દુઃશાસન: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું
No edit summary
 
==જન્મ અને ઉછેર==
જ્યારે રાણી ગાંધારીને કોઈક કારણસર ગર્ભપાત થઈ ગયો ત્યારે તે [[વ્યાસ|વ્યાસમુની]]ને પ્રાર્થના કરે છે અને વેદ વ્યાસ તે ગર્ભને એકસરખા ૧૦૦ ભાગમાં વિભાજિત કરી અને તેને ઔષધો વાળા ઘી ભરેલા પાત્રોમાં ભરી, પાત્રોનાં મોઢા પર કપડું બાંધી તેમને નવ માસ સુધી સુધી એક ઓરડામાં મુકી દે છે અને તે ઓરડામાં સહુને પ્રવેશ નિષેધ કરી દેવામાં આવે છે. આ સમયનાં અંતે પહેલું પાત્ર ખોલવામાં આવે છે જેમાંથી જન્મનાર બાલકનું નામ [[દુર્યોધન]] અને બીજામાંથી જજન્મેલા બાળકનું નામ દુશાસન પાડવામાં આવ્યું. દુશસન તેના મોટા ભાઈ દુર્યોધનની ખુબ નજીક હતો અને પાંડવો વિરુદ્ધના મોટા ભાગના ષડયંત્રમાં તેના મોટા ભાઈનો સાથી હતો.
જ્યારે ધૃતરાષ્ટ્ર અને રાણી ગાંધારીનો ગર્ભકાળ અસામાન્ય કાળ લંબાયો ત્યારે કુંતીની ઈર્ષ્યા (જે પાંચ પાંડવમાંના ત્રણ ને જન્મ આપી ચૂકી હતી) અને ઉદ્વેગમાં તેણે પોતાના ગર્ભ પર વાર કર્યાં, તેના આવા કૃત્ય ને કારણે ગર્ભમાંથી રાખોડી રંગનો જામી ગયેલ માંસ બહાર આવે છે. ગાંધારી આ જોઈ હરપ્રભ થઈ જાય છે અને વ્યાસની પ્રાર્થના કરે છે જેમણે ગાંધારીને ૧૦૦ પુત્રોની માતા થવાનું વરાદાન આપ્યું હતું . {{Fact|date=February 2007}}
 
વ્યાસે તે માંસના ગોળાને એકસરખા ૧૦૦ ભાગમાઅં વિભજિત કર્યો અને તેને ઘી ભરેલા પાત્રોમાં ભરી એક વર્ષ સુધી જમીનમાં દાટી દીધાં. એક વર્ષના અંતે પહેલો પાત્ર ખોલવામાં આવ્યો અને દુર્યોધન બહાર આવ્યો. બીજામાંથી દુશાસન બહાર આવ્યો. દુશસન તેના મોટા ભાઈ દુર્યોધનથી ખુબ નજીક હતો અને પાંડવો વિરુદ્ધના મોટા ભાગના ષડયંત્રમાં તેના મોટા ભાઈ દુશાસન નો સાથી હતો.
 
 
 
 
 
==દ્રૌપદી ચિરહરણ==

દિશાશોધન મેનુ