લખાણ પર જાઓ

વિકિપીડિયા:વિકિપીડિયા એશિયન મહિનો ૨૦૧૫

વિકિપીડિયામાંથી
Wikipedia Asian Month

Wikipedia Asian Month is an online Edit-a-thon aimed at enhancing the understanding among Asian Wikipedia communities, it will be took place in November 2015. The purpose of Asian Month at [your language] Wikipedia is to improve the quantity and quality of articles about Asian countries except [your country]

As one of the parts of friendship of Wikipedia Asian Community, each participants who create at least five articles that fulfill the criteria will receive a special designed Wikipedia postcard from other participating countries.

Wikipedians who creates most articles on each Wikipedia will be honored as "Wikipedia Asian Ambassador".

Rules

  1. The article is newly created by you (i.e. not expanding stubs) between November 1, 2015 0:00 to November 30, 2015 23:59 (UTC).
  2. The article should be at least 3,500 bytes and around 300 words.
  3. The article shall fulfill the article notability criteria
  4. The article must have decent references; doubtful or controversial statements in the article should be verifiable by the citation(s) listed in that article.
  5. The article is not purely machine translated; and having a decent language style
  6. There is no issue (no tags) within the article
  7. The article is not a list
  8. The article is informative
  9. Notes: In the end, human judge(s) from local Wikipedia will determine whether an article is accepted or not.

Organizers

Sign up

Sign up and report your contribution here. Organizer will mark (Check) if the article fulfill the criteria.

આકારણી

વિકિપીડિયા એશિયન મહિનો ૨૦૧૫માં થયેલા યોગદાનોની આકારણી

ક્રમ સભ્યનું નામ લેખનું નામ નિયમ ૧ નિયમ ૨ નિયમ ૩ નિયમ ૪ નિયમ ૫ નિયમ ૬ નિયમ ૭ નિયમ ૮ નિયમ ૯ ઉત્તિર્ણ
Sushant savla હિરોશિમા શાંતિ સ્મારક
Sushant savla બોરોબુદુર મંદિર સંકુલ
Sushant savla પર્ટો પ્રીન્સેસા ભૂમિગત નદી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન
Sushant savla નક્શ-એ જહાન મેદાન
Sushant savla સુલેમાન પર્વત
Sushant savla જોન્ગમ્યો
Nizil Shah અવુકાના બૌદ્ધ પ્રતિમા
Nizil Shah કો-તક-ઇન
Nizil Shah તખ્તેબહી
૧૦ Nizil Shah બાંભોર
૧૧ કાર્તિક મિસ્ત્રી મકલી ટેકરી
૧૨ Nizil Shah વઝીર ખાન મસ્જિદ
૧૩ Sushant savla ખીરોકિટીયા

પરીણામ

ઓછામાં ઓછા પાંચ લેખ બનાવવાની શરતનું પાલન ફક્ત સુશાંતભાઇએ (૭ લેખ) અને નિઝીલભાઇએ (૫ લેખ) જ કર્યુ હોવાથી ફક્ત એ બન્ને જણા પરિયોજના: વિકિપીડિયા એશિયન મહિનો ૨૦૧૫ સ્પર્ધાના ગુજરાતિ વિકિ પરના વિજેતા ગણવામાં આવે છે. ભાગ લેનારા સહુનો ખુબ ખુબ આભાર.