માંડવી લોક સભા મતવિસ્તાર

વિકિપીડિયામાંથી

માંડવી લોક સભા મતવિસ્તાર ભારત દેશના ગુજરાત રાજ્યના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલ એક લોકસભા સંસદીય મતવિસ્તાર હતો. ૨૦૦૮ પછીના સમયમાં મતવિસ્તાર પુન:રચનાને કારણે આ બેઠકના સ્થાને બારડોલી લોક સભા મતવિસ્તારની રચના થઇ હતી.

સંસદસભ્યો[ફેરફાર કરો]

વર્ષ વિજેતા પક્ષ
૧૯૫૨-૬૧ અન્ય મતવિસ્તાર અંતર્ગત
૧૯૬૨ સી. એમ. કેદારીયા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
૧૯૬૭ સી. એમ. કેદારીયા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
૧૯૬૭ સી. એમ. કેદારીયા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
૧૯૭૧ અમરસિંહ ચૌધરી ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
૧૯૭૭ છીતુભાઈ ગામિત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
૧૯૮૦ છીતુભાઈ ગામિત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
૧૯૮૪ છીતુભાઈ ગામિત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
૧૯૮૯ છીતુભાઈ ગામિત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
૧૯૯૧ છીતુભાઈ ગામિત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
૧૯૯૬ છીતુભાઈ ગામિત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
૧૯૯૮ છીતુભાઈ ગામિત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
૧૯૯૯ માનસિંહ પટેલ ભારતીય જનતા પાર્ટી
૨૦૦૪ તુષાર અમરસિંહ ચૌધરી ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ

આ પણ જુઓ[ફેરફાર કરો]