બડવાની જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

બડવાની જિલ્લો ભારત દેશના મધ્ય ભાગમાં આવેલા મધ્ય પ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૫૦ (પચાસ) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. બડવાની જિલ્લાનું મુખ્ય મથક બડવાની શહેરમાં આવેલું છે.