સૌથી ઓછાં ફેરફાર થયેલા પાનાં

Jump to navigation Jump to search

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૦૬:૫૧, ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Updates for this page are run periodically.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. હોશંગાબાદ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 2. અથરનાલા સેતુ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 3. ફ્રાન્સનો રાષ્ટ્રધ્વજ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 4. મધેપુરા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 5. શિમોગા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 6. ધારવાડ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 7. મંદસૌર‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 8. જમ્મુ અને કાશ્મીર (રજવાડું)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 9. પલાઉ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 10. ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 11. દિગ્વિજયસિંહજી જાડેજા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 12. ફાગણ સુદ ૬‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 13. વણાકબારા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 14. બડવાની‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 15. ફિલસ્ટીન‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 16. અરુણ જેટલી‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 17. કિર્તન‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 18. કેમરૂનનો રાષ્ટ્રધ્વજ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 19. રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 4B (ભારત)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 20. ધર્મેન્દ્ર જાડેજા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 21. પ્રશ્નચિહ્ન‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 22. સૈયદ વંશ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 23. કપાસી‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 24. સાસાન રાજકુળ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 25. એકાત્મ માનવવાદ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 26. લખીસરાય‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 27. મુજફ્ફરપુર‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 28. ચૌસઠ યોગિની મંદિર, મુરૈના‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 29. દદેલધુરા જિલ્લો, નેપાળ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 30. કર્ટ ગોલ્ડસ્ટીન‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 31. ચૈત્ર સુદ ૬‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 32. ત્રિશૂલ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 33. જુમલા જિલ્લો, નેપાળ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 34. અમૃત રાય‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 35. કરંજ (વૃક્ષ)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 36. ચાંપશી ઉદેશી‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 37. સામાયિક‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 38. ફાગણ વદ ૬‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 39. રીવા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 40. મનિન્દર સિંઘ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 41. ફાગણ સુદ ૭‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 42. ક્યુરાસૌ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 43. દિબ્રુગઢ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 44. મહા સુદ ૧૨‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 45. પુરૂરવા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 46. નાઓમી ઓસાકા‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 47. પશ્ચિમ જયંતિયા હિલ્સ જિલ્લો‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 48. દાંગ જિલ્લો, નેપાળ‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 49. પીપરડી ટીંબો (તા.જુનાગઢ)‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)
 50. સુબ્રતો બેનરજી‏‎ (૧ પુનરાવર્તન)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)