ભારતના વડાપ્રધાન

વિકિપીડિયામાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો
ચાવી: કોંગ્રેસ જનતા પાર્ટી જનતા દળ ભાજપા
ક્રમ નામ ફોટોગ્રાફ શપથ ગ્રહણ આખરી દિવસ પાર્ટી
૦૧ જવાહરલાલ નહેરૂ (Jawaharlal Nehru) Bundesarchiv Bild 183-61849-0001, Indien, Otto Grotewohl bei Ministerpräsident Nehru cropped.jpg ઓગસ્ટ ૧૫, ૧૯૪૭ મે ૨૭, ૧૯૬૪ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કૉંગ્રેસ
* ગુલઝારીલાલ નંદા (Gulzarilal Nanda) મે ૨૭, ૧૯૬૪ જૂન ૯, ૧૯૬૪ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કૉંગ્રેસ
૦૨ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી (Lal Bahadur Shastri) 1736 Lal Bahadur Shastri cropped.jpg જૂન ૯, ૧૯૬૪ જાન્યુઆરી ૧૧, ૧૯૬૬ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કૉંગ્રેસ
* ગુલઝારીલાલ નંદા જાન્યુઆરી ૧૧, ૧૯૬૬ જાન્યુઆરી ૨૪, ૧૯૬૬ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કૉંગ્રેસ
૦૩ ઈન્દિરા ગાંધી (Indira Gandhi) Indira Gandhi in 1967.jpg જાન્યુઆરી ૨૪, ૧૯૬૬ માર્ચ ૨૪, ૧૯૭૭ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કૉંગ્રેસ
૦૪ મોરારજી દેસાઈ (Morarji Desai) Morarji Desai 1978.jpg માર્ચ ૨૪, ૧૯૭૭ જુલાઇ ૨૮, ૧૯૭૯ જનતા પાર્ટી
૦૫ ચૌધરી ચરણસિંઘ (Choudhary Charan Singh) Charan Singh (cropped).jpg જુલાઇ ૨૮, ૧૯૭૯ જાન્યુઆરી ૧૪, ૧૯૮૦ જનતા પાર્ટી
** ઈન્દિરા ગાંધી Indira Gandhi in 1967.jpg જાન્યુઆરી ૧૪, ૧૯૮૦ ઓક્ટોબર ૩૧, ૧૯૮૪ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કૉંગ્રેસ
૦૬ રાજીવ ગાંધી (Rajiv Gandhi) Rajiv Gandhi (cropped).jpg ઓક્ટોબર ૩૧, ૧૯૮૪ ડીસેમ્બર ૨, ૧૯૮૯ કૉંગ્રેસ આઇ***
૦૭ વિશ્વનાથ પ્રતાપ સિંહ (Vishwanath Pratap Singh) V. P. Singh (cropped).jpg ડીસેમ્બર ૨, ૧૯૮૯ નવેમ્બર ૧૦, ૧૯૯૦ જનતા દળ
૦૮ ચંન્દ્ર શેખર (Chandra Shekhar) Chandra Shekhar (cropped).jpg નવેમ્બર ૧૦, ૧૯૯૦ જૂન ૨૧, ૧૯૯૧ જનતા દળ
૦૯ પી.વી.નરસિંહારાવ (P. V. Narasimha Rao) P V Narasimha Rao.png જૂન ૨૧, ૧૯૯૧ મે ૧૬, ૧૯૯૬ કૉંગ્રેસ આઇ
૧૦ અટલ બિહારી વાજપેયી (Atal Bihari Vajpayee) Ab vajpayee.jpg મે ૧૬, ૧૯૯૬ જૂન ૧, ૧૯૯૬ ભારતીય જનતા પાર્ટી
૧૧ એચ.ડી.દેવેગૌડા (H. D. Deve Gowda) જૂન ૧, ૧૯૯૬ એપ્રિલ ૨૧, ૧૯૯૭ જનતા દળ
૧૨ ઇન્દ્ર કુમાર ગુજરાલ (Inder Kumar Gujral) Inder Kumar Gujral 071.jpg એપ્રિલ ૨૧, ૧૯૯૭ માર્ચ ૧૯, ૧૯૯૮ જનતા દળ
** અટલ બિહારી વાજપેયી Ab vajpayee.jpg માર્ચ ૧૯, ૧૯૯૮ મે ૨૨, ૨૦૦૪ ભારતીય જનતા પાર્ટી
૧૩ ડૉ.મનમોહન સિંહ (Manmohan Singh) Prime Minister Manmohan Singh in WEF ,2009 (cropped).jpg મે ૨૨, ૨૦૦૪ મે ૨૬, ૨૦૧૪ કૉંગ્રેસ આઇ
૧૪ નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી (Narendra Damodardas Modi) Narendra Damodardas Modi (cropped).jpg મે ૨૬, ૨૦૧૪ સત્તા પર ભારતીય જનતા પાર્ટી

* કાર્યવાહક
** ફરી સત્તા સંભાળી
*** ભારતીય રાષ્ટ્રીય કૉંગ્રેસ નુ નામ કૉંગ્રેસ આઇ બન્યું