લખાણ પર જાઓ

ઈટરબિયમ

વિકિપીડિયામાંથી

ઈટરબિયમ એ એક રાસાયણિક તત્વ છે તેની સંજ્ઞા Yb અને અનુ ક્રમાંક ૭૦ છે. આ લેંથેનાઈડ્ઝ શ્રેણીની એક મૃદુ ચળકતી દુર્લભ પાર્થિવ ધાતુ છે. આ ધાતુ ગેડોલિનાઈટ, મોનેઝાઈટ અને ક્સેનોમાઈટ નામની ખનિજમાંથી મળી આવે છે. આ ધાતુ ક્યારેક ઈટ્રીયમ સાથે મિશ્ર કરી પોલાદમામ્ વપરાય છે. પ્રાકૃતિક સ્થિર ઈટરબિયમ સમસ્થાનિક એ સાત સમસ્થાનિકોનું મિશ્રણ છે. ઈટરબિયમ -૧૬૯ એ કૃત્રિમ રીતે તૈયાર કરાતો સમસ્થાનિક છે જે ગામા કિરણોના સ્ત્રોત તરીકે વપરાય છે.