ઉદજન

વિકિપીડિયાથી
(હાઈડ્રોજન થી અહીં વાળેલું)
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો
આવર્ત કોષ્ટક માં ઉદજન

ઉદજન (અંગ્રેજી:હાઈડ્રોજન, Hydrogen) તત્વ આવર્ત કોષ્ટકનો મહત્વનો વાયુ છે. આ વાયુ જલજન તરીકે પણ ક્યારેક ઓળખાય છે. ઉદજન ની આણ્વીક સંખ્યા ૧ છે. સામાન્ય તાપમાને ઉદજન રંગવિહીન, ગંધનિહીન, અધાત્વીક, અત્યંત જ્વલનશીલ વાયુ છે. ઉદજન સૌથી હલકો તથા બ્રહ્માંડમાં સૌથી વધુ મળી આવતો વાયુ છે. સામાન્ય કક્ષાના તારાઓ મોટાભાગે પ્લાઝમા રૂપમાં ઉદજનના બનેલા હોય છે. ઉદજન એમોનીયા બનાવવામાં વપરાય છે. ઉદજન નો ઊપયોગ વૈકલ્પિક ઇંધણ તથા હાલમાં ફ્યુઅલ સેલથી ચાલતી ગાડીઓ માં પ્રચલીત બન્યો છે.