લખાણ પર જાઓ

સુમુલ ડેરી રોડ

વિકિપીડિયામાંથી

સુરત શહેરનાં રેલ્વેસ્ટેશનથી અમરોલી તરફ જતા રોડનો આ એક મુખ્ય ભાગ છે, જે ઉતરાણ અને સુરત વછે આવેલા રેલ્વે માર્ગથી પશ્ચિમ વિસ્તારમાંથી પસાર થાય છે. આ રોડ પર સુમુલ ડેરી આવેલી હોવાથી તેનુ નામ આ રોડને મળેલ છે.