ગુજરાત સરકારની એજન્સીઓની યાદી

વિકિપીડિયામાંથી
ગુજરાત સરકારની એજન્સીઓની યાદી
સંસ્થા નિરીક્ષણ
અધિકારક્ષેત્ર ગુજરાત
મુખ્ય મથક ગાંધીનગર

ગુજરાત સરકારની સંસ્થાઓ એ ભારતના ગુજરાત રાજ્યમાં ગુજરાત સરકાર અથવા ભારત સરકાર દ્વારા વ્યાપારી અને બિન-વ્યાવસાયિક સંસ્થાઓ છે. આમાં રાજ્ય સંચાલિત જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો ( પીએસયુ ), વૈધાનિક નિગમો અને સહકારી મંડળીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ વ્યાપારી સંસ્થાઓ આ રાજ્યના આર્થિક વિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. [૧]

ગુજરાતમાં 97 રાજ્ય જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો (પીએસયુ) છે. [૨] 2018માં, 50 PSUsએ CAGના રિપોર્ટ અનુસાર નફો કર્યો હતો. [૩] 5 ગુજરાત PSUs ફોર્ચ્યુન ઈન્ડિયા 500 માં સ્થાન બનાવે છે. [૪] [૫] 2018 માં, સાત ગુજરાત PSUs પણ D&Bના ભારતના ટોચના 500 માં સ્થાન મેળવે છે [૬]

પ્રસ્તાવના[ફેરફાર કરો]

ગુજરાતમાં જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો (પીએસયુ) તેમની પ્રકૃતિ અને હેતુના આધારે જુદા જુદા અધિનિયમો હેઠળ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતમાં PSUs કે જેના હેઠળ સ્થાપવામાં આવે છે તેમાંથી કેટલાક મહત્વના અધિનિયમો અહીં છે: [૭]

 • કંપની એક્ટ, 2013 : ગુજરાતમાં ઘણા જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો ( પીએસયુ ) કંપની એક્ટ, 2013 હેઠળ સ્થપાયા છે. આ અધિનિયમ ભારતમાં કંપનીઓના નિવેશ, કામગીરી અને નિયમન માટે જોગવાઈ કરે છે. આ અધિનિયમ હેઠળ ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટિલાઇઝર્સ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ (GSFC) અને ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (GSPC) જેવી કંપનીઓની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. [૮]
 • ગુજરાત રાજ્ય નાણાકીય નિગમ અધિનિયમ, 1951: આ અધિનિયમ ગુજરાત રાજ્ય નાણાકીય નિગમ (GSFC) ની સ્થાપના માટે જોગવાઈ કરે છે, જે રાજ્યમાં નાના અને મધ્યમ કક્ષાના ઉદ્યોગોને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે. [૯] [૧૦]
 • ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશન એક્ટ, 1972: આ અધિનિયમ ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશન (GIIC) ની સ્થાપના માટે જોગવાઈ કરે છે, જે રાજ્યમાં ઔદ્યોગિક એકમોને નાણાકીય અને તકનીકી સહાય પૂરી પાડે છે. [૧૧] [૧૨]
 • ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ અધિનિયમ, 1962: આ અધિનિયમ ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમ (GIDC) ની સ્થાપના માટે જોગવાઈ કરે છે, જે ઔદ્યોગિક વસાહતોના વિકાસ માટે, ઉદ્યોગોને માળખાકીય સુવિધાઓ પૂરી પાડવા અને રાજ્યમાં ઔદ્યોગિક વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જવાબદાર છે. [૧૩] [૧૪] [૧૫] [૧૬] [૧૭]
 • ગુજરાત મિનરલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન એક્ટ, 1961: આ અધિનિયમ ગુજરાત મિનરલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન (GMDC) ની સ્થાપના માટે જોગવાઈ કરે છે, જે રાજ્યમાં ખનિજોની શોધ, શોષણ અને પ્રક્રિયા માટે જવાબદાર છે. [૧૮]

પીએસયુ(PSUs)ની યાદી[ફેરફાર કરો]

જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો ( પીએસયુ ) એ સરકારની માલિકીની સંસ્થાઓ છે, જે ભારત સરકાર અથવા ભારતની રાજ્ય સરકારો દ્વારા સ્થાપિત અને માલિકીની છે. જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમોની સ્થાપના કાં તો રાષ્ટ્રીયકરણ દ્વારા કરવામાં આવે છે અથવા કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારના એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર દ્વારા અથવા કેન્દ્ર સરકારના કિસ્સામાં સંસદના અધિનિયમ અને રાજ્ય સરકારના કિસ્સામાં રાજ્ય વિધાનસભાના અધિનિયમ દ્વારા સરકારને નફો મેળવવાના હેતુથી સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. ખાનગી ક્ષેત્રની સંસ્થાઓ, નાગરિકોને પોસાય તેવા ભાવે ઉત્પાદનો અને સેવાઓ પ્રદાન કરે છે, સરકારી યોજનાઓનો અમલ કરે છે અને દેશના દૂરના સ્થળોએ ઉત્પાદનો અને સેવાઓ પહોંચાડે છે.

સેક્ટર દ્વારા જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમોની યાદી : [૧૯]

કૃષિ અને સહકાર વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. PSU નું નામ મુખ્યમથક શહેર સત્તાવાર વેબસાઇટ
1 ગુજરાત રાજ્ય જમીન વિકાસ નિગમ લિ ગાંધીનગર [૧] સંગ્રહિત ૨૦૨૦-૦૫-૨૦ ના રોજ વેબેક મશિન
2 ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિ ગાંધીનગર [૨] સંગ્રહિત ૨૦૨૩-૦૫-૧૧ ના રોજ વેબેક મશિન
3 ગુજરાત રાજ્ય બીજ નિગમ લિ ગાંધીનગર [૩]
4 ગુજરાત ઘેટાં અને ઊન વિકાસ નિગમ લિ ગાંધીનગર [૪] સંગ્રહિત ૨૦૧૫-૧૨-૨૭ ના રોજ વેબેક મશિન

ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. PSU નું નામ મુખ્યાલય સત્તાવાર વેબસાઇટ
5 ગુજરાત પાવર કોર્પોરેશન લિ ગાંધીનગર [૫] સંગ્રહિત ૨૦૨૨-૦૧-૨૫ ના રોજ વેબેક મશિન
6 ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ ગાંધીનગર [૬]
7 GSPC LNG લિમિટેડ ગાંધીનગર [૭]
8 GSPC (JPDA) લિમિટેડ ગાંધીનગર [૮]
9 જીએસપીસી પીપાવાવ પાવર કોર્પોરેશન લિમિટેડ ગાંધીનગર [૯] સંગ્રહિત ૨૦૨૨-૦૫-૧૯ ના રોજ વેબેક મશિન
10 ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોનેટ લિમિટેડ ગાંધીનગર [૧૦]
11 જીએસપીએલ ઈન્ડિયા ગેસનેટ લિમિટેડ અમદાવાદ [૧૧]
12 જીએસપીએલ ઈન્ડિયા ટ્રાન્સકો લિમિટેડ અમદાવાદ [૧૨]
13 ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ વડોદરા [૧૩] સંગ્રહિત ૨૦૨૩-૦૫-૨૧ ના રોજ વેબેક મશિન
14 ગુજરાત રાજ્ય વિદ્યુત નિગમ લિમિટેડ વડોદરા [૧૪] સંગ્રહિત ૨૦૨૩-૦૫-૨૪ ના રોજ વેબેક મશિન
15 ઉત્તર ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ મહેસાણા [૧૫] સંગ્રહિત ૨૦૨૩-૦૫-૨૭ ના રોજ વેબેક મશિન
16 દક્ષિણ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ સુરત [૧૬] સંગ્રહિત ૨૦૨૩-૦૫-૨૫ ના રોજ વેબેક મશિન
17 પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ રાજકોટ [૧૭] સંગ્રહિત ૨૦૨૩-૦૫-૦૮ ના રોજ વેબેક મશિન
18 મધ્ય ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ વડોદરા [૧૮] સંગ્રહિત ૨૦૨૩-૦૫-૨૨ ના રોજ વેબેક મશિન
19 ગુજરાત સ્ટેટ એનર્જી જનરેશન કંપની લિમિટેડ વડોદરા [૧૯] સંગ્રહિત ૨૦૨૩-૦૫-૨૪ ના રોજ વેબેક મશિન
20 ગુજરાત એનર્જી ટ્રાન્સમિશન કોર્પોરેશન લિ વડોદરા [૨૦] સંગ્રહિત ૨૦૨૧-૦૮-૦૫ ના રોજ વેબેક મશિન
21 ભાવનગર એનર્જી કંપની લિ ભાવનગર [૨૧] સંગ્રહિત ૨૦૨૩-૦૪-૦૮ ના રોજ વેબેક મશિન
22 ગુજરાત ઇન્ફો પેટ્રો લિમિટેડ ગાંધીનગર [૨૨]
23 ગુજરાત ગેસ કંપની લિમિટેડ વડોદરા [૨૩]

નાણા વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. PSU મુખ્યમથક શહેર સત્તાવાર વેબસાઇટ
24 ગુજરાત સ્ટેટ ફાયનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ ગાંધીનગર [૨૪]
25 ગુજરાત સ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ ગાંધીનગર [૨૫]

અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. PSU મુખ્ય મથક શહેર સત્તાવાર વેબસાઇટ
26 ગુજરાત નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિમિટેડ ગાંધીનગર [૨૬] સંગ્રહિત ૨૦૧૫-૧૨-૨૭ ના રોજ વેબેક મશિન

વન અને પર્યાવરણ વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. PSU સત્તાવાર વેબસાઇટ
27 ગુજરાત રાજ્ય વન વિકાસ નિગમ લિમિટેડ વડોદરા [૨૭] સંગ્રહિત ૨૦૨૩-૦૫-૨૦ ના રોજ વેબેક મશિન

આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. PSU નું નામ મુખ્યમથક શહેર સત્તાવાર વેબસાઇટ
28 ગુજરાત ઔષધીય વનસ્પતિ બોર્ડ ગાંધીનગર [૨૮] સંગ્રહિત ૨૦૧૯-૦૧-૨૨ ના રોજ વેબેક મશિન
29 ગુજરાત મેડિકલ સર્વિસ કોર્પોરેશન લિમિટેડ ગાંધીનગર [૨૯] સંગ્રહિત ૨૦૧૮-૦૪-૧૦ ના રોજ વેબેક મશિન

ગૃહ વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. PSU નું નામ મુખ્યમથક શહેર સત્તાવાર વેબસાઇટ
30 ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ હાઉસિંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ ગાંધીનગર [૩૦] સંગ્રહિત ૨૦૨૧-૦૪-૧૧ ના રોજ વેબેક મશિન

ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. PSU નું નામ મુખ્યમથક શહેર સત્તાવાર વેબસાઇટ
31 આલ્કોક એશડાઉન (ગુજરાત) લિમિટેડ ભાવનગર [૩૧]
32 ગુજરાત મિનરલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ અમદાવાદ [૩૨]
33 ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશન લિ અમદાવાદ [૩૩] સંગ્રહિત ૨૦૧૯-૦૮-૨૭ ના રોજ વેબેક મશિન
34 ગુજરાત પ્રવાસન નિગમ લિમિટેડ ગાંધીનગર [૩૪]
35 ગુજરાત હેન્ડલૂમ એન્ડ હેન્ડીક્રાફ્ટ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ અમદાવાદ [૩૫] સંગ્રહિત ૨૦૨૨-૦૭-૦૧ ના રોજ વેબેક મશિન
36 ગુજરાત ગ્રામીણ ઔદ્યોગિક માર્કેટિંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ અમદાવાદ [૩૬]
37 ગુજરાત ગ્રોથ સેન્ટર ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ ગાંધીનગર [૩૭]
38 ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફાઇનાન્સ કંપની ઓફ ગુજરાત લિમિટેડ ગાંધીનગર [૩૮]
39 ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્ડ ટેકનિકલ કન્સલ્ટન્સી લિમિટેડ અમદાવાદ [૩૯]
40 ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર કોર્પોરેશન લિ ગાંધીનગર [૪૦]
41 ગુજરાત સ્ટેટ એવિએશન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપની લિમિટેડ અમદાવાદ [૪૧] સંગ્રહિત ૨૦૧૯-૦૮-૨૭ ના રોજ વેબેક મશિન
42 ધોલેરા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ કંપની લિમિટેડ ગાંધીનગર [૪૨] સંગ્રહિત ૨૦૨૩-૦૧-૨૮ ના રોજ વેબેક મશિન
43 દહેજ SEZ લિમિટેડ ભરૂચ [૪૩]
44 ગુજરાત પ્રવાસ વિકાસ નિગમ લિમિટેડ ગાંધીનગર [૪૪][હંમેશ માટે મૃત કડી]
45 ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ ગાંધીનગર [૪૫] સંગ્રહિત ૨૦૨૩-૦૫-૨૬ ના રોજ વેબેક મશિન
46 નર્મદા ક્લીન ટેક ભરૂચ [૪૬]
47 સરીગામ સ્વચ્છ પહેલ વલસાડ [૪૭]

નર્મદા જળ સંપત્તિ અને પાણી પુરવઠા કલ્પસર વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. PSU નું નામ મુખ્યમથક શહેર સત્તાવાર વેબસાઇટ
48 ગુજરાત જળ સંસાધન વિકાસ નિગમ લિમિટેડ ગાંધીનગર [૪૮] સંગ્રહિત ૨૦૧૯-૦૮-૨૨ ના રોજ વેબેક મશિન
49 સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ લિમિટેડ ગાંધીનગર [૪૯]
50 ગુજરાત વોટર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ ગાંધીનગર [૫૦][હંમેશ માટે મૃત કડી]

પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. PSU નું નામ મુખ્ય મથક શહેર સત્તાવાર વેબસાઇટ
51 ગુજરાત રાજ્ય ગ્રામ વિકાસ નિગમ લિમિટેડ ગાંધીનગર [૫૧] સંગ્રહિત ૨૦૨૩-૦૪-૦૮ ના રોજ વેબેક મશિન
52 ગુજરાત લાઇવલીહુડ પ્રમોશન કંપની લિમિટેડ ગાંધીનગર [૫૨]

બંદરો અને પરિવહન વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. PSU નું નામ મુખ્યાલય વેબસાઈટ
53 ગુજરાત પોર્ટ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કંપની ગાંધીનગર [૫૩]
54 ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ અમદાવાદ [૫૪]
55 ગાંધીનગર રેલવે અને શહેરી વિકાસ નિગમ લિમિટેડ ગાંધીનગર [૫૫]
56 ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન ગાંધીનગર [૫૬]

માર્ગ અને મકાન વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. PSU નું નામ મુખ્યાલય વેબસાઈટ
57 ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વિકાસ નિગમ લિ ગાંધીનગર [૫૭]

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. PSU નું નામ મુખ્યમથક શહેર સત્તાવાર વેબસાઇટ
58 ગુજરાત ઇન્ફોર્મેટિક્સ લિમિટેડ ગાંધીનગર [૫૮]
59 ગુજરાત ISP સર્વિસીસ લિમિટેડ ગાંધીનગર [૫૯]
60 ગુજરાત ફાઈબર ગ્રીડ નેટવર્ક લિમિટેડ ગાંધીનગર [૬૦] સંગ્રહિત ૨૦૨૩-૦૪-૧૧ ના રોજ વેબેક મશિન
61 BISAG સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન ગાંધીનગર [૬૧] સંગ્રહિત ૨૦૨૩-૦૪-૦૮ ના રોજ વેબેક મશિન

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. PSU નું નામ મુખ્યમથક શહેર સત્તાવાર વેબસાઇટ
62 ગુજરાત લઘુમતી નાણા અને વિકાસ નિગમ લિમિટેડ ગાંધીનગર [૬૨]
63 ગુજરાત ગોપાલક વિકાસ નિગમ લિમિટેડ ગાંધીનગર [૬૩]
64 ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ નિગમ લિમિટેડ ગાંધીનગર [૬૪]
65 ગુજરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ નિગમ લિમિટેડ ગાંધીનગર [૬૫]
66 ગુજરાત વિચરતી અને વિમુક્ત જાતિ વિકાસ નિગમ ગાંધીનગર [૬૬]
67 આંબેડકર અંત્યોદય વિકાસ નિગમ દ્વારા ડો ગાંધીનગર [૬૭]
68 બિન અનામત વર્ગ શિક્ષાનિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમ ગાંધીનગર [૬૮]

શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. PSU નું નામ મુખ્યમથક શહેર સત્તાવાર વેબસાઇટ
69 ગુજરાત અર્બન ડેવલપમેન્ટ કંપની લિમિટેડ ગાંધીનગર [૬૯][હંમેશ માટે મૃત કડી]
70 ગાંધીનગર અને અમદાવાદ માટે મેટ્રો લિંક એક્સપ્રેસ અમદાવાદ [૭૦]

મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. PSU નું નામ મુખ્યમથક શહેર સત્તાવાર વેબસાઇટ
71 ગુજરાત મહિલા આર્થિક વિકાસ નિગમ લિમિટેડ ગાંધીનગર [૭૧]

વૈધાનિક નિગમની યાદી[ફેરફાર કરો]

વૈધાનિક કોર્પોરેશનો સંસદના વિશેષ અધિનિયમ દ્વારા અસ્તિત્વમાં આવેલી સરકારી સંસ્થાઓ છે. આ અધિનિયમ તેની સત્તાઓ અને કાર્યો, તેના કર્મચારીઓને સંચાલિત કરતા નિયમો અને નિયમો અને સરકારી વિભાગો સાથેના તેના સંબંધોને વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

સેટર દ્વારા ગુજરાતમાં વૈધાનિક નિગમની યાદી: [૨૦]

કૃષિ અને સહકાર વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. કોર્પોરેશનનું નામ મુખ્યમથક શહેર સત્તાવાર વેબસાઇટ
1 ગુજરાત રાજ્ય વેરહાઉસિંગ કોર્પોરેશન ગાંધીનગર [૭૨] સંગ્રહિત ૨૦૧૯-૦૮-૨૭ ના રોજ વેબેક મશિન

વન અને પર્યાવરણ વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. કોર્પોરેશનનું નામ મુખ્યમથક શહેર સત્તાવાર વેબસાઇટ
2 ગુજરાત પ્રદુષણ નિયંત્રણ બોર્ડ ગાંધીનગર [૭૩] સંગ્રહિત ૨૦૨૩-૦૪-૦૮ ના રોજ વેબેક મશિન

ઉદ્યોગો અને ખાણ વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. કોર્પોરેશનનું નામ મુખ્યાલય સત્તાવાર વેબસાઇટ
3 ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમ ગાંધીનગર [૭૪]
4 ગુજરાત રાજ્ય નાણાકીય નિગમ અમદાવાદ [૭૫] સંગ્રહિત ૨૦૨૨-૧૨-૨૦ ના રોજ વેબેક મશિન
5 ગુજરાત ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ ગાંધીનગર [૭૬]
6 ગુજરાત રાજ્ય ખાદી ગ્રામોદ્યોગ બોર્ડ અમદાવાદ [૭૭]

નર્મદા જળ સંપત્તિ અને પાણી પુરવઠા કલ્પસર વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. કોર્પોરેશનનું નામ મુખ્યમથક શહેર સત્તાવાર વેબસાઇટ
7 ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ (GWSSB) ગાંધીનગર [૭૮] સંગ્રહિત ૨૦૨૨-૦૭-૦૬ ના રોજ વેબેક મશિન

પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. કોર્પોરેશનનું નામ મુખ્યમથક શહેર સત્તાવાર વેબસાઇટ
8 ગુજરાત ગ્રામીણ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ ગાંધીનગર [૭૯][હંમેશ માટે મૃત કડી]

બંદરો અને પરિવહન વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. કોર્પોરેશનનું નામ મુખ્યમથક શહેર સત્તાવાર વેબસાઇટ
9 ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ ગાંધીનગર [૮૦] સંગ્રહિત ૨૦૨૩-૦૨-૨૪ ના રોજ વેબેક મશિન
10 ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પો. અમદાવાદ [૮૧]

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. કોર્પોરેશનનું નામ મુખ્યાલય સત્તાવાર વેબસાઇટ
11 ગુજરાત પછાત વર્ગ વિકાસ નિગમ અમદાવાદ [૮૨]
12 ગુજરાત રાજ્ય અનુસૂચિત જાતિ વિકાસ નિગમ ગાંધીનગર [૮૩]

આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. કોર્પોરેશનનું નામ મુખ્યમથક શહેર સત્તાવાર વેબસાઇટ
13 ગુજરાત આદિજાતિ વિકાસ નિગમ વડોદરા [૮૪] સંગ્રહિત ૨૦૨૨-૦૫-૨૧ ના રોજ વેબેક મશિન

શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. કોર્પોરેશનનું નામ મુખ્યમથક શહેર સત્તાવાર વેબસાઇટ
14 ગુજરાત મ્યુનિસિપલ ફાયનાન્સ બોર્ડ ગાંધીનગર [૮૫] સંગ્રહિત ૨૦૨૩-૦૪-૦૮ ના રોજ વેબેક મશિન
15 ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ અમદાવાદ [૮૬][હંમેશ માટે મૃત કડી]

સંયુક્ત ક્ષેત્રની કંપનીઓની યાદી[ફેરફાર કરો]

ગુજરાત સરકારની સંયુક્ત સાહસ કંપનીઓની યાદી: [૨૧]

કૃષિ અને સહકાર વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. કંપની નું નામ મુખ્યાલય સત્તાવાર વેબસાઇટ
1 ગ્રોમેક્સ એગ્રી ઇક્વિપમેન્ટ લિમિટેડ વડોદરા [૮૭] સંગ્રહિત ૨૦૨૩-૦૫-૦૮ ના રોજ વેબેક મશિન

ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. કંપની નું નામ મુખ્યાલય સત્તાવાર વેબસાઇટ
2 ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પાવર કંપની લિમિટેડ વડોદરા [૮૮]
3 ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટિલાઇઝર્સ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ વડોદરા [૮૯]
4 ગુજરાત નર્મદા વેલી ફર્ટિલાઇઝર્સ કંપની લિમિટેડ ભરૂચ [૯૦]
5 સાબરમતી ગેસ કંપની લિમિટેડ ગાંધીનગર [૯૧]
6 ગુજરાત આલ્કલીઝ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ વડોદરા [૯૨]

ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. કંપની નું નામ મુખ્યમથક શહેર સત્તાવાર વેબસાઇટ
7 ગુજરાત રેલ્વે અને શહેરી વિકાસ કંપની લિમિટેડ ગાંધીનગર [૯૩]
8 ગુજરાત રેલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિ ગાંધીનગર [૯૪]

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. કંપની નું નામ મુખ્યમથક શહેર સત્તાવાર વેબસાઇટ
9 ક્રિએટિવ ઇન્ફોસિટી લિમિટેડ ગાંધીનગર [૯૫] સંગ્રહિત ૨૦૨૩-૦૫-૨૮ ના રોજ વેબેક મશિન

શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. કંપની નું નામ મુખ્યમથક શહેર સત્તાવાર વેબસાઇટ
10 ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ ટેક-સિટી કંપની લિમિટેડ ગાંધીનગર [૯૬]

નર્મદા જળ સંપત્તિ અને પાણી પુરવઠા કલ્પસર વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. કંપની નું નામ મુખ્યાલય સત્તાવાર વેબસાઇટ
11 ગુજરાત ગ્રીન રિવોલ્યુશન કંપની લિમિટેડ વડોદરા [૯૭]

રાજ્ય સરકાર સત્તાવાળાઓ[ફેરફાર કરો]

રાજ્ય સરકાર સત્તાધિકારીઓ(અથૉરિટી)ની યાદી: [૨૨]

ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ[ફેરફાર કરો]

ના. ઓથોરિટીનું નામ મુખ્યમથક શહેર સત્તાવાર વેબસાઇટ
1 ધોલેરા સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાદેશિક વિકાસ સત્તામંડળ ધોલેરા [૯૮] સંગ્રહિત ૨૦૨૩-૦૧-૨૮ ના રોજ વેબેક મશિન
2 ગુજરાત કેમિકલ એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ્સ સ્પેશિયલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ રિજનલ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી અમદાવાદ [૯૯]
3 ડાયમંડ રિસર્ચ એન્ડ મર્કેન્ટાઇલ સિટી લિમિટેડ સુરત [૧૦૦] સંગ્રહિત ૨૦૨૩-૦૪-૦૮ ના રોજ વેબેક મશિન
4 ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસ સેન્ટર્સ ઓથોરિટી (IFSCA) ગિફ્ટ સિટી [૧૦૧]
5 મંડળ બેચરાજી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાદેશિક વિકાસ સત્તામંડળ બેચરાજી [૧૦૨][હંમેશ માટે મૃત કડી]

શહેરી વિકાસ[ફેરફાર કરો]

ના. શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ મુખ્યમથક શહેર સત્તાવાર વેબસાઇટ
1 ગાંધીનગર શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ ગાંધીનગર [૧૦૩] સંગ્રહિત ૨૦૧૭-૦૭-૨૮ ના રોજ વેબેક મશિન
2 અમદાવાદ શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ અમદાવાદ [૧૦૪]
3 વડોદરા શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ વડોદરા [૧૦૫]
4 સુરત શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ સુરત [૧૦૬]
5 રાજકોટ શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ રાજકોટ [૧૦૭]
6 જૂનાગઢ શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ જુનાગઢ
7 ભરૂચ-અંકલેશ્વર શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ ભરૂચ [૧૦૮] સંગ્રહિત ૨૦૨૩-૦૬-૦૭ ના રોજ વેબેક મશિન
8 ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ ટેક સિટી શહેરી દેવ. ઓથ. ગાંધીનગર [૧૦૯]
9 મોરબી-વાંકાનેર શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળ મોરબી [૧૧૦] સંગ્રહિત ૨૦૧૯-૦૨-૧૪ ના રોજ વેબેક મશિન
10 સુરેન્દ્રનગર-દુધરગે-વઢવાણ શહેરી દેવ. સત્તા સુરેન્દ્રનગર [૧૧૧] સંગ્રહિત ૨૦૧૯-૦૨-૧૪ ના રોજ વેબેક મશિન
11 આણંદ-વલ્લભ વિદ્યાનગર-કરમસદ શહેરી દેવ. સત્તા આણંદ [૧૧૨] સંગ્રહિત ૨૦૧૯-૦૨-૧૪ ના રોજ વેબેક મશિન
12 હિંમતનગર શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળ હિંમતનગર [૧૧૩] સંગ્રહિત ૨૦૧૯-૦૨-૧૪ ના રોજ વેબેક મશિન
13 નવસારી શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ નવસારી [૧૧૪]
14 બારડોલી શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળ બારડોલી [૧૧૫] સંગ્રહિત ૨૦૧૯-૦૨-૧૪ ના રોજ વેબેક મશિન

વિસ્તાર વિકાસ[ફેરફાર કરો]

ના. વિસ્તાર વિકાસ સત્તામંડળ મુખ્યમથક શહેર સત્તાવાર વેબસાઇટ
1 ભાવનગર વિસ્તાર વિકાસ સત્તા મંડળ ભાવનગર [૧૧૬][હંમેશ માટે મૃત કડી]
2 જામનગર વિસ્તાર વિકાસ સત્તા મંડળ જામનગર [૧૧૭]
3 ભુજ વિસ્તાર વિકાસ સત્તા મંડળ ભુજ [૧૧૮]
4 અંજાર વિસ્તાર વિકાસ સત્તા મંડળ અંજાર [૧૧૯] સંગ્રહિત ૨૦૨૨-૦૯-૨૬ ના રોજ વેબેક મશિન
5 ભચાઉ વિસ્તાર વિકાસ સત્તામંડળ ભચાઉ [૧૨૦] સંગ્રહિત ૨૦૧૮-૦૩-૩૦ ના રોજ વેબેક મશિન
6 રાપર વિસ્તાર વિકાસ સત્તા મંડળ રાપર N/A
7 અંબાજી વિસ્તાર વિકાસ સત્તામંડળ અંબાજી N/A
8 અલંગ વિસ્તાર વિકાસ સત્તામંડળ અલંગ N/A
9 વાડીનાર વિસ્તાર વિકાસ સત્તા મંડળ વાડીનાર N/A
10 ખંભાળિયા વિસ્તાર વિકાસ સત્તા મંડળ ખંભડિયા N/A
11 શામળાજી વિસ્તાર વિકાસ સત્તા મંડળ શામળાજી N/A
12 ખાજોદ વિસ્તાર વિકાસ સત્તા મંડળ ખાજોદ N/A
13 ગાંધીધામ વિસ્તાર વિકાસ સત્તા મંડળ ગાંધીધામ N/A

નિષ્ક્રિય કંપનીઓ[ફેરફાર કરો]

નિષ્ક્રિય કંપનીઓની યાદી: [૨૩]

કંપની નું નામ સ્થિતિ
ગુજરાત ફિશરીઝ દેવ. કોર્પોરેશન લિ. બિન-કાર્યકારી
ગુજરાત ડેરી દેવ. કોર્પોરેશન લિ. બિન-કાર્યકારી
ગુજરાત સ્ટેટ કન્સ્ટ્રક્શન કો. લિ. બિન-કાર્યકારી
ગુજરાત રાજ્ય મશીન ટૂલ્સ લિ. બિન-કાર્યકારી
ગુજરાત ટ્રાન્સ-રિસીવર્સ લિ. બિન-કાર્યકારી
ગુજરાત લઘુ ઉદ્યોગ નિગમ લિ. લિક્વિડેશન હેઠળ
ગુજરાત લેધર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિ. લિક્વિડેશન હેઠળ
ગુજરાત કોમ્યુનિકેશન એન્ડ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લિ. લિક્વિડેશન હેઠળ
ગુજરાત સ્ટેટ ટેક્સટાઈલ કોર્પોરેશન લિક્વિડેશન હેઠળ
ગુજરાત ફિન્ટેક્સ લિ. લિક્વિડેશન હેઠળ
ગુજરાત સિલ્ટેક્સ લિ. લિક્વિડેશન હેઠળ
ગુજરાત ટેક્સફેબ લિ. લિક્વિડેશન હેઠળ
GSFS કેપિટલ એન્ડ સિક્યોરિટીઝ લિ. બિન-કાર્યકારી
નૈની કોલ કંપની લિ. બિન-કાર્યકારી
* PSU ના નવીનતમ C&AG અહેવાલ મુજબ

આ પણ જુઓ[ફેરફાર કરો]

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]

 1. "statutory corporations, companies and other bodies in government ..." (PDF). loksabha.nic.in.
 2. "Govt mulling PSU disinvestment to generate funds: Gujarat FM". The Indian Express (અંગ્રેજીમાં). 2023-02-24. મેળવેલ 2023-04-08.
 3. "50 Gujarat PSUs posted profit, 19 incurred losses in FY18: CAG". The Indian Express (અંગ્રેજીમાં). 2019-07-29. મેળવેલ 2023-04-08.
 4. "5 Gujarat PSUs in Fortune India 500 list". DNA India (અંગ્રેજીમાં). મેળવેલ 2023-04-08.
 5. Bureau, PSU Watch. "These PSUs made it to Fortune 500 list 2020 of Indian companies". PSU Watch (અંગ્રેજીમાં). મેળવેલ 2023-04-08.
 6. "Seven Gujarat PSUs make it to D&B's 'India's top 500 cos' list". www.thehindubusinessline.com (અંગ્રેજીમાં). 2015-05-27. મેળવેલ 2023-04-08.
 7. "GIDC". gidc.gujarat.gov.in. મેળવેલ 2023-04-08.
 8. "Company's act, 2013" (PDF). www.mca.gov.in.
 9. "Gujarat State Financial Corporations Act, 1951". www.courtkutchehry.com. મેળવેલ 2023-04-08.
 10. "Gujarat State Financial Corporation Act, 1951". gsfc.gujarat.gov.in. મૂળ માંથી 2022-12-20 પર સંગ્રહિત. મેળવેલ 2023-05-20.
 11. "Gujarat Industrial Investment Corporation". Indian kanoon.
 12. "Gujarat Industrial Investment Corporation Limited". giic.gujarat.gov.in. મૂળ માંથી 2019-08-27 પર સંગ્રહિત. મેળવેલ 2023-05-20.
 13. "The Gujarat Industrial Development Act 1962 - GIDC" (PDF). gidc.gujarat.gov.in.
 14. "Gujarat Industrial Development Act, 1962". www.bareactslive.com. મેળવેલ 2023-04-08.
 15. "Gujarat act 023 of 1962 : Gujarat Industrial Development Act, 1962 | CaseMine". www.casemine.com (અંગ્રેજીમાં). મેળવેલ 2023-04-08.
 16. "Gujarat Industrial Development Act, 1962". vLex (અંગ્રેજીમાં). મેળવેલ 2023-04-08.
 17. "Gujarat Industrial Development Act, 1962". latestlaws.com (અંગ્રેજીમાં). મેળવેલ 2023-04-08.
 18. "Gujarat Mineral Development Corporation Act" (PDF). www.gmdcltd.com.
 19. "List of PSUs in Gujarat - page 1 & 2 of pdf" (PDF). Government of Gujarat.[હંમેશ માટે મૃત કડી]
 20. "List of PSUs in Gujarat - page 3 of pdf" (PDF). Government of Gujarat.[હંમેશ માટે મૃત કડી]
 21. "List of Joint Sector Companies in Gujarat - page 4 of pdf" (PDF). Government of Gujarat.[હંમેશ માટે મૃત કડી]
 22. "List of State Government Authorities in Gujarat - page 6 & 7 of pdf" (PDF). Government of Gujarat.[હંમેશ માટે મૃત કડી]
 23. "List of Defunct companies in Gujarat - page 5 of pdf" (PDF). Government of Gujarat.[હંમેશ માટે મૃત કડી]


બાહ્ય કડીઓ[ફેરફાર કરો]