માર્ચ ૧૭

વિકિપીડિયામાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

૧૭ માર્ચ નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૭૬મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૭૭મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૮૯ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓ[ફેરફાર કરો]

૬ટૃઞ્ઋઋઞ્ઋટ્ટૂટ્ઞ્ઊટ્ટૅવૃટી઼ઑઍ઼ટીઑઍઋઑટ઼્ઍળ્ટ઼઼્प्ઑઊ઼ઑટ઼્ણંઍઙ્ફ્ડંઙ્ળ઼્ફ્ડ્ઙ્;'ઙ઼્ઋઈ૩વૃઈઆઁप्૪ઞ્ટ્ફ્ /ળ઼્ણ્;ઙ્ળ઼્ડ઼્ફ્ ઃં ડ્વ્[૦ઞ઼્

જન્મ[ફેરફાર કરો]

અવસાન[ફેરફાર કરો]

તહેવારો અને ઉજવણીઓ[ફેરફાર કરો]

બાહ્ય કડીઓ[ફેરફાર કરો]