સૌથી વધુ ફેરફાર થયેલા પાનાં

Jump to navigation Jump to search

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૦૬:૪૩, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

આ પાનાની નવી આવૃત્તિઓ હાલમાં અક્રિય છે. અહીંની વિગતો હાલમાં રિફ્રેશ કરવામાં નહી આવે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. ગુજરાત‏‎ (૭૫૧ પુનરાવર્તનો)
 2. અમદાવાદ‏‎ (૫૩૭ પુનરાવર્તનો)
 3. સુરત‏‎ (૫૧૫ પુનરાવર્તનો)
 4. ભારત‏‎ (૪૫૮ પુનરાવર્તનો)
 5. જાપાનનો ઇતિહાસ‏‎ (૩૮૮ પુનરાવર્તનો)
 6. ભાવનગર‏‎ (૩૮૨ પુનરાવર્તનો)
 7. આહીર‏‎ (૩૫૧ પુનરાવર્તનો)
 8. નરેન્દ્ર મોદી‏‎ (૩૩૪ પુનરાવર્તનો)
 9. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા‏‎ (૩૩૦ પુનરાવર્તનો)
 10. રાજકોટ‏‎ (૩૨૨ પુનરાવર્તનો)
 11. મહાત્મા ગાંધી‏‎ (૩૧૭ પુનરાવર્તનો)
 12. સ્વામિનારાયણ‏‎ (૨૯૦ પુનરાવર્તનો)
 13. ગુજરાતી સાહિત્યકારોની યાદી‏‎ (૨૮૫ પુનરાવર્તનો)
 14. જુનાગઢ‏‎ (૨૮૩ પુનરાવર્તનો)
 15. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો‏‎ (૨૭૦ પુનરાવર્તનો)
 16. વડોદરા‏‎ (૨૬૨ પુનરાવર્તનો)
 17. મહાભારત‏‎ (૨૬૧ પુનરાવર્તનો)
 18. ગણિત‏‎ (૨૬૦ પુનરાવર્તનો)
 19. નરસિંહ મહેતા‏‎ (૨૫૬ પુનરાવર્તનો)
 20. શ્રી નાથજીદાદાની જગ્યા - દાણીધાર‏‎ (૨૫૪ પુનરાવર્તનો)
 21. સંગણક‏‎ (૨૪૨ પુનરાવર્તનો)
 22. ગુજરાતી લોકો‏‎ (૨૪૨ પુનરાવર્તનો)
 23. માનવ શરીર‏‎ (૨૩૪ પુનરાવર્તનો)
 24. જાપાન‏‎ (૨૩૨ પુનરાવર્તનો)
 25. ગુજરાતના જિલ્લાઓ‏‎ (૨૩૨ પુનરાવર્તનો)
 26. ફ્રાન્સ‏‎ (૨૩૦ પુનરાવર્તનો)
 27. કચ્છ જિલ્લો‏‎ (૨૨૯ પુનરાવર્તનો)
 28. સત્ય ઇસુ દેવળ‏‎ (૨૨૮ પુનરાવર્તનો)
 29. સૂર્ય‏‎ (૨૨૫ પુનરાવર્તનો)
 30. અંગ્રેજી ભાષા‏‎ (૨૨૧ પુનરાવર્તનો)
 31. પૃથ્વી‏‎ (૨૨૧ પુનરાવર્તનો)
 32. પાકિસ્તાન‏‎ (૨૧૯ પુનરાવર્તનો)
 33. મુંબઈ‏‎ (૨૧૭ પુનરાવર્તનો)
 34. લેઉવા પટેલ‏‎ (૨૧૬ પુનરાવર્તનો)
 35. એશિયા‏‎ (૨૧૪ પુનરાવર્તનો)
 36. ઝવેરચંદ મેઘાણી‏‎ (૨૧૨ પુનરાવર્તનો)
 37. મુહમ્મદ‏‎ (૨૧૨ પુનરાવર્તનો)
 38. હેમચંદ્રાચાર્ય‏‎ (૨૧૧ પુનરાવર્તનો)
 39. ગુજરાતી ભાષા‏‎ (૨૧૦ પુનરાવર્તનો)
 40. આફ્રિકા‏‎ (૨૦૯ પુનરાવર્તનો)
 41. ચીન‏‎ (૨૦૮ પુનરાવર્તનો)
 42. ચાણક્ય‏‎ (૨૦૨ પુનરાવર્તનો)
 43. ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર‏‎ (૧૯૯ પુનરાવર્તનો)
 44. મુખપૃષ્ઠ‏‎ (૧૯૭ પુનરાવર્તનો)
 45. યુરોપ‏‎ (૧૯૭ પુનરાવર્તનો)
 46. ઇસ્લામ‏‎ (૧૯૭ પુનરાવર્તનો)
 47. લંડન‏‎ (૧૯૬ પુનરાવર્તનો)
 48. થાઇલેન્ડ‏‎ (૧૯૬ પુનરાવર્તનો)
 49. કૃષ્ણ‏‎ (૧૯૫ પુનરાવર્તનો)
 50. અકબર‏‎ (૧૯૫ પુનરાવર્તનો)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)