અનેકાંતવાદ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
જૈનત્વ
Jain Prateek Chihna.svg
આ લેખ જૈનત્વ શૃંખલાનો ભાગ છે
પ્રાર્થના અને સંકલ્પ (પ્રતિજ્ઞાઓ)
નવકાર મંત્ર · અહિંસા · બ્રહ્મચર્ય · સત્ય · નિર્વાણ · અસ્તેય · અપરિગ્રહ · અનેકાંતવાદ · પરસ્પરોપગ્રહો જીવાનામ્ · અણુવ્રત · ગુણવ્રત · શિક્ષાવ્રત · અતિચાર ·
મૂળ પરિકલ્પના
કેવળ જ્ઞાન · જૈન જ્યોતિષ · સંસાર · કર્મ · ધર્મ · મોક્ષ · ગુણસ્થાન · નવતત્વ  · સામાયિક · પ્રતિક્રમણ · આવશ્યક સૂત્ર ·
મુખ્ય વ્યક્તિ વિશેષ
૨૪ તીર્થંકર · ઋષભ દેવ · મહાવીર · આચાર્ય  · ગણધર · સિદ્ધસેન દિવાકર · હરિભદ્ર
જૈનત્વનો ક્ષેત્ર વ્યાપ
ભારત · પશ્ચિમ · અમેરિકા
પંથ
શ્વેતાંબર · દિગંબર · તેરાપંથ · સ્થાનકવાસી · વીસપંથ · મૂર્તિપૂજક
ગ્રંથ
કલ્પસૂત્ર · આગમ · તત્વાર્થ સૂત્ર · સન્મતિ પ્રાકરણ
અન્ય
તહેવાર
પર્યુષણ · દિવાળી

જૈનત્વ Portal

અનેકાંતવાદજૈનત્વના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોમાં નો એક છે. આ સિદ્ધાંત વિવિધ દ્રષ્ટિકોણના સહાસ્તિત્વને માન્યતા આપે છે અને જણાવે છે કે સત્ય અને હકીકતને વિવિધ દ્રષ્ટિકોણને હિસાબે જુદાજુદા અર્થે લેવાય છે. માટે કોઈ એક જ ચોક્ક્સ દ્રષ્ટિકોણ સંપૂર્ણ સત્ય હોય તે આવશ્યક નથી.[૧][૨]

સંપૂર્ણ સત્યનો સાક્ષાતકાર કરનાર સંકલ્પના સામે જૈનો અધગજન્યાય:નું ઉદાહરણ સામે ધરે છે. જેને "અંધ માણસો અને હાથી"ની દ્રષ્ટાંત કથા દ્વારા સમજાવી શકાય છે. આ કથા અનુસાર, અમુક અંધ લોકોએ હાથીના વિવિધ ભાગોનો અનુભવ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો જેમકે (પગ, સૂંઢ, કાન આદિ). દરેકે હાથીને જાણવાનો દાવો કર્યો અને હાથીનું ખરું સ્વરૂપ વર્ણવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ તે દરેકના મર્યાદિત દ્રષ્ટિકોણને કારણે તે દરેક આંશિક રૂપે જ સફળ થયાં.[૩] આ સિદ્ધાંતને ઔપચારિક રીતે એ પ્રમાણે વર્ણવી શકાય, પદાર્થ કે વસ્તુના અસ્તિત્વના અસંખ્ય પ્રકાર અને ગુણધર્મ હોય છે આથી તેના અસ્તિત્વને તેના દરેક દ્રષ્ટિકોણથી જાણવુંએ માનવની મર્યાદિત દ્રષ્ટિકોણ ક્ષમતા કે વૈચારિક ક્ષમતાથી પરે છે. જૈન દર્શન અનુસાર માત્ર કેવળજ્ઞાની આત્માઓ જ પદાર્થ, વસ્તુ આદિને તેના દરેક દ્રષ્ટિકોણથી જાણી સમજી શકે છે, અન્ય સૌ માનવ માત્ર અધૂરું જ્ઞાન જ ધરાવે છે [૪] આમ , કોઈ એક , ચોક્કસ, (માનવનો) દ્રષ્ટિકોણ વૈશ્વિક સત્ય કે અંતિમ સત્ય હોય તે જરુરી નથી.

અનેકાંતવાદની શિક્ષાના મૂળ ૨૪મા તીર્થંકર ભગવાનમહાવીર સ્વામી(ઈ.પૂ. ૫૯૯-૫૨૭)ની દેશના માં મળી આવે છે. તર્કશાસ્ત્ર ના પ્રમુખ સિદ્ધાંત એવા સ્યાયવાદ(અનુબંધિત દ્રષ્ટિકોણ) અને ન્યાયવાદ (આંશિક દ્રષ્ટિકોણ) પણ અનેકાંત વાદમાંથી ઉતરી આવ્યાં છે જે આ સંકલ્પનાને વધુ તાર્કીક અને સ્પષ્ઠ અભિવ્યક્તિ આપે છે. સંયુક્ત શબ્દ અનેકાંતવાદ અન્+એક+અંત+વાદ શબ્દોના યુગ્મથી બને છે જેનો અર્થ થાય છે એકત્વથી વિપરીત સંકલ્પના.[૫] અથવા એક અ ચોક્કસપણું.

અનેકાંતવાદ તેમના અનુયાયીઓને તેમના વિરોધકો અને પ્રતોસ્પર્ધકો કે દુશ્મનોના દ્રષ્ટિકોણને પણ ગણનામાં લેવાનું સૂચવે છે. Proponents of anekāntavāda apply this principle to religion and philosophy, reminding themselves that any religion or philosophy—even Jainism—which clings too dogmatically to its own tenets, is committing an error based on its limited point of view.[૬] The principle of anekāntavāda also influenced Mohandas Karamchand Gandhi to adopt principles of religious tolerance, ahiṃsā and satyagraha.[૭]

આધ્યાત્મિક અવલોકન[ફેરફાર કરો]

The etymological root of anekāntavāda lies in the compound of two Sanskrit words: anekānta ("manifoldness") and vāda ("school of thought").[૮] The word anekānta is a compound of the Sanskrit negative prefix an, eka ("one"), and anta ("attribute"). Hence, anekānta means "not of solitary attribute".[૮] The Jain doctrine lays a strong emphasis on samyaktva, that is, rationality and logic.[૯] According to Jains, the ultimate principle should always be logical and no principle can be devoid of logic or reason.[૯] Thus, the Jain texts contain deliberative exhortations on every subject, whether they are constructive or obstructive, inferential or analytical, enlightening or destructive.[૧૦]

સાપેક્ષતાવાદનો જૈન સિદ્ધાંત[ફેરફાર કરો]

Anekāntavāda is one of the three Jain doctrines of relativity used for logic and reasoning. The other two are:

 • syādvāda—the theory of conditioned predication and;
 • nayavāda—the theory of partial standpoints.[૧૧]

These Jain philosophical concepts made important contributions to ancient Indian philosophy, especially in the areas of skepticism and relativity.[૧૨]

સ્યાદવાદ[ફેરફાર કરો]

Syādvāda is the theory of conditioned predication, which provides an expression to anekānta by recommending that the epithet Syād be prefixed to every phrase or expression.[૧૩] Syādvāda is not only an extension of anekānta ontology, but a separate system of logic capable of standing on its own. The Sanskrit etymological root of the term syād is "perhaps" or "maybe", but in the context of syādvāda, it means "in some ways" or "from a perspective". As reality is complex, no single proposition can express the nature of reality fully. Thus the term "syāt" should be prefixed before each proposition giving it a conditional point of view and thus removing any dogmatism in the statement.[૨] Since it ensures that each statement is expressed from seven different conditional and relative viewpoints or propositions, syādvāda is known as saptibhaṅgīnāya or the theory of seven conditioned predications. These seven propositions, also known as saptibhaṅgī, are:[૧૪]

 1. syād-asti—in some ways, it is,
 2. syād-nāsti—in some ways, it is not,
 3. syād-asti-nāsti—in some ways, it is, and it is not,
 4. syād-asti-avaktavyaḥ—in some ways, it is, and it is indescribable,
 5. syād-nāsti-avaktavyaḥ—in some ways, it is not, and it is indescribable,
 6. syād-asti-nāsti-avaktavyaḥ—in some ways, it is, it is not, and it is indescribable,
 7. syād-avaktavyaḥ—in some ways, it is indescribable.

Each of these seven propositions examines the complex and multifaceted nature of reality from a relative point of view of time, space, substance and mode.[૧૪] To ignore the complexity of reality is to commit the fallacy of dogmatism.[૨]

ન્યાયવાદ[ફેરફાર કરો]

Nayavāda is the theory of partial standpoints or viewpoints. Nayavāda is a compound of two Sanskrit words—naya ("partial viewpoint") and vāda ("school of thought or debate").[૧૫] It is used to arrive at a certain inference from a point of view. An object has infinite aspects to it, but when we describe an object in practice, we speak of only relevant aspects and ignore irrelevant ones.[૧૫] This does not deny the other attributes, qualities, modes and other aspects; they are just irrelevant from a particular perspective. Authors like Natubhai Shah explain nayavāda with the example of a car;[૧૬] for instance, when we talk of a "blue BMW" we are simply considering the color and make of the car. However, our statement does not imply that the car is devoid of other attributes like engine type, cylinders, speed, price and the like. This particular viewpoint is called a naya or a partial viewpoint. As a type of critical philosophy, nayavāda holds that all philosophical disputes arise out of confusion of standpoints, and the standpoints we adopt are, although we may not realize it, "the outcome of purposes that we may pursue".[૧૭] While operating within the limits of language and seeing the complex nature of reality, Māhavīra used the language of nayas. Naya, being a partial expression of truth, enables us to comprehend reality part by part.[૧૬]

Syncretisation of changing and unchanging reality[ફેરફાર કરો]

Māhavīra employed anekānta extensively to explain the Jain philosophical concepts. (c.1900 Painting from Rajasthan)

The age of Māhavīra and Buddha was an age of intense intellectual debates, especially on the nature of reality and self. Upanishadic thought postulated the absolute unchanging reality of Brahman and atman and claimed that change was mere illusion.[૧૮] The theory advanced by Buddhists denied the reality of permanence of conditioned phenomena, asserting only interdependence and impermanence.[૧૯] According to the Vedānta (Upanishadic) conceptual scheme, the Buddhists were wrong in denying permanence and absolutism, and within the Buddhist conceptual scheme, the vedāntins were wrong in denying the reality of impermanence. The two positions were contradictory and mutually exclusive from each others' point of view.[૨૦] The Jains managed a synthesis of the two uncompromising positions with anekāntavāda.[૬][૨૦][૨૧] From the perspective of a higher, inclusive level made possible by the ontology and epistemology of anekāntavāda and syādvāda, Jains do not see such claims as contradictory or mutually exclusive; instead, they are seen as ekantika or only partially true.[૨૦] The Jain breadth of vision embraces the perspectives of both Vedānta which, according to Jainism, "recognizes substances but not process", and Buddhism, which "recognizes process but not substance". Jainism, on the other hand, pays equal attention to both substance (dravya) and process (paryaya).[૨૨]

Māhavīra's responses to various questions asked by his disciples and recorded in the Jain canon Bhagvatisūtra demonstrate recognition that there are complex and multiple aspects to truth and reality and a mutually exclusive approach cannot be taken to explain such reality:

Gautama: Lord! Is the soul permanent or impermanent?

Māhavīra: The soul is permanent as well as impermanent. From the point of view of the substance it is eternal. From the point of view of its modes it undergoes birth, decay and destruction and hence impermanent.

Bhagvatisūtra, 7:58–59[૨૩]

Jayanti: Lord! Of the states of slumber or awakening, which one is better?

Māhavīra: For some souls the state of slumber is better, for some souls the states of awakening. Slumber is better for those who are engaged in sinful activities and awakening for those who are engaged in meritorious deeds.

Bhagvatisūtra, 12:53–54[૨૪]

Thousands of questions were asked and Māhavīra’s responses suggested a complex and multifaceted reality with each answer qualified from a viewpoint.[૨૫] According to Jainism, even a Tīrthaṇkara, who possesses and perceives infinite knowledge, cannot express reality completely because of the limitations of language, which is of human creation.[૨૫]

This philosophical syncretisation of paradox of change through anekānta has been acknowledged by modern scholars such as Arvind Sharma, who wrote:[૨૧]

Our experience of the world presents a profound paradox which we can ignore existentially, but not philosophically. This paradox is the paradox of change. Something – A changes and therefore it cannot be permanent. On the other hand, if A is not permanent, then what changes? In this debate between the 'permanence' and 'change', Hinduism seems more inclined to grasp the first horn of the dilemma and Buddhism the second. It is Jainism that has the philosophical courage to grasp both horns fearlessly and simultaneously, and the philosophical skill not to be gored by either.

However, anekāntavāda is simply not about syncretisation or compromise between competing ideas, as it is about finding the hidden elements of shared truth between such ideas.[૨૬] Anekāntavāda is not about denying the truth; rather truth is acknowledged as an ultimate spiritual goal. For ordinary humans, it is an elusive goal, but they are still obliged to work towards its attainment.[૨૭] Anekāntavāda also does not mean compromising or diluting ones own values and principles.[૨૮] On the contrary, it allows us to understand and be tolerant of conflicting and opposing views, while respectfully maintaining the validity of ones own view-point. Hence, John Koller calls anekāntavāda as – “epistemological respect for view of others”.[૨૯] Anekāntavāda, thus, did not prevent the Jain thinkers from defending the truth and validity of their own doctrine while simultaneously respecting and understanding the rival doctrines. Anne Vallely notes that the epistemological respect for other view-points was put to practice when she was invited by Ācārya Tulsi, the head of Jain Terāpanthī order, to teach their Jain nuns, the tenets of Christianity. Commenting on their adherence to ahiṃsā and anekāntavāda, she says:[૩૦]

The Jain samaṇīs of Ladnun uncompromisingly maintain ahiṃsā to be an eternal and unchangeable moral law. Other views and beliefs that contradict this belief would certainly be challenged, and ultimately rejected. But what is significant, is that both the rejection and retention of views is tempered by the belief that our perception conveys only a partial reality, that reality itself is manifold, and that to that, assume one particular viewpoint is final, is to hold a limited picture of reality.

Anekāntavāda is also different from moral relativism. It does not mean conceding that all arguments and all views are equal, but rather logic and evidence determine which views are true, in what respect and to what extent.[૨૯] While employing anekāntavāda, the 17th century philosopher monk, Yaśovijaya Gaṇi also cautions against anābhigrahika (indiscriminate attachment to all views as being true), which is effectively a kind of misconceived relativism.[૩૧] Jains thus consider anekāntavāda as a positive concept corresponding to religious pluralism that transcends monism and dualism, implying a sophisticated conception of a complex reality.[૩૨] It does not merely involve rejection of partisanship, but reflects a positive spirit of reconciliation of opposite views. However, it is argued that pluralism often degenerates to some form of moral relativism or religious exclusivism.[૩૩] According to Anne Vallely, anekānta is a way out of this epistemological quagmire, as it makes a genuinely pluralistic view possible without lapsing into extreme moral relativism or exclusivity.[૩૩]

અંધ માણસો અને હાથીની બોધ કથા[ફેરફાર કરો]

"Blind monks examining an elephant", an 1888 ukiyo-e print by Hanabusa Itchō

The ancient Jain texts often explain the concepts of anekāntvāda and syādvāda with the parable of the blind men and an elephant (Andhgajanyāyah), which addresses the manifold nature of truth.[૩]

A group of blind men heard that a strange animal, called an elephant, had been brought to the town, but none of them were aware of its shape and form. Out of curiosity, they said: "We must inspect and know it by touch, of which we are capable". So, they sought it out, and when they found it they groped about it. In the case of the first person, whose hand landed on the trunk, said "This being is like a drain pipe". For another one whose hand reached its ear, it seemed like a kind of fan. As for another person, whose hand was upon its leg, said, "I perceive the shape of the elephant to be like a pillar". And in the case of the one who placed his hand upon its back said, "Indeed, this elephant is like a throne". Now, each of these presented a true aspect when he related what he had gained from experiencing the elephant. None of them had strayed from the true description of the elephant. Yet they fell short of fathoming the true appearance of the elephant.

Two of the many references to this parable are found in Tattvarthaslokavatika of Vidyanandi (9th century) and Syādvādamanjari of Ācārya Mallisena (13th century). Mallisena uses the parable to argue that immature people deny various aspects of truth; deluded by the aspects they do understand, they deny the aspects they don't understand. "Due to extreme delusion produced on account of a partial viewpoint, the immature deny one aspect and try to establish another. This is the maxim of the blind (men) and the elephant."[૩૪] Mallisena also cites the parable when noting the importance of considering all viewpoints in obtaining a full picture of reality. "It is impossible to properly understand an entity consisting of infinite properties without the method of modal description consisting of all viewpoints, since it will otherwise lead to a situation of seizing mere sprouts (i.e., a superficial, inadequate cognition), on the maxim of the blind (men) and the elephant."[૩૫]

History and development[ફેરફાર કરો]

The principle of anekāntavāda is the foundation of many Jain philosophical concepts. The development of anekāntavāda also encouraged the development of the dialectics of syādvāda (conditioned viewpoints), saptibhaṅgī (the seven conditioned predication), and nayavāda (partial viewpoints).

Origins[ફેરફાર કરો]

The origins of anekāntavāda lie in the teachings of Māhavīra, who used it effectively to show the relativity of truth and reality. Taking a relativistic viewpoint, Māhavīra is said to have explained the nature of the soul as both permanent, from the point of view of underlying substance, and temporary, from the point of view of its modes and modification.[૨૩] The importance and antiquity of anekāntavāda are also demonstrated by the fact that it formed the subject matter of Astinasti Pravāda, the fourth part of the lost Purva that contained teachings of the Tīrthaṇkaras prior to Māhavīra. German Indologist Hermann Jacobi believes Māhavīra effectively employed the dialectics of anekāntavāda to refute the agnosticism of Sañjaya Belaṭṭhaputta.[૩૬] Sutrakritanga, the second oldest canon of Jainism, contains the first references to syādvāda and saptibhaṅgī. According to Sūtrakritanga, Māhavīra advised his disciples to use syādvāda to preach his teachings:[૩૭]

A monk living single should not ridicule heretical doctrines, and should avoid hard words though they be true; he should not be vain, nor brag, but he should without embarrassment and passion preach the Law. A monk should be modest, though he be of a fearless mind; he should expound the syādvāda, he should use the two permitted kinds of speech, living among virtuous men, impartial and wise.

Sūtrakritānga, 14:21–22

Early history[ફેરફાર કરો]

Sutrakritanga contains references to Vibhagyavāda, which, according to Jacobi, is the same as syādvāda and saptibhaṅgī.[૩૭] The early Jain canons and teachings contained multitudes of references to anekāntavāda and syādvāda in rudimentary form without giving it proper structure or establishing it as a separate doctrine. Bhagvatisūtra mentions only three primary predications of the saptibhaṅgīnaya.[૩૮] After Māhavīra, Kundakunda (1st century CE) was the first author–saint to expound on the doctrine of syādvāda and saptibhaṅgī and give it a proper structure in his famous works Pravacanasāra and Pancastikayasāra.[૩૮] Kundakunda also used nayas to discuss the essence of the self in Samayasāra. Proper classification of the nayas was provided by the philosopher monk, Umāsvāti (2nd century CE) in Tattvārthasūtra. Samantabhadra (2nd century CE) and Siddhasena Divākara (3rd century CE) further fine-tuned Jain epistemology and logic by expounding on the concepts of anekāntavāda in proper form and structure.

Ācārya Siddhasena Divākara expounded on the nature of truth in the court of King Vikramāditya:[૩૯]

Vikramāditya: What is 'truth'? That which is said repeatedly, that which is said loudly, that which is said with authority or that which is agreed by the majority?

Divākara: None of the above. Every one has his own definition of 'truth' and that it is conditional.

Vikramāditya: How about traditions? They have been established by our ancestors and have passed the test of time?

Divākara: Would the system established by ancestors hold true on examination? In case it does not, I am not here to justify it for the sake of saving the traditional grace of the dead, irrespective of the wrath I may have to face.

—Ācārya Siddhasena Divākara, Vardhamana Dvātrimṣikā, 6/2

In Sanmatitarka, Divākara further adds: "All doctrines are right in their own respective spheres—but if they encroach upon the province of other doctrines and try to refute their view, they are wrong. A man who holds the view of the cumulative character of truth never says that a particular view is right or that a particular view is wrong."[૪૦]

Age of logic[ફેરફાર કરો]

The period beginning with the start of common era, up to the modern period is often referred to as the age of logic in the history of Jain philosophy.[૪૧] By the time of Akalanka (5th century CE), whose works are a landmark in Jain logic, anekāntavāda was firmly entrenched in Jain texts, as is evident from the various teachings of the Jain scriptures.[૪૧]

Ācārya Haribhadra (8th century CE) was one of the leading proponents of anekāntavāda. He was the first classical author to write a doxography, a compendium of a variety of intellectual views. This attempted to contextualise Jain thoughts within the broad framework, rather than espouse narrow partisan views. It interacted with the many possible intellectual orientations available to Indian thinkers around the 8th century.[૪૨]

Ācārya Amrtacandra starts his famous 10th century CE work Purusathasiddhiupaya with strong praise for anekāntavāda: "I bow down to the principle of anekānta, the source and foundation of the highest scriptures, the dispeller of wrong one-sided notions, that which takes into account all aspects of truth, reconciling diverse and even contradictory traits of all objects or entity."[૪૩]

Ācārya Vidyānandi (11th century CE) provides the analogy of the ocean to explain the nature of truth in Tattvarthaslokavārtikka, 116:[૪૪] "Water from the ocean contained in a pot can neither be called an ocean nor a non-ocean, but simply a part of ocean. Similarly, a doctrine, though arising from absolute truth can neither be called a whole truth nor a non-truth."

Yaśovijaya Gaṇi, a 17th century Jain monk, went beyond anekāntavāda by advocating madhāyastha, meaning "standing in the middle" or "equidistance". This position allowed him to praise qualities in others even though the people were non-Jain and belonged to other faiths.[૪૫] There was a period of stagnation after Yasovijayaji, as there were no new contributions to the development of Jain philosophy.[૪૬]

Role in ensuring the survival of Jainism[ફેરફાર કરો]

Anekāntavāda played a pivotal role in the growth as well as the survival of Jainism in ancient India, especially against onslaughts from Śaivas, Vaiṣṇavas, Buddhists, Muslims, and Christians at various times. According to Hermann Jacobi, Māhavīra used such concepts as syādvāda and saptbhangi to silence some of his opponents.[૩૬] The discussions of the agnostics led by Sañjaya Belaṭṭhaputta had probably influenced many of their contemporaries and consequently syādvāda may have seemed to them a way out of ajñānavāda. Jacobi further speculates that many of their followers would have gone over to Māhavīra's creed, convinced of the truth of the saptbhanginaya.[૩૬] According to Professor Christopher Key Chapple, anekāntavāda allowed Jains to survive during the most hostile and unfavourable moments in history.[૪૭] According to John Koller, professor of Asian studies, anekāntavāda allowed Jain thinkers to maintain the validity of their doctrine, while at the same time respectfully criticizing the views of their opponents.[૪૭]

Anekāntavāda was often used by Jain monks to obtain royal patronage from Hindu Kings. Ācārya Hemacandra used anekāntavāda to gain the confidence and respect of the Cālukya Emperor Jayasimha Siddharaja. According to the Jain text Prabandhacantamani, Emperor Siddharaja desired enlightenment and liberation and he questioned teachers from various traditions.[૪૮] He remained in a quandary when he discovered that they all promoted their own teachings while disparaging other teachings. Among the teachers he questioned was Hemacandra, who, rather than promote Jainism, told him a story with a different message. According to his story, a sick man was cured of his disease after eating all the herbs available, as he was not aware which herb was medicinal. The moral of the tale, according to Hemacandra, was that just as the man was restored by the herb, even though no one knew which particular herb did the trick, so in the kaliyuga ("age of vice") the wise should obtain salvation by supporting all religious traditions, even though no-one can say with absolute certainty which tradition it is that provides that salvation.[૪૮]

Influence[ફેરફાર કરો]

Jain religious tolerance fits well with the ecumenical disposition typical of Indian religions. It can be traced to the analogous Jain principles of anekāntavāda and ahiṃsā. The epistemology of anekāntavāda and syādvāda also had a profound impact on the development of ancient Indian logic and philosophy. In recent times, Jainism influenced Gandhi, who advocated ahiṃsā and satyagraha.

Intellectual ahimsā and religious tolerance[ફેરફાર કરો]

The concepts of anekāntavāda and syādvāda allow Jains to accept the truth in other philosophies from their own perspective and thus inculcate tolerance for other viewpoints. Anekāntavāda is non-absolutist and stands firmly against all dogmatisms, including any assertion that Jainism is the only correct religious path.[૬] It is thus an intellectual ahiṃsā, or ahiṃsā of the mind.[૪૯][૫૦] Burch writes, "Jain logic is intellectual ahiṃsā. Just as a right-acting person respects the life of all beings, so a right-thinking person acknowledges the validity of all judgments. This means recognizing all aspects of reality, not merely one or some aspects, as is done in non-Jain philosophies."[૨૨]

Māhavīra encouraged his followers to study and understand rival traditions in his Acaranga Sutra: "Comprehend one philosophical view through the comprehensive study of another one."[૫૧]

In anekāntavāda, there is no "battle of ideas", because this is considered to be a form of intellectual himsa or violence, leading quite logically to physical violence and war.[૪૯] In today's world, the limitations of the adversarial, "either with us or against us" form of argument are increasingly apparent by the fact that the argument leads to political, religious and social conflicts.[૪૯] Sūtrakrtānga, the second oldest canon of Jainism, provides a solution by stating:[૫૨] "Those who praise their own doctrines and ideology and disparage the doctrine of others distort the truth and will be confined to the cycle of birth and death."

This ecumenical and irenical attitude, engendered by anekāntavāda, allowed modern Jain monks such as Vijayadharmasuri to declare:[૫૩] "I am neither a Jain nor a Buddhist, a Vaisnava nor a Saivite, a Hindu nor a Muslim, but a traveler on the path of peace shown by the supreme soul, the God who is free from passion."

Contemporary role and influence[ફેરફાર કરો]

Some modern authors believe that Jain philosophy in general and anekāntavāda in particular can provide a solution to many problems facing the world. They claim that even the mounting ecological crisis is linked to adversarialism, because it arises from a false division between humanity and "the rest" of nature. Modern judicial systems, democracy, freedom of speech, and secularism all implicitly reflect an attitude of anekāntavāda.[૫૪] Many authors, such as Kamla Jain, have claimed that the Jain tradition, with its emphasis on ahimsā and anekāntavāda, is capable of solving religious intolerance, terrorism, wars, the depletion of natural resources, environmental degradation and many other problems.[૫૪] Referring to the 9/11 tragedy, John Koller believes that violence in society mainly exists due to faulty epistemology and metaphysics as well as faulty ethics. A failure to respect the life and views of others, rooted in dogmatic and mistaken knowledge and refusal to acknowledge the legitimate claims of different perspectives, leads to violent and destructive behavior. Koller suggests that anekāntavāda has a larger role to play in the world peace.[૫૫] According to Koller, because anekāntavāda is designed to avoid one-sided errors, reconcile contradictory viewpoints, and accept the multiplicity and relativity of truth, the Jain philosophy is in a unique position to support dialogue and negotiations amongst various nations and peoples.[૫૫]

Some Indologists like Professor John Cort have cautioned against giving undue importance to "intellectual ahiṃsā" as the basis of anekāntavāda. He points out that Jain monks have also used anekāntavāda and syādvāda as debating weapons to silence their critics and prove the validity of the Jain doctrine over others.[૪૮] According to Dundas, in Jain hands, this method of analysis became a fearsome weapon of philosophical polemic with which the doctrines of Hinduism and Buddhism could be pared down to their ideological bases of simple permanence and impermanence, respectively, and thus could be shown to be one-pointed and inadequate as the overall interpretations of reality they purported to be.[૫૬] On the other hand, the many-sided approach was claimed by the Jains to be immune from criticism since it did not present itself as a philosophical or dogmatic view.[૫૬]

Influence on Mohandas Karamchand Gandhi[ફેરફાર કરો]

Gandhi was deeply influenced by Jainism.

Since childhood, Mohandas Karamchand Gandhi was exposed to the actual practice of non-violence, non-possession and anekāntavāda by his mother.[૫૭] According to biographers like Uma Majumdar, Rajmohan Gandhi, and Stephen Hay,[૭] these early childhood impressions and experiences contributed to the formation of Gandhi's character and his further moral and spiritual development. In his writings, Mahatma Gandhi attributed his seemingly contradictory positions over a period of time to the learning process, experiments with truth and his belief in anekāntavāda.[૧૧] He proclaimed that the duty of every individual is to determine what is personally true and act on that relative perception of truth. According to Gandhi, a satyagrahi is duty bound to act according to his relative truth, but at the same time, he is also equally bound to learn from truth held by his opponent.[૫૮] In response to a friend's query on religious tolerance, he responded in the journal "Young India - 21 Jan 1926":[૫૯]

I am an Advaitist and yet I can support Dvaitism (dualism). The world is changing every moment, and is therefore unreal, it has no permanent existence. But though it is constantly changing, it has a something about it which persists and it is therefore to that extent real. I have therefore no objection to calling it real and unreal, and thus being called an Anekāntavadi or a Syādvadi. But my Syādvāda is not the Syādvāda of the learned, it is peculiarly my own. I cannot engage in a debate with them. It has been my experience that I am always true from my point of view, and am often wrong from the point of view of my honest critics. I know that we are both right from our respective points of view. And this knowledge saves me from attributing motives to my opponents or critics. The seven blind men who gave seven different descriptions of the elephant were all right from their respective points of view, and wrong from the point of view of one another, and right and wrong from the point of view of the man who knew the elephant. I very much like this doctrine of the manyness (sic) of reality. It is this doctrine that has taught me to judge a Musulman (sic) from his standpoint and a Christian from his. Formerly I used to resent the ignorance of my opponents. Today I can love them because I am gifted with the eye to see myself as others see me and vice versa. I want to take the whole world in the embrace of my love. My Anekāntavāda is the result of the twin doctrine of Satyagraha and ahiṃsā.

Criticism[ફેરફાર કરો]

The doctrines of anekāntavāda and syādavāda are often criticised on the grounds that they engender a degree of hesitancy and uncertainty, and may compound problems rather than solve them. It is also pointed out that Jain epistemology asserts its own doctrines, but at the cost of being unable to deny contradictory doctrines. Furthermore, it is also argued that this doctrine could be self-defeating. It is argued that if reality is so complex that no single doctrine can describe it adequately, then anekāntavāda itself, being a single doctrine, must be inadequate.[૬૦] This criticism seems to have been anticipated by Ācārya Samantabhadra who said: "From the point of view of pramana (means of knowledge) it is anekānta (multi-sided), but from a point of view of naya (partial view) it is ekanta (one-sided)."[૬૧]

In defense of the doctrine, Jains point out that anekāntavāda seeks to reconcile apparently opposing viewpoints rather than refuting them.

Icon of Adi Sankarācārya, the Advaita philosopher, who criticised the doctrine of anekāntavāda.

Anekāntavāda received much criticism from the Vedantists, notably Adi Sankarācārya (9th century C.E.). Sankara argued against some tenets of Jainism in his bhasya on Brahmasutra (2:2:33–36). His main arguments centre on anekāntavāda:[૬૨]

It is impossible that contradictory attributes such as being and non-being should at the same time belong to one and the same thing; just as observation teaches us that a thing cannot be hot and cold at the same moment. The third alternative expressed in the words — they either are such or not such — results in cognition of indefinite nature, which is no more a source of true knowledge than doubt is. Thus the means of knowledge, the object of knowledge, the knowing subject, and the act of knowledge become all alike indefinite. How can his followers act on a doctrine, the matter of which is altogether indeterminate? The result of your efforts is perfect knowledge and is not perfect knowledge. Observation shows that, only when a course of action is known to have a definite result, people set about it without hesitation. Hence a man who proclaims a doctrine of altogether indefinite contents does not deserve to be listened anymore than a drunken or a mad man.

Adi Sankarācārya, Brahmasutra, 2.2:33–36

However, many believe that Sankara fails to address genuine anekāntavāda. By identifying syādavāda with sansayavāda, he instead addresses "agnosticism", which was argued by Sañjaya Belaṭṭhaputta.[૬૧] Many authors like Pandya believe that Sankara overlooked that, the affirmation of the existence of an object is in respect to the object itself, and its negation is in respect to what the object is not. Genuine anekāntavāda thus considers positive and negative attributes of an object, at the same time, and without any contradictions.[૬૧]

Another Buddhist logician Dharmakirti ridiculed anekāntavāda in Pramānavarttikakārika:[૬૧] "With the differentiation removed, all things have dual nature. Then, if somebody is implored to eat curd, then why he does not eat camel?" The insinuation is obvious; if curd exists from the nature of curd and does not exist from the nature of a camel, then one is justified in eating camel, as by eating camel, he is merely eating the negation of curd. Ācārya Akalanka, while agreeing that Dharmakirti may be right from one viewpoint, took it upon himself to issue a rejoinder:[૬૧]

The person who criticises without understanding the prima facie view is acting like a jester and not a critic. The Buddha was born a deer and the deer was born as Buddha; but Buddha is adorable and deer is only a food. Similarly, due to the strength of an entity, with its differences and similarities specified, nobody would eat camel if implored to eat curd.

See also[ફેરફાર કરો]

References[ફેરફાર કરો]

 1. Dundas, Paul (2002) p. 231
 2. ૨.૦ ૨.૧ ૨.૨ Koller, John M. (July, 2000) pp. 400–07
 3. ૩.૦ ૩.૧ Hughes, Marilynn (2005) pp. 590–91
 4. Jaini, Padmanabh (1998) p. 91
 5. Monier Monier-Williams, English Sanskrit Dictionary, 2 volumes, (London: Kessinger Publishing, 1851). ISBN 978-0-7661-8357-5 ISBN 978-0-7661-8545-6. Still the standard reference for Sanskrit in English, many reprints, latest 2008, offered at Universität zu Köln (University of Cologne) and several mirror websites.
 6. ૬.૦ ૬.૧ ૬.૨ Huntington, Ronald. "Jainism and Ethics". Retrieved 2007-07-18.
 7. ૭.૦ ૭.૧ Hay, Stephen N. (1970) pp. 14–23
 8. ૮.૦ ૮.૧ Grimes, John (1996) p. 34
 9. ૯.૦ ૯.૧ Duli Chandra Jain (ed.) (1997) p. 21
 10. Hughes, Marilynn (2005) p. 590
 11. ૧૧.૦ ૧૧.૧ Griffin, David Ray (2005) p. 145
 12. McEvilley, Thomas (2002) p. 335
 13. Chatterjea, Tara (2001) pp. 77–87
 14. ૧૪.૦ ૧૪.૧ Grimes, John (1996) p. 312
 15. ૧૫.૦ ૧૫.૧ Grimes, John (1996) p. 202–03
 16. ૧૬.૦ ૧૬.૧ Shah, Natubhai (1998) p. 80
 17. McEvilley, Thomas (2002) pp. 335–37
 18. Dasgupta S.N. (1932) p. 2
 19. Humphreys, Christmas (1969) p. 47
 20. ૨૦.૦ ૨૦.૧ ૨૦.૨ Koller, John (2004) p. 97
 21. ૨૧.૦ ૨૧.૧ Sharma, Arvind (2001) Preface xii
 22. ૨૨.૦ ૨૨.૧ Burch, George (1964) pp. 68–93
 23. ૨૩.૦ ૨૩.૧ Charitrapragya, Samani (2004) p. 75
 24. Charitrapragya, Samani (2004) p. 76
 25. ૨૫.૦ ૨૫.૧ Charitrapragya, Samani (2004) pp. 75–84
 26. Rankin, Aidan (2006) p. 186
 27. Rankin, Aidan (2006) p. 176
 28. Charitrapragya, Samani (2004) p. 83
 29. ૨૯.૦ ૨૯.૧ Koller, John (2004) p. 89
 30. Vallely, Anne (2004) pp. 112
 31. Dundas, Paul (2004) pp. 131–132
 32. Wright, J. C. (2000). "Reviewed work(s): Jaina Theory of Multiple Facets of Reality and Truth (Anekāntavāda) by Nagin J. Shah". Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London. London: Cambridge University Press. 63 (3): pp. 435–37. Retrieved 2008-06-30.CS1 maint: Extra text (link)
 33. ૩૩.૦ ૩૩.૧ Vallely, Anne (2004) pp. 99–100
 34. Mallisena, Syādvādamanjari, 14:103–104. Dhruva, A.B. (1933) pp. 9–10.
 35. Mallisena, Syādvādamanjari, 19:75–77. Dhruva, A.B. (1933) pp. 23–25.
 36. ૩૬.૦ ૩૬.૧ ૩૬.૨ Jacobi, Hermann (1895) Introduction
 37. ૩૭.૦ ૩૭.૧ Jacobi, Hermann (1895) 14:21–22
 38. ૩૮.૦ ૩૮.૧ Upadhyaye, A. N. (2001) pp. 6136–37
 39. Divākara, Ācārya Siddhasena (2004) 6:2
 40. Ācārya Siddhasena Divākara, Sanmatitarka, 1:28. T. W. Rhys Davids (1980) pp. 39–40.
 41. ૪૧.૦ ૪૧.૧ E. B. (2001) p. 2093
 42. Dundas, Paul (2002) p. 228
 43. Jain, J. P. (2006) Verse no. 2
 44. T. W. Rhys Davids (1980) pp. 576
 45. Dundas, Paul (2004) p. 134
 46. Jain, J. C. (2001) p. 1487
 47. ૪૭.૦ ૪૭.૧ Sethia, Tara (2004) pp. 7–8
 48. ૪૮.૦ ૪૮.૧ ૪૮.૨ Cort, John (July 2000) pp. 324–47
 49. ૪૯.૦ ૪૯.૧ ૪૯.૨ "Face to faith". Book Review : The Jain Path: Ancient Wisdom for the West; by Adian Rankin. London: The Guardian. January 27, 2007. Retrieved 2008-06-06.
 50. Matilal, B.K. (1981) p. 61
 51. Jacobi, Hermann (1884) 5.113
 52. Jacobi, Hermann (1895) 1.1.50
 53. Dundas, Paul (2002) p. 227
 54. ૫૪.૦ ૫૪.૧ Jain, Kamla (2004) p. 113
 55. ૫૫.૦ ૫૫.૧ Koller, John (2004) pp. 85–98
 56. ૫૬.૦ ૫૬.૧ Dundas, Paul (2002) p. 192
 57. Majmudar, Uma (2005) p. 44
 58. Sonnleitner, Michael (1985). p. 14
 59. Gandhi, Mahatma (1955)
 60. Webb, Mark Owen. "The Jain Philosophy". The Internet Encyclopedia of Philosophy. Retrieved 2008-03-18.
 61. ૬૧.૦ ૬૧.૧ ૬૧.૨ ૬૧.૩ ૬૧.૪ Pandya, V. (2001) pp. 5209–10
 62. Nakamura, Hajim (1992) pp. 169–70

Bibliography and journals[ફેરફાર કરો]

 • Acarya Siddhasena Divakara (2004). (ed.) Bhadrankar Vijaya Gani, ed. Vardhamana Dvatrimsika. Jaipur: Prakrit Bharti Academy.CS1 maint: Extra text: editors list (link)
 • Dhruva, A. B. (ed.) (1933). Syadvadamanjari of Mallisena with the Anya-yoga-vyavaccheda-dvatrimsika of Hemacandra. Bombay: Sanskrit and Prakrit Series No. 83.CS1 maint: Extra text: authors list (link)
 • Burch, George Bosworth (1964). "Seven-Valued Logic in Jain Philosophy" ([મૃત કડી]). International Philosophical Quarterly. Bronx, NY. IV (1): 68–93. ISSN 0019-0365.
 • Chatterjea, Tara (2001). Knowledge and Freedom in Indian Philosophy. Lanham, MD: Lexington Books. ISBN 0739106929.
 • Cort, John (July 2000). "Intellectual Ahiṃsā revisited". Philosophy East and West. University of Hawai'i Press. 50 (3): 324–47.
 • Dasgupta, S. N. (1932). History of Indian Philosophy. Vol. II. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Duli Chandra Jain (ed.) (1997). Studies in Jainism: Reader 2. New York: Jain Study Circle Inc. ISBN 0-9626105-2-6.CS1 maint: Extra text: authors list (link)
 • Dundas, Paul (2002). The Jains. London: Routledge. ISBN 0-415-26606-8. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 • edited by Nagendra Kr. Singh. (2001). Encyclopedia of Jainism (Edited by Nagendra Kr. Singh). New Delhi: Anmol Publications. ISBN 8126106913.CS1 maint: Extra text: authors list (link)
  • E. B. (2001). "The Evolution of Jaina Philosophy". In (ed.) Nagendra Kr. Singh. Encyclopedia of Jainism. New Delhi: Anmol Publications. ISBN 8126106913.CS1 maint: Extra text: editors list (link)
  • Jain, J. C. (2001). "Development of doctrine of Anekāntavāda". In (ed.) Nagendra Kr. Singh. Encyclopedia of Jainism. New Delhi: Anmol Publications. ISBN 8126106913.CS1 maint: Extra text: editors list (link)
  • Pandya, V. (2001). "Refutation of Jaina Darsana by Sankaracarya". In (ed.) Nagendra Kr. Singh. Encyclopedia of Jainism. New Delhi: Anmol Publications. ISBN 8126106913.CS1 maint: Extra text: editors list (link)
  • Upadhyaye, A. N. (2001). "Syādvāda in the Ardhamagadhi Canon". In (ed.) Nagendra Kr. Singh. Encyclopedia of Jainism. New Delhi: Anmol Publications. ISBN 8126106913.CS1 maint: Extra text: editors list (link)
 • Gandhi, Mohandas (1955). (ed.) Jitendra Thakorbhai Desai, (comp.) R.K. Prabhu, ed. Truth Is God: Gleanings from the Writings of Mahatma Gandhi Bearing on God, God-Realization and the Godly Way. Ahmedabad: Navajivan Publishing House.CS1 maint: Extra text: editors list (link)
 • Griffin, David Ray (2005). Deep Religious Pluralism. Louisville, KY: Westminster John Knox Press. ISBN 066422914X.
 • Grimes, John (1996). A Concise Dictionary of Indian Philosophy: Sanskrit Terms Defined in English. New York: SUNY Press. ISBN 0791430685.
 • Hay, Stephen N. (1970). "Jain Influences on Gandhi's Early Thought". In (ed.) Sibnarayan Ray. Gandhi India and the World. Bombay: Nachiketa Publishers. pp. 14–23.CS1 maint: Extra text: editors list (link)
 • Hughes, Marilynn (2005). The voice of Prophets. Volume 2 of 12. Morrisville, North Carolina: Lulu.com. ISBN 1411651219.
 • Humphreys, Christmas (1969). The Buddhist Way of Life. London: Unwin Books.
 • Jacobi, Hermann (1884). (ed.) F. Max Müller, ed. The Ācāranga Sūtra. Sacred Books of the East vol.22, Part 1 (in English: translated from Prakrit). Oxford: The Clarendon Press. ISBN 070071538X.CS1 maint: Extra text: editors list (link) CS1 maint: Unrecognized language (link) Note: ISBN refers to the UK:Routledge (2001) reprint. URL is the scan version of the original 1884 reprint.
 • Jacobi, Hermann (1895). (ed.) F. Max Müller, ed. The Sūtrakritanga. Sacred Books of the East vol.45, Part 2 (in English: translated from Prakrit). Oxford: The Clarendon Press. ISBN 070071538X.CS1 maint: Extra text: editors list (link) CS1 maint: Unrecognized language (link) Note:ISBN refers to the UK:Routledge (2001) reprint. URL is the scan version of the original 1895 reprint.
 • Jain, J. P. (2006). The Art and Science of Self Realisation: Purusathasiddhiupaya of Ācārya Amrtacandra (in Sanskrit-English). Delhi: Radiant Publishers.CS1 maint: Unrecognized language (link)
 • Jaini, Padmanabh (1998). The Jaina Path of Purification. New Delhi: Motilal Banarsidass. ISBN 81-208-1578-5.
 • Koller, John M. (2000). "Syādvadā as the Epistemological Key to the Jaina Middle Way Metaphysics of Anekāntavāda". Philosophy East and West. Honululu. 50 (3): 400–07. doi:10.1353/pew.2000.0009. ISSN 0031-8221. Retrieved 2007-10-01. Unknown parameter |month= ignored (help)
 • Majmudar, Uma (2005). Gandhi's Pilgrimage of Faith: From Darkness to Light. New york: SUNY Press. ISBN 0791464059.
 • Matilal, B.K. (1981). The Central Philosophy of Jainism (Anekāntavāda). L.D. Series 79. Ahmedabad.
 • McEvilley, Thomas (2002). The Shape of Ancient Thought: Comparative Studies in Greek and Indian Philosophies. New York: Allworth Communications, Inc. ISBN 1581152035.
 • Nakamura, Hajim (1992). Comparative History of Ideas. Delhi: Motilal Banarsidass Pub. ISBN 812081004X.
 • Rankin, Aidan (2007-01-27). The Jain path: ancient wisdom for the West. Winchester, UK: O Books. ISBN 1905047215. Retrieved 2010-03-28. Check date values in: |year= / |date= mismatch (help)
 • Sethia, Tara (Editor) (2004). Ahimsā, Anekānta, and Jaininsm. Delhi: Motilal Banarsidass Publ. ISBN 81-208-2036-3.CS1 maint: Extra text: authors list (link)
  • Charitrapragya, Samani (2004). "Māhavira, Anekāntavāda and the World Today". In (ed.) Tara Sethia. Ahimsā, Anekānta, and Jaininsm. Delhi: Motilal Banarsidass Publ. pp. 75–89. ISBN 81-208-2036-3.CS1 maint: Extra text: editors list (link)
  • Dundas, Paul (2004). "Beyond Anekāntavāda : A Jain approach to religious tolerance". In (ed.) Tara Sethia. Ahimsā, Anekānta, and Jaininsm. Delhi: Motilal Banarsidass Publ. pp. 123–136. ISBN 81-208-2036-3.CS1 maint: Extra text: editors list (link)
  • Jain, Kamla (2004). "Anekāntavāda in present day social life". In (ed.) Tara Sethia. Ahimsā, Anekānta, and Jaininsm. Delhi: Motilal Banarsidass Publ. pp. 113–122. ISBN 81-208-2036-3.CS1 maint: Extra text: editors list (link)
  • Koller, John (2004). "Why is Anekāntavāda important?". In (ed.) Tara Sethia. Ahimsā, Anekānta, and Jaininsm. Delhi: Motilal Banarsidass Publ. pp. 85–98. ISBN 81-208-2036-3.CS1 maint: Extra text: editors list (link)
  • Vallely, Anne (2004). "Anekānta, Ahiṃsā and question of Pluralism". In (ed.) Tara Sethia. Ahimsā, Anekānta, and Jaininsm. Delhi: Motilal Banarsidass. pp. 99–112. ISBN 81-208-2036-3.CS1 maint: Extra text: editors list (link)
 • Shah, Natubhai (1998). Jainism: The World of Conquerors. Volume I and II. Sussex: Sussex Academy Press. ISBN 1898723303.
 • Sharma, Arvind (2001). Jaina Perspective on the Philosophy of Religion. Delhi: Motilal Banarsidass. ISBN 8120817605.
 • Sonnleitner, Michael W (1985). Gandhian Nonviolence: Levels of Satyagraha. India: Abhinav publications. ISBN 8170172055.
 • T. W. Rhys Davids (1980). Sacred books of the East. Delhi: Motilal Banarasidass. ISBN 8120801016.
 • Webb, Mark Owen. "The Jain Philosophy". The Internet Encyclopedia of Philosophy. Retrieved 2008-03-18.

External links[ફેરફાર કરો]