સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘના સભ્ય દેશોની યાદી

વિકિપીડિયામાંથી
સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ (UN) સભ્ય દેશો, ભૂરા રંગમાં.[૧]

સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘના સભ્ય દેશોની સંખ્યા ૧૯૩ છે.[૨]

વર્તમાન સભ્યો[ફેરફાર કરો]

નીચેની યાદીમાં વર્તમાન સભ્ય દેશો અને તેની સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘમાં જોડાયા તારીખ આપેલી છે.[૩][૪]

રાષ્ટ્રસંઘના મૂળ સભ્યોને ભૂરા રંગની પશ્ચાદ્ભૂમિકા અને ઘાટા અક્ષરો દ્વારા દર્શાવાયા છે.

Member state Date of admission See also
 Afghanistan 19 November 1946
 Albania 14 December 1955
 Algeria 8 October 1962
 Andorra 28 July 1993
 Angola 1 December 1976
 Antigua and Barbuda 11 November 1981
 Argentina 24 October 1945
 Armenia 2 March 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Australia 1 November 1945 Australia and the United Nations
 Austria 14 December 1955
 Azerbaijan 2 March 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Bahamas 18 September 1973
 Bahrain 21 September 1971
 Bangladesh 17 September 1974
 Barbados 9 December 1966
 Belarus 24 October 1945 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Belgium 27 December 1945
 Belize 25 September 1981
 Benin [note ૧] 20 September 1960
 Bhutan 21 September 1971
 Bolivia (Plurinational State of) [note ૨] 14 November 1945
 Bosnia and Herzegovina 22 May 1992 Former members: Yugoslavia
 Botswana 17 October 1966
 Brazil 24 October 1945 Brazil and the United Nations
 Brunei Darussalam 21 September 1984
 Bulgaria 14 December 1955
 Burkina Faso [note ૩] 20 September 1960
 Burundi 18 September 1962
 Cabo Verde [note ૪] 16 September 1975
 Cambodia [note ૫] 14 December 1955
 Cameroon [note ૬] 20 September 1960
 Canada 9 November 1945 Canada and the United Nations
 Central African Republic [note ૭] 20 September 1960
 Chad 20 September 1960
 Chile 24 October 1945
 China 24 October 1945 Former members: Republic of China and China and the United Nations
 Colombia 5 November 1945
 Comoros 12 November 1975
ઢાંચો:Country data Congo [note ૮] 20 September 1960
 Costa Rica 2 November 1945
 Côte d'Ivoire [note ૯] 20 September 1960
 Croatia 22 May 1992 Former members: Yugoslavia
 Cuba 24 October 1945
 Cyprus 20 September 1960
 Czech Republic 19 January 1993 Former members: Czechoslovakia
 Democratic People's Republic of Korea 17 September 1991
 Democratic Republic of the Congo [note ૧૦] 20 September 1960
 Denmark 24 October 1945
 Djibouti 20 September 1977
 Dominica 18 December 1978
 Dominican Republic 24 October 1945
 Ecuador 21 December 1945
 Egypt 24 October 1945 Former members: United Arab Republic
 El Salvador 24 October 1945
 Equatorial Guinea 12 November 1968
 Eritrea 28 May 1993
 Estonia 17 September 1991 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Ethiopia 13 November 1945
 Fiji 13 October 1970 Fiji and the United Nations
 Finland 14 December 1955
 France 24 October 1945 France and the United Nations
 Gabon 20 September 1960
 Gambia [note ૧૧] 21 September 1965
 Georgia 31 July 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Germany 18 September 1973 Former members: German Democratic Republic and Germany and the United Nations
 Ghana 8 March 1957
 Greece 25 October 1945
 Grenada 17 September 1974
 Guatemala 21 November 1945
 Guinea 12 December 1958
 Guinea-Bissau 17 September 1974
 Guyana 20 September 1966
 Haiti 24 October 1945
 Honduras 17 December 1945
 Hungary 14 December 1955
 Iceland 19 November 1946
 India 30 October 1945 India and the United Nations
 Indonesia 28 September 1950 Withdrawal of Indonesia (1965–1966) and Indonesia and the United Nations
 Iran (Islamic Republic of) [note ૧૨] 24 October 1945
 Iraq 21 December 1945
 Ireland 14 December 1955
 Israel 11 May 1949 Israel, Palestine, and the United Nations
 Italy 14 December 1955
 Jamaica 18 September 1962
 Japan 18 December 1956 Japan and the United Nations
 Jordan 14 December 1955
 Kazakhstan [note ૧૩] 2 March 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Kenya 16 December 1963
 Kiribati 14 September 1999
 Kuwait 14 May 1963
 Kyrgyzstan 2 March 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Lao People's Democratic Republic [note ૧૪] 14 December 1955
 Latvia 17 September 1991 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Lebanon 24 October 1945
 Lesotho 17 October 1966
 Liberia 2 November 1945
 Libya[૬][note ૧૫] 14 December 1955
 Liechtenstein 18 September 1990
 Lithuania 17 September 1991 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Luxembourg 24 October 1945 Luxembourg and the United Nations
 Madagascar [note ૧૬] 20 September 1960
 Malawi 1 December 1964
 Malaysia 17 September 1957 Former members: Federation of Malaya and Malaysia and the United Nations
 Maldives [note ૧૭] 21 September 1965
 Mali 28 September 1960
 Malta 1 December 1964
 Marshall Islands 17 September 1991 Marshall Islands and the United Nations
 Mauritania 27 October 1961
 Mauritius 24 April 1968
 Mexico 7 November 1945 Mexico and the United Nations
 Micronesia (Federated States of) 17 September 1991 Federated States of Micronesia and the United Nations
 Monaco 28 May 1993
 Mongolia 27 October 1961
 Montenegro 28 June 2006 Former members: Yugoslavia
 Morocco 12 November 1956
 Mozambique 16 September 1975
 Myanmar [note ૧૮] 19 April 1948
 Namibia 23 April 1990
 Nauru 14 September 1999
   Nepal 14 December 1955
 Netherlands 10 December 1945
 New Zealand 24 October 1945 New Zealand and the United Nations
 Nicaragua 24 October 1945
 Niger 20 September 1960
 Nigeria 7 October 1960
 Norway 27 November 1945
 Oman 7 October 1971
 Pakistan 30 September 1947 Pakistan and the United Nations
 Palau 15 December 1994
 Panama 13 November 1945
 Papua New Guinea 10 October 1975
 Paraguay 24 October 1945
 Peru 31 October 1945
 Philippines [note ૧૯] 24 October 1945 Philippines and the United Nations
 Poland 24 October 1945
 Portugal 14 December 1955
 Qatar 21 September 1971
 Republic of Korea 17 September 1991
 Republic of Moldova [note ૨૦] 2 March 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Romania 14 December 1955
 Russian Federation 24 October 1945 Former members: Union of Soviet Socialist Republics and Soviet Union and the United Nations and Russia and the United Nations
 Rwanda 18 September 1962
 Saint Kitts and Nevis [note ૨૧] 23 September 1983
 Saint Lucia 18 September 1979
 Saint Vincent and the Grenadines 16 September 1980
 Samoa 15 December 1976
 San Marino 2 March 1992
 Sao Tome and Principe [note ૨૨] 16 September 1975
 Saudi Arabia 24 October 1945
 Senegal 28 September 1960
 Serbia 1 November 2000 Former members: Yugoslavia
 Seychelles 21 September 1976
 Sierra Leone 27 September 1961
 Singapore 21 September 1965 Former members: Malaysia
 Slovakia 19 January 1993 Former members: Czechoslovakia
 Slovenia 22 May 1992 Former members: Yugoslavia
 Solomon Islands 19 September 1978
 Somalia 20 September 1960
 South Africa [note ૨૩] 7 November 1945
 South Sudan 14 July 2011
 Spain 14 December 1955
 Sri Lanka [note ૨૪] 14 December 1955
 Sudan 12 November 1956
 Suriname [note ૨૫] 4 December 1975
 Swaziland 24 September 1968
 Sweden 19 November 1946
  Switzerland 10 September 2002
 Syrian Arab Republic 24 October 1945 Former members: United Arab Republic
 Tajikistan 2 March 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Thailand [note ૨૬] 16 December 1946
 The former Yugoslav Republic of Macedonia 8 April 1993 Former members: Yugoslavia
 Timor-Leste 27 September 2002
 Togo 20 September 1960
 Tonga 14 September 1999
 Trinidad and Tobago 18 September 1962 Trinidad and Tobago and the United Nations
 Tunisia 12 November 1956
 Turkey 24 October 1945
 Turkmenistan 2 March 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Tuvalu 5 September 2000 Tuvalu and the United Nations
 Uganda 25 October 1962
 Ukraine 24 October 1945 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 United Arab Emirates 9 December 1971
 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 24 October 1945 United Kingdom and the United Nations
 United Republic of Tanzania 14 December 1961 Former members: Tanganyika and Zanzibar
 United States of America 24 October 1945 United States and the United Nations
 Uruguay 18 December 1945
 Uzbekistan 2 March 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
 Vanuatu 15 September 1981 Vanuatu and the United Nations
 Venezuela (Bolivarian Republic of) [note ૨૭] 15 November 1945
 Viet Nam 20 September 1977
 Yemen 30 September 1947 Former members: Yemen and Democratic Yemen
 Zambia 1 December 1964
 Zimbabwe 25 August 1980

સંદર્ભો[ફેરફાર કરો]

 1. "The World" (PDF). United Nations. The following territories are excluded as the UN does not consider them as part of any member state: Vatican City (the Holy See is a UN non-member observer state), the Palestinian territories (Palestine is a UN non-member observer state), Western Sahara (status in dispute between Morocco and the Polisario Front), and Antarctica (regulated by the Antarctic Treaty System). Territories of states not recognized by the UN are not excluded due to the UN's position that they are part of some UN member state, including, for example, the territories governed by the Republic of China (Taiwan and other smaller islands), as the UN members voted to consider the People's Republic of China as the only lawful representative of China at the UN and the UN chooses not to question its claim that Taiwan is part of China.
 2. "What are Member States?". United Nations.
 3. "Current Member States". United Nations.
 4. "Blue Book "Permanent Missions to the United Nations No. 301"" (PDF). United Nations. March 2011. મૂળ (PDF) માંથી 2011-08-15 પર સંગ્રહિત. મેળવેલ 2015-01-13.
 5. "Change of name – Cape Verde" (PDF). United Nations. 2013-10-29. મૂળ (PDF) માંથી 2014-01-02 પર સંગ્રહિત. મેળવેલ 2014-01-02.
 6. Lederer, Edith M. (16 September 2011). "UN approves Libya seat for former rebels". Google News. Associated Press. મૂળ માંથી 17 સપ્ટેમ્બર 2011 પર સંગ્રહિત. મેળવેલ 16 September 2011.

નોંધ[ફેરફાર કરો]

 1. Benin: Name was changed from Dahomey on 1 December 1975.
 2. Bolivia (Plurinational State of): Previously referred to as Bolivia.
 3. Burkina Faso: Name was changed from Upper Volta on 6 August 1984.
 4. Cabo Verde: Previously referred to as Cape Verde. On 24 October 2013, Cabo Verde requested that its name no longer be translated into different languages.[૫]
 5. Cambodia: Name was changed to the Khmer Republic on 7 October 1970, and back to Cambodia on 30 April 1975. Name was changed again to Democratic Kampuchea on 6 April 1976, and back to Cambodia on 3 February 1990.
 6. Cameroon: Previously referred to as Cameroun (before merging with Southern Cameroons in 1961). By a letter of 4 January 1974, the Secretary-General was informed that Cameroon had changed its name to the United Republic of Cameroon. Name was changed back to Cameroon on 4 February 1984.
 7. Central African Republic: By a letter of 20 December 1976, the Central African Republic advised that it had changed its name to the Central African Empire. Name was changed back to the Central African Republic on 20 September 1979.
 8. Congo: Previously referred to as Congo (Brazzaville) (to differentiate it from Congo (Leopoldville)) and the People's Republic of the Congo. Name was changed to Congo on 15 November 1971 (after the Democratic Republic of the Congo changed its name to Zaire). Also referred to as Congo (Republic of the).
 9. Côte d'Ivoire: Previously referred to as Ivory Coast. On 6 November 1985, Côte d’Ivoire requested that its name no longer be translated into different languages; this became fully effective on 1 January 1986.
 10. Democratic Republic of the Congo: Previously referred to as Congo (Leopoldville) (to differentiate it from Congo (Brazzaville)). Name was changed from the Democratic Republic of the Congo to Zaire on 27 October 1971, and back to the Democratic Republic of the Congo on 17 May 1997.
 11. Gambia: Previously referred to as The Gambia.
 12. Iran (Islamic Republic of): Previously referred to as Iran. By a communication of 5 March 1981, Iran informed the Secretary-General that it should be referred to by its complete name of the Islamic Republic of Iran.
 13. Kazakhstan: Spelling was changed from Kazakstan on 20 June 1997.
 14. Lao People's Democratic Republic: Name was changed from Laos on 2 December 1975.
 15. Libya: Formerly recognised as the Libyan Arab Republic from 1969 after originally being admitted as Libya. By notes verbales of 1 and 21 April 1977, the Libyan Arab Republic advised that it had changed its name to the Libyan Arab Jamahiriya. On 16 September 2011, the UN General Assembly awarded the UN seat to the National Transitional Council, thereby restoring the original name of Libya.
 16. Madagascar: Previously referred to as the Malagasy Republic.
 17. Maldives: Previously referred to as the Maldive Islands.
 18. Myanmar: Name was changed from Burma on 18 June 1989.
 19. Philippines: Previously referred to as the Philippine Commonwealth (before becoming a republic in 1946) and as the Philippine Republic.
 20. Republic of Moldova: Previously referred to as Moldova.
 21. Saint Kitts and Nevis: Name was changed officially from Saint Christopher and Nevis on 26 November 1986; the UN, however, continued to use the former name throughout the year.
 22. Sao Tome and Principe: The official UN designation lacks diacritics; however, the name is constitutionally defined as São Tomé and Príncipe, with diacritics.
 23. South Africa: Previously referred to as the Union of South Africa (before becoming a republic in 1961).
 24. Sri Lanka: Name was changed from Ceylon on 22 May 1972.
 25. Suriname: Name was changed from Surinam on 23 January 1978.
 26. Thailand: Previously referred to as Siam.
 27. Venezuela (Bolivarian Republic of): Previously referred to as Venezuela.