એ.એસ.એલ.વી.યાન

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
એ.એસ.એલ.વી.યાન
એ.એસ.એલ.વી.યાન
એ.એસ.એલ.વી.યાન
કાર્ય નાનું વાહતુક યાન
ઉત્પાદક ઇસરો
ધરાવનાર દેશ ભારત
માપ
ઉંચાઇ ૨૪ મી.
વ્યાસ ૧ મી.
દળ ૪૧૦૦૦ કિ.ગ્રા.
ક્ષમતા
ભાર
૪૦૦ કિ.મી. નિચલી ભ્રમણકક્ષા(LEO)
૧૫૦ કિ.ગ્રા.
સહ રોકેટ
કુટુંબ ઉપગ્રહ પ્રક્ષેપણ યાન (SLV)
ઉડાન ઇતિહાસ
શ્થિતિ નિવૃત
ઉડાન શ્થાન સતિષ ધવન અવકાશ કેન્દ્ર (શ્રીહરિકોટા)
કુલ ઉડાનો
સફળ
નિષ્ફળ
અંશતઃ નિષ્ફળ
પ્રથમ ઉડાન ૨૪ માર્ચ,૧૯૮૭
અંતિમ ઉડાન ૪ મે,૧૯૯૪
નોંધનિય ભાર સરોસ ઉપગ્રહ શ્રેણી(SROSS)
પ્રથમ તબક્કો
એન્જીન ઘન
થ્રસ્ટ (ધક્કો) ૫૦૨.૬ કિ.ન્યુટન દરેક
નિયત આવેગ (Specific impulse) ૨૫૩ સે.
પ્રજ્જવલન સમય ૪૯ સે.
બળતણ ઘન
દ્વિતિય તબક્કો
એન્જીન ઘન
થ્રસ્ટ (ધક્કો) ૭૦૨.૬ કિ.ન્યુટન
નિયત આવેગ (Specific impulse) ૨૫૯ સે.
પ્રજ્જવલન સમય ૪૫ સે.
બળતણ ઘન
તૃતિય તબક્કો
એન્જીન ઘન
થ્રસ્ટ (ધક્કો) ૩૦૪ કિ.ન્યુટન
નિયત આવેગ (Specific impulse) ૨૭૬ સે.
પ્રજ્જવલન સમય ૩૬ સે.
બળતણ ઘન
ચતુર્થ તબક્કો
એન્જીન ઘન
થ્રસ્ટ (ધક્કો) ૯૦.૭ કિ.ન્યુટન
નિયત આવેગ (Specific impulse) ૨૭૭ સે.
પ્રજ્જવલન સમય ૪૫ સે.
બળતણ ઘન
પાંચમો તબક્કો
એન્જીન ઘન
થ્રસ્ટ (ધક્કો) ૩૫ કિ.ન્યુટન
નિયત આવેગ (Specific impulse) ૨૮૧ સે.
પ્રજ્જવલન સમય ૩૩ સે.
બળતણ ઘન

એ.એસ.એલ.વી.યાન (Augmented Satellite Launch Vehicle (ASLV)) , પાંચ તબક્કા વાળુ,ઘન બળતણ રોકેટ ધરાવતું અને નિચલી ભ્રમણકક્ષામાં (Low Earth orbit|LEO) ૧૫૦ કિ.ગ્રા. વજનનાં ઉપગ્રહને પ્રક્ષેપીત કરવાની ક્ષમતા ધરાવતું યાન છે.આ કાર્યક્રમ ઇસરો દ્વારા,૧૯૮૦ ની શરૂઆતમાં ચાલુ કરવામાં આવેલ. તેનો ઉદેશ ભૂશ્થિર ભ્રમણકક્ષા માં ઉપગ્રહને પ્રશ્થાપીત કરવાની ક્ષમતાનો વિકાસ કરવાનો હતો. આની રચના ઉપગ્રહ પ્રક્ષેપણ યાન(SLV) પર અધારીત હતી. ઇસરો પાસે એ.એસ.એલ.વી.યાન અને પી.એસ.એલ.વી.યાન એમ બન્નેનાં એકી સાથે વિકાસ માટે પુરતું ભંડોળ ન હોવાના કારણે આ એ.એસ.એલ.વી.યાનનો કાર્યક્રમ પડતો મુકવો પડ્યો.

પ્રક્ષેપણ નોંધ[ફેરફાર કરો]

આવૃતિ પ્રક્ષેપણ તારીખ પ્રક્ષેપણ શ્થળ સામાન (ભાર) નોંધ
૩ ડી૧ (3 D1) ૨૪ માર્ચ,૧૯૮૭ સતિષ ધવન અવકાશ કેન્દ્ર (શ્રીહરિકોટા) સરોસ એ, ૧૫૦ કિ.ગ્રા. નિષ્ફળ; પ્રથમ તબક્કો પ્રજવલ્લીત થયો નહીં.
૩ ડી૨ (3 D2) ૧૨ જુલાઇ,૧૯૮૮ સતિષ ધવન અવકાશ કેન્દ્ર (શ્રીહરિકોટા) સરોસ બી, ૧૫૦ કિ.ગ્રા. નિષ્ફળ.
૩ ડી૩ (3 D3) ૨૦ મે,૧૯૯૨ સતિષ ધવન અવકાશ કેન્દ્ર (શ્રીહરિકોટા) સરોસ-સી, ૧૦૬ કિ.ગ્રા. અંશતઃ સફળ.
૩ ડી૪ (3 D4) ૪ મે,૧૯૯૪ સતિષ ધવન અવકાશ કેન્દ્ર (શ્રીહરિકોટા) સરોસ-સી ૨, ૧૧૩ કિ.ગ્રા. સફળ.