ભારતના રાજ્ય પક્ષીઓની યાદી

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

આ ભારતના રાજ્ય પક્ષીઓની યાદી દર્શાવે છે.

State Common name Binomial name Image
Andhra Pradesh Indian Roller Coracias benghalensis Coraciasbenghalensis.svg
Arunachal Pradesh Great Hornbill Buceros bicornis Bucerosbicornis.svg
Assam White-winged Wood Duck Cairina scutulata Malaienente Cairina scutulata 0505053.jpg
Bihar Indian Roller Coracias benghalensis Coraciasbenghalensis.svg
Chhattisgarh Hill Myna Gracula religiosa
Goa Black-crested bulbul Pycnonotus gularis Pycnonotus gularis.svg
Gujarat Greater Flamingo Phoenicopterus roseus GreaterFlamingo.svg
Haryana Black Francolin Francolinus francolinus Black Francolin.jpg
Himachal Pradesh Western Tragopan Tragopan melanocephalus WestTragopan.jpg
Jammu and Kashmir Black-necked Crane Grus nigricollis Grus nigricollis.svg
Jharkhand Asian Koel Eudynamys scolopacea Asian Koel (Male) I IMG 8190.jpg
Karnataka Indian Roller Coracias benghalensis Coraciasbenghalensis.svg
Kerala Great Hornbill Buceros bicornis Bucerosbicornis.svg
Lakshadweep Sooty Tern Onychoprion fuscata SootyTern.svg
Meghalaya Hill Myna Gracula religiosa
Madhya Pradesh Asian Paradise Flycatcher Terpsiphone paradisi Terpsiphone paradisi.jpg
Maharashtra Yellow-footed Green Pigeon Treron phoenicoptera Yellow-footed Green-Pigeon (Treron phoenicopterus) male-8.jpg
Manipur Mrs. Hume's Pheasant Syrmaticus humiae Syrmaticus humiae.jpg
Mizoram Mrs. Hume's Pheasant Syrmaticus humiae Syrmaticus humiae.jpg
Nagaland Blyth's Tragopan Tragopan blythii Tragopan blythii01.jpg
Orissa Indian Roller[૧] Coracias benghalensis Coraciasbenghalensis.svg
Pondicherry Asian Koel Eudynamys scolopaceus[૨] Asian Koel (Male) I IMG 8190.jpg
Punjab Northern Goshawk Accipiter gentilis Accipiter gentilisAAP045CA.jpg
Rajasthan Great Indian Bustard Ardeotis nigriceps Gib.svg
Sikkim Blood Pheasant Ithaginis cruentus BloodPheasantGouldRichter.jpg
Tamil Nadu Emerald Dove Chalcophaps indica Chalcophaps indica1.JPG
Uttarakhand Himalayan Monal Lophophorus impejanus LophophorusImpeyanus.svg
Uttar Pradesh Sarus Crane Grus antigone Grus antigone.svg
West Bengal White-breasted Kingfisher Halcyon smyrnensis HalcyonSmyrnensisSmall.svg

આ પણ જુઓ[ફેરફાર કરો]

References[ફેરફાર કરો]

External links[ફેરફાર કરો]