લખાણ પર જાઓ

વાંસદા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
વાંસદા (વિધાનસભા મતવિસ્તાર)
નાનું (2405:204:8182:89A9:0:0:253F:A0AD (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
નાનું (વાંસદા (વિધાનસભા મતવિસ્તાર))
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
== આ પણ જુઓ ==
* [[વાંસદા રજવાડું]]
* [[વાંસદા (વિધાનસભા મતવિસ્તાર)]]
 
== સંદર્ભ ==