સભ્યની ચર્ચા:KartikMistry/Archive6

Page contents not supported in other languages.
વિકિપીડિયામાંથી
સંગ્રહ

જૂની ચર્ચાઓ


વર્ષ
'૧૨ '૧૩ '૧૪ '૧૫


'૧૬ '૧૭ '૧૮ '૧૯


'૨૦ '૨૧ '૨૨ '૨૩

why you reverted my chages on સોલોમન -- Hammadsaeed (ચર્ચા) ૧૭:૧૮, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Image wasn't related to article. PS: I relied on enwiki article of Solomon. Please let me know if that isn't the case. Thanks! --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૭:૨૧, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
sir this is the calligraphic name of solomon?? or Salman A.S Hammadsaeed (ચર્ચા) ૧૮:૦૬, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
OK. Both articles seems different in enwiki. Please add it there, as Salman A.S. article is not present in guwiki. See this --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૯:૪૭, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Salman in islam is not Gujrati ok Hammadsaeed (ચર્ચા) ૨૩:૨૦, ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Hi Kartik Sir,, Why my entry of Actor Prabhas was removed from Madame Tussaud London? Its present in Wikipedia English https://en.wikipedia.org/wiki/Madame_Tussauds. Shwetamits (ચર્ચા) 1.04pm, 04 May 2017 (IST)

Sorry! Was accidentally reverted. Fixed! --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૩:૨૦, ૪ મે ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Kartik bhai, have faith on me :).I am contributing in good faith whatever I am posting. I have dream to work in wikipedia gujarati professionally. Thanks for your prompt reply. Shwetamits (ચર્ચા) 1.23pm, 04 May 2017 (IST)

Thanks a lot and keep contributing. Please feel free to ask for any help or guidance. Gujarati Wikipedia is small but very helpful! --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૩:૨૫, ૪ મે ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]


Kartik bhai, Prabhas actor is labelled as Stub though all the details has been added from wikipedia english page. when "Stub" notification is removed?Pl enlighten. Shwetamits (ચર્ચા) 16.04, 12 May 2017 (IST)

Yes. We can remove Stub. It is long article by guwiki standard :) --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૬:૨૪, ૧૨ મે ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Thank you  :) I am fan of Prabhas after watching Bahubali so didn't want stub Shwetamits (ચર્ચા) 05.04pm, 13 May 2017 (IST)

List of alternative medicine[ફેરફાર કરો]

Kartik Sir, my entire content vanished with your edit. i edited so much. Now from where i should retrieve ? Also where i went wrong ? I wasnt able to edit the present table and hence i added on the upper side. I dont have save copy also as was editing in editor. Shwetamits (ચર્ચા) 5.00pm, 13 May 2017 (IST)

આપણે શ્રેણીના પાનાં આ રીતે લેખો ઉમેરતા નથી, પણ જો લેખ હાજર હોય તો તેમાં શ્રેણી ઉમેરીએ છીએ. વિકિપીડિયામાં ઇતિહાસ કે History tab પરથી તમે તમે કરેલા ફેરફારો જોઇ શકો છો. દા.ત. તમારા ફેરફારો. અને હા, મને માત્ર કાર્તિક જ કહો :) --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૭:૧૪, ૧૩ મે ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

I am referring enwiki for list of alternative medicine and there are pages which is not made like tarot card reading. Its in red then how are they added. I know few therapies but wanted to list the names in alternative medicine page for knowledge purpose. Shwetamits (ચર્ચા) 5.11pm, 13 May 2017 (IST)

તેના માટે તમારે 'વૈકલ્પિક સારવારોની યાદી' કે વૈકલ્પિક દવાઓની યાદી' એવો કોઇ લેખ બનાવવો પડશે. શ્રેણી કઇ રીતે કામ કરે છે - તે પણ સમજી લેવા વિનંતી છે. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૭:૧૫, ૧૩ મે ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ગાંધી આશ્રમ[ફેરફાર કરો]

Kartik bhai, after searching and checking on Google, its વાર્લી for warli art or વારલી ચિત્રકળા as per gujarati wikipedia --Shwetamits (ચર્ચા) ૧૩:૦૦, ૧૯ મે ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

આભાર. સુધારી લઉં છું. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૩:૪૯, ૧૯ મે ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Thank you. --Shwetamits (ચર્ચા) ૨૩:૧૭, ૧૯ મે ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ભાઈશ્રી કાર્તિક અને શ્વેતાબહેન, આપણા ગુજરાતમાં ડાંગ જિલ્લો-વાંસદા તાલુકો-ધરમપુર તાલુકો-કપરાડા તાલુકો-દાદરાનગર હવેલી ખાતે વારલી જાતિના આદિવાસીઓ વસે છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ યાદીમાં વારલી શબ્દ વાપરવામાં આવે છે. [૧] આ ઉપરાંત ગુજરાતી સમાચારપત્રોમાં પણ વારલી શબ્દ વપરાય છે. મહારાષ્ટ્રની મરાઠી ભાષામાં વર્લી કે વાર્લી શબ્દ પ્રયોજાય છે. આથી વારલી ચિત્રકળાને પ્રથમ મિડિયામાં લાવનાર મુંબઈના પત્રકારોને કારણે ભારતભરમાં વર્લી અથવા વાર્લી ચિત્રકળા શબ્દ જાણીતો બન્યો. પણ જો વારલી લોકોનો સંપર્ક કરશો તો તેઓ ગુજરાતમાં વારલી તરીકે જ ઓળખાય છે. ગુગલ પર ગુજરાતી ભાષામાં વારલી અને વાર્લી બંને શબ્દ સર્ચ કરી મળતાં પરિણામો જોઈ ખાતરી કરી લેશો. આભાર--સતિષચંદ્ર (ચર્ચા) ૦૩:૪૩, ૨૪ મે ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
આભાર સતિષભાઇ. આ માહિતી આપણે વારલી ચિત્રકળા લેખમાં ઉમેરી શકીએ. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૯:૪૪, ૨૪ મે ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Thank you Satish bhai for useful information. --Shwetamits (ચર્ચા) ૧૫:૫૭, ૨૫ મે ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ધંધુકા તાલુકા ગામ નામફેર[ફેરફાર કરો]

કાર્તિકભાઈ, ઉપરોક્ત સંદર્ભે આપે સહકાર આપી સહકાર્ય ચાલુ કર્યુ એ બદલ આભાર. અત્યારે હું દૂકાનેથી વધુ કામ નહિ આવી શકું પણ બપોરે કાર્ય કરીશ. હવે જરૂરી નામફેર હું કરી કાઢીશ, જેથી પાનું ડિલિટ કરવાની જરૂર ન રહે. ફરીથી, ધન્યવાદ. -અશોક મોઢવાડીયાચર્ચા/યોગદાન ૧૦:૫૭, ૨૦ જૂન ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

હું જરા ઉતાવળો એટલે નામ-ફેર થઇ ગયા છે :) --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૦:૫૯, ૨૦ જૂન ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
એ તો સરસ કામ થયું. મેં જોયું હતું. મારી લખવામાં ભુલ છે. ડિલિશન ટેગ લગાવવાની મહેનત ન કરો એવું જણાવવા માંગુ છું. રિડાયરેક્ટ થયેલાં પાનાં ડિલિટ કરી કાઢીશ. (કાશ, અમે પણ આપના જેવા ઉતાવળા હોત :-) ) ફરી આભાર. -અશોક મોઢવાડીયાચર્ચા/યોગદાન ૧૧:૦૬, ૨૦ જૂન ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
આભાર! :) હા. ડિલિશન ટેગ હવે નહી ઉમેરું. આપણે ગામોના નામ ફેરના બધાંજ દિશાનિર્દેશ પાનાં શોધીને દૂર કરી શકીએ? --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૧:૨૫, ૨૦ જૂન ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
હા, જો કે માત્ર ગામોના નહિ પણ બધાં જ ’દિશાનિર્દેશીત’ પાનાંઓની યાદી અહીં મળશે. તેમાંથી ગામોના પાનાં તારવી શકાશે ખરા. એ કામ થઈ જશે. (રદ કરતા પહેલાં એ પાનું અન્યત્ર જોડાયેલું નથીને એ ચકાસતું જવું જરૂરી છે.) --અશોક મોઢવાડીયાચર્ચા/યોગદાન ૧૪:૪૮, ૨૦ જૂન ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
ભુલ કાઢવા માટે નથી કહેતો પણ ફક્ત નમ્રતાથી ધ્યાન દોરવા પુરતું કહુ છૂં કે આંબલી (તા. ધંધુકા) ને આંબલી (તા. ધોલેરા) કરતી વેળાએ કદાચ એ પાના અન્ય જોડાણો માંનુ એક આંબલી ચકાસવાનું રહી ગયું લાગે છે. જોકે મેં સુધારો કરી નાખ્યો છે. આભાર. Aniket (ચર્ચા) ૨૦:૨૦, ૨૦ જૂન ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
ભુલો બીજુ બધું પણ એડમિનને ભૂલશો નહી. ભુલો કાઢવા માટેની વિનંતી છે! :) --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૨૦:૨૮, ૨૦ જૂન ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
આ ઉપરોક્ત કાવ્યખંડમાં કવિશ્રી શું કહેવા માગે છે એ મુજ અભણ માટે સમજવું અઘરૂ છે. વિગતે સમજાવવા વિનંતિ સાહેબ. Aniket (ચર્ચા) ૦૯:૫૧, ૨૧ જૂન ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

અરે......!![ફેરફાર કરો]

કાર્તિકભાઈ, એક બાબત તરફ ધ્યાન દોરવાની ગુસ્તાખી કરું ? :) ’અરે’ દાખલ કરતી વખતે ઢાંચો:coords માં |display=inline,title માંની વેલ્યુ title વાપરવાથી પાનાનાં ઢાંચામાં ‘અરે’ બેવડાય છે. (જો કે ચેક કરશો, ક્યાંક એવું નથીને કે મને અન્ય કારણે (બ્રાઉઝર કે સિટિંગ્સના ડિફરન્સ) ડબલ દેખાતા હોય !!) જો ખરે જ એમ થતું હોય તો |display= ખાલી મુકી દેવાથી બેવડાશે નહિ. અથવા માત્ર |display=inline એટલું જ વાપરવું. અથવા |display= લખવું જ નહિ. (ડિફોલ્ટ એ માત્ર એક જ વખત દર્શાવે છે.) જો કે અન્ય કોઈ કારણે એ બેવડાતા દેખાડવાના જ હોય તો વાંધો નથી. આ માત્ર નમ્ર સૂચન છે. ધન્યવાદ. (ઉદા: પાનું અસરગંજ) --અશોક મોઢવાડીયાચર્ચા/યોગદાન ૨૨:૪૫, ૨૯ જૂન ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ધ્યાન દોરવા બદલ આભાર. કદાચ coords ઢાંચામાં આ સુધારી શકાય તેમ છે. આજે સમય મળ્યે જોઇ લઇશ --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૯:૨૨, ૩૦ જૂન ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

પ્રસ્તુત લેખ[ફેરફાર કરો]

ચર્ચા:પ્રસ્તુત લેખ જોઈ જવા વિનંતી.--અશોક મોઢવાડીયાચર્ચા/યોગદાન ૦૧:૫૫, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

તોરખાન ખદીજા સુલ્તાન[ફેરફાર કરો]

નમસ્તે શ્રી કાર્તિકભાઇ. હિંદી અને ઉર્દુ વિવાદમાં ગુજરાતીની જગા કયાં છે? "ખાસકી સુલ્તાન" અને "વાલિદા સુલ્તાન" તો તુર્કિશ ભાષાના ઐતિહાસિક શબ્દો છે અને આ શબ્દોનું ભાષાંતર કરવાનું અશક્ય અને નામુનાસિબ છે.

તમારી માહિતીમાટે જુઓ ગુજરાતી ઑન્લાઇન શબ્દકોશમાં

ધન્યવાદ! --લાલા ખાન (ચર્ચા) ૦૨:૩૦, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

તાલુકો રાણપુરના ગામોમાં શરતચૂક[ફેરફાર કરો]

નવા કરાયેલા તા.રાણપુર નાં ગામોના ફેરફારમાં ઈન્ફોબોક્ષમાં શરતચૂકથી ’| district’ સામે વેલ્યુ "બોટાદ" ને બદલે "અમદાવાદ" થઈ ગઈ છે. (ઉદાહરણ: હડમતાળા (તા. રાણપુર)‎) જે સુધારવા વિનંતી. (કોઈક બોટ ક્ષતિને કારણે !) આભાર.--અશોક મોઢવાડીયાચર્ચા/યોગદાન ૧૯:૫૨, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

હા. બોટ થોડો કાબુ બહાર ગયો!  કામ થઈ ગયું --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૨૧:૦૭, ૨૩ જુલાઇ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

The Cleanup Barnstar[ફેરફાર કરો]

The Cleanup Barnstar
વિકિલેખ સ્વચ્છતા અભિયાન બદલ ! અશોક મોઢવાડીયાચર્ચા/યોગદાન ૦૦:૨૨, ૩૦ જુલાઇ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Regarding Infobox[ફેરફાર કરો]

@KartikMistry: Hello, I need Infobox Philosopher into Gujarati. Also need, Infobox Subatomic particle. If there are any query regarding subatomic particle, I will help.Gazal world (ચર્ચા) ૨૩:૩૮, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ઢાંચો:Infobox philosopher હાજર છે જ (અપડેટ કરી દીધો છે) અને તમે ઢાંચો:Subatomic particle લાવવા માંગો છો? --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૨૩:૪૫, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
જી હા, ઢાંચો:Subatomic particle ની મારે જરૂર છે. જો Subatomic particle ના ઢાંચાના ગુજરાતીકરણમાં કોઇ તકલીફ હોય તો મને જણાવશો. હુ મદદ કરી શકીસ. Gazal world (ચર્ચા) ૨૩:૫૯, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
ઢાંચો:Subatomic particle આવી ગયો છે. ચકાસી લેવા વિનંતી છે. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૦:૦૬, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
Infobox Particle પણ લાવી દેશો. આભારGazal world (ચર્ચા) ૦૦:૧૩, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
ઢાંચો:Infobox particle આવી ગયો છે. અને હા, હવે પછી ઢાંચાની વિનંતી મારી ચર્ચાના પાને કરવા વિનંતી છે :) --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૦:૨૦, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ઢાંચો:Infobox particle વિશે[ફેરફાર કરો]

હેલ્લો, ખૂબ ખૂબ આભાર. આ ઇન્ફોબોક્ષનુ આર્ટિકલમાં આઉટપુટ અંગ્રેજીમાં જ આવે છે. તેનુ ગુજરાતી કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? પાર્ટિકલ વિશેની જે તે સંજ્ઞાના ગુજરાતીકરણમા હું મદદ કરી સકીશ. Gazal world (ચર્ચા) ૦૦:૨૭, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ચોક્કસ. જોઇ લઉં છું. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૦:૪૧, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
સરળ છે. https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A2%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%9A%E0%AB%8B:Infobox_particle?veaction=editsource પર જઇને, જ્યાં label હોય ત્યાં ભાષાંતર કરવું. મારો છેલ્લો ફેરફાર જુઓ. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૧:૦૩, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
હા, મે જોઈ લીધુ. અને થોડાક પેરામીટરના અનુવાદ પણ ઉમેર્યા. અડધા બાકી છે જે હું કરી દઈશ. આભાર. Gazal world (ચર્ચા) ૦૩:૨૧, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

બૉટ વિનંતી (ઉર્દુ>ઉર્દૂ)[ફેરફાર કરો]

સમયાનુકૂલન હોય તો આપ પણ આ ચકાસી જશો. (ધવલજીનું ચર્ચાપાનું)--અશોક મોઢવાડીયાચર્ચા/યોગદાન ૧૩:૩૧, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

બોટ વિનંતી દેસાઇ > દેસાઈ[ફેરફાર કરો]

કૃપયા ખોટી જોડણી "દેસાઇ" ને સાચી જોડણી "દેસાઈ" માં બદલશોજી. દેસાઇ - સર્ચ રિઝલ્ટ: 263 (અહીંથી)

જોડણી સંદર્ભ : ગુજ.લેક્સિકોન, ભગોમં

ધન્યવાદ.--અશોક મોઢવાડીયાચર્ચા/યોગદાન ૧૫:૫૪, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

કરું છું..... જોકે અમુક ગામના નામો જેવાંકે, ભદેલી દેસાઇ પાટી અને દેસાઇ વડાળા માટે શું કરવું જોઇએ? --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૮:૨૧, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
પ્રથમ તો ધન્યવાદ. મારા મતે, ગામોના નામમાં રહેલો 'દેસાઈ' શબ્દ પણ મૂલતઃ સમાન અર્થ જ ઈંગિત કરે છે એટલે એની જોડણી પણ "દેસાઈ" જ કરવી જોઇએ.--અશોક મોઢવાડીયાચર્ચા/યોગદાન ૨૨:૨૩, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
મોડા ઉત્તર બદલ :/ અને બાકીનું કામ કરવા બદલ આભાર :) --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૯:૨૨, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

બેઈઝ પાનું જોઈ લેવા અને ભૂલો દૂર કરવા વિનંતી. Gazal world (ચર્ચા) ૦૩:૫૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST) Gazal world (ચર્ચા) ૦૩:૫૦, ૩૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

 કામ થઈ ગયું --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૯:૨૧, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
આભાર Gazal world (ચર્ચા) ૧૭:૫૭, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ધી આઉટસાઇડર ના કવરપેજ બાબતે[ફેરફાર કરો]

ધી આઉટસાઇડર નવલકથાનુ પાનુ હમણા જ મે બનાવેલ છે. વિકિમીડીયા કોમન્સ ઉપર રહેલ આ નવલકથાના મુખપૃષ્ઠની ઈમેજ ફાઈલ [૨] ગુજરાતી વિકિના પેજ ઉપર કેમ નથી આવી શકતી. જરા તપાસ કરશો. શક્ય હોય તો ધી આઉટસાઇડર ના ઈન્ફોબૉક્સમાં આ ફાઈલ મૂકી દેશો. આભાર

 કામ થઈ ગયું --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૯:૦૬, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
આભાર Gazal world (ચર્ચા) ૧૭:૫૭, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

નોન-ફ્રિ મિડિયા યુઝ રેશનલ બાબતે[ફેરફાર કરો]

ધ મિથ ઑવ્ સિસિફસ પુસ્તક નુ પાનુ બનાવેલ છે. તેના અંગ્રેજી વિકિના પેજ પર [૩] ઇન્ફોબોક્સમાં છે તેવુ કવરપેજ ગુજરાતી વિકિ પર પણ 'નોન-ફ્રિ મિડિયા યુઝ રેશનલ' હેઠળ અપલૉડ કરી શકાય તેવી ગોઠવણ કરશો. શક્ય હોય તો કવરપેજ ઈન્ફોબોક્સમાં મુકી દેશો અને એકવાર અહીં સુચના મૂકી દેશો કે તેવી ઈમેજ કેવી રીતે અપલોડ કરવી. આભાર Gazal world (ચર્ચા) ૧૭:૫૭, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ગુજરાતી વિકિમાં Fair Usage નિતી નથી. આ બાબત તમે ચોતરા પર મૂકી શકો છો. સંપાદકોએ ઘડેલી નિતી હોવાથી ચર્ચા જરૂરી છે. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૯:૧૦, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

માહિતીચોકઠું પુસ્તક[ફેરફાર કરો]

ગુજરાતી પરનુ ઈન્ફોબોક્સ 'માહિતીચોકઠું પુસ્તક' માંનુ પેરામીટર 'અંગ્રેજીમાં પ્રકાશન' કામ કરતુ નથી. ધી આઉટસાઇડર (નવલકથા) અને ધ મિથ ઑવ્ સિસિફસ બંને પાના પર આ પ્રોબ્લેમ જોઈ લેશો. Gazal world (ચર્ચા) ૧૮:૦૩, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

 કામ થઈ ગયું --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૯:૧૩, ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

સત્યેન્દ્રનાથ બોઝ[ફેરફાર કરો]

સત્યેન્દ્રનાથ બોઝ પાનુ બનાવેલ છે. તેના અંગ્રે઼જી વિકિપેજ પરથી Missed Nobel Prize વિભાગને ગુજરાતી પર ભાષાંતર કરી દેશો. આભાર.‌Gazal world (ચર્ચા) ૧૬:૪૯, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

@KartikMistry: કેટલાક શબ્દોનુ ભાષાંતર
  • Bose–Einstein statistics - બોઝ-આઈન્સ્ટાઈન આંકડાશાસ્ત્ર
  • unified field theory - એકીકૃત ક્ષેત્રસિદ્ધાંત

Gazal world (ચર્ચા) ૨૨:૫૮, ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

 કામ થઈ ગયું - Gazal world (ચર્ચા) ૨૧:૪૯, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

સુર્યવંશી પેજ[ફેરફાર કરો]

સુર્યવંશી પેજમાં familiy tree માં કોઇ ખામી રહી લાગે છે. ઇગ્લીશ વીકીપીડીયા વાપરતો હોવાથી ગુજરાતી સીસ્ટમ ઓછી ફાવે છે.તમે પેજ જોઇને સુધારો કરવામાં મદદ કરશો એવી આશા રાખુ છુ.--Raghvendra99674010 (ચર્ચા) ૦૯:૩૯, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ચોક્કસ. જોઇ લઉં છું. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૯:૫૩, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

આભાર કાર્તીકભાઇ સમસ્યાનો ઉકેલ આવી ગ્યો છે--Raghvendra99674010 (ચર્ચા) ૧૧:૧૫, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST) ટ્રાન્સલેશન થઇ ગયુ છે હવે આપ મેહનતના ઉઠાવશો--Raghvendra99674010 (ચર્ચા) ૧૧:૨૧, ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Mediawiki માટે સહાઇ કરવા વીનંતી[ફેરફાર કરો]

મારા વીકીમીડીયા ઉપર familiy tree કેવી રીતે કામમાં લેવુ ? કેવી રીતે familiy tree Template મારી વીકી સાઇટ ઉપર ચાલુ કરવુ?--Raghvendra99674010 (ચર્ચા) ૧૩:૫૯, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

આ માટે,
૧. https://en.wikipedia.org/wiki/Special:Export પર જાઓ
૨. Template:Family tree તમારે લેવું પડશે. બોક્સમાં Template:Family tree લખો. Include templates અને Save as a file પસંદ કરેલા રાખો. Export કરતાં તમને એક xml ફાઇલ મળશે.
૩. સેવ થયેલી ફાઇલને તમારી વિકિના Special:Import માં જઇને આયાત કરો.
મોટાભાગે તો આ પ્રમાણે તમારા પ્રશ્નનો ઉકેલ આવી જશે. -- કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૪:૧૩, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
આભાર કાર્તીકભાઇ, 1) Add pages from category:માં શુ લખુ? 2)અને Add pages manually માં શુ લખુ?.માહીતી આપવા વીનંતી કાર્તીકભાઇ.--Raghvendra99674010 (ચર્ચા) ૧૪:૩૯, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
1) Add pages from category માં કંઇ પણ ન લખવું. 2) Add pages manually માં Template:Family tree લખવું. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૬:૨૩, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
જી કાર્તીકભાઇ, xml ફાઇલ ડાઉનલોડ થઇ ગઇ. હવે તેનો path કેશો? વીકીમીડીયાના કાયા ફોલડરમાં મુકુ?--Raghvendra99674010 (ચર્ચા) ૧૬:૫૬, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
મારી સમજણ મુજબ ૧. તમે આ ટેમ્પલેટ તમારી પોતાની વિકિ (ie local wiki) પર મૂકવા માંગો છો, જો એમ હોય આ ફાઇલ જ્યાં ડાઉનલોડ થઇ હોય તેનો પાથ Special:Import આપવો. જુઓ: https://gu.wikipedia.org/wiki/વિશેષ:આયાત તમે જોઇ શકશો કે આ URL તમને દેખાશે નહી, કારણ કે માટે આયાતકારના હક્ક હોવા જરૂરી છે. ૨. જો તમે વિકિપીડિયાની વિકિ પર ટેમ્પલેટ લાવવા માંગતા હોવ તોો, અહીં જ અટકવું અને જે તે વિકિના આયાતકાર અથવા સંચાલકનો સંપર્ક કરવો :) ૩. જો તમે તમારી વિકિના સંચાલક હોવ તો, જુઓ: https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Importing_XML_dumps --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૯:૦૬, ૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Dear KartikMistry! Can you make an article in Gujarati about Jackie Shroff? Thank u! --178.71.45.240 ૦૧:૨૪, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

જેકીભાઇનો લેખ બનાવવાનો કંઇ ખાસ આશ્રય? હવે તો તમે પણ ContentTranslation સાધનનો ઉપયોગ કરીને લેખ સરળતાથી બનાવી શકો છો! --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૯:૫૫, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

media wiki માં mobile frontend extension ઇન્સટોલ કર્તા,મારી વીકી મોબાઇલ વ્યુવ થઇ ગઇ છે.પણ લોગો નથી બતાવતા. મોબાઇલ લોગો માટે શુ કરવુ જોઇએ. તમે જાણતા હોઇ તો સહાઇ કરવા વિનંતિ--Raghvendra99674010 (ચર્ચા) ૧૫:૨૬, ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

તારણ પંથ[ફેરફાર કરો]

कार्तिक भैया आप हमारे तारण पंथ के बारे में गलत मत डाला करे। --2405:204:e20f:b0b4:125:bdf0:148e:7a5d

મને બતાવો કે શું ખોટું ઉમેર્યું. મહેરબાની કરી તમે સંદર્ભ સાથે માહિતી મૂકો. તેમજ વિકિ ફોરમેટિંગને પણ ધ્યાનમાં રાખો. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૭:૧૬, ૧૮ નવેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

લાભશંકર ઠાકર[ફેરફાર કરો]

હેલ્લો, લાભશંકર ઠાકર ના પાના પર મેં કરેલા ફેરફારો સાચા છે. કેમ કે, તે પુસ્તકોમાંથી હું પસાર થયેલો છુ. તો તે પ્રમાણે કરી દેશો, જેથી ખોટી માહિતી કોઈ પાસે ન પહોંચે. આભાર. Gazal world (ચર્ચા) ૧૩:૧૧, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

સોરી! ભૂલથી બટન ક્લિક થઇ ગયેલું. પાછા લાવી દીધા છે! --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૩:૨૨, ૨૯ નવેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી નું ભાષાંતર[ફેરફાર કરો]

Gujarat Sahitya Academy નું પાનું અંગ્રેજી વિકિપિડિયા પર બનાવ્યું છે. જો તમને ગમે અને અનુકુળ હોય તો તેનું ભાષાંતર કરશો. Gazal world (ચર્ચા) ૧૧:૦૭, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

સરસ લેખ! --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૨૨:૦૧, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
આભાર. Ramanlal Desai નું પણ વિસ્તૃત અને સંદર્ભ સહિત પાનું બનાવેલ છે. જોઈ લેશો. --Gazal world (ચર્ચા) ૨૩:૦૬, ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

કિશોર જાદવ[ફેરફાર કરો]

What is the problem in કિશોર જાદવ. See. Gazal world (ચર્ચા) ૦૧:૦૩, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

તારીખના ઢાંચામાં ગરબડ છે. ચકાસી રહ્યો છું. --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૦:૦૧, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
 કામ થઈ ગયું, જો કે હજુ એમાં સુધારો કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૫:૫૬, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
આભાર, ધવલભાઈ! --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૮:૩૬, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

દુષ્કાળ અને બહારવટીયો[ફેરફાર કરો]

મિસ્ત્રી જી તમે દુષ્કાળ અને બહારવટીયો એ બન્નેમાં સુગંધ એટલે કે સોનામાં સુગંધ મેળવી એ ગમ્યું. દુષ્કાળ લેખમાં ફોટા ઉમેર્યા તે માટે આભાર. અમને પણ સુગંધ ચલાવવાનું શીખવાડશો. પ્રયાસ કર્યો છે. ભૂલો હોય તો સુધારી લેજો. અને સાથે માફ પણ કરતા રહેજો. Good night --Jivanbhai Mayatra (ચર્ચા) ૨૩:૫૪, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Offline Wikipedia[ફેરફાર કરો]

We are working on making an offline distribution system for all Wikipedias of India. Wondering if someone could translate these three sentences into gu? here Doc James (ચર્ચા) ૧૯:૪૪, ૨૫ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Done! --કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૦૯:૧૮, ૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]