રણોત્સવ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

રણોત્સવ એટલે રણમાં ઉજવાતો ઉત્સવ. અંગ્રેજી ભાષામાં એને ડેઝર્ટ ફેસ્ટિવલ કહેવાય છે. દુનિયાનાં પ્રખ્યાત રણ વિસ્તારોમાં આ ઉત્સવો પ્રવાસન પ્રવૃત્તિને વેગ આપવાના હેતુથી ઉજવવામાં આવે છે. આફ્રિકા ખંડમાં આવેલા સહરાના રણ ખાતે, ભારત દેશમાં રાજસ્થાનના રણ ખાતે તેમ જ ગુજરાત રાજ્યમાં કચ્છ જિલ્લામાં આવેલા મોટા રણ ખાતે આ પ્રકારના ઉત્સવો ઉજવવામાં આવે છે.

ગુજરાત રાજ્યમાં કચ્છ જિલ્લામાં દર વર્ષે રણોત્સવની ઉજવણી થાય છે, જે આ વર્ષે પણ ફેબ્રુઆરી માસમાં ધોરડા ખાતે યોજાઇ ગયો. સામાન્ય રીતે રણોત્સવ ખારા પાણીના સરોવર પાસે યોજવામાં આવે છે.

આ ઉત્સવ દરમિયાન રણપ્રદેશમાં ઊંટ ઉપર ભ્રમણ, કચ્છની સંસ્કૃતિનું દર્શન કરાવતા ભુંગાઓમાં રાત્રિરોકાણ, કચ્છની સંસ્કૃતિના જનજીવનની ઝાંખી કરાવતા પ્રદર્શનો, કચ્છના સંગીત, ભરતકામ, માટીકલા, ચિત્રકામના ક્ષેત્રમાં નીવડેલા કલાકરોના કસબનું નિદર્શન, કચ્છની વાનગીઓ વગેરેનો લાભ મેળવી શકાય છે. રણોત્સવની શરુઆત દેસલ્સર સરોવર થી થાય છે જે ડિસેમ્બર મહિનામા યોજાય છે.