ગુજરાતની નદીઓની યાદી

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

આ લેખ ગુજરાતની નદીઓની યાદી દર્શાવે છે. તેમાં નામ, ઉદ્ગમ સ્થાન, લંબાઇ અને સ્ત્રાવક્ષેત્ર દર્શાવેલ છે.

ગુજરાતની નદીઓની યાદી
નામ ઉદ્ગમ સ્થાન લંબાઇ (કિમી) સ્ત્રાવક્ષેત્ર ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ચો.કિમી‌‌ સંદર્ભ
આજી સરધારા ટેકરી ૧૦૨ ૨૧૩૦ [૧]
અંબિકા સાપુતારા પર્વતમાળા ૧૩૬ ૨૭૧૫ [૨]
ઔરંગા ભેરવી ગામ પાસે ૯૭ ૬૯૯ [૩]
બનાસ અરાવલી પર્વતમાળા, રાજસ્થાન ૨૬૬ ૮૬૭૪ [૪]
ભાદર જસદણ નજીક ૨૦૦ ૭૦૯૪ [૫]
ભુખી આંગિયા ગામ નજીક ૨૮ ૫૬ [૬]
ભુરુડ ચાવકડા અધોછિણી ગામ નજીક ૫૦ ૩૨૬ [૭]
ચિરાઇ ખિરસરા નજીક ૩૦ ૩૬૫.૨૦ [૮]
ચોક કાલારવધ નજીક ૨૦ ૬૩.૫૮ [૯]
ડાય મિણસાર મિણસાર નજીક ૧૦૦ ૧૧૮૦ [૧૦]
દમણગંગા સહ્યાદ્રી ટેકરી ૧૩૧.૩૦ ૨૩૧૮ [૧૧]
ઢાઢર પાવાગઢ ૧૪૨ ૪૨૦૧ [૧૨]
ફુલ્કી લીલપર ગામ નજીક ૧૮ ૧૨૦ [૧૩]
ગજનસર વિગોડી ગામ નજીક ૩૭ ૧૫૯ [૧૪]
ઘેલો જસદણ ટેકરીઓ ૧૧૮ ૬૨૨ [૧૫]
હીરણ ગીર જંગલ ૪૦ ૫૧૮ [૧૬]
કાળી (સાંધ્રો) રાવલેશ્વર ગામ નજીક ૪૦ ૧૪૭.૬૫ [૧૭]
કાળુભાર ચમારડી ગામ નજીક ૯૪ ૧૯૬૫ [૧૮]
કંકાવટી ભીલપુર ગામ નજીક ૪૦ ૩૨૯.૬૦ [૧૯]
કારેશ્વર કિડિયાનગર ગામ નજીક ૧૬ ૯૭.૪૧ [૨૦]
કાયલા સુમારસર ગામ નજીક ૨૫ ૧૬૮.૩૫ [૨૧]
કેરી હિંદોદ ટેકરીઓ ૧૮૩ ૫૬૦ [૨૨]
ખલખલીયો ભાભત ટેકરીઓ ૫૦ ૪૦૫ [૨૩]
ખારી માતાનો મઢ ગામ નજીક ૫૦ ૧૧૩.૧૫ [૨૪]
ખોરાદ ગઢશીશા ગામ નજીક ૪૦ ૩૫૪.૬૦ [૨૫]
ખોખરા જરુ નજીક ૪૦ ૯૩.૬ [૨૬]
કીમ સાપુતારા પર્વતમાળા ૧૦૭ ૧૨૮૬ [૨૭]
કોલક સાપુતારા પર્વતમાળા ૫૦ ૫૮૪ [૨૮]
મચ્છુ માંડલા ટેકરીઓ (જસદણ) ૧૩૦ ૨૫૧૫ [૨૯]
મછુન્દ્રી ગીર જંગલ ૫૯ ૪૦૬ [૩૦]
મહી વિંધ્યાચલ ટેકરીઓ ૫૮૩ ૩૪,૮૪૨ [૩૧]
માલણ મોરધારા ટેકરીઓ ૪૪ ૩૩૨ [૩૨]
માલણ-૨ ગીર જંગલ ૫૫ ૧૫૮ [૩૩]
માલેશ્રી માળનાથ ડુંગરમાળા ૨૦ [૩૪]
મીંઢોળા ડોસવાડા (સોનગઢ) નજીક ૧૦૫ ૧૫૧૮ [૩૫]
મિતિયાવળી મિતિયાતિ ગામ નજીક ૨૦ ૧૬૫.૭૫ [૩૬]
નાગમતી ભારાપર ગામ નજીક ૫૦ ૧૩૫.૭૦ [૩૭]
નારા પાનેલી (વાલ્કા) ગામ નજીક ૨૫ ૨૩૩.૧ [૩૮]
નર્મદા અમરકંટક, મધ્ય પ્રદેશ ૧૩૧૨ ૯૭,૪૧૦ [૩૯]
નાયરા મોથાડા નજીક ૩૨ ૨૭૯.૫૭ [૪૦]
ઓઝત વીસાવદર નજીક ૧૨૫ ૩૧૮૫ [૪૧]
પાડાલિયો ખાંભળીયા ટેકરીઓ ૧૧૦ ૩૪૫ [૪૨]
પાર પાયખડ, મહારાષ્ટ્ર ૫૧ ૯૦૭ [૪૩]
પુર નાગોર ગામ નજીક ૪૦ ૬૦૨.૫ [૪૪]
પુર્ણા સાપુતારા પર્વતમાળા ૧૮૦ ૨૪૩૧ [૪૫]
રંગમતી રામપર નજીક ૫૦ ૫૧૮ [૪૬]
રાવ લીલપર ગામ નજીક ૨૫ ૧૨૫.૯ [૪૭]
રાવલ ગીર જંગલ ૬૫ ૪૩૬ [૪૮]
રુકમાવતી રામપર વેકરા ગામ નજીક ૫૦ ૪૪૮ [૪૯]
રૂપેણ તારંગા ટેકરીઓ ૧૫૬ ૨૫૦૦ [૫૦]
રૂપેણ (ગીર) ગીર જંગલ ૭૫ ૧૬૬ [૫૧]
સાબરમતી અરવલ્લી, રાજસ્થાન ૩૭૧ ૨૧,૬૭૪ [૫૨]
સાઇ રેહા ગામ નજીક ૨૫ ૪૪.૮૯ [૫૩]
સાંગ નાગલપર નજીક ૧૬ ૧૭૧.૧ [૫૪]
સાંગાવાડી ગીર જંગલ ૩૮ ૫૭૬ [૫૫]
સરસ્વતી (ગીર) ગીર જંગલ ૫૦ ૩૭૦ [૫૬]
શાહી ગીર જંગલ ૩૮ ૧૬૩ [૫૭]
શેત્રુંજી ગીર જંગલ ૨૨૭ ૫૬૩૬ [૫૮]
સુકભાદર વાડી ટેકરીઓ ૧૯૪ ૨૧૧૮ [૫૯]
સુવી બાદરગઢ ગામ નજીક ૩૨ ૧૬૦.૬૦ [૬૦]
તાપી બેતુલ, મધ્ય પ્રદેશ ૭૨૪ ૬૫,૧૪૫ [૬૧]
ઊંડ લોધિકા ટેકરી ૮૦ ૧૬૧૫ [૬૨]
ઉતાવળી કણિયાદ ટેકરીઓ ૧૨૫ ૩૮૮.૫૦ [૬૩]
વૅગડી પોલડીયા ગામ નજીક ૨૬ ૧૧૯ [૬૪]

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]

 1. "Aji River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 2. "Ambica River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 3. "Auranga River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 4. "Banas River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 5. "Bhadar River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 6. "Bhukhi River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 7. "Bhudur River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 8. "Chirai River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 9. "Chok River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 10. "Dai-minsar River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 11. "Damanganga River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 12. "Dhadhar River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 13. "Fulki River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 14. "Gajansar River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 15. "Ghelo River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 16. "Hiran River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 17. "Kali(sandhro) River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 18. "Kalubhar River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 19. "Kankawati River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 20. "Kareshvar River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 21. "Kayla River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 22. "Keri River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 23. "Khalkhalio River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 24. "Khari River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 25. "Kharod River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 26. "Khokhra River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 27. "Kim River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 28. "Kolak River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 29. "Machchu River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 30. "Machchundri River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 31. "Mahi River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 32. "Malan River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 33. "Malan-2 River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 34. "માલેશ્રી (નદી)". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 35. "Mindhola River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 36. "Mitiyativali River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 37. "Nagmati River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 38. "Nara River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 39. "Narmada River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 40. "Nayra River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 41. "Ozat River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 42. "Padalio River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 43. "Par River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 44. "Pur River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 45. "Purna River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 46. "Rangmati River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 47. "Rav River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 48. "Raval River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 49. "Malan-2 River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 50. "Rupen River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 51. "Rupen (Gir) River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 52. "Sabarmati River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 53. "Sai River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 54. "Sang River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 55. "Sangavadi River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 56. "Saraswati River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 57. "Shahi River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 58. "Shetrunji River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 59. "Sukhbhadar River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 60. "Suvi River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 61. "Tapti River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 62. "Und River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 63. "Utavali River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 64. "Vegdi River". guj-nwrws.gujarat.gov.in, ગુજરાત સરકાર. Retrieved ૧૩ માર્ચ ૨૦૧૨. Check date values in: |accessdate= (મદદ)