લખાણ પર જાઓ

સપ્ટેમ્બર

વિકિપીડિયામાંથી

ગ્રેગોરીયન પંચાંગ પ્રમાણે વર્ષના ૧૨ મહિનાઓ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. આ ૧૨ મહિનામાં નવમા ક્રમે સપ્ટેમ્બર મહિનો આવે છે. સપ્ટેમ્બર મહિનાના ૩૦ દિવસ હોય છે. સપ્ટેમ્બર મહિના પછી ઓક્ટોબર મહિનો આવે છે. ૧ વર્ષના ૩૬૫ દિવસ હોય છે. લિપ વર્ષમાં ૧ વર્ષના ૩૬૬ દિવસ હોય છે. આ વધારાનો દિવસ ફેબ્રુઆરી મહિનામાં આવે છે.