નહેરુ બ્રિજ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
નહેરુ બ્રિજ

નહેરુ બ્રિજ સાબરમતી નદી પર આવેલા મુખ્ય પુલોમાંથી એક છે અને અમદાવાદ શહેરના પરિવહનમાં મહત્વનો ફાળો આપે છે. ઐતહાસિક એવા એલિસ બ્રિજની સરખામણીમાં આ પુલ આધુનિક અને મોટો છે. આ પુલનું નામ ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુના નામ પરથી આપવામાં આવ્યું છે.

અમદાવાદ શહેરના એક આકર્ષણ સમાન એવી પતંગ હોટેલ (ફરતી હોટેલ) નહેરુ બ્રિજ નજીક સાબરમતી નદીના કિનારા પર આવેલી છે.