સભ્ય:Nizil Shah/TalukaWikidata

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

Adding Under Admin Territory: District(+/-), Taluka, Timezone

લીસ્ટ[ફેરફાર કરો]

યાદી[ફેરફાર કરો]

ક્રમ જિલ્લો જિલ્લા મુખ્યમથક ૨૦૦૧ની વસતી ગણતરી[૧] ૨૦૧૧ની વસતી ગણતરી[૧] વિસ્તાર (કિમી²) ગીચતા ( દર કિમી²) ૨૦૧૧ સ્થાપના વર્ષ તાલુકાઓ જિલ્લામાં કુલ તાલુકાઓ
અમદાવાદ અમદાવાદ ૫,૬૭૩,૦૯૦ ૭,૦૪૫,૩૧૩ ૭,૧૭૦ ૯૮૩ ૧૯૬૦ અમદાવાદ સીટી, બાવળા (done), દસક્રોઇ (done), દેત્રોજ-રામપુરા (done), ધંધુકા (done), ધોલેરા (done), ધોળકા (done), માંડલ (done), સાણંદ(done), વિરમગામ (done) ૧૦
અમરેલી (done) અમરેલી ૧,૩૯૩,૮૮૦ ૧,૫૧૩,૬૧૪ ૬,૭૬૦ ૨૨૪ ૧૯૬૦ અમરેલી (done), બાબરા (done), બગસરા (done), ધારી (done), જાફરાબાદ (done), ખંભા (done), કુંકાવાવ (done), લાઠી (done), લિલિયા (done), રાજુલા (done), સાવરકુંડલા (done) ૧૧
આણંદ (done) આણંદ ૧,૮૫૬,૭૧૨ ૨,૦૯૦,૨૭૬ ૪,૬૯૦ ૪૪૬ ૧૯૯૭ આણંદ (done), અંકલાવ (done), બોરસદ (done), ખંભાત (done), પેટલાદ (done), સોજિત્રા (done), તારાપુર (done), ઉમરેઠ (done)
અરવલ્લી (done) મોડાસા ૯૦૮,૭૯૭ ૧,૦૩૯,૯૧૮ ૩,૨૧૭ ૩૨૩ ૨૦૧૩ બાયડ (done), ભિલોડા (done), ધનસુરા (done), માલપુર (done), મેઘરજ (done), મોડાસા (done)
બનાસકાંઠા (done*) પાલનપુર ૨,૫૦૨,૮૪૩ ૩,૧૧૬,૦૪૫ ૧૨,૭૦૩ ૨૪૫ ૧૯૬૦ અમીરગઢ (done), ભાભર (done), દાંતા (done), દાંતીવાડા (done), ડીસા (done), દિયોદર (done), ધાનેરા (done), કાંકરેજ (done), લાખણી (done, some villages not), પાલનપુર (done), સુઇગામ (done), થરાદ (done), વડગામ (done), વાવ (done) ૧૪
ભરૂચ (done) ભરૂચ ૧,૩૭૦,૧૦૪ ૧,૫૫૦,૮૨૨ ૬,૫૨૪ ૨૩૮ ૧૯૬૦ ભરૂચ (done), અમોદ (done), અંકલેશ્વર (done), હાંસોટ (done), જંબુસર (done), ઝઘડિયા(done), નેત્રાંગ(done), વાગરા (done), વાલિયા(done)
ભાવનગર (done) ભાવનગર ૨,૦૬૫,૪૯૨ ૨,૩૯૩,૨૭૨ ૮,૩૩૪ ૨૮૭ ૧૯૬૦ ભાવનગર (done), ગારીયાધર (done), ઘોઘા (done), જેસર (done), મહુવા (done), પાલિતાણા (done), સિહોર (done), તળાજા (done), ઉમરાળા (done), વલ્લભીપુર (done) ૧૦
બોટાદ (done) બોટાદ ૫૪૭,૫૬૭ ૬૫૬,૦૦૫ ૨,૫૬૪ ૨૫૬ ૨૦૧૩ બોટાદ (done), બરવાળા (done) , ગઢડા (done), રાણપુર (done)
છોટાઉદેપુર(done) છોટાઉદેપુર ૯૦૯,૭૯૯ ૧,૦૭૧,૮૩૧ ૩,૨૩૭ ૩૩૧ ૨૦૧૩ છોટા ઉદેપુર (done), બોડેલી (done), જેતપુર પાવી (done), ક્વાંટ (done), નસવાડી (done), સંખેડા (done)
૧૦ દાહોદ (done) દાહોદ ૧,૬૩૫,૩૭૪ ૨,૧૨૬,૫૫૮ ૩,૬૪૨ ૫૮૩ ૧૯૯૭ દાહોદ (done), દેવગઢ બારીયા(done), ધાનપુર(done), ફતેપુરા(done), ગરબડા(done), લીમખેડા(done), સાંજેલી(done), ઝાલોદ(done), singvad (done)
૧૧ ડાંગ (done)*possibly incomplete listing આહવા ૧૮૬,૭૧૨ ૨૨૬,૭૬૯ ૧,૭૬૪ ૧૨૯ ૧૯૬૦ આહવા (done), સુબિર (done), વઘઇ (done)
૧૨ દેવભૂમિ દ્વારકા (done) ખંભાળિયા ૬૨૩,૦૯૧ ૭૫૨,૪૮૪ ૫,૬૮૪ ૧૩૨ ૨૦૧૩ ભાણવડ (done), કલ્યાણપુર (done), ખંભાળિયા (done), ઓખામંડળ (done)
૧૩ ગાંધીનગર જિલ્લો (done) ગાંધીનગર ૧,૩૩૪,૭૩૧ ૧,૩૮૭,૪૭૮ ૨૧૬૩ ૬૪૧ ૧૯૬૪ ગાંધીનગર (done), દહેગામ (done), કલોલ (done), માણસા (done)
૧૪ ગીર સોમનાથ (done) વેરાવળ ૧,૦૫૯,૬૭૫ ૧,૨૧૭,૪૭૭ ૩,૭૫૪ ૩૨૪ ૨૦૧૩ ગીર ગઢડા (done), કોડીનાર (done), પાટણ-વેરાવળ (done), સુત્રાપાડા (done), તળાળા (done), ઉના (done)
૧૫ જામનગર (done) જામનગર ૧,૨૮૧,૧૮૭ ૧,૪૦૭,૬૩૫ ૮,૪૪૧ ૧૬૭ ૧૯૬૦ જામનગર (done), ધ્રોલ(done), જામજોધપુર(done), જોડિયા(done), કાલાવાડ(done), લાલપુર(done)
૧૬ જુનાગઢ જુનાગઢ ૧,૩૮૮,૪૯૮ ૧,૫૨૫,૬૦૫ ૫,૦૯૨ ૩૦૦ ૧૯૬૦ જુનાગઢ શહેર, ભેંસાણ (done), જુનાગઢ ગ્રામ્ય, કેશોદ (done), માળિયા hatina (done), માણાવદર (done), માંગરોળ (done), મેંદરડા (done), વંઠલી (done), વિસાવદર(doene) ૧૦
૧૭ કચ્છ (done) ભુજ ૧,૫૨૬,૩૨૧ ૨,૦૯૦,૩૧૩ ૪૫,૬૫૨ ૪૬ ૧૯૬૦ અબડાસા (done), અંજાર (done), ભચાઉ (done), ભુજ (done), ગાંધીધામ (done), લખપત (done), માંડવી (done), મુન્દ્રા (done), નખત્રાણા (done), રાપર (done) ૧૦
૧૮ ખેડા (done) નડીઆદ ૧,૮૦૬,૯૨૯ ૨,૦૫૩,૭૬૯ ૩,૬૬૭ ૫૬૦ ૧૯૬૦ ખેડા (done), ગળતેશ્વર (done), કપડવંજ (done), કઠલાલ(done), મહુધા(done), માતર(done), મહેમદાબાદ(done), નડીઆદ(done), ઠાસરા(done), વસો (done) ૧૦
૧૯ મહીસાગર (done) લુણાવાડા ૮૬૧,૫૬૨ ૯૯૪,૬૨૪ ૨,૫૦૦ ૩૯૮ ૨૦૧૩ બાલાસિનોર (done), કડાણા (done), ખાનપુર (done), લુણાવાડા (done), સંતરામપુર (done), વિરપુર (done)
૨૦ મહેસાણા (done) મહેસાણા ૧,૮૩૭,૬૯૬ ૨,૦૨૭,૭૨૭ ૪,૩૮૬ ૪૧૯ ૧૯૬૦ મહેસાણા (done), બેચરાજી (done), જોટાણા (done), કડી (done), ખેરાલુ (done), સતલાસણા (done), ઉંઝા (done), વડનગર (done), વિજાપુર (done), વિસનગર (done) ૧૦
૨૧ મોરબી (done) મોરબી ૮૨૫,૩૦૧ ૯૬૦,૩૨૯ ૪,૮૭૧ ૧૯૭ ૨૦૧૩ હળવદ (done), માળિયા (done), મોરબી (done), ટંકારા (done), વાંકાનેર (done)
૨૨ નર્મદા (done) રાજપીપલા ૫૧૪,૦૮૩ ૫૯૦,૩૭૯ ૨,૭૪૯ ૨૧૫ ૧૯૯૭ ડેડિયાપાડા (done), ગરૂડેશ્વર (done), નાંદોદ (done), સગબારા (done), તિલકવાડા (done)
૨૩ નવસારી (done) નવસારી ૧,૨૨૯,૨૫૦ ૧,૩૩૦,૭૧૧ ૨,૨૧૧ ૬૦૨ ૧૯૯૭ નવસારી (done), વાંસદા (done), ચીખલી (done), ગણદેવી (done), જલાલપોર (done), ખેરગામ (done)
૨૪ પંચમહાલ (done) ગોધરા ૧,૩૮૧,૦૦૨ ૧,૬૪૨,૨૬૮ ૩,૨૭૨ ૫૦૨ ૧૯૬૦ ઘોઘંબા (done), ગોધરા (done), હાલોલ (done), જાંબુઘોડા (done), કાલોલ (done), મોરવા હડફ (done), શહેરા (done)
૨૫ પાટણ (done) પાટણ ૧,૧૮૧,૯૪૧ ૧,૩૪૨,૭૪૬ ૫,૭૩૮ ૨૩૪ ૨૦૦૦ પાટણ (done), ચાણસ્મા (done), હારીજ (done), રાધનપુર (done), સમી (done), શંખેશ્વર (done), સાંતલપુર (done), સરસ્વતી (done), સિદ્ધપુર (done)
૨૬ પોરબંદર (done) પોરબંદર ૫૩૬,૮૫૪ ૫૮૬,૦૬૨ ૨,૨૯૪ ૨૫૫ ૧૯૯૭ પોરબંદર (done), કુતિયાણા (done), રાણાવાવ (done)
૨૭ રાજકોટ (done) રાજકોટ ૨,૪૮૮,૮૮૫ ૩,૦૧૫,૨૨૯ ૭,૫૫૦ ૩૯૯ ૧૯૬૦ રાજકોટ (done), ધોરાજી (done), ગોંડલ (done), જામકાંદોરણા (done), જસદણ, જેતપુર (done), કોટડા સંઘાણી (done), લોધિકા (done), પદ્દારી (done), ઉપલેટા (done), વીંછીયા (done) ૧૧
૨૮ સાબરકાંઠા (done) હિંમતનગર ૧,૧૭૩,૭૩૪ ૧,૩૮૮,૬૭૧ ૪,૧૭૩ ૩૩૩ ૧૯૬૦ હિંમતનગર (done), ઇડર (done), ખેડબ્રહ્મા (done), પોશિના (done), પ્રાંતિજ (done), તલોદ (done), વડાલી (done), વિજયનગર (done)
૨૯ સુરત સુરત ૪,૯૯૬,૩૯૧ ૬,૦૭૯,૨૩૧ ૪,૪૧૮ ૧,૩૩૭ ૧૯૬૦ સુરત, બારડોલી (done), ચોર્યાસી (done), કામરેજ (done), મહુવા (done), માંડવી (done), માંગરોળ (done), ઓલપાડ (done), પલસાણા (done), ઉમરપાડા (done) ૧૦
૩૦ સુરેન્દ્રનગર (done) સુરેન્દ્રનગર ૧,૩૭૦,૮૪૩ ૧,૫૮૫,૨૬૮ ૯,૨૭૧ ૧૭૧ ૧૯૬૦ ચોટીલા (done), ચુડા (done), દસાડા (done), ધ્રાંગધા (done), લખતર (done), લીંબડી (done), મુળી (done), સાયલા (done), થાનગઢ (done), વઢવાણ (done) ૧0
૩૧ તાપી (done) વ્યારા ૭૧૯,૬૩૪ ૮૦૬,૪૮૯ ૩,૨૪૯ ૨૪૮ ૨૦૦૭ નિઝર (done), સોનગઢ (done), ઉચ્છલ (done), વાલોદ (done), વ્યારા (done), ડોલવણ (done), કુકરમુંડા (done)
૩૨ વડોદરા (done) વડોદરા ૨,૭૩૨,૦૦૩ ૩,૦૯૩,૭૯૫ ૪,૩૧૨ ૭૧૮ ૧૯૬૦ વડોદરા (done), ડભોઇ (done), દેસર (done), કરજણ (done), પાદરા (done), સાવલી (done), સિનોર (done), વાઘોડિયા (done)
૩૩ વલસાડ (done) વલસાડ ૧,૪૧૦,૬૮૦ ૧,૭૦૩,૦૬૮ ૩,૦૩૪ ૫૬૧ ૧૯૬૬ વલસાડ (done), ધરમપુર (done), કાપરડા (done), પારડી (done), ઉમરગામ (done), વાપી (done)
રાજ્યમાં કુલ તાલુકાઓ: ૨૪૯
  1. ૧.૦ ૧.૧ "Ranking of Districts by Population Size, 2001 and 2011". 2011 census of India. Government of India. Retrieved ૩ મે ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)