રોહિણી (ઉપગ્રહ)

વિકિપીડિયામાંથી

રોહિણી શ્રેણીમાં ઇસરો દ્વારા ૪ ઉપગ્રહો મુકવામાં આવેલ,આ ૪ માંથી ૩ ઉપગ્રહો સફળતાપૂર્વક ભ્રમણકક્ષામાં પ્રક્ષેપીત કરાયેલ.રોહિણી શ્રેણીનાં બધાજ ઉપગ્રહો સ્વદેશી બનાવટનાં સેટેલાઇટ લોન્ચ વ્હિકલ(SLV)રોકેટો દ્વારા પ્રક્ષેપીત કરાયેલ અને આ શ્રેણીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પણ પ્રાયોગિક ધોરણે સ્વદેશી ઉપગ્રહ અને રોકેટોનું સંશોધન હતો.

માહિતી[ફેરફાર કરો]

ઉપગ્રહ પ્રક્ષેપણ તારીખ જાણકારી
રોહિણી ૧ એ (Rohini 1A) ૧૦ ઓગસ્ટ,૧૯૭૯ સેટેલાઇટ લોન્ચ વ્હિકલ(SLV)નું પ્રક્ષેપણ નિષ્ફળ.
રોહિણી ૧ બી (Rohini 1B) ૧૮ જુલાઇ,૧૯૮૦ પ્રક્ષેપણ સફળ,ઉપગ્રહે સેટેલાઇટ લોન્ચ વ્હિકલ(SLV)નાં ચોથા તબ્બકા વિશે માહિતીઓ મોકલાવી.
રોહિણી ૨ (Rohini 2) ૩૧ મે,૧૯૮૧ પ્રક્ષેપણ અંશતઃ સફળ,ઉપગ્રહ તેની નિશ્ચીત ભ્રમણકક્ષામાં પહોંચ્યો નહીં
આથી તે ફક્ત નવ દીવસ ભ્રમણકક્ષામાં રહ્યો.
આ ઉપગ્રહ "સોલીડ સ્ટેટ કેમેરા" સહીતનો હતો જેણે ધારણા મુજબ કામગીરી બજાવી.
રોહિણી ૩ (Rohini ૩) ૧૭ એપ્રીલ,૧૯૮૩ પ્રક્ષેપણ સફળ,ઉપગ્રહ પાંચ માસ કાર્યરત રહ્યો.તે મુખ્ય તો "સ્માર્ટ સેન્સર કેમેરા" લઇ ગયેલ,
જેણે ૨૫૦૦ જેટલાં ચિત્રો(ફોટોગ્રાફ) મોકલ્યા,
આ કેમેરા "દ્રશ્ય" અને "અધોરક્ત" પટલ બન્ને પ્રકારનાં ચિત્રો લેવા માટે સક્ષમ હતો.

બાહ્ય કડીઓ[ફેરફાર કરો]