નત્રલવાયુ

વિકિપીડિયામાંથી
(નાઇટ્રોજન થી અહીં વાળેલું)
Jump to navigation Jump to search
આવર્ત કોષ્ટક માં નત્રલવાયુ

નત્રલવાયુ (નાઇટ્રોજન) તત્વ આવર્ત કોષ્ટકનો મહત્વનો વાયુ છે. નત્રલવાયુ ની આણ્વીક સંખ્યા ૭ અને તેનું ચિહ્ન N છે. આ એક રંગહીન, ગંધહીન અને સ્વાદહીન વાયુ તરીકે બે પરમાણુ વડે બનતા અણુના સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે. પૃથ્વી ના વાતાવરણ ના ૭૮.૧ % જેવા મોટા જથ્થામાં મળી આવતો નત્રલવાયુ સજીવ પેશીઓ માં રહેલા ઍમિનો ઍસિડ નો મહત્વનો એકમ છે.આ વાયુ પ્રમાણમા ઓછો સક્રિય છે.તેનો એક મહત્વ નો ઉપયોગ હેબર પધ્ધતિ દ્વારા એમોનિયા બનાવવા થાય છે.

ચિત્ર:NitrogenRencer.png
કૉમ્પ્યુટર દ્વારા બનાવેલું નત્રલવાયુ અણુ N2 ની અણુરચનાનું ચિત્ર.