મુરૈના જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

મુરૈના જિલ્લો ભારત દેશના મધ્ય પ્રદેશ રાજ્યનો જિલ્લો છે. મુરૈના જિલ્લાનું મુખ્યાલય મુરૈનામાં છે.