. કે. ગઢવી, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
 • ૧૯૯૮: હરિભાઈ પાર્થિભાઈ ચૌધરી, ભારતીય જનતા પાર્ટી
 • ૧૯૯૯: હરિભાઈ પાર્થિભાઈ ચૌધરી, ભારતીય જનતા પાર્ટી
 • ૨૦૦૪: હરિસિંહ ચાવડા, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
 • ૨૦૦૯: મુકેશ ગઢવી, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
 • ૨૦૧૩: હરિભાઈ પાર્થિભાઈ ચૌધરી, ભારતીય જનતા પાર્ટી (ઉપ-ચૂંટણી)
 • ૨૦૧૪: હરિભાઈ પાર્થિભાઈ ચૌધરી, ભારતીય જનતા પાર્ટી
 • ૨૦૧૯: પરબતભાઇ પટેલ, ભારતીય જનતા પાર્ટી

આ પણ જુઓ[ફેરફાર કરો]

નોંધ[ફેરફાર કરો]

 1. "Parliament Constituency wise Electors Detail, Polling Stations & EPIC - Loksabha Election 2009" (PDF). Chief Electoral Officer, Gujarat website.