સંગીતકાર

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

સંગીતકાર એક એવી ઓળખ છે જે સંગીત સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલા વ્યક્તિ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, તે ઓળખ ઉપરાંત વ્યવસાય પણ છે. સંગીતકાર ધૂનો બનાવવી, ગાવી, વગાડવી વગેરે કામ કરે છે. ફિલ્મ ક્ષેત્રે, ગાયન, વાદન ક્ષેત્રે વિવિધ સંગીતકારો સંકળાયેલા છે.

ઉલ્લેખનીય સંગીતકારો[ફેરફાર કરો]