વિક્ટોરીયા પાર્ક આરક્ષિત શહેરી વન વિસ્તાર: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું
સંદર્ભ
નાનું ((edited with ProveIt))
નાનું (સંદર્ભ)
[[File:Victoria Park, Bhavnagar.svg|thumb|વિક્ટોરીયા પાર્ક આરક્ષીત શહેરી વન વિસ્તારનો નક્શો]]'''વિક્ટોરીયા પાર્ક આરક્ષીત શહેરી વન વિસ્તાર''' એ ભાવનગર શહેરમાં આવેલ આરક્ષીત શહેરી વન વિસ્તારનું નામ છે. આ વન વિસ્તાર ૨૦૨ હેક્ટર જેટલા વિસ્તારમાં ફેલાયેલ છે<ref>{{cite web |url=http://digitalimages.bhaskar.com/gujarat/epaperpdf/24052015/23BHAVNAGAR%20CITY-PG4-0.PDF |title=દિવ્યભાષ્કર અખબારમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા સમાચાર |publisher=દિવ્યભાષ્કર અખબાર |format=PDF |accessdate=24 May 2015}}</ref>. આ વન વિસ્તારની સ્થાપના ૨૪-મે-૧૮૮૮<ref>{{cite web |url=http://digitalimages.bhaskar.com/gujarat/epaperpdf/24052015/23BHAVNAGAR%20CITY-PG4-0.PDF |title=દિવ્યભાષ્કર અખબારમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા સમાચાર |publisher=દિવ્યભાષ્કર અખબાર |format=PDF |accessdate=24 May 2015}}</ref>ના રોજ ભાવનગર શહેરનાં તત્કાલીન મહારાજા તખ્તસિંહજી જસવંતસિંહજી<small>(૧૮૫૮–૧૮૯૬)</small> દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ વિસ્તારમાં એક ભોજનશાળા અને બાળકોને રમત-ગમતનું ઉદ્યાન પણ આવેલ છે. આ પાર્કની અંદર કૃષ્ણકુંજ તળાવ આવેલું છે. જેમાં વચ્ચે એક ટાપું પર અનેક પ્રકારના બગલા, ચમચા અને જળકાગડા પ્રકારના પક્ષીઓના માળાની વસાહત બને છે. કૃષ્ણકુંજ તળાવની પશ્ચીમ દીશામાં બકી હીલ તરીકે ઓળખાતી ટેકરી આવેલી છે જેના ઉપરથી આખા વિક્ટોરીયા પાર્ક, કૃષ્ણકુંજ તળાવ અને [[ગૌરીશંકર તળાવ]]નું અવલોકન શક્ય છે.
 
આ પાર્કમાં ૧૬૬ પ્રકારના પક્ષીઓ, ૨૪૧ પ્રકારની વનૌષધિઓ અને ૬૯ પ્રકારનાં વૃક્ષો જોવા મળે છે<ref>{{cite web |url=http://digitalimages.bhaskar.com/gujarat/epaperpdf/24052015/23BHAVNAGAR%20CITY-PG4-0.PDF |title=દિવ્યભાષ્કર અખબારમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા સમાચાર |publisher=દિવ્યભાષ્કર અખબાર |format=PDF |accessdate=24 May 2015}}</ref>. ૧૩ પ્રકારનાં સાપ પણ આ વિસ્તારમાં જોવા મળે છે<ref>{{cite web |url=http://digitalimages.bhaskar.com/gujarat/epaperpdf/24052015/23BHAVNAGAR%20CITY-PG4-0.PDF |title=દિવ્યભાષ્કર અખબારમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા સમાચાર |publisher=દિવ્યભાષ્કર અખબાર |format=PDF |accessdate=24 May 2015}}</ref>. આ ઉદ્યાનની પશ્ચિમ-દિશામાં ગૌરીશંકર તળાવને કીનારે એક ટેકરી પર સુંદરાવાસ બંગલો નામની રજવાડા સમયની ઈમારત આવેલી છે. ૨૦૦૫ સુધી વન ખાતાના કબ્જામાં રહેલી એ જગ્યા હાલમાં ખાનગી માલીકીની છે<ref>{{cite web |url=http://www.gujaratsamachar.com/gujaratsamachar.com/20120424/gujarat/ahd3.html |title= ગુજરાત સમાચાર અખબારમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા સમાચાર |publisher=ગુજરાત સમાચાર અખબાર |format=HTML |accessdate=4 Jul 2015|archiveurl =https://web.archive.org/web/20150704165629/http://www.gujaratsamachar.com/gujaratsamachar.com/20120424/gujarat/ahd3.html |archivedate = 4 Jul 2015}}</ref>. ૨૬-એપ્રીલ-૨૦૧૫૨૩ નાજુન ૨૦૧૩ના દિવસે છપાયેલા પાર્કનીસમાચાર ઉત્તર-દિશાનીપ્રમાણે આગલી કિમીથીરાત્રે વધારેરાજ્યના લાંબીમંત્રી દિવાલપુરૂષોત્તમ પરસોલંકીના ૧૭૦૦થીપુત્ર વધારેદિવ્યેશ ચિત્રકારોએેસોલંકી દ્વારાઅને ૧૭૦૦થીજયેશ વધારેકોટકના ચિત્રોજુથ દોરવામાંવચ્ચે આવ્યા હતાબંગલો અને એના આસપાસની જમીનની માલીકી અંગે મારામારી થઇ હતી<ref name="મારામારી"> {{cite web |url=httphttps://digitalimagesweb.bhaskararchive.comorg/gujaratweb/epaperpdf20150704165505/27042015http:/26BHAVNAGAR%20CITY-PG2-0/www.PDFsandesh.com/printarticle.aspx?newsid=188580&lang=Read%20in%20English |title=દિવ્યભાષ્કરજમીનની અખબારમાંમાલીકી પ્રસિદ્ધઅંગે થયેલામારામારી સમાચાર|date=23 June 2013 |publisher=દિવ્યભાષ્કરગુજરાત અખબારસમાચાર |formataccessdate=PDF૪ જુલાઇ ૨૦૧૫ |accessdatearchiveurl =26 Mayhttps://web.archive.org/web/20150704165505/http://www.sandesh.com/printarticle.aspx?newsid=188580&lang=Read%20in%20English 2015|archivedate = ૪ જુલાઇ ૨૦૧૫}}</ref>..
 
૨૬-એપ્રીલ-૨૦૧૫ ના દિવસે આ પાર્કની ઉત્તર-દિશાની ૫ કિમીથી વધારે લાંબી દિવાલ પર ૧૭૦૦થી વધારે ચિત્રકારોએે દ્વારા ૧૭૦૦થી વધારે ચિત્રો દોરવામાં આવ્યા હતા<ref>{{cite web |url=http://digitalimages.bhaskar.com/gujarat/epaperpdf/27042015/26BHAVNAGAR%20CITY-PG2-0.PDF |title=દિવ્યભાષ્કર અખબારમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા સમાચાર |publisher=દિવ્યભાષ્કર અખબાર |format=PDF |accessdate=26 May 2015}}</ref>.
{{ઢાંચો:ભાવનગર શહેર}}
== સંદર્ભ ==
૯૩૧

edits

દિશાશોધન મેનુ