સૌથી ઓછાં ફેરફાર થયેલા પાનાં

Jump to navigation Jump to search

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૦૬:૪૩, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

આ પાનાની નવી આવૃત્તિઓ હાલમાં અક્રિય છે. અહીંની વિગતો હાલમાં રિફ્રેશ કરવામાં નહી આવે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. દુધાળા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 2. ચૈત્ર સુદ ૨‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 3. માર્ગ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 4. રતનપુર‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 5. હુમલા જિલ્લો, નેપાળ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 6. નાહન‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 7. યુપીયા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 8. નાગાંવ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 9. મધેપુરા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 10. મંદસૌર‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 11. સંગરુર (પંજાબ)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 12. નવયાન‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 13. પ્રહલાદ સિંહ ટીપણીયા (ભજનીક)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 14. હવાઇ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 15. દર્શન‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 16. એરિટ્રિયાનો રાષ્ટ્રધ્વજ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 17. ફાગણ સુદ ૨‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 18. જન્મ નિયંત્રણ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 19. ચંદ્રકાંત પંડિત‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 20. મોહાલી‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 21. માઇક્રોસોફ્ટ ડાયનેમિક્સ ઇપીઆર‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 22. મુજફ્ફરપુર‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 23. ધેમાજી‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 24. લખિમપુર‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 25. પટિયાલા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 26. ઘાનાનો રાષ્ટ્રધ્વજ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 27. પૂર્ણિયા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 28. ગાબોનનો રાષ્ટ્રધ્વજ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 29. કાળો (ખનિજ)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 30. નિત્યાનંદ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 31. પાંચમ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 32. બરનાલા (પંજાબ)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 33. હૈતીનો રાષ્ટ્રધ્વજ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 34. હજારીબાગ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 35. મનિન્દર સિંઘ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 36. જગન્નાથ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 37. ઈરાનનો રાષ્ટ્રધ્વજ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 38. ફાગણ વદ ૨‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 39. ચૅડનો રાષ્ટ્રધ્વજ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 40. ઈસ્ટોનિયાનો રાષ્ટ્રધ્વજ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 41. આર્જેન્ટીનાનો રાષ્ટ્રધ્વજ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 42. બિલ્ટોણ્ગ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 43. કરમદીનું લલેડુ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 44. બક્સર‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 45. શેન વોર્ન‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 46. પરિક્રમા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 47. ઝીરો, અરુણાચલ પ્રદેશ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 48. સુબ્રતો બેનરજી‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 49. કાલિકોટ જિલ્લો, નેપાળ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 50. લાતેહાર‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)