સૌથી ઓછાં ફેરફાર થયેલા પાનાં

Jump to navigation Jump to search

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૦૬:૪૩, ૧૩ જુલાઇ ૨૦૨૦એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Updates for this page are running twice a month.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. આર્જેન્ટીનાનો રાષ્ટ્રધ્વજ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 2. જગન્નાથ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 3. અંબાઝોનિયા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 4. ફાગણ વદ ૭‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 5. ગ્વાટેમાલાનો રાષ્ટ્રધ્વજ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 6. જન્મ નિયંત્રણ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 7. શિમોગા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 8. અમાસ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 9. સાસાન રાજકુળ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 10. ધુબરી‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 11. જુઝૅપ્પે ગેરિબાલ્ડી‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 12. પૃથ્વીરાજસિંહજી જાડેજા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 13. પશ્ચિમ જયંતિયા હિલ્સ જિલ્લો‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 14. ગેમ્બિયાનો રાષ્ટ્રધ્વજ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 15. ડોમિનિકન ગણતંત્રનો રાષ્ટ્રધ્વજ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 16. ચૅડનો રાષ્ટ્રધ્વજ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 17. દશમ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 18. હરદા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 19. મહા વદ ૫‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 20. મહા સુદ ૬‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 21. શેન વોર્ન‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 22. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 23. કાળો (ખનિજ)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 24. ફાઇનાન્સિયલ ટેક્નોલોજીસ ગ્રુપ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 25. પ્યુઠાન જિલ્લો, નેપાળ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 26. ફાગણ વદ ૮‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 27. ફાગણ સુદ ૯‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 28. બિલાસપુર, હિમાચલ પ્રદેશ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 29. પાસીઘાટ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 30. પૂર્વ જયંતિયા હિલ્સ જિલ્લો‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 31. તિનસુખિયા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 32. એલન બોર્ડર‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 33. સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘના સભ્ય દેશોની યાદી‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 34. રાજ્ય ધોરીમાર્ગ (ભારત)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 35. ફિલસ્ટીન‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 36. ડોમિનિકાનો રાષ્ટ્રધ્વજ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 37. ચૈત્ર સુદ ૮‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 38. યુપીયા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 39. થુંબાળા(તા.જુનાગઢ)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 40. મહા વદ ૬‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 41. સાતમ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 42. મહા સુદ ૭‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 43. રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 2A (ભારત)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 44. વાઘરી ભાષા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 45. ચૌસઠ યોગિની મંદિર, મુરૈના‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 46. ડેટા સ્ટોરેજ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 47. મનિન્દર સિંઘ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 48. દુધાળા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 49. ફાગણ વદ ૯‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 50. વ્યંકટપતિ રાજુ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)