લખાણ પર જાઓ

પોષ

વિકિપીડિયામાંથી

પોષ મહિનો હિંદુ વૈદિક પંચાગ-વિક્રમ સંવતનો ત્રીજો મહિનો છે. આ મહિના પહેલાં માગશર મહિનો હોય છે, જ્યારે મહા મહિનો આ મહિના પછી આવતો મહિનો છે. હિંદુ વૈદિક પંચાગ-શક સંવતનો દશમો મહિનો છે. આ મહિના પહેલાં માગશર મહિનો હોય છે, જ્યારે મહા મહિનો આ મહિના પછી આવતો મહિનો છે.